• Fylkesveiprosjekt I Farsund Sentrum
  av Torkelsen, Jan H., 30.12.15

  Fylkesveiprosjekt i gang i Farsund sentrum over nyttår

  Rett over nyttår er det klart for anleggsstart på veiprosjektet fylkesvei 43 Farsund sentrum....

  Les mer
 • Moete I Soerlandets Europakontor
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.15

  Ber om å få havneterminal i Kristiansand inn i NTP

  Sørlandets Europakontor hadde, sammen med andre norske regionskontor, møte med statssekretær John...

  Les mer
 • God Jul Og Godt Nytt Aar
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.15

  God Jul og Godt Nytt År

  Vest-Agder fylkeskommune ønsker alle en riktig godt jul og et godt nytt år.

  Les mer
 • DSCF00602
  av kiar1, 18.12.15

  Lyttevennseminar 2015 - Flere pensjonister etterspørres til givende prosjekt

  -De må være glad i unger og høre rimelig godt. Har de det, så er det omtrent nok, sier...

  Les mer
 • Datatastatur
  av Torkelsen, Jan H., 18.12.15

  Agder kan bli Europas og verdens "grønne hukommelse"

  I fylkesordfører Terje Dammans årstale til fylkestinget uttrykte han ønske om ny grønn vekst....

  Les mer
 • Stein Inge Dahn
  av Torkelsen, Jan H., 18.12.15

  Sikkerhetskulturen i fylkeskommunale transporttjenester tema i interpellasjon

  Fylkestingsrepresentant Stein Inge Dahn tok i en interpellasjon i fylkestinget i går opp temaet:...

  Les mer
 • Svennebrev Og Fagbrev
  av Torkelsen, Jan H., 18.12.15

  Fylkesordføreren ber staten må skjerpe seg når det gjelder å tilby læreplasser

  -En utfordring de siste årene er mangel på læreplass. Dette er en alvorlig trussel for ungdommens...

  Les mer
 • Fylkesordfoereren Og Fylkeskultursjefen
  av Torkelsen, Jan H., 17.12.15

  Fylkeskommunen anmoder om at overmalt kunstverk i fylkeshuset erstattes

  I fylkestingets møte denne uken ble den uheldige overmalingen av et kunstverk i et av møterommene i...

  Les mer
 • Forsidemotiv For Regionplan Agder
  av Torkelsen, Jan H., 17.12.15

  Regionplan Agder 2020 må forankres hos nyvalgte politikere i Agder

  -Ved høstens valg var det ikke bare i vårt fylkesting det ble innvalgt flere nye representanter. I...

  Les mer

Flekkefjord sykehus tema i interpellasjon i fylkestinget

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe reiste i dagens fylkesting en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman vedrørende akuttfunksjonen ved sykehuset i Flekkefjord. Han ba fylkesordføreren...

av Torkelsen, Jan H., 17.12.15

Fylkeskommunens årsbudsjett vedtatt med påplussinger

Fylkestinget behandlet i dag årsbudsjett for neste år og økonomiplanen for de kommende fire årene for fylkeskommunen. Fylkestinget støttet en anbefaling fra et flertall i fylkesutvalget bestående av...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.15

Karoline Johannessen Litland ny leder i Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting har denne uken valgt Karoline Johannessen Litland til ny leder. Hun er 17 år og bor i Lyngdal. Til daglig er hun elev ved Lister videregående skole, studiested Eilert Sundt. -Å...

av Torkelsen, Jan H., 16.12.15

Fylkestinget vil ha fastlandsforbindelse til Hidra realisert så fort som mulig

Det ble en svært engasjert debatt i fylkestinget i dag da muligheten for å få på plass en undersjøisk tunnelforbindelse mellom øya Hidra og fastlandet i Flekkefjord sto på dagsorden. I forrige uke...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.15

Flyktningsituasjonen vil kreve fylkeskommunale bidrag og ansvar

-For et par måneder siden var det et foto som gikk igjen i pressemedier verden over. Den lille flyktningegutten som hadde flyktet fra krig, men som omkom under flukten og ble funnet død på en strand...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.15

Fylkesordføreren maner til samarbeid for å møte næringslivets utfordringer

-Ved utgangen av november var rundt 4000 permittert eller oppsagt fra sørlandske oljebedrifter, i følge NAV. Det er etter den tid varslet ytterligere innskrenkninger. For Vest-Agder fylkeskommune er...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.15

Fylkesordfører Terje Damman: -Etter mitt skjønn er tiden nå kommet for ett Agder

-I sommer mottok vi en oppfordring fra kommunal- og regionalministeren om igjen å få i gang dialog om en mulig ny regioninndeling. Jeg legger til grunn at fylkestinget i denne samlingen gir sin...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.15

Avventer hva som skjer i kommereformarbeidet i Vest-Agder

-Regjeringens målsetting om færre kommuner har en fremdriftsplan som sammenfaller med den fireårsperioden vi nå er i gang med. Foreløpig er ikke kommunereformen endt med noen konkrete resultater for...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.15

Planprogram på høring - Regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen 2017-2030 (2050)

Fylkesutvalget la ut planprogram for "Regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen for perioden 2017 til 2030 (2050)" ut på høring 24. november. Høringsfristen settes til 15. februar...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.15

Førjulsgave til Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet har mottatt en gledelig førjulsgave fra Kulturdepartementet – nærmere bestemt 1,175 millioner kroner i gaveforsterkning. Det er statens ordning for å stimulere til flere private...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.15

Ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt år

Vest-Agder fylkeskommune ønsker alle en god jul og et godt nytt år. For sjette år på rad har vi i fylkeskommunen bestemt oss for ikke å bruke penger på julekort og porto. I stedet gir vi en pengegave...

