• Skilt For Friluftsomraade
  av Torkelsen, Jan H., 30.03.15

  Femten friluftsområder får midler til tilrettelegging

  Vest-Agder fylkeskommune fordeler hvert år tilskudd til tilrettelegging for friluftsliv i statlig...

  Les mer
 • Vennesla Kommunehuset
  av Torkelsen, Jan H., 30.03.15

  Ros til Vennesla for nytt forslag til kommuneplan

  Hovedutvalg for kultur og utdanning var nylig det første fylkespolitiske utvalget som behandlet et...

  Les mer
 • Taxi
  av Torkelsen, Jan H., 29.03.15

  Drosjetilbudet i Sirdal sikres gjennom prøveordning

  Det er utfordringer knyttet til å opprettholde et drosjetilbud i øvre Sirdal hvor kravet i gjeldende...

  Les mer
 • Steinkobbe Foto Havforskningsinstituttet
  av Lassen, Bård Andreas, 27.03.15

  Seminar om selforvaltning på Agder

  Folk som ferdes langs Agderkysten opplever flere steder at selbestanden vokser. Selen går noen...

  Les mer
 • Vitnemål
  av Torkelsen, Jan H., 27.03.15

  I Vest-Agder består flere videregående opplæring enn i resten av landet

  Resultater for gjennomføring for årskullet som begynte i videregående opplæring i Vest-Agder høsten...

  Les mer
 • Fylkeseldrerådet 2013
  av Torkelsen, Jan H., 27.03.15

  Fylkeseldrerådet vil videreføre både fylkeseldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  De politiske organene i fylkeskommunen behandler for tiden en sak hvor det er foretatt en...

  Les mer
 • E39 Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 26.03.15

  Samferdselspolitikerne gir vegvesenet honnør for planarbeidet for nye E-39-strekninger

  Statens vegvesen har på vegne av Søgne, Mandal og Lindesnes kommuner oversendt til fylkeskommunen...

  Les mer
 • Øyvind Atle Inga
  av Richardsen, Wanja, 26.03.15

  Næringslivet sponser ungdomskultur

  UKM Vest-Agder får 250 000 kroner fra Sparebankstiftelsen.

  Les mer
 • Festung Lista
  av Torkelsen, Jan H., 25.03.15

  2015 - et år med fokus på krigens kulturminner og friluftsliv

  Riksantikvarens hovedsatsing i 2015 er Krigens kulturminner. Samtidig er 2015 også Friluftslivets...

  Les mer

Søker om landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i går at det skal sendes søknad om landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole fra skoleåret 2016-2017. Skolen i kommunesenteret...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.15

En konkretisering av skolebruksplanen for Vest-Agderskolen er nå til politisk behandling

Det er nå gjennomført en høringsrunde om forslag til skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Fylkeskommunen har mottatt 30 høringsinnspill. Politikerne i hovedutvalg for kultur- og...

av Torkelsen, Jan H., 24.03.15

Byggeskikksenteret i Flekkefjord anbefales å bli sikret videre drift

I mars 2011 inngikk Vest-Agder fylkeskommune og Flekkefjord kommune en avtale om opprettelse av Byggeskikksenteret i Klekkefjord. Dette var et ledd i fylkeskommunens medvirkning i en LUK-satsing Lokal...

av Torkelsen, Jan H., 24.03.15

Flere aktivitetsmuligheter i påsken

Lurer du på hva du skal finne på i påskeferien? Sjekk hva du kan finne på ved Nordberg fort, Sjølingstad Uldvarefabrik, Kristiansand museum og Kristiansand kanonmuseum. Det er mange interessante,...

av Torkelsen, Jan H., 24.03.15

Mange flere velger restaurant- og matfag

35 prosent flere tiende klassinger på Sørlandet har Restaurant- og matfag som sitt høyeste ønske. I følge tall fra fylkeskommunene i Agder har antall førstevalgssøkere til Vg1 Restaurant- og matfag...

av Torkelsen, Jan H., 23.03.15

Ny forskrift om: Felles-europeisk system for trafikantbetaling i vegnettet

En ny forskrift skal sikre at norske systemer for elektronisk trafikantbetaling i vegnettet blir klargjort for å virke sammen med andre slike systemer i Europa. Forskriften, som ble fastsatt i...

av Torkelsen, Jan H., 23.03.15

Regjeringen sikter inn mot ny regional inndeling fra 2020

Det er regjeringens mål å gjennomføre kommunereformen og endringer i regionalt folkevalgt nivå samtidig, slik at både nye kommuner og ny regional inndeling kan iverksettes fra 1. januar 2020. Det tas...

