• Godt oppmøte fra rypeseminar på Revnes
Foto: Bård Andreas Lassen
  av Lassen, Bård Andreas, 30.10.15

  Vellykket seminar om rypeforvaltning

  Agderrypene lever farlig, og går en usikker fremtidig i møte. Faggruppa for rypeforvaltning i Agder...

  Les mer
 • Konsmo
  av Torkelsen, Jan H., 30.10.15

  Roser Audnedal for satsing innen idrett og fysisk aktivitet

  Audnedal kommune har utarbeidet en revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for...

  Les mer
 • Brennåsen Undergang
  av Torkelsen, Jan H., 30.10.15

  Støtter krav om å få trafikksikkert krysningspunkt for myke trafikanter på E39 i Songdalen

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ga onsdag politisk tilslutning til at Vest-Agder...

  Les mer
 • Transportmotiv
  av Torkelsen, Jan H., 29.10.15

  Avvisende til endring av klassifisering av riks- og fylkesveger

  I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2018- 2027 er Vest-Agder fylkeskommune gitt i...

  Les mer
 • Hamrevannområdet Kartutsnitt
  av Torkelsen, Jan H., 29.10.15

  Hamrevanns-utbygging kan svekke nullvekstmålsettingen for personbiltrafikken

  Fylkeskommunen mener at Hamrevannområdet øst for Kristiansand på lang sikt kan bli et flott...

  Les mer
 • Tarevann I Lindesnes
  av Torkelsen, Jan H., 28.10.15

  Vil ha ny firefelts E-39 bro i Lindesnes så raskt som mulig

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avga i dag fylkeskommunens høringsuttalelse til en...

  Les mer
 • Åseral
  av Torkelsen, Jan H., 28.10.15

  Svært positiv uttalelse til Åseral for ny plan for idrett og fysisk aktivitet

  Åseral kommune har revidert kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2016 til...

  Les mer
 • Svennebrev Og Fagbrev
  av Torkelsen, Jan H., 27.10.15

  Betydelig nedgang i klageantall på standpunktkarakterer

  Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i dag orientert om saker som har vært behandlet i Vest-Agder...

  Les mer
 • Skiskytter På Rulleski I Sirdal
  av Torkelsen, Jan H., 27.10.15

  Søker om landsdekkende tilbud for skiskyting ved Sirdal videregående skole

  Vest-Agder fylkeskommune sender nå søknad til Kunnskapsdepartementet om opprettelse av et...

  Les mer

Uprisen

Vi søker etter en klasse som vil være med å kåre den beste ungdomsboka fra 2015. Utlysningstekst og påmeldingsskjema følger vedlagt. Å få være en av de syv utvalgte klassene er et ansvarsfullt og...

av Ikdal, Irene, 27.10.15

Vil at flere skal lære tysk

Tyskland er Norges viktigste partner i Europa. Nå foreslår regjeringen tiltak for at flere norske skoleelever og studenter skal lære seg tysk. -Vi ønsker at flere norske elever og studenter tar hele...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.15

Smak og sans – for åttende gang i november på Lindesnes fyr!

-Vi gleder oss til søndag 1. november. Vi gleder oss fordi Smak og sans er en sånn hyggelig dag, og i år starter første dag i november med denne gode opplevelsen! Det er faktisk 8. gang vi arrangerer...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.15

Friluftslivseminar 29.10.2015

Vest-Agder fylkeskommune inviterer til årets friluftslivsseminar i Kristiansand 29.10.2015. Målgruppa for seminaret er kommuner, lag, foreninger og friluftsråd.

av Lassen, Bård Andreas, 23.10.15

Hverdagsbilder – sting for sting

Søndag 25. oktober åpnet utstillingen av Grethe Gerhardsen Trælands broderi-installasjon på Kristiansand museum. Utstillingen har fått navn «Hverdagsbilder – sting for sting» og blir på museet ut...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.15

Positive besøkstall, men flere utfordringer for Vest-Agder-museet

Da fylkestinget tirsdag ble behandlet årsrapporten for Vest-Agder-museet for 2014 var et positivt budskap at besøkstallet i 2014 var på totalt 87 395 i motsetning til 85 444 i 2013. Dette er...

av Torkelsen, Jan H., 22.10.15

Gratis kontorlokaler for Elevorganisasjonen i Fylkeshuset?

