• Foto 1
  av Birnbrich, Manuel, 19.11.15

  "FN Sikkerhetsråd" diskuterer Syriakonflikten i Kristiansand

  I dag diskuteres det internasjonal politikk i Bystyresalen i Rådhuset i Kristiansand....

  Les mer
 • Svennebrev Og Fagbrev
  av Torkelsen, Jan H., 27.10.15

  Betydelig nedgang i klageantall på standpunktkarakterer

  Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i dag orientert om saker som har vært behandlet i Vest-Agder...

  Les mer
 • Skiskytter På Rulleski I Sirdal
  av Torkelsen, Jan H., 27.10.15

  Søker om landsdekkende tilbud for skiskyting ved Sirdal videregående skole

  Vest-Agder fylkeskommune sender nå søknad til Kunnskapsdepartementet om opprettelse av et...

  Les mer
 • KKG 2
  av Torkelsen, Jan H., 22.09.15

  Toppidrettssatsing på Kristiansand Katedralskole Gimle fra neste høst

  Det skal startes et tilbud med en klasse på Vg1 Studiespesialisering med toppidrett på Kristiansand...

  Les mer
 • Vitnemål
  av Torkelsen, Jan H., 04.09.15

  Stadig flere elever i Vest-Agder gjennomfører videregående opplæring

  Gjennomføringsgraden i videregående opplæring for ungdom bosatt i Vest-Agder øker. Etter en fremgang...

  Les mer
 • Torbjørn Røe Isaksen
Foto: Thomas Haugersveen/SMK
  av Torkelsen, Jan H., 25.08.15

  Nytt merke skal gi flere læreplasser

  Bedrifter som har lærlinger får nå sin egen merkeordning. -Vi vil at bedrifter skal få mulighet til...

  Les mer
 • Privatisteksamen Illustrasjon
  av Jan Torkelsen, 24.08.15

  Husk oppmelding til privatisteksamen

  Skal du opp til privatisteksamen? Husk da fristen som i vårhalvåret er 1.februar og høsthalvåret...

  Les mer
 • Torbjørn Røe Isaksen
Foto: Thomas Haugersveen/SMK
  av Torkelsen, Jan H., 20.08.15

  Ny realfagsstrategi for 2015-2019

  -I dag går nesten én av fire elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig. Det må vi...

  Les mer
 • Den Kulturelle Skolesekken
  av Torkelsen, Jan H., 20.08.15

  Den kulturelle skolesekken styrkes

  Regjeringen endrer organiseringen av Den kulturelle skolesekken (DKS) og vil samtidig styrke...

  Les mer

99 prosent med tilbud om skoleplass etter første inntak

Av de 6864 søkerne med rett til skoleplass i Vest-Agder har 99 % fått tilbud om skoleplass etter første inntak.

av Richardsen, Wanja, 07.07.15

Innfører fraværsgrense i videregående skole

Regjeringen innfører en fraværsgrense på maksimalt ti prosent i videregående skole. - En slik grense sender et klart signal til elevene om at skulk ikke er greit, og at de har plikt til å møte opp til...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.15

Sommerkurs

Bruk sommeren til å forbedre muligheten din til å bestå videregående opplæring.

av Haldorsen, Even, 18.06.15

Opplæringen av minoritetsspråklige skal systematiseres og bedres

Vest-Agder fylkeskommune har opplæringsansvar for et økende antall minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Alle fylkeskommunens videregående skoler har minoritetsspråklige elever, til...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.15

Stor søkning til tilbud om kompetanseheving blant fylkeskommunens lærere

Da hovedutvalg for kultur og utdanning tirsdag hadde på dagsorden en plan kompetanseutvikling og tiltak for etter- og videreutdanning ble det fremhevet at høy og relevant kompetanse er et...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.15

Sirdal videregående har blitt MOT-skole

Sirdal videregående skole på Tonstad vil arbeide målrettet med å utvikle miljøet på skolen videre, og i den forbindelse har skolen valgt MOT som samarbeidspartner. MOT springer ut av toppidrett, og...

av Torkelsen, Jan H., 27.04.15

Egen politisk sak i mai om mulig etablering av mobbeombud

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene reiste i fylkestingets møte onsdag en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman om mobbeombud i fylkeskommunal regi: -Vil fylkesordføreren og...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.15

Elevombudet opptatt av kvalitet på elevrådsarbeidet

Det viktig at skolen støtter opp om elevrådsarbeidet, og at skolen selv driver målrettet arbeid for å øke elevenes delaktighet. Det skriver elev- og lærlingeombud Helge Ødegård Hovland, i en...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.15

Skolestrukturen for videregående skole frem til 2030 er nå vedtatt

Fylkestinget fattet i går det endelige vedtaket for en skolebruksplan for den fylkeskommunale videregående opplæringen i Vest-Agder. Planen fastsetter hvordan en skal tilrettelegge opplæringen både...

av Torkelsen, Jan H., 22.04.15

Læringsmiljøet i Vest-Agder skolen er godt

I en tilstandsrapport for videre opplæring i de fylkeskommunale videregående skolene i Vest-Agder, som i går ble behandlet i fylkestinget, fastslås det at læringsmiljøet er godt. Færre elever mobbes...

