• Julekule
  av Torkelsen, Jan H., 22.12.16

  Gavedryss til museene

  Nylig mottok Kristiansand museum og Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum en tidlig julegave fra...

  Les mer
 • Spadag På Audnedal Omsorgssenter
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.16

  Byremo-elever arrangerte spa-dag på Audnedal omsorgssenter

  Elevene på Byremo videregående skole bryr seg. De markerer seg positivt i lokalmiljøet. Tidligere i...

  Les mer
 • Skiskytter Fra Sirdal Videregående Skole
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.16

  Sirdal videregående takker fylkespolitikerne for julegave

  -Vi har vært riktig så snille i år og fylkespolitikerne er vår julenisse! Da er det endelig...

  Les mer
 • Buss På Varoddbrua
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.16

  Nytt busstilbud mellom Kjevik og Kristiansand sentrum

  Haga buss/Flybussen har sagt opp driften av flybusskjøring til og fra Kjevik og Kristiansand...

  Les mer
 • Skreddarburet
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.16

  Riksantikvarens kulturminne for desember er fra Åseral

  På Austegard i Åseral kommune står eit bur frå mellomalderen, kjend under namnet «Skraddarburet»....

  Les mer
 • Nytt Museumsbygg På Odderrøya . Foto Trollvegg
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.16

  Arkitektkonkurranse om nytt museumsbygg på Odderøya

  Representantskapet i Vest-Agder-museet har nylig besluttet at det skal utlyses en plan- og...

  Les mer
 • Terje Damman Aa
  av Torkelsen, Jan H., 16.12.16

  Fylkesordføreren: -Kraftoverskuddet i Agder er et enormt potensial

  -I 2020 vil halvparten av Norges kraftoverskudd komme fra Agder. Dette gir oss at enormt potensial...

  Les mer
 • Kvinedal Vgs
  av Torkelsen, Jan H., 15.12.16

  Det videregående skoleanlegget i Kvinesdal skal utbedres

  Fylkestinget vedtok tirsdag, med 22 mot 13 stemmer, at det skal etableres lærerarbeidsplasser og...

  Les mer
 • Byremo Videregående Skole
  av Torkelsen, Jan H., 15.12.16

  Ombygging og nybygging på Byremo videregående skole for 30 millioner kroner

  Fylkestinget besluttet tirsdag enstemmig at fylkeskommunen skal gjennomføre ombygging og nybygg på...

  Les mer

Samhandling og kompetansedeling overordnet innen innovasjon og verdiskaping

Fylkestinget vedtok onsdag et forslag til handlingsplan for perioden 2017 til 2019 knyttet til Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping i Agder 2015-2030 (VINN Agder). I VINN-planen...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.16

JA til ETT-Agder

Fylkestinget besluttet i dag, med 25 mot ni stemmer, at Vest-Agder fylkesting skal søke Stortinget om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner med virkning fra 1. januar 2020. Avtalen...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.16

Fylkeskommunen slutter seg til prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtalen

Fylkestinget sluttet seg i dag, mot stemmene fra representantene fra Fremskrittspartiet og Demokratene, til at det for en fremtidig bymiljøavtale blir etablert et bomsystem i kristiansandsregionen...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.16

Vil ha sammenbygging av ny videregående- og ungdomsskole i Søgne

Sammen med Søgne kommune har fylkeskommunen sett på en eventuell samlokalisering av ny videregående skole og ungdomsskole i Søgne. Dette har vært basert på to mål for en samlokalisering. En slik...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.16

Fylkestinget har vedtatt årsbudsjett 2017 på 2,7 milliarder kroner

Fylkestinget vedtok i dag fylkesrådmann Tine Sundtoft sitt forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for de kommende fire årene med en del påplussinger. Fylkesrådmannens budsjettforslag er...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.16

"Julegave" til Lista Røde Kors

-Nå kan vi by på mer enn grøt! Det forteller en begeistret Helene Ravn fra Lista Røde Kors, etter at de har mottatt en sjekk på 15 000 kroner fra fylkesordfører Terje Damman. I år vil Lister Røde...

av Macdonald, Cheryl, 13.12.16

Terje Damman: Det er sannsynlig at Agder-fylkene vil bli en, eller del av en ny region, uansett hva som skjer

I sin årstale til fylkestinget hadde fylkesordfører Terje Damman regionreformen som et av temaene. Han viste til at Aust-Agder fylkesting fatter sin beslutning i dag og at fylkestinget i Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.16

Fylkeskommunen har gjennomført mange viktige tiltak innen samferdsel i år

-Innenfor samferdsel har vi i 2016 fortsatt å jobbe mot våre hovedmål; trafikksikkerhet, gode veier, et sterkt kollektivtilbud, og mer miljøvennlig transport. Dette er året der det ble enighet lokalt...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.16

Fylkesordføreren understreket viktigheten god dialog med befolkningen

Da fylkesordfører Terje Damman i dag holdt sin årstale for fylkestinget innledet han med å vise til enkelte internasjonale aktualiteter fra 2016. Han trakk blant annet frem Brexit - Storbritannias...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.16

