• Veiarbeid I Marnardal
  av Torkelsen, Jan H., 31.12.14

  Viktig nytt fortau/gang- og sykkelvei- anlegg i Marnardal bygges de kommende månedene

  I begynnelsen av desember gikk startskuddet for et viktig prosjekt langs fylkesvei 455 nord for...

  Les mer
 • Trafikkaksjonen - Lysmarkering Av Trafikkoffer
  av Torkelsen, Jan H., 31.12.14

  Nyttårsaksjonen 2015 mot trafikkulykker arrangeres 7. januar

  Det har utviklet seg til en lang tradisjon å arrangere den årlige «Nyttårsaksjonen». Aksjonen har...

  Les mer
 • Sjølingstad Uldvarefabrik Foto Bård Løken
  av Torkelsen, Jan H., 30.12.14

  Museumsfabrikken ved Mandal tar imot skolebesøk

  Sjølingstad Uldvarefabrik ønsker velkommen til skolebesøk. Museumsfabrikken tar imot barnehager, SFO...

  Les mer
 • Skolemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 29.12.14

  Bredt fylkessamarbeid om opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner

  Fylkeskommunene Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder, Buskerud og Vestfold har sammen med Bufetat region...

  Les mer
 • Kystens Kunstner
  av Torkelsen, Jan H., 29.12.14

  Sørlandskunst på nett

  Amaldus Nielsen (1838-1932) er kjent for sine mange stemningsmalerier fra Norges sør- og vestkyst....

  Les mer
 • Setesdalsbanen Vedlikeholdsmotiv
  av Torkelsen, Jan H., 23.12.14

  God innsats sikrer Setesdalsbanens fremtid

  På Setesdalsbanen er det ikke bare en stor bygningsmasse, vogner og lokomotiver å holde i stand,...

  Les mer
 • Kurs 2015 - ordsky
  av kas, 22.12.14

  Kurs og konferanser i 2015

  Fylkesbiblioteket har nå publisert sin kurskatalog for 2015. De fleste arrangementene gjennomføres i...

  Les mer
 • Jernbanemaster
  av Torkelsen, Jan H., 22.12.14

  Flere nye tog skal sikre bedret jernbanetilbud

  -Passasjerene på Østlandet, i Trøndelag og på Sørlandsbanen vil merke positive endringer i form av...

  Les mer
 • AmandusTalent 2015
  av kas, 19.12.14

  AmandusTalent 2015

  Sørnorsk filmsenter samarbeider med det nasjonale prosjektet AmandusTalent om om å få filmideer...

  Les mer

Fylkeshuset - åpningstider jul og nyttår

I forbindelse med jul, romjul og nyttår endres åpningstidene i Fylkeshuset noe. Dagene 29. og 30. desember, samt 2. januar er åpningstiden fra klokken 08.00 til klokken 15.45. Juleaften og...

av Richardsen, Wanja, 19.12.14

Økt tilbud til de tyngste brukerne av TT-kjøring fra årsskiftet

Transporttjenesten for funksjonshemmede ble lagt om i 2011. Målet var i større grad å prioritere de tyngste brukerne og frigjorte ressurser skulle benyttes til å gi dem et bedre reisetilbud....

av Torkelsen, Jan H., 18.12.14

Fylkestinget rettet fokus på Hidra Landfast, sosial dumping og helsesøstertjenesten

Prosjektet Fylkesvei 469 Hidra Landfastforbindelse tas inn i økonomiplan. Det skal utarbeides et program mot sosial dumping i byggebransjen. Helsesøstertilbudet ved de videregående skolene i...

av Torkelsen, Jan H., 18.12.14

God jul og godt nytt år

For femte år på rad har vi i fylkeskommunen bestemt oss for ikke å bruke penger på julekort og porto. I stedet gir vi en pengegave til et verdig formål. I år gir vi «julekort-pengene» til "Åpen...

av Macdonald, Cheryl, 18.12.14

Fylkestinget har nå klargjort lokaliseringen av fremtidens skolestruktur i Vest-Agder

I høst har skolestrukturen i Vest-Agder frem mot 2030 vært et av de mest diskuterte temaene i de fylkespolitiske organene. I dag var saken til sluttbehandling i fylkestinget hvor et uvanlig stort...

av Jan Torkelsen/Wanja Richardsen, 17.12.14

Vinnere av fylkeskommunale priser og stipend hedret

Overrekkelsen av de fylkeskommunale priser og stipend fant sted i går under fylkestingets middag på Klubben, Kristiansand. – En stor ære, sier vinneren av fylkeskulturprisen 2014, Grete Salomonsen...

av Richardsen, Wanja, 17.12.14

Prosjekt med felles planressurs i indre Agder-kommuner må videreføres

Felles planressurs for indre bygder er en satsing for å øke kapasitet og kompetanse knyttet til kommunal planlegging og utviklingsarbeid for Åseral, Audnedal og Hægebostad. Et eksisterende fagmiljø i...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.14