av Torkelsen, Jan H., 22.04.15

I Vest-Agder består flere videregående opplæring enn i resten av landet

Resultater for gjennomføring for årskullet som begynte i videregående opplæring i Vest-Agder høsten 2008, viser at 73,7 prosent av elevene i de fylkeskommunale skolene hadde bestått videregående...

av Torkelsen, Jan H., 27.03.15

Søker om landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i går at det skal sendes søknad om landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole fra skoleåret 2016-2017. Skolen i kommunesenteret...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.15

En konkretisering av skolebruksplanen for Vest-Agderskolen er nå til politisk behandling

Det er nå gjennomført en høringsrunde om forslag til skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Fylkeskommunen har mottatt 30 høringsinnspill. Politikerne i hovedutvalg for kultur- og...

av Torkelsen, Jan H., 24.03.15

Mange flere velger restaurant- og matfag

35 prosent flere tiende klassinger på Sørlandet har Restaurant- og matfag som sitt høyeste ønske. I følge tall fra fylkeskommunene i Agder har antall førstevalgssøkere til Vg1 Restaurant- og matfag...

av Torkelsen, Jan H., 23.03.15

KKG-elever gjør det bra i de store realfagskonkurransene!

Norske elever deltar hvert år i internasjonale olympiader i fysikk, kjemi og matematikk. Målet er å stimulere skoleelever med interesse for realfag til å fortsette arbeidet med fagene. I år deltok...

av Torkelsen, Jan H., 13.03.15

Positiv søkning til videregående opplæring i Vest-Agder

-Byggfag opplever en økning i søkertall etter lave søkertall i 2014. Også Helse- og oppvekstfag og Restaurant- og matfag har en stor økning i antall søkere. Dette er veldig gledelig da begge...

av Macdonald, Cheryl, 13.03.15

Regjeringen vil ha flere lærlinger

Regjeringen har hatt som målsetting 20 prosent flere lærlinger i 2015. Målet er ikke nådd. Nå skjerpes kravene til bedriftene. Hvert år står mellom 6.000 og 8.000 ungdommer i Norge, én av tre...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.15

Fylkeskommunene må fortsette som eiere av offentlige fagskoler

Regjeringen Stoltenberg oppnevnte i august 2013 et utvalg for å utrede fremtiden til norsk fagskoleutdanning. Utvalget skulle kartlegge fagskolens status, kvalitet, kobling til arbeidslivets...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.15

Venneslarussen ønsker å spre glede i bygda

I flere år har russen på Vennesla videregående skole hatt engasjement for kreftsaken. I fjor satt venneslarussen innsamlingsrekord, med hele over 150.000 kroner til kreftsaken. I år vil også de eldre...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.15

Skreddersydd toppidrettsutdanning ved Kristiansand katedralskole Gimle

I en egen sak til fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning orienterte fylkesutdanningssjef Arly Hauge tidligere denne uken om det nye utdanningstilbudet innen toppidrett ved Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.15

Systematisk arbeid mot mobbing på de fylkeskommunale skolene bærer frukter

Arbeidet mot mobbing er sentralt for de fylkeskommunale skolene i Vest-Agder. I en nasjonal elevundersøkelse som ble gjennomført i november-desember 2014 oppga 102 elever at de ble mobbet hver måned...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.15

Ny videregående skole i Søgne planlegges i to byggetrinn

Da fylkestinget behandlet Skolebruksplan for Vest-Agderskolen i desember i fjor ble det vedtatt at det skal etableres en ny kombinert skole på Tangvall i Søgne, og at naturbrukstilbudet ved Søgne...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.15

To videregående skoler i Lister fra skoleåret 2016 - 2017

I Listerregionen har en, i skolebruksplanen for Agderskolen frem mot 2030, tatt sikte på at det skal etableres to selvstendige skoler i Farsund og i Flekkefjord, med tilhørende filialer i henholdsvis...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.15

Nye navn på de videregående skolene i Lister

I skolebruksplanen, som nå er på politisk dagsorden, er det lagt opp til at det skal etableres to selvstendige skoler i Listeregionen, en i Farsund og en i Flekkefjord, med tilhørende filialer. Skolen...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.15

Over 5000 lærere kan få videreutdanning i 2015

Satsingen på videreutdanning for lærere trappes nå opp. 1 500 nye studieplasser blir opprettet i år. Totalt kan over 5000 lærere få plass på et videreutdanningstilbud fra høsten. Matematikk, engelsk...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.15

Elevene på Kvadraturen skolesenter hjelper barn og unge i Kenya

Nylig kunne elevrådet ved Kvadraturen skolesenter overrekke en sjekk på 146.000 kroner etter høstens innsamlingsaksjon. Aksjonen gikk ut på at elevene jobbet en dag for å hjelpe barn og ungdom i Kenya...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.15

Krav om flere lærlinger ved universiteter og høyskoler

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen stiller krav til universiteter og høyskoler om øke antall lærlinger i sektoren innen 2016. -Norge trenger flere dyktige fagarbeidere, både i privat og i...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.15