Nytt bymiljøavtaleinnspill: Byer som vokser skal se boliger og transport i sammenheng

- Byene våre vokser i rekordfart og vi må se boligbygging, arealbruk og samferdsel i sammenheng, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. For å samordne areal- og transportpolitikken...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.16

Mange viktige saker på fylkestingsmøte 13. og 14. desember

Fylkestinget samles til møte på Clarion Hotel Ernst i Kristiansandtirsdag 13 og onsdag 14. desember. De 35 representantene har en omfattende saksliste til behandling. Blant annet skal fylkestinget ta...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.16

Sørlandet med på en av verdens største matmesser

Fylkesutvalget besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 240 000 kroner til region Agders deltakelse på Internasjonale Grüne Woche i Berlin 2017. Den er en av verdens største messer...

av Torkelsen, Jan H., 09.12.16

Ungdomspolitikerne vil øke fokuset på UKM-festivalen

Fylkesrådmann Tine Sundtoft vil arbeide for at Ungdommens fylkesting (UFT) skal gi sin støtte til at UKM-festivalen er en viktig arena i Vest-Agder, som fylkeskommunen fortsatt utvikler til beste for...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.16

Over 3,3 millioner kjøretøypasseringer i Listerbommene

Nå foreligger tallmateriale fra Lister Bompengeselskap over trafikken gjennom selskapets tre bomstasjoner i løpet av årets tre første måneder. Der går det frem at det hittil i år er 3 328 475...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.16

Styrker fagskolene og fagskolestudentene

Det skal bli enklere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet. I tillegg skal fagskolene få en pott på 35 millioner kroner for å utvikle kvaliteten på utdanningene. Det...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.16

Bedriftsrekord i Jeg kjører grønt

Aldri har så mange arbeidsplasser deltatt aktivt som i 2016. 166 bedrifter har vært aktive, mot 144 i 2015. Kvadraturen skolesenter var suveren vinner blant bedrifter med over 200 ansatte. 2076...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.16

Ungdommens fylkestings handlingsprogram for 2017 er nå klart

Da representantene i det nye Ungdommens fylkesting i Vest-Agder møttes 5. og 6. desember var nær halvparten av de 35 til stede nye. I løpet av den første samlingen var hovedtemaet å utforme et nytt...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.16

Følg fylkestingets desember-møte live på web

Tirsdag 13. og onsdag 14. desember er fylkestinget samlet til et todagers møte på Clarion Ernst Hotel i Kristiansand. Møtet starter første dag klokken 09.00 og andre dag klokken 09.15. Mange har...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.16

Ungdommens fylkesting vil ha styrket skolehelsetjenesten

Ungdommens fylkesting var tirsdag samlet til møte i Flekkefjord. På dagsorden sto både fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for de kommende fire årene. Fylkesrådmann Tine...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.16

Ungdommens fylkesting vil ha utbedret inneklimaet på Kvadraturen skolesenter

Ungdommens fylkesting hadde mandag til behandling en sak om hvordan en skal løse behovet for kapasitetsutvidelse og tilrettelegge skoler i kristiansandsregionen fremover. Tingets representanter gikk,...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.16

Ungdommens fylkesting positivt til opprusting av Byremo videregående skole

Både fylkesutvalget og hovedutvalg for kultur og utdanning har nylig enstemmig gått inn for at fylkeskommunen skal gjennomføre ombygging og nybygg på Byremo videregående skole i Audnedal kommune. I...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.16

Setesdalsbanens materiell må sikres mot forfall

Fylkesutvalget avga i sist møte Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar til Jernbaneverkets forslag til "Landsverneplan for jernbanens kulturminner. Delplan I. Fortid på skinner." Delplanen omfatter...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.16

Ungdommens fylkesting vil ha omfattende samlokalisering av videregående- og ungdomsskole i Søgne

Fylkeskommunen har sammen med Søgne kommune vurdert en eventuell samlokalisering av ny videregående skole og ungdomsskole i Søgne. Fylkesutvalget gikk i 29. november inn for en modell for...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.16

Fagskolens tilbudsstruktur blir videreført

Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om tilbudsstrukturen på Fagskolen i Kristiansand og at dagens tilbud blir videreført. Fagskolen har i dag 314 studenter. Det er både heltids- og...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.16

Innfører krav om universell utforming av IKT i utdanningen

Regjeringen vil endre regelverket slik at universell utforming av IKT blir et krav i opplærings- og utdanningssektoren. Det betyr at nettsider, læringsplattformer og digitale læremidler vil kunne...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.16

Julehilsen

av Torkelsen, Jan H., 04.12.16

Fylkesutvalget er positiv til at fagskolen flytter til nye lokaler

Fagskolen har i dag gratis lokaler i Kvadraturen skolesenter. Fagskolen i Kristiansand er eneste tilbyder av maritim utdanning mellom svenskegrensen og Haugesund. Det er god søkning til studiet og...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.16

Går inn for opprusting av Byremo videregående skole

Fylkestinget vedtok i april å få utarbeidet et forprosjekt for nybygg og ombygging ved Byremo videregående skole i Audnedal kommune. Siden har en plan- og byggekomite vært i arbeid og fått klargjort...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.16

Avtroppende leder av Ungdommens fylkesting: Det er viktig å bry seg!