av Torkelsen, Jan H., 23.03.15

Flere grep for mobbefritt skolemiljø

I går la ekspertutvalget som har vurdert tiltak mot mobbing i skolen frem utredningen "Å høre til". Det er en omfattende utredning med mange forslag og store grep. Ifølge utvalgsleder Øystein Djupedal...

av Torkelsen, Jan H., 19.03.15

VINN Agder: Meld deg på høringskonferanse 8. april

Vil du vite mer om Agder sin nye innovasjons- og verdiskapingsstrategi (VINN Agder)? Om hvordan det skal jobbes mot mer forskning og utvikling og hva det skal satses på når det gjelder reiseliv? Da...

av Birnbrich, Manuel, 18.03.15

Program og påmelding til Framtidsbygda 2015 er klart

I vår igjen er det duket for den tradisjonsrike konferansen Framtidsbygda. I år er arrangementet lagt til Iveland bedehus på Birketveit i Iveland. Temaet i år er: Kommunereform og levende...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.15

Bred gjennomgang av den politiske virksomheten i fylkeskommunen

I fjor høst oppnevnte fylkesutvalget et politisk utvalg som fikk i oppgave å gjennomgå den politiske organisering i Vest-Agder fylkeskommune før valgperioden fra 2011 til 2015 er over. Gruppen har...

av Torkelsen, Jan H., 18.03.15

Å få gode riksveger vil koste 1000 milliarder

Norge bør bygge ut og ruste opp riksvegnettet over hele landet til å holde en god standard. Investeringskostnadene er beregnet til 1000 milliarder kroner fram til 2050. - Det er et stort gap mellom...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.15

Kvadraturen skolesenter er blitt FN-skole

Kvadraturen skolesenter har i flere år hatt et godt samarbeid med FN-sambandet i Kristiansand. Skolen har deltatt i FN-rollespill i Byhallen, hvor elever fra hele Sørlandet møtes for å løse aktuelle...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.15

Chinavia prosjektet – Sørlandet er Kina-klare

Får du besøk av kinesiske gjester eller har du forretningsrelasjoner til kinesiske kunder? Da kan det lønne seg og kikke gjennom hva Visit Sørlandet har jobbet med i Chinavia prosjektet. Prosjektet...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.15

Agderfylkene sammen om en regional transportplan

Fylkesutvalget vedtok i et møte denne uken at et forslag til Regional transportplan skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 30. april. Planforslaget er...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.15

KKG-elever gjør det bra i de store realfagskonkurransene!

Norske elever deltar hvert år i internasjonale olympiader i fysikk, kjemi og matematikk. Målet er å stimulere skoleelever med interesse for realfag til å fortsette arbeidet med fagene. I år deltok...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.15

Planforslag for innovasjon og bærekraftig verdiskaping i Agder ut på høring

Fylkesutvalget har nå besluttet at et forslag til Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder for perioden 2015 til 2030 skal sendes ut på høring og til offentlig ettersyn med...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.15

Positiv søkning til videregående opplæring i Vest-Agder

-Byggfag opplever en økning i søkertall etter lave søkertall i 2014. Også Helse- og oppvekstfag og Restaurant- og matfag har en stor økning i antall søkere. Dette er veldig gledelig da begge...

av Macdonald, Cheryl, 13.03.15

Nytt prosjekt skal utvikle standard for et likestilt arbeidsliv

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner samarbeider om prosjektet Likestilling som regional kraft. Et delprosjekt, i den sammenheng, har vært å undersøke muligheten for å etablere en likestilling- og...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.15

Opprettholder viktig statistikkverktøy for Sørlandet

I september 2012 gikk Vest-Agder fylkeskommune, som en av flere samarbeidsparter, i gang med et treårig prosjekt om Statistikkportal for Agder. Hovedmålet var å etablere et verktøy som kan brukes i...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.15

Fylkeskommunen støtter en videreutvikling av Klimapartnere

Klimapartnere er et nettverk som ble etablert i 2008 med mål om å forberede bedrifter og regionale/lokale myndigheter på trusselen fra klimaendringer og mulighetene lavutslippssamfunnet representerer....

av Torkelsen, Jan H., 11.03.15

Letter gjeldskostnadene til Fullriggeren Sørlandet

Fylkesutvalget gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra til at Fullriggeren Sørlandet skal kunne foreta en omplassering av en låneavtale. Dette vil, dersom det kan gjennomføres som...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.15

Stor trafikkvekst på E-39 (2)

Nå foreligger statistikk fra Lister bompengeselskap for årets to første måneder. Det fremgår at det har vært en betydelig økning i antall kjøretøyer gjennom bomstasjonen på Kvinesheia på E-39. I...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.15

Nytt tilbud om håndverkerkafè

Vest-Agder-museet satser nå mer på formidling av tradisjonelle byggeskikker og gamle håndverksteknikker. Fra og med i år arrangerer museet håndverkerkafé flere ganger i året. Dette skjer i tett...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.15

Krigens kulturminner

Det er 70 år siden frigjøringen, og 75 år siden den tyske invasjonen. På Lista og i Farsund markeres dette med en rekke ulike arrangementer, i samarbeid mellom aktørene i krigsminneprosjektet "Festung...

av Lund, Hans Christian, 06.03.15

Hvordan bygge bro mellom folkehelse og kommuneplanlegging?

