• Skiskytter På Rulleski I Sirdal
  av Torkelsen, Jan H., 30.01.15

  Bred felles satsing innen idrett på Sørlandet

  Da politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 i dag drøftet hvilke regionale satsinger det...

  Les mer
 • Mulighetsstudie Nodeland
  av Torkelsen, Jan H., 30.01.15

  Spennende mulighetsstudie for sentrumsområdet i Songdalen kommune

  Vest-Agder fylkeskommunen har bidratt med 150 000 kroner til utarbeidelse av en mulighetsstudie for...

  Les mer
 • Veiarbeid - Gravemaskin
  av Torkelsen, Jan H., 30.01.15

  Trafikksikkerhet på fylkesveibroer prioriteres

  Brovedlikehold er en sentral oppgave på fylkesveinettet. For Vest-Agder fylkeskommune vil det i 2015...

  Les mer
 • Amfiområdet I Mandal
  av Torkelsen, Jan H., 30.01.15

  Råder Mandal kommune til å redusere arealer avsatt til nye boligområder

  Mandal kommune har lagt ut forslag til kommuneplan for 2015-2027 til offentlig ettersyn....

  Les mer
 • Kollektivtransport - Busser
  av Torkelsen, Jan H., 29.01.15

  Over 200 millioner kroner fra fylkeskommunen til Agder Kollektivtrafikk AS

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø foretok i går en presisering av årets bevilgning fra...

  Les mer
 • Øyesletta I Kvinesdal
  av Torkelsen, Jan H., 29.01.15

  Kvinesdal roses for kommuneplanforslag

  Kvinesdal kommune har lagt ut forslag til arealdelen av kommuneplanen for 2014-2026 til offentlig...

  Les mer
 • Asfalteringsmotiv
  av Torkelsen, Jan H., 28.01.15

  Fortsatt høyt nivå på asfaltering av fylkesveiene i Vest-Agder

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag et program for asfaltering av...

  Les mer
 • Innsamling Til Kenya
  av Torkelsen, Jan H., 28.01.15

  Elevene på Kvadraturen skolesenter hjelper barn og unge i Kenya

  Nylig kunne elevrådet ved Kvadraturen skolesenter overrekke en sjekk på 146.000 kroner etter høstens...

  Les mer
 • Besøksrekord
  av Torkelsen, Jan H., 27.01.15

  Rekordbesøk på Vest-Agder museet i fjor

  2014 er tilbakelagt, og museene innen Vest-Agder museet har gjort opp regnskap over antall...

  Les mer

Foredragsrekke om «Det tyske invasjonsforsvar på Agder 1940-1945″

I forbindelse med bokutgivelsen inviterer Vest-Agder-museet og Stiftelsen Arkivet nå til flere foredragskvelder, både i Kristiansandsregionen og vest i fylket. Møt forfatter Endre Wrånes og få boka...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.15

Elevundersøkelsen 2014: Færre blir mobbet på skolen

Færre mobbes eller utsettes for krenkelser på skolen viser resultatene fra Elevundersøkelsen 2014. Men fortsatt sier 32 000 at de blir mobbet på skolen. - Det er gledelig å se at det har vært en...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.15

Vil du som jente satse på teknologifag?

Jenter og teknologarrangementene i har bidratt til at antall jenter som studerer teknologi- og ingeniørfag ved Universitetet i Agder har økt fra 128 til 395 fra 2005 til 2014. Nå har du mulighet til å...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.15

Bidrar til Blomstrende Sørland

Fylkesutvalget samtykket i et møte tidligere denne uken til at Vest-Agder fylkeskommune skal fortsette som støttespiller til prosjektet Blomstrende Sørland. Fylkeskommunen bidrar med 30 000 kroner i...

av Torkelsen, Jan H., 23.01.15

Arendal kommune er vinner av Kompetanseprisen 2014

Det er femte gang Kompetanseprisen deles ut til den bedriften på Agder som har jobbet best på kompetanseheving og kompetanseutvikling i sin virksomhet det siste året. Det er Agderring som står bak...

