• Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
  av Torkelsen, Jan H., 31.08.15

  Yrkesutdanningene skal fornyes

  Regjeringen vil fornye innholdet i yrkesfagene. Nå starter fem arbeidsutvalg jobben med å sikre at...

  Les mer
 • Jan Tore Sanner
  av Torkelsen, Jan H., 31.08.15

  Ber om krafttak for lærlinger

  Samfunnet trenger flere med yrkesutdanning. -Vi ser en positiv utvikling i staten. Jeg vil nå...

  Les mer
 • Kampanjeledelsen 2015
  av Torkelsen, Jan H., 28.08.15

  Bli med på årets Jeg kjører grønt

  Mandag 31. august går startskuddet for årets kampanje. Registrer dine grønne reiser og få muligheten...

  Les mer
 • Mobiltastatur
  av Torkelsen, Jan H., 28.08.15

  Støtter næringsprosjekt for vekst og nyskaping i Lindesnesregionen

  Lindesnesregionen Næringshage har søkt Vest-Agder fylkeskommune om tilskudd til videreutvikling av...

  Les mer
 • Songdalselva Kartutsnitt
  av Torkelsen, Jan H., 28.08.15

  Medfinansierer ny gangbro i Songdalen sentrum

  Fylkesutvalget vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 2, 22 millioner kroner til...

  Les mer
 • EU-flagg 06.04
  av Torkelsen, Jan H., 27.08.15

  Nytt Interregprosjektet med fokus på innovasjon innen mat og måltidsturisme

  Fylkesutvalget besluttet tidligere denne uken, mot Frps stemmer, at Vest-Agder fylkeskommune vil...

  Les mer
 • Tusenlapper
  av Torkelsen, Jan H., 27.08.15

  3,4 millioner kroner til regional utvikling i indre-Agder-kommuner

  Gjennom statsbudsjettet mottar Vest-Agder fylkeskommune en andel av øremerkede næringsrettede midler...

  Les mer
 • Laksetrapp Kvåsfossen
  av Torkelsen, Jan H., 26.08.15

  Laksetrappen i Kvås er verd å besøke

  I etterkant av det siste møtet i fylkesutvalget i denne fireårs valgperioden avla representantene og...

  Les mer
 • Zentralgebaude
  av kht, 26.08.15

  Heiplansamlinga 2015

  Tema for samlinga er næringsutvikling. Kva må til for å få bygde- og næringsutvikling knytt til...

  Les mer

Støtter opp om etablering av ny folkehøyskole i Mandal

SKAP kreativ folkehøyskole har intensjon om å etablere seg i Mandal med oppstart fra høsten 2016. Det arbeides nå med et prosjekt som skal utvikle skolens innhold, rekrutteringsstrategi, organisasjon,...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.15

Fylkeskommunen med å øke mulighetene for nyskaping og nyetableringer

Fylkesutvalget besluttet i går at Vest-Agder fylkeskommune øker rammebevilgningen til Innovasjon Norge Agder for etablerertilskudd i 2015 med en million kroner. Behovet for etableretilskudd i fylket...

av Torkelsen, Jan H., 26.08.15

Opprettholder innsigelse til utbygging av Drangsåna kraftverk i Farsund

Vest-Agder fylkeskommune fremmet i mai innsigelse til utbygging av Drangsåna kraftverk i Farsund. Bakgrunnen var at redusert vannføring ville forringe frilufts- og landskapskvalitetene betydelig....

av Torkelsen, Jan H., 25.08.15

Nytt merke skal gi flere læreplasser

Bedrifter som har lærlinger får nå sin egen merkeordning. -Vi vil at bedrifter skal få mulighet til å vise frem at de har lærlinger, og jeg håper det fører til at vi som forbrukere velger å bruke...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.15

Styrking av Den kulturelle skolesekken

Regjeringen har fordelt deler av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål. 12,23 millioner kroner vil gå til styrking av Den kulturelle skolesekken. Midlene fordeles til fylkeskommunene etter ...

av Torkelsen, Jan H., 24.08.15

Husk oppmelding til privatisteksamen

Skal du opp til privatisteksamen? Husk da fristen som i vårhalvåret er 1.februar og høsthalvåret 15.september. Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i...

av Jan Torkelsen, 24.08.15

Vil ha gratis fylkeskommunalt kontor til Elevorganisasjonen

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe har sendt inn en interpellasjon til fylkesordføreren. Han viser til at Elevorganisasjonen i Vest-Agder i dag leier et "lite egnet" lokale på Samsen i...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.15

138 700 personer har stemmerett i Vest-Agder

Mandag 14. september er det klart for velgerne å gå til valgurnene. Det er en mulighet som 138 700 personer bosatt i Vest-Agder kan og bør benytte. Siden forrige valg er det kommet til 10 200 nye unge...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.15

Gutter velger hammer, jenter velger saks

3,5 prosent av de som har fått tilbud om skoleplass på bygg- og anleggsteknikk er jenter, mens 12 prosent av de som er kommet inn på design- og håndverksfag er gutter. Det viser en nasjonal statistikk...