Karoline Johannessen Litland fra Lyngdal har i tre år vært med i Ungdommens fylkesting i Vest-Agder. Det siste året har hun vært leder. -Da jeg var med på det første møtet i 2013 var jeg 15 år gammel....

av Torkelsen, Jan H., 01.12.16

Fylkesutvalget går inn for at Marnardal tannklinikk avvikles i 2017

I 2013 vedtok fylkestinget i "Tannhelseplan 2013-2016" at, når det gjelder klinikkstruktur, bør det vurderes både organisatoriske og lokaliseringsmessige sammenslåinger for å redusere...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.16

Bidrar til kjøp av Gammeløya ved Flekkerøya i Kristiansand

Fylkesutvalget besluttet i går, mot stemmene fra H og Frp, at Vest-Agder fylkeskommune vil gi et tilskudd på til sammen en million kroner fordelt over årene 2017 og 2018 til kjøp av Gammeløya i...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.16

Fylkesutvalgsflertall for sammenslåing av agderfylkene

Fylkesutvalget gikk i dag, med åtte mot tre stemmer, inn for at Vest-Agder fylkesting skal søke Stortinget om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner med virkning fra 1. januar 2020....

av Torkelsen, Jan H., 30.11.16

Fylkesutvalget vil ha mer til samferdselstiltak

Partiene Høyre. Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre hadde til dagens fylkestingsmøte utarbeidet et fellesforslag som ble vedtatt mot stemmene fra Arbeiderpartiet og...

av Torkelsen, Jan H., 30.11.16

Går inn for å utbedre inneklimaet på Kvadraturen skolesenter for 55 millioner kroner

Det pågår nå behandling i de fylkespolitiske organene om hvordan en skal løse behov for kapasitetsutvidelse og tilrettelegge skoler i kristiansandsregionen fremover. Da fylkesutvalget hadde saken på...

av Torkelsen, Jan H., 30.11.16

Positive effekter av samlokalisering av videregående- og ungdomsskole i Søgne

I april vedtok fylkestinget å samarbeide med Søgne kommune for å se på en eventuell samlokalisering av ny videregående skole og ungdomsskole i Søgne. Det er i siden da vært arbeidet med en vurdering...

av Torkelsen, Jan H., 30.11.16

Mulighet for prosjektmidler fra Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet lyser ut prosjektmidler til små museer og andre ikke-kommersielle aktører som arbeider med kultur/naturhistorie i Vest-Agder. Søknadsfristen er 1. februar 2017. Museer uten...

av Torkelsen, Jan H., 29.11.16

To dagers fylkesutvalgsmøte med mange viktige saker

Det står mange saker på dagsorden når fylkesutvalget møtes tirsdag og onsdag på Hotell Norge i Kristiansand. Fylkesutvalget er også fylkeskommunens økonomiutvalg. Når utvalget har budsjettet for neste...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.16

Steinfoss Tømmerrenne i Vennesla har knapt med vedlikeholdsmidler

På Steinsfoss i Vennesla ligger en av Nord-Europas lengste eksisterende tømmerrenner. Sammen med Setesdalsbanen utgjør tømmerrenna et enestående kulturlandskap i Otra i dag. Tømmerrenna er i dag mye...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.16

Vest-Agder-museet har egne undervisningsprogram for barnehager og skoler

Museene er viktige læringsinstitusjoner i lokalmiljøet. Derfor tilbyr Vest-Agder-museet egne undervisningsprogram for barnehager og skoler. Vest-Agder-museets tilbud finner du på den enkelte avdelings...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.16

To nye skredsikringsprosjekter på fylkesvei i Marnardal

Statens vegvesen har beregnet at det er flere millioner kroner igjen av restmidler etter ferdigstillelse og avslutning av skredsikringsprosjektet i Haughomfjellet/Bjørkåstunnelen på fylkesvei 42 i...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.16

Fylkesordføreren: Stor takk til alle som stiller opp som lyttevenn

-Lyttevenn hadde ikke eksistert som tilbud hvis det ikke var for frivillige som stilte opp med et ønske om å hjelpe skoleelever. Jeg vil derfor gi ros og stor takk til alle som stiller opp som...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.16

God økonomi i Bragdøya kystlag i Kristiansand

Bragdøya kystlag er med mer enn 650 medlemmer landets største kystlag. Fylkeskommunen inngikk i 2003 en samarbeidsavtale med kystlaget om årlige driftstilskudd. Hovedmålet med tilskuddet er at...

av Torkelsen, Jan H., 25.11.16

Veistandard – et sammensatt bilde

-Jeg ble først litt overrasket over at vi havnet på listen over fylker der veistandarden er blitt dårligere. Det sier fylkesordfører Terje Damman. Vest-Agder er et av de fylkene som kom på listen...

av Macdonald, Cheryl, 24.11.16

Anbefaler 400 000 kroner til mulighetsstudie: fremtidsbilder for Kristiansand 2041