av Macdonald, Cheryl, 11.12.15

Kunstnerstipend til vennskapsfylke i Estland

Som en del av vennskapsavtalen mellom Vest-Agder og Vest-Viru (Lääne-Virumaa) fylke i Estland gir fylkeskommunen årlig et kunstnerstipend på 25 000 kroner til vennskapsfylket. Årets stipend fordeles...

av kiar1, 11.12.15

Fire av ti innvandrere med norsk pass stemte ved årets valg

Blant innvandrere som er norske statsborgere stemte om lag 40 prosent. Til sammenlikning var valgdeltakelsen blant norske statsborgere uten innvandrerbakgrunn 64 prosent. Valgdeltakelsen blant den...

av Torkelsen, Jan H., 11.12.15

Aust- og Vest-Agder fylkeskommune med innspill til Energimeldingen

Onsdag 9. desember var fylkesordfører Terje Damman hos Olje- og energidepartementet med et felles innspill fra de to sørnorske fylkeskommunene til den kommende Energimeldingen. Hovedbudskapet til...

av Torkelsen, Jan H., 10.12.15

Fylkeskommunen arbeider for å motvirke sosial dumping

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om det arbeidet som gjøres i Vest-Agder fylkeskommune for å motvirke sosial dumping i byggebransjen. Utvalget ga positiv tilslutning til de tiltak som benyttes....

av Torkelsen, Jan H., 10.12.15

Leiekostnad for gategrunn fra 1.januar 2016

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø har vedtatt retningslinjer for bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn. Retningslinjene innebærer leiekostnad for alternativ bruk av gategrunn og er...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 10.12.15

Fylkesutvalget presiserer viktigheten av datafiberforbindelser til utlandet

Olje- og energidepartementet foreslår i et høringsnotat å gjøre to endringer i energiloven. Den første åpner for at andre enn Statnett kan eie og drive utenlandsforbindelser for strøm. Den andre...

av Torkelsen, Jan H., 09.12.15

Flere kvinner enn menn til valgurnene

Valgdeltakelsen var 62 prosent blant kvinner og 57 prosent blant menn ved valget i 2015. Blant de med høy utdanning går nesten åtte av ti til urnene, mens blant de med lav utdanning gjør fem av ti...

av Torkelsen, Jan H., 09.12.15

Uværet Synne påfører fylkeskommunen betydelige kostnader til broreparasjoner

Fylkesutvalget ble i dag orientert om skader som uværet Synne påførte fylkeskommunens veianlegg i Vest-Agder i helgen. Det er ikke registrert skader på mennesker. De største materielle skadene...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.15

Interpellasjon om sikkerhetskultur i fylkeskommunale transporttjenester

Er fylkesordføreren enig i at Vest-Agder fylkeskommune har et ansvar for å styrke sikkerhetskulturen i kollektivtjenestene generelt, og spesielt når det gjelder busstransport som fylkeskommunen tilbyr...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.15

Viktige saker på årets siste fylkesting

Tirsdag 14. og onsdag 15. desember samles fylkestinget til årets siste møte. Møtet finner sted på Clarion Ernst Hotel i Kristiansand. Det er åpent for publikum. På sakslisten står flere viktige saker...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.15

Betydelig miljø- og klimautbedring på Kvadraturen skolesenter

I perioden fra 2016 til18 er det i fylkesrådmann Kristin Tofte Andresens forslag til økonomiplan for Vest-Agder fylkeskommune avsatt om lag 60 millioner kroner til utskiftning av ventilasjonsanlegg og...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.15

Setesdalsbanen får økte økonomiske tilførsler til vedlikehold

Setesdalsbanen er et av Vest-Agdermuseets største besøksmål. Som resultat av museets utarbeidelse av en tiårsplan for vedlikehold har man fått økt tilskuddet fra Jernbaneverket til vedlikehold av...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.15

Blant landets beste innen Ungt entreprenørskap

Entreprenørskap i utdanning er et viktig satsingsområde både regionalt og nasjonalt, og trekkes frem som et viktig satsingsområde i Regionplan Agder 2020. Satsingen ivaretas av foreningen Ungt...

av Torkelsen, Jan H., 04.12.15

Veileder om uthavnene på Sørlandet

Et viktig element i det tradisjonelle bildet av Sørlandet er uthavnene med sine små, hvite hus, sjøhus og brygger, plassert lunt mellom holmer og skjær. Næringsgrunnlaget på stedene er etter hvert...

av Torkelsen, Jan H., 04.12.15

To millioner kroner til Vitensenteret Sørlandet i Arendal

Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner har bidratt økonomisk til Vitensenteret Sørlandet I Arendal i flere år. Fra 2014 ble senteret ett av ni regionale vitensentra under Norges Forskningsråd sitt...

av Torkelsen, Jan H., 03.12.15

Millionstøtte til utbygging av digital infrastruktur på Sørlandet

Det Digitale Agder (DDA) er et samarbeidsprosjekt mellom begge fylkeskommunene og alle kommunene i landsdelen. Formålet er å fremme utbygging av digital infrastruktur, og skaffe deltakerne gode...

av Torkelsen, Jan H., 03.12.15

Vest-Agder fylkeskommune med å finansiere idrettsarena i Grimstad

Det planlegges etablert friidrettshall i Grimstad finansiert med støtte fra Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og Kristiansand, Arendal og Grimstad kommuner. I tillegg er det budsjettert med...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.15

Vil at uthavnene i Agder skal få verdensarv-status

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner arbeider sammen for å ta vare på, få kunnskap om og formidle historier om uthavnene i Agder. Prosjektet skal følge opp felles strategi for arbeidet med de historiske...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.15