Vest-Agder fylkeskommune vil i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og begge fylkesmannsembetene invitere til en samling som vil belyse spørsmålet: Hvordan bygge bro mellom folkehelse og...

av nbr, 06.03.15

Workshop seriegrafi og spraymaling

Nytt tilbud på UKM 2015 Meld deg på til workshop på UKM fylkesmønstring 25. april. 3 –4 timer og du har laget fine bilder med teknikken silketrykk, som også kan overføres til papir, stoff, metall...

av nbr, 06.03.15

Nasjonal kultur- og næringskonferanse i Kristiansand i slutten av april

Kulturdepartementet og Næringsdepartementet har i 2015 utfordret Kristiansand til å arrangere årets kultur- og næringskonferanse. Kristiansand har tatt utfordringen, og inviterer i samarbeid: Vest- og...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.15

EU satsar på mellomlandskablar

Som ein del av «energiunionspakka» har Europakommisjonen lagd fram ei melding om mellomlandsforbindelser 25. februar. Innan 2020 skal alle medlemsland ha utanlandskablar med kapasitet tilsvarande ti...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.15

Songdalen kommune vil utvikle et mer levende og attraktivt sentrum

Songdalen kommune har startet opp arbeid med å utarbeide en områdeplan for Nodeland sentrum, boligområdet på Skinnarsmoen, Spjotneset, et industriområde nord for sentrum og en del arealer langs...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.15

Befolkningsvekst over landsgjennomsnittet i Knutepunkt Sørlandet-kommunene

Innbyggertallet i de syv kommunene som utgjør Knutepunkt Sørlandet økte med 2 112 personer til 135 802 i 2014. Dette utgjør en økning på 1,6 prosent fra året før. Størst prosentvis vekst hadde...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.15

Innsigelse til boligfelt i Knertenland i Lyngdal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø reiste i går flere innsigelser til Lyngdal kommunes forslag til kommuneplanens arealdel. Det er annen gang forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn....

av Torkelsen, Jan H., 05.03.15

Det arbeides med ny plan for kollektivtransporten i Vest-Agder

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag en sak om det videre arbeidet med en plan for kollektivtransporten i Vest-Agder. Den skal gjelde for perioden 2015 til 2020. Målet å få...

av Torkelsen, Jan H., 05.03.15

Samferdselspolitikerne imponert over Kjevik-utbygging

Representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag omvist på byggeprosjektet som nå pågår for å oppruste Kristiansand lufthavn Kjevik. Det er en betydelig satsing...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.15

Vest-Agder-museet har tildelt prosjektmidler til flere tiltak

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader for 2015 fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte. I alt er ni prosjekter innvilget støtte...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.15

Snart kan du kjøre tog på Møvig i Kristiansand

I vinterferien kom den endelige beskjeden fra Lille Cultiva, de bevilger en million kroner til prosjektet med å reetablere ammunisjonsjernbanen på Møvig. Til sammen er det samlet inn 3,1 million...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.15

Meld deg på Kollektivkonferansen 2015!

Meld deg på Kollektivkonferansen 2015 som arrangeres på Kilden i Kristiansand 23. april! Arrangørene: de to fylkeskommunene på Agder og Areal- og transportsamarbeidet i Kristiansand uttrykker dette om...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.15

Forberedelsene til fylkestingsvalget 2015 i full gang

Stortinget har besluttet at kommunestyrevalg og fylkestingsvalg skal avholdes mandag 14. september 2015, med mulighet for valgting også søndag 13. september for de kommuner som ønsker dette....

av Torkelsen, Jan H., 03.03.15

Aldersdiskriminering – tema på Fylkeseldrerådets vårkonferanse

Mandag 4. mai arrangerer Fylkeseldrerådet i Vest-Agder sin årlige vårkonferanse. Denne gang er konferansen lagt til Rosfjord Strandhotell i Lyngdal. På programmet for dagskonferansen er det satt opp...

av Torkelsen, Jan H., 02.03.15

Fylkesutvalgene fra Agder og Telemark møtes i Setesdal

De seneste årene har fylkesutvalgene fra de to Agder-fylkene og Telemark avholdt et felles møte for å drøfte saker av felles interesse. Onsdag 4. og torsdag 5. mars arrangeres et nytt slik møte på...

av Torkelsen, Jan H., 02.03.15