Fylkesordfører Terje Damman besvarte i går, under fylkestingets møte, en interpellasjon fra fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe. Kleppe har reist spørsmål om fylkeskommunen kan bidra med å gi...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.15

Økt aldersgrense på voksenbiletter på bussene skal utredes

I forbindelse med en gjennomgang av økonomisk status i fylkestinget i dag fremmet fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene et forslag om endret bilettprispraksis på bussene i fylket. Han...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.15

Fylkestinget opprettholder ordningen med saksordfører

I flere år har det vært praktisert en ordning i fylkestingets møter hvor en saksordfører, som er oppnevnt når saken tidligere har vært behandlet i fylkesutvalget eller hovedutvalgene, redegjør for den...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.15

Ekstraordinært inntak av lærlinger

Yrkesopplæringsnemndene ber arbeidsgivere på Sørlandet om å vurdere et ekstraordinært inntak av lærlinger fra januar 2016. Yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder fylkeskommune kommer, sammen med...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.15

SamBa 2015 - Nordisk konferanse med fokus på samhandling for å styrke kunst og kultur i opplæringen.

11. - 12. november på Kilden teater-og konserthus/ UIA. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen inviterer til nordisk konferanse. Programmet er klart og påmeldingen er åpnet. Samba 2015...

av Ikdal, Irene, 16.10.15

EU-verktøyet smart spesialisering tas i bruk

Smart spesialisering er EUs metode for å videreutvikle regionalpolitikken i Europa. I smart spesialisering skal regionene analysere næringsstrukturen, identifisere sine fortrinn og prioritere...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.15

SPOR – en unik Kilden-forestilling med elever fra fylkeskommunale skoler

SPOR - en forestilling med kontraster: Det stumme og det høylytte, det avanserte og det enkle, de profesjonelle og de ikke-profesjonelle. Alt i et samspill. Alt for å sette spor. Opplev den unike...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.15

Bli sett - husk refleks

Under halvparten av oss husker refleksen. 15. oktober er den nasjonale Refleksdagen. Den er ett av mange tiltak for å øke refleksbruken og redusere antallet fotgjengerulykker. Uten refleks blir du...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.15

Rådsstrukturen i fylkeskommunen gjennomgås

I Vest-Agder fylkeskommune har man ett rådgivende organ for eldre og ett for mennesker med nedsatt funksjonsevne, i tråd med gjeldende lover. I desember i fjor vedtok fylkestingene i Agder Regional...

av Torkelsen, Jan H., 15.10.15

Trafikksikkerhet langs Hølleveien og miljøgateprosjekt på Lunde i Søgne

Fylkestingsrepresentant Christian Eikeland fra Fremskrittspartiet har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman hvor han tar opp trafikale forhold i sin hjemkommune Søgne. Han reiser...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.15

Går for grønt gull

Fysio- og ergoterapeutene team øst/vest i Kristiansand kommune går for gull i årets bedriftsdel av Jeg kjører grønt. Etter to år med sølv er lysten på gull veeeldig stor. 10.000 kr lokker og drar....

av Torkelsen, Jan H., 12.10.15

Styrket satsing på yrkesfag

Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett opp til å øke lærlingtilskuddet med 50 millioner kroner. Det er en reell økning på om lag 2 500 kroner per lærling. Dette blir den fjerde økningen...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.15

Fylkeskommunen bidrar med 100 000 kroner til årets TV-aksjon

Søndag 18. oktober går er NRKs årlige innsamlingsaksjon av stabelen. Årets aksjon skal bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea, et...

av Torkelsen, Jan H., 09.10.15

Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020 sendes på høring.

Regional plan for samferdsel 2015-2020 ble sendt på høring 7. oktober 2015 etter vedtak i fylkesutvalget. Samferdselsplanen følger opp Regionplan Agder 2020 og inngår i Regional planstrategi for...

av Skollevold, Ann Sherin, 08.10.15

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 sendes på høring

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020 ble sendt på høring 7. oktober 2015 etter vedtak i fylkesutvalget. Planen utgjør en temaplan for kollektivtransport under "Regional plan for...

av Skollevold, Ann Sherin, 08.10.15

Støtter EYDE-nettverkets satsing på flere utviklingsprosjekter

Bedriftsklyngen EYDE-nettverket har søkt Vest-Agder fylkeskommune om et tilskudd for 2015 på 900.000. I 2013-2014 ble det identifisert en rekke utviklingsprosjekter knyttet til bærekraft og...