Kristiansand kommune har søkt fylkeskommunen om et tilskudd på 400 000 kroner til gjennomføring av mulighetsstudier/parallelloppdrag "Fremtidens byutviklingsgrep" og "Fremtidens arealbruk og...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.16

Ny bok om KKGs boksamling lanseres 1. desember

Torsdag 1. desember klokken 13.00 lanseres Atle Hegland Evjes «bok om bøkene»- den historiske boksamlingen med sine ti tusen bind ved Kristiansand katedralskole Gimle. Boklanseringen finner sted i...

av Torkelsen, Jan H., 24.11.16

Fjoråret gikk med overskudd for Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter

Fylkeskommunen er medstifter av Stiftelsen Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter i Kristiansand. Fylkeskommunen gir et årlig tilskudd til driften sammen med Riksantikvaren og Kristiansand kommune....

av Torkelsen, Jan H., 24.11.16

Prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtalen behandles nå politisk

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø hadde i dag på dagsorden en sak om prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtalen for kristiansandsregionen. Hovedutvalget går, mot stemmene fra...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.16

Fylkespolitisk møte med hovedfokus på trafikksikkerhet

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avholder i dag møte på Skandinavisk Trafikksenter AS i Sørlandsparken. Allerede tidlig på morgenen gjennomgikk en gruppe av representantene i hovedutvalget...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.16

Nytt utdanningstilbud til elever som vil skifte fra studiespesialiserende utdanningsprogram

Vest-Agder fylkeskommune har registrert at mange elever hvert år angrer sitt valg av studiespesialiserende utdanningsprogram i løpet av første å på videregående skole. De ønsker å endre til et...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.16

Vil ha videreført ordning med formidlingskoordinatorer på skolene

Hovedutvalg for kultur og utdanning ønsker, mot stemmene fra Arbeiderpartiets representanter, en videreføring av ordningen med formidlingskoordinatorer på de videregående skolene. De skal ha et...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.16

Mottakerne av fylkeskommunale priser og stipend er nå vedtatt

Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune har i dag vedtatt hvem som tildeles, frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge, ulike kunstnerstipend og idrettsstipend for 2016....

av Torkelsen, Jan H., 22.11.16

Fylkeskulturprisen for 2016 tildeles dampskipet Hestmandens venneforening

Hovedutvalg for kultur og utdanning i Vest-Agder fylkeskommune har i dag vedtatt fylkeskulturprisen for 2016 går til dampskipet Hestmandens venneforening. Fylkeskulturprisen består av en sjekk på...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.16

Vil ha fylkesveier til nye regioner

Nye folkevalgte regioner bør overta hele ansvaret for fylkesveiene fra Statens vegvesen, krevde KS-ledelsen i et konsultasjonsmøte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fredag. –En samling av...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.16

Riksantikvarens kulturminnepris til Carl Frederik Thorsager

Morten Tranøy og Carl Frederik Thorsager får Riksantikvarens kulturminnepris 2016 for sin store innsats for å ta vare på og spre interesse for tekniske kulturminner. Carl Frederik Thorsager bor på...

av Torkelsen, Jan H., 22.11.16

Lokaltogutredning Marnardal-Songdalen-Kristiansand-Vennesla er ferdig

Utredning av lokaltogtilbud på strekningen Marnardal – Songdalen - Kristiansand – Vennesla er ferdig og ble behandlet i fylkestinget 25. oktober.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 21.11.16

Økt innsats for å styrke folkehelsearbeidet

Fylkeskommunen skal være en pådriver for å samordne og understøtte folkehelsearbeidet i fylket. Å styrke folkehelsen krever en organisert samfunnsinnsats der mange sektorer og fagfelt må bidra inn....

av Torkelsen, Jan H., 21.11.16

Positiv måloppnåelse innen trafikkutviklingen i kristiansandsregionen

Nullvekst i biltrafikken i kristiansandsregionen, med 2012 som sammenlikningsår, er så langt oppfylt. Nedgangen i biltrafikken i perioden 2012-2015 var på 0,9 prosent. Utviklingen i 2016, til og med...

av Torkelsen, Jan H., 21.11.16

Forslag til ny søknad om forlenget belønningsavtale godkjent av ATP-utvalget

Areal- og transportplanutvalget i Kristiansandsregionen (ATP) godkjente i dag et forslag til søknad om en forlenget belønningsavtale med prosjektportefølje for Kristiansandsregionen. Belønningsavtalen...

av Torkelsen, Jan H., 18.11.16

Folketallet i agderfylkene har passert 300 000

En fersk befolkningsstatistikk viser at de to agderfylkene i løpet av sommeren passerte 300 000 i samlet folketall. Mens innbyggertallet ved inngangen på året var på samlet 298 486, er det offisielle...

av Torkelsen, Jan H., 18.11.16

Stedsutvikling viktig i arbeidet for å utvikle lavutslippsamfunnet

Et viktig tiltak for å nå målet om lavutslippssamfunnet, er å redusere transportbehovet. Det er i den forbindelse viktig å legge til rette for fortetting og for at byer og tettsteder kan tilby et godt...