Ambisiøs satsing på Lindesnes fyrmuseum

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum har store ambisjoner på områdene formidling og forvaltning. Gode utstillinger og arrangementer samt høye besøkstall er indikasjoner på at museet er en viktig kulturell...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.14

Foreslår at fagskolen overføres fra fylkeskommunene til staten

Overføring av eierskapet av fagskolene fra fylkeskommunene til staten er et av forslagene fra fagskoleutvalget. Nylig overleverte utvalget en offentlig utredning (NOU) om dette til...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.14

Flunkende ny tannklinikk i Vennesla

-Det er blitt så flott her, sier en tydelig stolt og fornøyd klinikkleder ved Vennesla tannklinikk, Anna Lüdemann. Nylig var det markering av den omfattende renoveringen.

av Macdonald, Cheryl, 16.12.14

Høgtun Kultursenter skal videreutvikles

Høgtun kultursenter er Marnardal kommunes tusenårssted. Fylkeskommunen besluttet i 2011 å gi et tilskudd på 100 000 kroner til senteret. I 2013 økte fylkeskommunen bevilgningen til 300 000 kroner til...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.14

Fylkesordføreren i årstalen: Regionplanarbeidet har hatt fruktbare effekter for landsdelen

Da fylkesordfører Terje Damman i dag holdt sin tradisjonelle årstale for fylkestinget påpekte han hvor viktig arbeidet knyttet til Regionplan Agder 2020 er for landsdelen. Arbeidet med å følge opp...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.14

Velkommen til nye Rona tannklinikk

I dag åpnet Rona tannklinikk i nye Rona senter. Klinikken tilbyr alle typer tannbehandling til barn, ungdom og voksne. Samtidig med åpningen av den nye klinikken, legges Randesund og Grim...

av Richardsen, Wanja, 15.12.14

Stor glede over bedret togtilbud på Sørlandet

-NSB har virkelig vært på sporet for å få til et utvidet jernbanetilbud. sa fylkesordfører Terje Damman. -Jernbaneforum Sør har i flere år sloss for å få til to-timers frekvensen som vi i dag...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.14

Kjøretøy skal kunne holdes igjen med hjullås

-Vi skal hindre at useriøse transportører stikker av fra bøter og gebyrer i trafikken. Derfor vil vi åpne for å ta i bruk hjullås, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.14

Folkehelse i EU

"Ta tak i noe som dere har tenkt å gjøre uansett og oppnå merverdi ved å koble på flere europeiske partnere!"

av Pedersen, Anette Vesterskov, 12.12.14

Vil fjerne tidstyver i skolen

Det må bli færre krav til dokumentasjon og rapportering i skolen slik at lærerne får mer tid til elevene. Det er budskapet fra prosjektet som har sett på det samlede kravet til rapportering og...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.14

Statnett vurderer å legge fiberkabler sammen med strømkablene til utlandet

Statnett vurderer nå å legge fiberkabler til internettsignal sammen med strømkablene til England og Tyskland. Flere aktører, deriblant fylkesordfører Terje Damman og hans fylkesordførerkolleger i...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.14

Felles planressurs-prosjekt i indre Vest-Agder framheves nasjonalt

- Vi har fått meir enn forventa ut av fellesstillinga av planarbeidet, seier ordførarane i kommunane Åseral, Audnedal og Hægebostad i Vest-Agder. Samarbeidet har styrka kommunane sin kompetanse, og...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.14

Ny historisk bok om Setesdalsbanen

Det er i år 50 år siden Setesdalsbanen åpnet som museumsjernbane. Dette blir feiret med en spennende jubileumsbok som tar for seg de første 50 årene som museumsjernbane. Boken er skrevet og utgitt av...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.14

16 minutter om klimaendringer

Se filmen som oppsummerer hovedfunnene fra FNs klimapanels femte hovedrapport. Filmen er laget i etterkant av lanseringen av den såkalte synteserapporten, som oppsummerer og sammenstiller resultatene...

av Richardsen, Wanja, 10.12.14

Kulturhistoriske refleksjoner - ny tredelt publikasjonsserie fra Vest-Agder-museet

Fra og med 2014 har Vest-Agder-museet fått et utvidet ansvar for publikasjoner som er relevante for regionens kulturhistorie. Vest-Agder fylkeskommune har overført sitt tidligere engasjement til...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.14

Stor trafikkvekst på fylkesveien mellom Farsund og Kvinesdal

Lister bompengeselskap har nå klar tallene for antall kjøretøyer som har passert gjennom bomstasjonene i Lister i løpet av de elleve første månedene av året. De viser at den totale økningen fra i fjor...

av Torkelsen, Jan H., 09.12.14

Gir midler til å reise et veteranmonument i Kristiansand

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er representert med en lokalavdelingen i Kristiansand. Lokalavdelingen har satt i gang en prosess for å få reist et monument i Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 09.12.14

Fremtidsfokus for Agderkonferansen 22. januar

To statsråder, NHO-president Tore Ulstein og noen av landets fremste fagfolk kommer til Agderkonferansen 22. januar 2015 for å gi sine perspektiver på hvordan Agder kan og bør utvikles frem mot 2050....