av Torkelsen, Jan H., 21.08.15

Ny realfagsstrategi for 2015-2019

-I dag går nesten én av fire elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig. Det må vi gjøre noe med, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han la i går frem regjeringens nye strategi...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.15

Den kulturelle skolesekken styrkes

Regjeringen endrer organiseringen av Den kulturelle skolesekken (DKS) og vil samtidig styrke ordningen med 12,2 millioner kroner. For å sikre tettere samarbeid mellom skole- og kultursektor, høyere og...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.15

Seminar om krigens kulturminner

I 2015 er det 75 år siden andre verdenskrig startet i Norge, og 70 år siden landet ble fritt. Krigens kulturminner er en av satsingene til Riksantikvaren i 2015. I den forbindelse inviterer...

av Torkelsen, Jan H., 19.08.15

Ta en søndagstur med Setesdalsbanen

Det nærmer seg sesongslutt for Setesdalsbanen, men det er fortsatt mulig å kjøre tur med banen i naturskjønne omgivelser søndag 23. august og søndag 30. august. Mange har i sommer benyttet seg av...

av Torkelsen, Jan H., 19.08.15

På landsgjennomsnittet for kvinneandel på valglistene

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik ser på den skjeve kjønnsfordelingen i kommunene som et stort problem. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det på landsbasis er 43...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.15

Tre unike anlegg i Vest-Agder fredet

Rett før helgen markerte klima- og miljøminister Tine Sundtoft og riksantikvar Jørn Holme at 18 utvalgte anlegg landet rundt er fredet. Felles for dem er at de inngår i Klima- og miljødepartementets...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.15

NHO og LO vil at yrkesutdanningene skal styrkes

NHO og LO har kommet med en omfattende tiltakspakke for å styrke yrkesutdanningene. Tiltakene ble lagt frem under Arendalsuka, der NHO-sjef Kristin Skogen Lund og LO-sjef Gerd Kristiansen presenterte...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.15

Styrking av fagskolestudentenes rettigheter

Regjeringen foreslår å heve statusen til fagskolestudentene. Det er over 16.000 fagskolestudenter og over 100 fagskoler i Norge. Fagskolene tilbyr utdanninger innenfor en rekke fagfelt. De tre største...

av Torkelsen, Jan H., 14.08.15

Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018

Kulturdepartementet lanserte "Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018" onsdag 12. august. I denne vert staten, gjennom Nasjonalbiblioteket, si satsing ovanfor folkebiblioteka klargjort.

av Roger Dyrøy, 13.08.15

Grønne datasentre under Arendalsuka

Grønne datasentre er på agendaen under Arendalsuka 17. august. Statsråd Tine Sundtoft, fylkesordfører Terje Damman, investor Peder Nærbø og Zero-leder Marius Holm er blant deltakerne. Den digitale...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.15

200 000 kroner til bevaring av kulturminner fra andre verdenskrig

Tidligere i år oppfordret klima- og miljøminister Tine Sundtoft og riksantikvar Jørn Holme alle landets kommuner til å registrere og formidle kulturminner fra den andre verdenskrigen. I den...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.15

Ungdomsoppfordring om at alle stemmer ved fylkestingsvalget

Bruk stemmeretten - Valget er ditt! Slik lyder oppfordringen fra engasjerte ungdommer i Ungdommens fylkesting i Vest-Agder. Frem til valgdagen 14. september vil de stå på for at flest mulig benytter...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.15

13 partier å velge mellom til fylkestingsvalget

På de 13 partilistene som partilistene som en kan velge mellom til fylkestingsvalget er det til sammen oppført 364 kandidater. Det er god spredning når det gjelder både alder og geografisk...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.15

Fersk statusrapport over kommunereformen i Vest-Agder

Prosessveileder Dag Petter Sødal hos Fylkesmannen i Vest-Agder har laget en statusrapport for arbeidet med kommunereformen i Vest-Agder. Kommunene rapporterte om status i arbeidet med kommunereformen...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.15

Forhåndsstemmegivning til fylkestingsvalget er nå mulig

Den 10. august startet den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med 11. september. Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer. Kommunen bestemmer når og hvor du kan...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.15

Staten bidrar med penger og standardiserte opplegg til arbeidet med en regionreform

Alle fylkeskommunene som deltar i regionreformen får støtte til utredning og informasjonsarbeid, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune er...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.15

Økt samarbeid for å bevare og utvikle regionens attraktive kystbyer

Nettverket for de historiske bysentra for Agder er etablert og har til hensikt å være en pådriver i arbeidet med utvikling og bevaring av våre attraktive kystbyer. Det er behov for å utveksle kunnskap...

av Birnbrich, Manuel, 07.08.15

FYLKEPRIS FOR ELDRE i VEST-AGDER 2015

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har besluttet at det bør utdeles en fylkespris for å fremheve de som gjør en ekstraordinær innsats for eldre.

av kht, 05.08.15