av Torkelsen, Jan H., 18.11.16

Fagskolen i Kristiansand får statlige midler til utstyr i maritim utdanning

Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til utstyr i utdanninger innen sjøfart i 2016. Slik vil maskinparken for maritime utdanninger bli oppgradert og fornyet. Fagskolen i Kristiansand er en av...

av Torkelsen, Jan H., 17.11.16

Betydelig kostnadsvekst innen TT-transport

TT-tilbudet er en del av kollektivtransporten og er et tilbud til personer med varige funksjonsnedsettelser, som ikke kan benytte kollektivtilbudet der de bor. Fylkeskommunens utgiftene til dette...

av Torkelsen, Jan H., 17.11.16

Betydelig forvaltningsansvar for bygninger og anlegg fra nyere tid

Vest-Agder fylkeskommune har forvaltningsansvar for 170 fredede enkeltbygninger og anlegg fra nyere tid. Det dreier seg først og fremst om boligeiendommer, gårdsanlegg, fyrstasjoner,...

av Torkelsen, Jan H., 16.11.16

Flere pendler til Vest-Agder

I 2015 pendlet ti prosent av den totale andelen sysselsatte inn i fylket. Fra 2004-15 har den totale innpendlingen til fylket økt med 45 prosent. I løpet av samme tidsperiode har innpendlingen til...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.16

Sirdal har best bredbåndsdekning

76,5 prosent av husholdningene i Vest-Agder har bredbåndsabonnement i 2016. Andelen er høyest i Sirdal med 100 prosent dekning. Deretter følger Åseral, Kvinesdal og Kristiansand. Andre kommuner ligger...

av Torkelsen, Jan H., 15.11.16

Sterk vekst i antall el-biler i Vest-Agder

I perioden 2012-15 har antall el-biler i Vest-Agder økt fra 216 til 2 760. Det er spesielt de siste to årene en har sett en kraftig økning i el-bilsalget. Kristiansand er kommunen med størst vekst i...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.16

To tredjedeler av befolkningsveksten i Vest-Agder kommer fra innvandring

Ved inngangen til 2016 var Vest-Agders befolkning på 182 877 personer. Befolkningen har økt med 1824 innbyggere fra 2015, noe som tilsvarer en økning på én prosent. Dette er tilnærmet lik økning som...

av Torkelsen, Jan H., 14.11.16

Agder forsterker arbeid omkring en felles koordinert utdanningsstrategi

I arbeidet med å følge opp Regionplan Agder 2020 er det etablert en faggruppe for utdanning. Den skal ha fokus på det sammenhengende utdanningsløpet fra barnehage til og med videregående skole. Under...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.16

God passasjerøkning på Sørlandsbanen

NSB opplever nok en passasjerøkning landet under ett de åtte første månedene i 2016. Økningen er på totalt 3,9 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. For regiontoget på Sørlandsbanen mellom...

av Torkelsen, Jan H., 11.11.16

Samhandling og kompetansedeling overordnet innen innovasjon og verdiskaping

I juni i fjor vedtok fylkestingene i Aust- og Vest-Agder Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping i Agder 2015-2030 (VINN Agder). I planen inngår også to strategier, en strategi for...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.16

Stadig bedret ladeinfrastruktur i Vest-Agder

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om samarbeids- og utviklingsavtalene mellom fylkeskommunene og de femten kommunene i Vest-Agder. Et av temaene som bli belyst i orienteringen er det strategiske...

av Torkelsen, Jan H., 10.11.16

Støtte til 11 prosjekter gjennom omstillingsprosjektet NY VEKST i Agder

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner etablerte i februar omstillingsprosjektet NY VEKST i Agder. Det har som mål å legge til rette for bærekraftig vekst i Agder, uavhengig av bransje. Midlene skal gå...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.16

Agderfylkene samarbeider om ny folkehelsestrategi

Fylkesutvalget ga tirsdag sin tilslutning til arbeidet med folkehelsestrategi for Agder for årene 2018 til 2025 blir startet. Sluttbehandlingen av strategien skal etter planen skje i fylkestingene i...

av Torkelsen, Jan H., 09.11.16

Flott markering av at fylkeskommunens sentraladministrasjon er miljøfyrtårnsertifisert

-Sentraladministrasjonen i Vest-Agder fylkeskommune fremstår som en fremragende representant for miljøsertifiserte hovedkontor. Det var nok ikke uten grunn at Fylkeshuset, sammen med Eiffeltårnet, Big...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.16

Fylkeskommunalt bidrag til prosjekt knyttet til undervannsrestaurant i Lindesnes

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune vil bevilge 300.000 kroner til Lindesnes Havhotell som delvis finansiering av prosjektet Lindesnes Expocean. Vedtaket forutsetter at...

av Torkelsen, Jan H., 08.11.16

Kvalifisering til arbeidslivet og Sørlandets omstilling til lavutslippssamfunnet sentralt i fylkesrådmannens budsjettforslag

-De siste årene har lært oss at omstillinger, endringer og nye utfordringer kan komme brått på. Fallet i oljeprisen og økt tilstrømming av flykninger ga Agder nye utfordringer. Basert på regionplanens...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.16

