Error loading MacroEngine script (file: /heltblank/news.cshtml)

Stigende besøkstall på Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet IKS omfatter Flekkefjord Museum, Listamuseet, Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal Bymuseum, Setesdalsbanen, Gimle Gård, Vest-Agder Fylkesmuseum, Vigeland Hus i Mandal og Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.15

Toppidrettssatsing på Kristiansand Katedralskole Gimle fra neste høst

Det skal startes et tilbud med en klasse på Vg1 Studiespesialisering med toppidrett på Kristiansand katedralskole Gimle fra neste høst. Dette tilbudet videreføres med Vg2 fra skoleåret 2017-2018 og...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.15

Nytt elev- og lærlingombud

Stine Grimsrud er nyansatt i stillingen som elev- og lærlingombud i Vest-Agder fylkeskommune. Stine startet i jobben 1. august. Hun har tidligere vært ansatt i traineeprogrammet Trainee Sør. En av...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.15

Nytt utvalg om høyt presterende elever

Kunnskapsministeren vil ha et godt tilbud for høyt presterende elever. Nå skal et utvalg vurdere hvordan norsk skole bedre kan ivareta disse elevene. Regjeringen ønsker en langsiktig og mer helhetlig...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.15

Valgprotokollen fra fylkestingsvalget

Valgprotokollen fra fylkestingsvalget i Vest-Agder er nå klar. Den er oversendt representantene i fylkesvalgstyret som behandler og godkjenner den i møte 24. september. Protokollen gir oversikt over...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.15

Siste møter for hovedutvalgene

Tirsdag og onsdag denne uken avholder fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning (bildet) og hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø sine siste møter med de representantene som har sittet...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.15

Ingen vekst i personbiltrafikken i Kristiansand

I en samferdselsstatistikk for Vest-Agder for 2014 som i dag ble lagt frem for Areal- og transportutvalget går det frem at at totaltrafikken på vei i Vest-Agder økte i fjor. Særlig ble det registrert...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.15

35 belønningsmillioner til kollektivtiltak og gang- og sykkelveiprosjekter

Kristiansandsregionen søkte i vår om 44,5 millioner kroner i ekstra belønningsmidler for 2015. Samferdselsdepartementet tildelte regionen 35 millioner kroner. Areal- og transportutvalget i...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.15

Fem representanter med over 1000 personstemmer

Resultatene med hensyn til personstemmer til fylkestingsvalget er nå klare. Det var fem av de innvalgte representantene som fikk over 1000 personstemmer. Disse er: Randi Olaug Øverland (Ap) 2669,...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.15

Gjennomslag på ny tunnel i Haughomfjellene i Sirdal

Onsdag ble gjennomslaget på den nye tunnelen på Fv 42 langs Sidalsvann markert. Fylkesordfører Terje Damman og ordfører i Sirdal Jonny Liland trykket sammen på knappen for å detonere den siste salven,...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.15

Trafikkveksten på E-39 fortsetter

Tall fra Lister Bompengeselskap viser at det i løpet av årets åtte første måneder har vært en økning i antall passeringer i bomstasjonen på E-39 på Kvinesheia. I forhold til samme periode i fjor har...

av Torkelsen, Jan H., 17.09.15

Det nye fylkestinget

Torsdag formiddag har stemmesedlene til fylkestinget vært gjennom den forskriftsmessige kontrollen. Valgresultatet skal i neste instans godkjennes av Fylkesvalgstyret 24. september før det formelt er...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.15

God aldersspredning i det nye fylkestinget

Dersom valgresultatet blir slik det ser ut tirsdag formiddag vil aldersspredningen i det nyvalgte fylkestinget være meget god. Gjennomsnittsalderen på de 35 representantene er 46 år. Den yngste er Kai...

av Torkelsen, Jan H., 15.09.15

Betydelig utskifting i fylkestinget

Ut fra valgresultatet som foreligger tirsdag morgen ser det ut til at det det blant de 35 representantene i fylkestinget i Vest-Agder vil være 20 nye i forhold til fylkestinget som nå går av etter...

av Torkelsen, Jan H., 15.09.15

8100 flere stemmeberettigede i Vest-Agder

For første gang har over fire millioner personer stemmerett ved et norsk valg. Siden forrige lokalvalg har antall med stemmerett steget med 218 000 personer nasjonalt og antallet er nå 4 025 950. I...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.15

Uttelling til to museer i Vest-Agder fra gaveforsterkingsordning

Nå pågår utbetalinger fra Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning. Flere millioner kroner utbetales på bakgrunn av at museene har mottatt private gaver på mer enn 34 millioner kroner. Det er 18...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.15

Første spadetak for datalagringssenteret på Støleheia

Torsdag 10. september 2015 kan vise seg å være en historisk dag for et nytt eventyr på Sørlandet både når det gjelder næringsvirksomhet, energiutnytting og grønn satsing. Det var da fylkesordfører...

av Torkelsen, Jan H., 11.09.15

Samarbeid gir bedre vei i Sirdal

-Et godt eksempel på hvordan samarbeid fører til bedre løsninger, sier fylkesordfører Terje Damman. Etter at han og ordfører i Sirdal, Jonny Liland, nettopp har signert en avtale om utvidet arbeid i...