av Richardsen, Wanja, 22.01.15

Åpner for fusjon mellom innovasjonsselskapene Innoventus AS og Coventure AS

Det har i lengre tid vært diskutert fusjon mellom innovasjonsselskapene Innoventus AS og Coventure AS. Begge selskapene driver en inkubator som er et verktøy for utvikling av nye vekstbedrifter eller...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.15

Skattesvikt for fylkeskommunene samlet sett

Statistisk sentralbyrå har nå publisert skattetallene for 2014. Det fremgår at landets kommuner og fylkeskommuner til sammen fikk 2,7 milliarder kroner mindre i skatteinntekter enn de budsjetterte med...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.15

Invitasjon til seminar om nytt interreg V-ØKS-program (1)

Første søknadsrunde i det nye Interreg V Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet åpner 26. februar. Potensielle søkere inviteres til seminar på Clarion Hotel Tyholmen i Arendal i regi av...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.15

LIM-planen er klar til bruk

LIM-planen (Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027) ble vedtatt enstemmig av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i desember. Det har vært stor, mangfoldig...

av Reed, Lisbeth, 21.01.15

Nyskapende skoleinitiativ i Mandal

-Ideen bak SKAP – Kreativ folkehøyskole: er troen på den kreative kraften i mennesket og potensialet som ligger i å utfordre den, utvikle den og anvende den, sa Hilde Tallaksen fra Lindesnesregionen...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.15

Støtter Kirkens SOS med 150 000 kroner

Vest-Agder fylkeskommune har i en årrekke støttet Kirkens SOS. I 2012 bevilget fylkeskommunen 100.000 kroner til virksomheten, mens det i 2013 og 2014 ble bevilget 150.000 kroner. Organisasjonen har i...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.15

Møte i hovedutvalg for kultur og utdanning flyttes

På grunn av det var satt opp få saker til behandling til et oppsatt møte i hovedutvalg for kultur og utdanning den 27. januar, blir dette møtet flyttet til 10. februar. Møtet holdes i...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.15

Ny bro til sykehuset før 2020

Det vil etter all sannsynlighet bli en ny broforbindelse mellom sykehusområdet på Eg og Torridalsveien i Kristiansand innen 2020. Det var et av budskapene teknisk direktør Ragnar Evensen i...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.15

Bibliotek og kommunesammenslåing

Norsk bibliotekforening, avdeling Agder arrangerer en paneldebatt om bibliotekenes fremtid. Evenementet finner sted på fylkeshuset i Kristiansand 9. februar kl 1300. En rekke sentrale, regionale og...

av kas, 20.01.15

Foreslå kandidater til fylkespris for universell utforming

Som en oppfølging av Fylkesstrategi for universell utforming, skal det deles uten fylkespris på 20 000 kroner for 2014. Prisen er et samarbeid mellom Fylkesmannen og Vest-Agder fylkeskommune. Forslag...

av Torkelsen, Jan H., 15.01.15

Åpen skole 2015

Kvadraturen skolesenter ønsker ungdomsskoleelever med foresatte, og andre interesserte, velkommen til Åpen skole torsdag 29. januar kl. 17-20.

av Torkelsen, Jan H., 15.01.15

Flere læreplasser gjennom regelendring for offentlige anskaffelser

Regjeringen vil skaffe flere unge læreplass ved å skjerpe regelverket for offentlige anskaffelser. Når det offentlige har store oppdrag ute på anbud, må bedriftene i visse bransjer ha lærlinger for å...

av Torkelsen, Jan H., 15.01.15

Utlysning av URO-midler 2015

URO gir tilskudd til produksjon av kunstprosjekter som utforsker samtidskunstens ulike former for uttrykk og ytringer i offentlige rom. Kommuner og fylkeskommuner, kunstnere/ kunstnergrupper,...

av Ikdal, Irene, 14.01.15

2,3 prosent trafikkvekst på E39

Det passerte i løpet av 2014 totalt 1 871 737 kjøretøyer gjennom bomstasjonen på E 39 på Kvinesheia. Det var en økning på nærmere 42 000 kjøretøyer siden året før. Det utgjør en trafikkvekst på...

av Torkelsen, Jan H., 14.01.15

Åpning av Friluftslivets år 2015

2015 er Friluftslivets år, og dette blir markert med åpningsarrangementer over hele landet. På Torvet i Kristiansand bidro fylkesordfører Terje Damman og ordfører i Kristiansand kommune, Arvid...