Velkommen til Gründeruka

Går du med en gründer i magen? Da bør du krysse av uke 46 i kalenderen! Mandag 14. november åpner Gründeruka i Agder. Gjennom hele uka blir det arrangementer, møteplasser, kurs og foredrag, med fokus...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.16

Caspar Severin, bilder av et liv til sjøs

Det er liv og røre i aktivitetshuset i Nodeviga i Kristiansand om dagen. Fotograf Sidsel Jørgensen og Vest-Agder-museets Susanne Holberg skal i løpet av november ta imot over 1000 elever i Den...

av Torkelsen, Jan H., 07.11.16

Fylkeshuset opplyst for markering av Paris-avtalen

Fredag ble det foretatt en bred markering av at Paris-avtalen om klima nå trer i kraft. I Paris ble Eiffeltårnet og Triumfbuen lyst opp i grønt. I Kristiansand ble både Domkirken og fylkeshuset...

av Torkelsen, Jan H., 06.11.16

Temakveld om fattigdom

Torsdag, 10. november kl. 18 inviterer Vest-Agder-museet til første temakveld om fattigdom før og nå. Kveldens program er todelt og handler både om museets prosjekt generelt og historisk om...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.16

Fylkesveien mellom Brokke og Suleskar er nå vinterstengt

Tidligere denne uken ble fylkesvei 987 Suleskardveien mellom Suleskard i øvre Sirdal og Brokke i Valle kommune i Setesdal stengt for vinteren. Den vil være stengt frem til den åpnes til våren neste...

av Torkelsen, Jan H., 04.11.16

Anstrengt økonomi for Magma Geopark

I 2009 ble selskapet Magma Geopark AS stiftet. Selskapet eies av Rogaland og Vest-Agder fylkeskommune, fire kommuner og 13 andre bedrifter og organisasjoner. Geoparken arbeider med tilrettelegging for...

av Torkelsen, Jan H., 03.11.16

Budsjettpresentasjonen sendes direkte på fylkeskommunens internett

Fylkesrådmann Tine Sundtoft presenterer 8. november klokken 09.00 sitt forslag til Vest-Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for de kommende fire årene. Presentasjonen finner sted...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.16

Slik er det å være ung i Agder

De aller fleste ungdommer i Agder har det godt i hverdagen og lever sunne, aktive liv. De trives på skolen og i nærmiljøet sitt, har tette bånd til foreldrene sine, bruker lite rusmidler og har stor...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.16

Stor variasjon i gjennomføring av videregående opplæring i kommunene

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble tirsdag orientert om oppfølgingen av samarbeidsavtaler som er inngått mellom fylkeskommunen og alle de femten kommunene i Vest-Agder. For hovedutvalget var...

av Torkelsen, Jan H., 02.11.16

25 prosent av klager på karakterer ved fylkeskommunale skoler imøtekommet

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i et møte i går orientert om saker som har vært lagt frem for fylkeskommunens klagenemnd. Nemnda behandler klager på blant annet karakterer innen videregående...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.16

Tankevekkende besøk på Stiftelsen Arkivet for fylkespolitikere

Hovedutvalg for kultur og utdanning var tirsdag samlet til møte hos Stiftelsen Arkivet. Bygningen vest for Kristiansand er et senter for historieformidling og fredsbygging hvor det siden 2001 er...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.16

Lyttevennseminar for begge agderfylkene 25. november

Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner inviterer, i samarbeid med Univeritetet i Agder, til seminar om lyttevennsamarbeidet på Agder. Seminaret finner sted på Universitetet i Agder (Kristiansand), Sigrid...

av Torkelsen, Jan H., 01.11.16

Sanner legger Fylkesmannen i Agder til Arendal

Fylkesmannsembetene i Aust- og Vest Agder ble besluttet sammenslått 14. november 2014. -Fylkeskommunene har vært opptatt av plasseringen av fylkesmannsembetet i sitt arbeid med regionreformen. Hvis...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.16

Camilla Thomassen konstituert som elev- og lærlingombud

Stine Grimsrud har sluttet i et vikariat som elev- og lærlingombud i Vest-Agder. Hun er ansatt i en ny stilling som kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet. Fylkesutvalget har åpnet for at det...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.16

Fylkesordføreren mener kjøretimer ikke skal godkjennes som gyldig skolefravær nå

Til fylkestingets oktobermøte hadde fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene sendt inn en interpellasjon med følgende spørsmål: Er fylkesordføreren enig med Demokratene i at kjøretimer må...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.16

Janne Karin Nesheim (Ap) får permisjon fra fylkespolitikken

Fylkestinget innvilget i sist møte en søknad fra fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim fra Arbeiderpartiet fra hennes fylkeskommunale folkevalgte verv for den perioden hun har ett engasjement...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.16

Utstillingsåpning 1. november: Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet

Fattigdom er fortsatt et høyst samfunnsrelevant tema, som berører mer enn ti prosent av befolkningen her i regionen. Tirsdag, 1. november åpner Vest-Agder-museets nyeste utstilling «Ikke bare greit?...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.16

