• Svennebrev Og Fagbrev
  av Torkelsen, Jan H., 20.02.15

  Regjeringen vil ha flere lærlinger

  Regjeringen har hatt som målsetting 20 prosent flere lærlinger i 2015. Målet er ikke nådd. Nå...

  Les mer
 • Fagskoleillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 18.02.15

  Fylkeskommunene må fortsette som eiere av offentlige fagskoler

  Regjeringen Stoltenberg oppnevnte i august 2013 et utvalg for å utrede fremtiden til norsk...

  Les mer
 • Russelue
  av Torkelsen, Jan H., 16.02.15

  Venneslarussen ønsker å spre glede i bygda

  I flere år har russen på Vennesla videregående skole hatt engasjement for kreftsaken. I fjor satt...

  Les mer
 • KKG 2
  av Torkelsen, Jan H., 13.02.15

  Skreddersydd toppidrettsutdanning ved Kristiansand katedralskole Gimle

  I en egen sak til fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning orienterte...

  Les mer
 • Mobbemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 12.02.15

  Systematisk arbeid mot mobbing på de fylkeskommunale skolene bærer frukter

  Arbeidet mot mobbing er sentralt for de fylkeskommunale skolene i Vest-Agder. I en nasjonal...

  Les mer
 • Skolen Hoest 14
  av Torkelsen, Jan H., 11.02.15

  Ny videregående skole i Søgne planlegges i to byggetrinn

  Da fylkestinget behandlet Skolebruksplan for Vest-Agderskolen i desember i fjor ble det vedtatt at...

  Les mer
 • Flekkefjord Sentrum
  av Torkelsen, Jan H., 11.02.15

  To videregående skoler i Lister fra skoleåret 2016 - 2017

  I Listerregionen har en, i skolebruksplanen for Agderskolen frem mot 2030, tatt sikte på at det skal...

  Les mer
 • Eilertsundt
  av Torkelsen, Jan H., 10.02.15

  Nye navn på de videregående skolene i Lister

  I skolebruksplanen, som nå er på politisk dagsorden, er det lagt opp til at det skal etableres to...

  Les mer
 • Undervisning1
  av Torkelsen, Jan H., 06.02.15

  Over 5000 lærere kan få videreutdanning i 2015

  Satsingen på videreutdanning for lærere trappes nå opp. 1 500 nye studieplasser blir opprettet i år....

  Les mer