• Brudd
  av Gunhild Aaby og Jan Torkelsen, 28.11.14

  Brudd- utstillingen i Farsund

  Fotoutstillingen «BRUDD 2014 – bidrag til grunnlovsjubileet» har kommet til sitt siste stoppested i...

  Les mer
 • Åseral 04
  av Torkelsen, Jan H., 27.11.14

  Friluftsområdene i Åseral skal kartlegges og verdisettes

  Fylkesutvalget behandlet i går utkast til en ny samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og...

  Les mer
 • LIM-plan logo
  av Torkelsen, Jan H., 27.11.14

  Agderfylkene samles om arbeid for likestilling, inkludering og mangfold

  Vest- og Aust-Agder fylkeskommune har, i samarbeid med kommuner, interesseorganisasjoner, statlige...

  Les mer
 • L1000871
  av Haldorsen, Even, 26.11.14

  Medaljevinnere fra Yrkes NM

  "Dere har gjort en fantastisk innsats. Til sammen er det medaljer i fem fag, fordelt på seks...

  Les mer
 • Illustrasjonsfoto: Bibliotektransport
Foto: Henry Langseth, UiA
  av kas, 26.11.14

  Informasjonsmøte om kommende transportoppdrag

  Over nyttår vil det bli lyst ut en anbudskonkurranse for bibliotektransport i de to Agder-fylkene. I...

  Les mer
 • Pengemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 26.11.14

  Anbefaler mer midler til å gjennomføre skolebruksplanen, læreplasser og oppfølgingstjeneste

  Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030 behandles i fylkestinget første gang i desember...

  Les mer
 • Kollektivtransport - Busser
  av Torkelsen, Jan H., 26.11.14

  Går inn for mer til kollektivtrafikk og fylkesveier og kommuneavtaler

  Fylkesutvalget behandlet i går fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for...

  Les mer
 • Agderprosjektet
© Universitetet i Stavanger
  av Torkelsen, Jan H., 26.11.14

  Fylkesutvalget vil gi årlig millionstøtte til Agderprosjektet

  Tidligere i høst ble det politisk besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra aktivt i...

  Les mer
 • Skolemillusytrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 25.11.14

  Det går mot to videregående skoler i Lister og en i Søgne

  Fylkesutvalget behandlet i dag Skolebruksplanen for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Behandlingen...

  Les mer

Førjulskos på museer flere steder i Vest-Agder

Du behøver ikke reise langt for å komme i førjulsstemning på museene i Vest-Agder Arrangementer finner du på Kongsgård i Kristiansand, på Sjølingstad Uldvarefabrik, i Flekkefjord og på Nordberg fort....

av Gunhild Aaby og Jan Torkelsen, 25.11.14

Vest-Agder fylkeskommune vil støtte opp om Friluftslivets år 2015

Neste år er Friluftslivets år. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune i den sammenheng skal arbeide for at målene om å gi friluftsliv økt...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.14

God besøksvekst på Agder naturmuseum og botaniske hage

Agder naturmuseum og botaniske hage IKS i Kristiansand har en høy aktivitet innenfor formidling, forskning og samlingsforvaltning. Museet formidler virksomheten gjennom egne faste og temporære...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.14

Høy aktivitet og sunn økonomi i Bragdøya kystlag

Fylkeskommunen samarbeider med Bragdøya Kystlag i Kristiansand og gir årlig et tilskudd til lagets virksomhet. Fylkeskommunen inngikk i 2003 en samarbeidsavtale med kystlaget om et årlig...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.14

Agder historielag - en aktiv 100-åring

Agder historielag, som er en paraplyorganisasjon for historielag på Agder er 100 år i år. Begivenheten ble markert med jubileumsmiddag i Kristiansand 5. november 2014. Laget har i dag 43 lokale...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.14

Regjeringen vil gi nye signaler om utviklingen av regionnivået til våren

I løpet av våren legges det frem en melding for Stortinget der regjeringen vil gjennomgå oppgaver til nye og større kommuner. Her vil regjeringen også orientere om oppfølgingen av Stortingets vedtak...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.14

Samferdselspolitikerne positive til detaljregulering for ny E18/E39 Gartnerløkka - Meieriet