Fylkesmannen støtter ett Agder

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har i dag sendt sin uttalelse til høringen av forslaget om å slå sammen Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner til en ny folkevalgt region. Hvis vi tar Stortingets ønske...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.16

Fylkeskommunen har ikke planer om å ta initiativ til et spleiselag for Mandal kirke

-Jeg har ikke planer om å bestille en sak knyttet til et konkret regionalt spleiselag i forbindelse med den konkrete situasjonen rundt Mandal kirke nå. Om det er ønskelig å se på dette forventer jeg...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.16

Fylkeskommunen driver en omfattende oppfølging av Parisavtalen

Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen hadde til fylkestingets møte tidligere denne uken sendt inn en interpellasjon. Hun ba i den fylkesordfører Terje Damman besvare hvordan oppfølgingen av...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.16

Prøveordning med et brukerpanel for likestilling, inkludering og mangfold

Fylkestinget vedtok onsdag at det skal opprettes et brukerpanel for likestilling, inkludering og mangfold fra 1. januar 2017 som en prøveordning for perioden 2017 til 2020. Panelet skal gi råd til...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.16

Line Strisland (AP) tilbake i fylkestinget

Line Strisland fra Arbeiderpartiet søkte like etter fylkestingsvalget i 2015 om permisjon fra fylkestinget i to år på grunn av at hun i denne perioden skulle være bosatt i Shanghai, Kina. Fylkestinget...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.16

Elevenes ansikt skal være fullt synlig

Fylkestinget vedtok i dag en endring i ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder. Endringen dreier seg om bruk av hodeplagg som dekker elevenes ansikt. Ordlyden i...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.16

Fylkestinget støtter ikke fylkesmannens anbefalinger om ny kommunestruktur

Fylkestinget vedtok i går ikke å slutte seg til de anbefalinger som fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gitt i kommunereformarbeidet i Vest-Agder. Et flertall, bestående av representantene fra AP,...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.16

Ny samfunnskontrakt skal bidra til flere læreplasser

I mars inngikk staten og partene i arbeidslivet en ny sentral samfunnskontrakt for flere læreplasser. I samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune har det vært arbeidet med å få det etablert en regional...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.16

Fylkeskommunen vektlegger opplæringstilbud for minoritetsspråklige

Det siste året har det ankommet mange asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente til Vest-Agder. Opplæringsbehovet for unge og voksne minoritetsspråklige er derfor stort om de raskest mulig skal...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.16

Fylkestinget vil ha Grenlandsbanen inn i Nasjonal Transportplan fra 2018 til 2029

Jernbaneverket, har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utarbeidet en konseptvalgutredning for en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, kalt Grenlandsbanen. Utredningen utgjør det...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.16

Påmeldingsfrist 25. oktober til Trebiennalen 2016 i Arendal

I flere år har det vært arrangert trebiennale på Sørlandet. Arrangementet har vært holdt flere steder. Årets arrangement vil finne sted i KUBEN i Arendal 1. november. Årets trebiennal vil rette...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.16

Ny-Hellesund kulturmiljø er fredet

Kulturmiljøet i Ny-Hellesund, sør for Kristiansand, er typisk for uthavnene langs sørlandskysten mellom 1650 og 1880. Fredag ble kulturmiljøfredningen av Ny-Hellesund vedtatt i statsråd. Det...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.16

Gründeruka Agder arrangeres fra 14. til 20. november

I samarbeid med en rekke partnere inviterer Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner til en spennende uke med fokus på kreativitet, forretningsutvikling og gründerskap. Gründeruka Agder har som mål å bidra...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.16

Ny Varoddbru klar våren 2020

Byggingen av ny Varoddbru over Topdalsfjorden i Kristiansand starter vinteren 2017. Anleggsvirksomheten vil vare i om lag tre år frem til våren 2020. Statens vegvesen opplyser at byggeaktiviteten kan...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.16

God og tett dialog mellom fylkeskommunen og kommunene i Vest-Agder

Gjennom flere år har fylkeskommunen hatt en ordning hvor det inngås samarbeids- og utviklingsavtaler med de enkelte kommunene. Disse følges opp blant annet gjennom et årlig oppfølgingsmøte. På disse...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.16

Ros til Sirdal for planprogram

Sirdal kommune starter nå arbeid med kommunedelplan for Sirdal nord. Den skal erstatte den gjeldende kommuneplanens arealdel og delplaner for Sinnes-Tjørhom, Fidjeland-Kvæven og Ådneram-Suleskard som...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.16

Vil ha Grenlandsbanen inn i kommende Nasjonal Transportplan

Jernbaneverket, har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utarbeidet en konseptvalgutredning for en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, kalt Grenlandsbanen. Utredningen utgjør det...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.16

Ambisiøs og entusiastisk satsing i Hunsfos næringspark

-Vår visjon er å skape en av regionens største nærings- og industriparker. Etter at Hunsfos papirfabrikk gikk konkurs i 2011, ble de enorme lokalene på Hunsøya stående tomme. En gjeng lokale...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.16

Ungdomsbedrift virker

Ungt Entreprenørskap (UE) har gjennomført en undersøkelse blant elever som deltok i Ungdomsbedrift (UB) i skoleåret 2015/16. Den viser at Ungdomsbedrift utfordrer elever til å tenke nytt og skape...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.16