av Torkelsen, Jan H., 08.10.15

Krevende fremdriftsplan for regionreformarbeidet

Fylkesutvalget hadde i dag på dagsorden status og fremdrift i arbeidet med kommune- og regionreformen, samt en mulig prosess for det videre arbeid. Et flertall på seks representanter fra Høyre,...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.15

1 million kroner til likestillingspilot på Agder

Agderfylkenes satsing på likestilling har resultert i en bevilgning på 1 million kroner på Statsbudsjettet for 2016. Dette betyr at vi setter i gang et toårig pilotprosjekt hvor bedrifter som ønsker å...

av Mellingen, Helle, 07.10.15

Statsbudsjettet for Vest-Agders del

I dag la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2016. Nedenfor gjengis den fylkesvise fordelingen av statsbudsjettet. Den fylkesvise fordelingen er laget på...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.15

Sørlandet til Grüne Woche

Vest-Agder fylkeskommune bidrar med både kapital og arbeidskraft når regionen i januar deltar på en av verdens største messer inne mat og reiseliv. Grüne Woche i Berlin arrangeres mellom 15. - 24....

av Hemsett, Siv, 07.10.15

Vidar Kleppe fortsetter som leder av kontrollutvalget

Vidar Kleppe har i de to siste fireårige valgperiodene vært leder for fylkeskommunens kontrollutvalg. I går valgte fylkestinget han til å ivareta vervet også i de neste fire årene. Utvalget består av...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.15

Den nye fylkespolitiske ledelsen på plass

Fylkestinget som er valgt til å styre Vest-Agder fylkeskommune de kommende fire årene har i dag holdt sitt konstituerende møte. Det er stor utskifting blant politikerne som skal inneha de sentrale...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.15

Seks nye i fylkesutvalget

Fylkesordfører Terje Damman skal i kommende fireårsperiode lede et fylkesutvalg med seks nye representanter blant de 11 som utgjør utvalget. I det nye fylkesutvalget vil Arbeiderpartiet ha tre...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.15

Gisle Meininger Saudland ny leder i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø

Gisle Meininger Saudland har i siste valgperiode vært vararepresentant for Fremskrittspartiet i fylkespolitikken. Ved høstens valg var han førstekandidat på Fremskrittspartiets liste. Fylkestinget...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.15

Anne Ma Timenes ny leder i Hovedutvalg for kultur og utdanning

Olav Haavorstad fra KrF takket ved høstens fylkestingsvalg av etter en lang karriere i fylkespolitikken, hvorav de to siste periodene som blant annet leder av hovedutvalg for kultur og utdanning....

av Torkelsen, Jan H., 06.10.15

Besøksnæringene melder om gode resultater i sommer

Sommeren 2015 går inn i historien som en av de beste for besøksnæringene på lenge. Det meldes om besøksrekorder hos både opplevelsesaktører, serveringssteder og overnattingsbedrifter. På landsbasis er...

av Hemsett, Siv, 06.10.15

Fra over femti til fem regionale bompengeselskaper

Samferdselsdepartementet har tidligere i år gjennomført en møteserie der alle fylkeskommuner ble bedt om innspill til arbeidet med å omorganisere bompengesektoren. På bakgrunn av disse møtene og...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.15

Stolte mottakere av Fylkeseldrerådsprisen 2015

Det var stor festivitas i Kongens Senter i Kristiansand da eldredagen ble markert i høstferieuken. Et av innslagene på programmet var utdeling av årets fylkeseldrerådspris. Det var fylkesordfører...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.15

Agders uthavner har fått egen byggeskikkveileder

Fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder har i fellesskap utgitt publikasjonen "Veileder – uthavnene på Sørlandet – tradisjon og vern", utarbeidet ved Byggeskikksenteret i Flekkefjord.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 02.10.15

Fylkeskommunen positiv til forslag til utviklingsplan for sykehusområdet i Kristiansand

Kristiansand kommune har lagt ut et forslag til en områdereguleringsplan for sykehusområdet på Eg til offentlig ettersyn. Forslaget legger til rette for en langsiktig utvikling av området. Da...

av Torkelsen, Jan H., 02.10.15

GPS-merking av hjort på Sørlandet for å bedre forvaltningskompetansen

Gjennom et samarbeid mellom fylkeskommunene i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark er det satt i gang et prosjekt for å GPS-merke minimum 40 hjort i Agder og Telemark over en fireårsperiode. Hovedmålet...

av Torkelsen, Jan H., 01.10.15