Kristiansand kommune har sendt fylkeskommunen forslag til detaljregulering for ny E18/E39 Gartnerløkka - Meieriet til offentlig ettersyn. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø anbefalte i går at...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.14

Ny strategi for de historiske sørlandsbyene ut til høring

I tråd med Vest-Agder fylkeskommunes planstrategi er det utarbeidet en strategi for fylkeskommunens arbeid med by- og tettstedsutvikling i de historiske byene i Vest-Agder: Flekkefjord, Farsund,...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.14

Fremtidsrettet utviklingsplan for jernbane- og rutebilstasjonsområdene i Kristiansand

Kristiansand kommune har lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for Kristiansand jernbanestasjon og rutebilstasjonsområdet til offentlig ettersyn. Fylkeskommunens hovedutvalg behandlet forslaget i...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.14

Går inn for at fylkeskommunen skal gi økonomisk tilskudd til friidrettshall i Grimstad

Sørild friidrett vil bygge friidrettshall i Grimstad. Klubben søker kommunene Grimstad, Arendal og Kristiansand, samt Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner om støtte til realisering av anlegget. I...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.14

Spillemidler til ni prosjekter i Vest-Agder

I 1987 delegerte Kulturdepartementet fordelingen av spillemidler til fylkeskommunene. Det ble da forutsatt at de overførte rammebevilgningene ble satt inn på rentebærende konto. I dag besluttet...

av Torkelsen, Jan H., 19.11.14

Åpning av Nye Mandal vgs

Det var mange som skulle takkes, da Mandal videregående skole i dag offisielt åpnet sine nye lokaler. Det sa både utdanningssjef Arly Hauge som også har vært leder av plan- og byggekomiteen. Også...

av Macdonald, Cheryl, 18.11.14

Anbefaler to videregående skoler i Lister og en i Søgne

- Dette er en vanskelig men viktig sak. Det var gjennomgangstema på innleggene da politikerne behandlet skolebruksplan for Vest-Agder.

av Jan Torkelsen/ Cheryl Macdonald, 18.11.14

Maksimalt en times skoleskyss

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet nylig forslag til skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Rådet tok enstemmig forslaget til orientering, men etter forslag fra...

av Torkelsen, Jan H., 18.11.14

Fylkeskulturprisvinner 2014

Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune har i møte i dag 18. november vedtatt å tildele Fylkeskulturprisen for 2014 til Grete Salomonsen Hynnekleiv,...

av Macdonald, Cheryl, 17.11.14

Hva skal jeg bli?

For å ta gode valg er god informasjon avgjørende. ungdom og foreldre i Lindesnesregionen inviteres derfor til utdanningsmesse og infomøte onsdag 19. november.

av Macdonald, Cheryl, 17.11.14

Kvadraturen skolesenter til topps i Jeg kjører grønt

Hele 3089 personer deltok i Jeg kjører grønt 2014. Det er nesten 500 flere enn i 2013. I bedriftskonkurransen vant Kvadraturen skolesenter, Vågsbygd skole, Noricom Språktjenester og Kongsgård...

av Torkelsen, Jan H., 17.11.14

Samferdselministeren vil ha lavere fart på bybussene

– De typiske bybussene er ikke konstruert for å tåle kollisjon eller velt i stor fart. Derfor reduserer vi maksimalt tillatt fart på disse bussene fra 80 km/t til 70 km/t. Dermed vil vi både redusere...

av Torkelsen, Jan H., 17.11.14

Ønsker faste former for oppfølging av pårørende i sykehussammenheng

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne avga i sist møte rådets anbefaling til høringsinnspill fra fylkeskommunen til strategiplan 2015-17 for Sørlandet Sykehus HF. Fylkesutvalget skal 25....

av Torkelsen, Jan H., 17.11.14

Offisiell åpning av nye Mandal videregående skole

Tirsdag 18. november klokken 11.15 markeres åpningen av det nye, rehabiliterte skolebygget til Mandal videregående skole.

av Richardsen, Wanja, 14.11.14

Vest-Agder er et ledende industrifylke med sterke klynger

Vest-Agder er et av landets største industrifylker. Bare Møre og Romsdal har en høyere andel industriarbeidsplasser av alle arbeidsplasser. Antall industriarbeidsplasser i Vest-Agder har vokst med...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.14