av Lassen, Bård Andreas, 13.01.15

Nyhetsbrev fra fylkesbiblioteket

Denne uken sender fylkesbiblioteket i Vest-Agder ut sitt første nyhetsbrev. Nyhetsbrevet vil i hovedsak inneholde informasjon om kurs og konferanser. Mange av arrangementene våre er relevante for...

av kas, 12.01.15

Krav om flere lærlinger ved universiteter og høyskoler

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen stiller krav til universiteter og høyskoler om øke antall lærlinger i sektoren innen 2016. -Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, både i privat og i...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.15

Friluftslivets år i Vest-Agder åpnes tirsdag 13. januar

I år er det Friluftslivets år. I Vest-Agder vil åpningen av året blant annet skje på Nedre Torv i Kristiansand. Allerede fra klokken åtte vil de som ønsker det kunne innta gratis morgenkaffe på...

av Torkelsen, Jan H., 09.01.15

Regionalt kurs om utbyggingsavtaler

Det ønskes velkommen til regionalt kurs om utbyggingsavtaler under temaet "Fra plan til utbygging". Kurset avholdes på Hotel Norge, Kristiansand, 20.-21. januar 2015.

av Richardsen, Wanja, 09.01.15

Endringer for innehavere av godstransportløyver og turvognløyver

Fra årsskiftet ble det foretatt endringer i organiseringen av løyvemyndigheten for godstransport- og turvognløyver og i selve løyveordningen. Fra 1. januar 2015 gjaldt det internasjonale løyvet for...

av Torkelsen, Jan H., 09.01.15

Innbyggertallet i Kristiansandsregionen øker langt over landsgjennomsnittet

Det var ved utgangen av tredje kvartal i 2014 til sammen 135 586 innbyggere i de sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Det utgjorde en på 1,4 prosent. På landsbasis er veksten på 0,9 prosent....

av Torkelsen, Jan H., 08.01.15

Tankevekkende trafikksikkerhetsmarkering

Alle nødetatene var på plass, sammen med representanter fra offentlige myndigheter, organisasjonsliv og pårørende til de som ble drept eller skadet i trafikken i fjor, da den femtende trafikkaksjonen...

av Torkelsen, Jan H., 08.01.15

Alt går etter planen på E39 ved Flekkefjord

Arbeidene med utbedring og sikring av tunnelene på E39 i Flekkefjord er godt i gang. Omkjøringsvegen er ferdig utbedret. Nå bygges det tekniske bygg utenfor tunnelene. I mars 2015 stenges tunnelene i...

av Torkelsen, Jan H., 08.01.15

Prosjektmidler tilgjengelig innen kultur- og naturhistorievirksomhet

Vest-Agder-museet lyser nå ut prosjektmidler til små museer og andre ikke-kommersielle aktører som arbeider med kultur/naturhistorie i Vest-Agder. Søknadsfristen er 20. januar 2015. Tidligere har kun...

av Torkelsen, Jan H., 07.01.15

Den store pengedagen 14. januar

Møt bidragsytere - Lær om hvordan din bedrift kan få støtte

av Pedersen, Anette Vesterskov, 06.01.15

Mer demokratisk behandling av innbyggerforslag

Fra nyttår trådte en endring i kommuneloven i kraft som gir en mer demokratisk behandling av innbyggerforslag. Endringen i kommuneloven innebærer at kommunestyret/fylkestinget selv må treffe...

av Torkelsen, Jan H., 06.01.15

Rektorutdanningen videreføres til 2020

Regjeringen har besluttet å videreføre rektorutdanningen i grunn- og videregående skole i en ny femårsperiode, fra 2015 - 2020. Rektorutdanningen blir dermed også en viktig del av Lærerløftet....

av Torkelsen, Jan H., 06.01.15

Vest-Agder med i prøveordning for endring av statlig innsigelsespraksis

-Innsigelser setter byggeprosjekter på vent og forsinker boligbygging og næringsutvikling, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Fra 2015 utvides en forsøksordning der fylkesmannen...

av Torkelsen, Jan H., 05.01.15