av Macdonald, Cheryl, 10.09.15

Dobbelt bruåpning på fylkesvei i Åseral

I går var det god stemning da åpningen av de to nybygde bruene på Fylkesvei 359 i Åseral ble markert. De to gamle trebruene - Nordgarden bru og Austegard bru - fra 50-tallet tilfredsstilte ikke lenger...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.15

Fylkeskommunalt samarbeid om GRÜNDERUKA AGDER 2015

Fylkesutvalget i Aust-Agder har denne uken vedtatt at Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid skal arrangere Gründeruka Agder 2015. Fylkesutvalget vedtok å bevilge 133 000 kroner til...

av Torkelsen, Jan H., 10.09.15

Fylkeskommunale priser og stipend 2015

Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut flere priser og stipend. Søk på stipend og forslag til kandidater til fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen. Søknadsfrist: 1. oktober 2015.

av Ikdal, Irene, 09.09.15

Fylkeseldrerådsprisen 2015 tildeles Stiftelsen Livsglede for Eldre

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har besluttet at årets Fylkeseldrerådspris skal tildeles Stiftelsen Livsglede for Eldre. Det er Farsund eldreråd som foreslo stiftelsen til prisen som er på 10 000...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.15

Fagopplæringssjef om mangel på læreplasser

-Vi jobber for flere læreplasser i Vest Agder, men fortsatt mangler vi over 300 plasser. I år er mangelen større en noen gang. Økningen skyldes i stor grad konjunktursvikt i store fag og bransjer som...

av Macdonald, Cheryl, 08.09.15

Krav om yrkessjåførbevis for alle bussjåfører

Fra 10. september 2015 må alle bussjåfører ha gyldige yrkessjåførkompetansebevis, melder Statens Vegvesen. Yrkessjåførutdanningen ble innført i 2008 for å sikre at yrkessjåfører har de riktige...

av Torkelsen, Jan H., 08.09.15

Millionstøtte til Jenter og teknologi-prosjektet

Regjeringen vil at flere jenter skal få interesse for realfag, derfor bevilger de to millioner kroner til prosjektet "Jenter og teknologi" over neste års statsbudsjett. -Regjeringen vil nå samarbeide...

av Torkelsen, Jan H., 08.09.15

Fylkespolitikere imponert over miljøsatsingen hos Eramet Norway i Kvinesdal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø hadde tirsdag lagt sitt møte til industribedriften Eramet Norway. I løpet av bedriftsbesøket, med orienteringer og omvisning, ble det bekreftet at...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.15

Innsigelse til tre nye havneområder i Lyngdal

Lyngdal kommune har lagt ut kommuneplanens arealdel til ny høring. Høringen omfatter blant annet en endret arealbruk av sjøområder til havn, ferdsel og opplag for båter i områdene Kvålsvik, Hausvik og...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.15

Stadig flere elever i Vest-Agder gjennomfører videregående opplæring

Gjennomføringsgraden i videregående opplæring for ungdom bosatt i Vest-Agder øker. Etter en fremgang på to prosent fra 2007-kullet til 2008-kullet, fortsetter fremgangen med ytterligere 0,6 prosent...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.15

Gir Kvinesdal kommune råd om ikke å åpne for hytteutbygging på Nesjen

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet i går et revidert forslag fra Kvinesdal kommune til kommuneplanens arealdel. Et av områdene i kommunen som det ble fokusert på da planforslaget for...

av Torkelsen, Jan H., 03.09.15

Rypejegerne på Agder anbefales å vise måtehold i år

I august ble det gjennomført rypetaksering i 4 områder i Agder. Selv om resultatene varierer fra område til område, så ser det ut til å bli et dårlig år for både rypebestanden og rypejegerne....

av Lassen, Bård Andreas, 02.09.15

Rask fremdrift i veiprosjekt i Marnardal

Samferdselsrådgiver Lasse Moen Sørensen informerte onsdag representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø om status for et stort veiprosjekt langs fylkesvei 455 nord for...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.15

Det nærmer seg gjennomslag i Bjørkåstunnelen i Sirdal

I begynnelsen av november i fjor gikk startskuddet for prosjektet "fylkesvei 42 Rassikring Haughomfjellene, ny Bjørkåstunnel". Prosjektet betyr mye for å lage en sikker vei mellom Tonstad og Haughom...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.15

Nytt broanlegg bidrar til positiv sentrumsutvikling i Songdalen

Søndag var det stor festivitas med musikkorps og snorklipping da den offisielle åpningen av Rismyrbroa i Songdalen ble foretatt. Ordfører Johnny Greibesland karakteriserte det flotte byggverket som...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.15

Færre trafikkdrepte i landet – uendret i Vest-Agder

I løpet av årets tre sommermåneder mistet 43 personer livet i trafikken i landet. Dette er en tredjedel færre enn i fjor. Tilsvarende gjelder også for hele 2015 så langt. For Vest-Agder har ikke...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.15

Fortsatt bibliotektransport i Agder-fylkene

Visste du at du kan bestille bøker og filmer fra et hvilket som helst bibliotek i landet og hente det på ditt nærmeste bibliotek? Eller at du kan levere tilbake ting du har lånt på andre bibliotek?...

av kas, 01.09.15