Venteliste til maritime og tekniske utdanninger

Studenttallet på Fagskolen i Kristiansand ble utvidet til 335 studenter høsten 2014. Fagskoleutdanning er en praktisk og yrkesrettet høyere utdanning som bygger på fullført videregående opplæring/...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.14

Foreslår opptrappingsplan for vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene

KS møtte nylig samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og fremmet forslag om en tidfestet opptrappingsplan for vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. - Regjeringens forslag til midler for å ta igjen...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.14

Stor vekst i pendling over kommunegrensene i landsdelen

Siden 2000 har bevegelse mellom bosted og arbeidssted stadig oftere krysset kommunegrenser på Agder. Innpendling til Kristiansand har økt med 40 prosent. De omkringliggende kommunene markerer seg som...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.14

Endringer innen spesialundervisning og tilpasset opplæring

Fylkeskommunen arbeider for å redusere bruk av spesialundervisning i den grad dette er mulig. Fylkesrådmannen varsler i økonomiplanforslaget for årene 2015 til 2018 at det til våren neste år skal...

av Torkelsen, Jan H., 13.11.14

Ny lokalisering av fylkeskommunale tannklinikker

Sentraltannklinikken har i flere år holdt til i Festningsgaten 40 i Kristiansand. I økonomiplanen for fylkeskommunen opplyses det at det legges opp til at klinikken skal flytte inn i nye lokaler i...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.14

Stadig fornying av bibliotekenes virksomhet

I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan redegjøres det for at en faggruppe gjennom 2014 har kommet med anbefalinger til konkrete tiltak som ledd i oppfølging av kulturdelen av Regionplan 2020 for...

av Torkelsen, Jan H., 12.11.14

Fylkeskommunen deltar i prosjekt om verdensarv i Polen

Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand Katedralskole og Vest-Agder-museet samarbeider med den UNESCO-oppførte Fredskirke i Swidnica i et toårig EØS-prosjekt. Prosjektet skal bl.a. revitalisere...

av Kristiansen, Kåre, 11.11.14

Skolebruksplanen - 250 millioner kroner foreslås i investeringsmidler

Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030 har som målsettingen å utvikle robuste, fleksible, bygningsmessig gode og bærekraftige skoler. Planforslaget som nå er sendt til politisk behandling i...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.14

Buss- og drosjesjåførar frå land utanfor EØS må ha fire års butid i Noreg

Dei som kjem frå land utanfor EØS må ha budd fire år i Noreg før dei kan få kjøresetel og lov til å føre buss eller drosje. Dette går fram av forslaget til endringar i yrkestransportlova som vart lagt...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.14

Fylkeskommunen vil forbedre kvaliteten på opplæringen av minoritetsspråklige elever

I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for de kommende fire årene signaliseres det at de fylkeskommunale skolenes og voksenopplæringens arbeid med minoritetsspråklige elever skal kartlegges....

av Torkelsen, Jan H., 10.11.14

Flere elever i statlige og private skoler reduserer fylkeskommunens inntektsgrunnlag

Private skoler blir finansiert gjennom statlige tilskudd og egenbetaling fra elevene. Fylkeskommunale skoler blir finansiert gjennom fylkeskommunenes frie inntekter. Hvert år blir samlet...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.14

Integreringstilskuddet omfordeles

I nesten 20 år har fylkeskommunen forvaltet et statlig tilskudd til flerkulturelle tiltak. Statsbudsjettet for 2015 varsler en reduksjon i tilskuddet og at ordningen flyttes til 20 kommuner. For...

av Inga Lauvdal, 10.11.14

Skolebruksplan for Vest-Agder klar for politisk behandling

- Dette er en krevende sak, sier Arly Hauge, utdanningssjef i fylkeskommunene om "Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030". Nå ligger den klar for politisk behandling.

av Macdonald, Cheryl, 07.11.14

Landets nest høyeste befolkningsvekst

Ved inngangen til 2014 var Vest-Agders befolkning på 178.478 personer. Befolkningen økte med 2125 innbyggere fra 2013, noe som tilsvarer en økning på 1,2 prosent. Dette er noe høyere enn for...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.14