av Torkelsen, Jan H., 09.12.14

Bombrikken blir obligatorisk fra 1. januar

Over 100 000 norske kjøretøy over 3,5 tonn i næring berøres nå av det nye påbudet om obligatorisk brikke. Nesten halvparten har allerede brikke. Påbudet gjelder for all ferdsel på det offentlige...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.14

Vest-Agder fylkeskommune medfinansierer Vitensenteret Sørlandet i Arendal

Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 800 000 kroner til videreutvikling av Vitensenteret Sørlandet. Fylkesutvalget besluttet samtidig at det skal nedsettes en...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.14

Fremtidsrettet dialog om samarbeid med kommunene i Vest-Agder

Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om hvordan samarbeidsavtalene som fylkeskommunen har inngått med alle 15 kommuner i Vest-Agder følges opp. Et viktig tiltak er gjennomføring av årlige...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.14

Revisjonsrapport avdekker ureglementerte innkjøp

Det er funnet feil i innkjøpsrutiner på noen utvalgte områder. Det viser revisjonsrapport som kontrollutvalget har behandlet. -Vi har vært i gang med å jobbe med dette i noe tid allerede og det er...

av Macdonald, Cheryl, 05.12.14

Sirdal får en million kroner til opparbeidelse av næringsområde

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad fra Sirdal kommune om støtte til opparbeidelse av infrastruktur til Fintland Næringsområde på Tonstad. Det skal utvikles til å bli til sammen 55 dekar med...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.14

Nei fra fylkeskommunene til finansieringsstøtte til bokverk om Agders nyere historie

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner har over flere år bidratt med en årlig sum på 50 000 kroner fra hver av partene til bokverket Agders historie. Agders historie er et prosjekt i regi av Agder...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.14

Åseral får en million i fylkeskommunal støtte til nytt næringsområde

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt en søknad fra Åseral kommune om støtte til opparbeidelse av infrastruktur til Toddemonen Næringsområde. Totalkostnaden til kjøp og etablering av infrastruktur på...

av Torkelsen, Jan H., 04.12.14

Støtte til regional innovasjon og forskning

RIS - Centre for advanced studies in Regional Innovation Strategies søker Aust- og Vest-Agder fylkeskommune om fornyelse av en samarbeidsavtale som ble inngått for fem år i 2009. Begrunnelsen for...

av Torkelsen, Jan H., 04.12.14

Fylkeskommunen med å sikre toppidrettssatsing innen skiskyting i Sirdal

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 200 000 kroner i 2015 for å styrke satsingen på toppidrett og sikre samarbeidet mellom Sirdal Ski og Sirdal videregående skole. ...

av Torkelsen, Jan H., 03.12.14

600 000 kroner til næringsklyngen innen kultur- og opplevelsesnæring på Agder

Sommeren 2010 ble næringsklyngen innen kultur- og opplevelsesnæring på Agder (USUS) tatt opp i det nasjonale Arena-programmet. Representanter fra begge fylkeskommunene har vært med i styringsgruppen...

av Torkelsen, Jan H., 03.12.14

Yrkeskonkurranser for bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Wordskills har fått 800.000 kroner for å utvikle yrkeskonkurranser som en metode for å skape bedre samarbeid mellom skole og næringsliv. - Yrkeskonkurransene bidrar til å synliggjøre yrkesfagene, og...

av Torkelsen, Jan H., 03.12.14

Julemarked på Kvadraturen skolesenter

Ta turen innom skolen 4. desember, når de inviterer til julemarked kl.10-12. Her kan du kjøpe ulike gaver og julepynt. Det er ungdomsbedriften, «HT-butikken –Litt av Quart», som har salgsboder og bl.a...

av Macdonald, Cheryl, 02.12.14

400 000 kroner til samarbeidsprosjekt ved Kvadraturen skolesenter

Før sommeren lyste Utdanningsdirektoratet ut midler som skulle gå til økt samarbeid mellom videregående skoler, skoleeiere og lokalt arbeidsliv. Nesten 100 søknader kom inn. Midlene fra direktoratet...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.14

Tysk invasjonsforsvar på Agder 1940-1945

I boka Tysk invasjonsforsvar på Agder 1940-1945 gis for første gang en samlet framstilling av hvordan okkupasjonsmakten bygget festningsanlegg langs Sørlandskysten og hvordan landsdelen skulle...

av Gunhild Aaby og Jan Torkelsen, 01.12.14

En stor og viktig dag for fagarbeidere

Over 300 mottok sitt fag-, svenne-, eller kompetansebrev på henholdsvis Mandal vgs og Tangen vgs.

av Haldorsen, Even, 01.12.14

Modernisering av tannhelsetjenesten i Vest-Agder

Den 15. desember åpnes Rona tannklinikk for ordinær drift med topp moderne utstyr i flotte lokaler i nyåpnede Rona senter. Den nye klinikken fører seg inn i rekken av en pågående modernisering av...

av Richardsen, Wanja, 01.12.14