Fylkeskommunene må ha mer penger for å innfri klimaforliket

I et høringsmøte i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite nylig om statsbudsjettet var klimaforliket og konsekvensene av dette på samferdselområdet et av temaene. KS innledet om det...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.14

Gode prestasjoner i Sørlandscup for kokker og servitører

Det var hektisk aktivitet på Sam Eyde videregående skole i Arendal i går da kokk- og servitørlærlinger konkurrerte i Sørlandscup. Det var Opplæringskontoret for Resepsjon-, Restaurant- og Matfag i...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.14

Etterlengtet fylkesveiprosjekt i Sirdal er nå i gang

Denne uken gikk startskuddet for et svært etterlengtet veiprosjekt i Sirdal Med fylkesordfører Terje Damman i spissen markerte representanter fra fylkeskommunen, Sirdal kommune og arbeidsfelleskapet...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.14

Ønsker forskning eller utredning om læreplassordningen

I høst står flere kvalifiserte søkere uten læreplass i Vest-Agder. Det viser at det er behov for bedre harmoni mellom tilbud og etterspørsel. I forslaget til økonomiplan for fylkeskommunen uttrykkes...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.14

Ber om utredning av fiber i de nye strømkablene

De de tre fylkesordførerne på Sør-Vestlandet har nå tatt initiativ overfor Olje- og energiminister Tord Lien for at han i forbindelse med bygging av nye utenlandskabler for strøm skal pålegger...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.14

Fylkesrådmannen anbefaler etablering av et fylkeskommunalt konsesjonskraftsfond

Fylkeskommunen har rettigheter til å ta ut konsesjonskraft for salg i kraftmarkedet fra ulike vassdrag i Vest-Agder. Dette volumet er fordelt på kommunene Kvinesdal, Sirdal og Åseral. For å sikre seg...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.14

Trafikkvekst i Lister-bommene

Trafikkmengden gjennom bomstasjonene i Listerregionen øker jevnt og trutt. Av statistikken som nå foreligger etter årets ti første måneder fremgår det at det i forhold til samme periode i fjor har...

av Torkelsen, Jan H., 05.11.14

Fag-, Svenne- og Kompetansebrevutdeling 2014

Årets utdeling av fag-, svenne- og kompetansebrevutdeling 2014 vil finne sted på Mandal videregående skole, onsdag 26. november og på Tangen videregående skole, torsdag 27. november. Begge steder er...

av Richardsen, Wanja, 04.11.14

Fylkeskommunen holder stø kurs tross stramme budsjettrammer

Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen la i dag frem forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for neste fireårsperiode for Vest-Agder fylkeskommune. -Driftsrammen for 2015 er på henimot 2,1...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.14

Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2015-18

Fylkesrådmannen forslag til økonomiplan for 2015-18 ble lagt frem 4. november. Forslaget legger opp til en videreføring av de prioriterte områder vedtatt i Regionplan Agder 2020, sier fylkesrådmann,...

av Richardsen, Wanja, 04.11.14

Mange deltakere fra Vest-Agder på sørlandscup for kokk- og servitørlærlinger

Opplæringskontoret for Resepsjon-, Restaurant- og Matfag i Agder arrangerer 5. november lærlingekonkurranse for samtlige kokk- og servitørlærlinger i Aust- og Vest-Agder. Konkurransen vil foregå på...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.14

UNG Tekno arrangeres i Kristiansand torsdag 6. november

Fylkesvaraordfører Thore Westermoen vil torsdag 6. november ønske ungdomsskoleelever velkommen til UNG TEKNO på Kvadraturen skolesenter i Kristiansand 6. november. Dette er et arrangement som de ...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.14

Pris for forskning på likestilling

Prosjektleder for "Likestilling som regional kraft", ph.d Helle Mellingen, er tildelt Fysiografenes pris til unge forskere 2014. Prisen deles ut av Agder Vitenskapsakademi og er en annerkjennelse av...

av Richardsen, Wanja, 03.11.14

Agderfylkene i bresjen for nasjonal pilot - folkehelseundersøkelse

10 000 egdinger i alderen 18 år og eldre skal spørres om deres forhold til egen helse og levekår. Agderfylkene har sammen med Vestfold fylke inngått avtale med Nasjonalt folkehelseinstitutt om å...

av Richardsen, Wanja, 03.11.14