Interpellasjon om synliggjøring av fylkeskommunens forhold til Parisavtalen

Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne har sendt inn en interpellasjon til fylkestingets samling 25. og 26. oktober. Hun ber fylkesordfører Terje Damman besvare hvordan han...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.16

Tilskudd til informasjonstiltak i forbindelse med stortingsvalget 2017

For å bidra til å øke valgdeltakelsen og de stemmeberettigedes kunnskap om valget er det opprettet en tilskuddsordning. Tilskuddet kan dekke utgifter knyttet til informasjonstiltak, for eksempel...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.16

To millioner i tilskudd til utstyr på Mechatronics Innovation Lab

Fylkesutvalget besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune bevilger inntil to millioner kroner i 2016 til Mechatronics Innovation Lab (MIL) til anskaffelse av utstyr. Bevilgningen skal bidra til...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.16

Fortsetter bredt samarbeid om utbygging av digital infrastruktur

Det Digitale Agder (DDA) har i flere år arbeidet med prosjekter som har skaffet kommunene og fylkeskommunene gunstige avtaler for bredbånd og telefoni, og som har gitt mye utbygging av digital...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.16

NHO ønsker en utvidet bymiljøavtale-ordning

Da Sørlandsrådet torsdag hadde den kommende Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2029 på dagsorden var NHO invitert til å komme med innspill sett fra næringslivets side. NHO-rådgiver Trond...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.16

How to make school heimat

Det tredje møte i Erasmus+ prosjektet Heimat Europa ble avviklet i Bielefeld 27.september til 1. oktober. Prosjektet startet som et Lister-prosjekt og Eilert Sundt og Flekkefjord videregående skoler...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.16

Offensive innspill til kommende stortingsmelding om industriens rammevilkår

Stortinget ba før sommeren regjeringen legge frem en stortingsmelding om industriens rammevilkår. Næringsdepartementet arbeider derfor nå med en industrimelding. Etter planen vil den bli fremlagt for...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.16

Økt påvirkningstrykk fra Agder mot kommende Nasjonal Transportplan

Sørlandsrådet, som er den politiske styringsgruppen for arbeidet med Regionplan Agder 2020, har som mål å få gjennomslag for viktige prosjekt innen de ulike transportformene i kommende Nasjonal...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.16

Støtter næringssatsinger i Lindesnesregionen

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på 437 500 kroner til Lindesnesregionen Næringshage AS. Midlene skal benyttes til å gjennomføre et næringshageprogram....

av Torkelsen, Jan H., 13.10.16

100 000 kroner til årets TV-aksjon

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. TV-aksjonen er blitt arrangert hver høst en søndag i oktober siden 1974. I år går...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.16

Nytt reglement sikrer kvalitet på årlige anskaffelser for rundt 650 millioner kroner

Vest-Agder fylkeskommune har nå iverksatt et nytt innkjøpsreglement. Det inneholder både et regelverk til daglig bruk og en veileder til lovverket. Fylkeskommunen foretar anskaffelser for rundt 650...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.16

Interpellasjon til fylkesordføreren: Mandal kirke, ett spleiselag?

Christian Eikeland, gruppeleder for Fremskrittspartiet i fylkestinget, har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Han spør om fylkesordføreren vil ta ett initiativ til at...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.16

Fylkesutvalget støtter ikke fylkesmannens anbefalinger om kommunestruktur

Dersom fylkestinget 25. oktober stiller seg på linje med et flertallsvedtak fylkesutvalget i dag fattet, vil Vest-Agder fylkeskommune ikke slutte seg til de anbefalinger som fylkesmannen i Aust- og...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.16

Anbefaler lik geografisk inndeling av folkevalgte regioner og fylkesmannsembeter

Kommunal og moderniseringsdepartementet har, etter bestilling fra Regjeringen, gjennomført en utredning av fremtidig struktur og størrelse for fylkesmannen. Utredningen skal gi departementet grunnlag...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.16

Antikvitetsdag på Gimle Gård i Kristiansand

Søndag 16. oktober arrangeres antikvitetsdag på Gimle Gård hvor du kan ta med deg en gjenstand og få den vurdert av antikvitetsekspert Ellen Ørnes, kjent fra NRK serien Antikviteter og snurrepipperier...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.16

Innmelding av representanter til Ungdommens Fylkesting 2016-2017

Ungdommens fylkesting i Vest-Agder (UFT) er inne i sin tredje periode. 5.-6. desember er det duket for møte der UFT for 2017 konstitueres, det velges nytt Ungdommens fylkesutvalg (UFU) og det vedtas...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.16

KS: Fylkeskommunenes regionale utviklingskraft svekkes drastisk

Regjeringen foreslår nok en gang å redusere midlene til regional utvikling gjennom fylkeskommunene. Sammenlignet med midlene som ble foreslått bevilget over post 60 i 2016, er midlene til regional...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.16

Meir til fagskolar og yrkesfag

Regjeringa fører vidare satsinga på yrkesretta utdanningar i statsbudsjettet for 2017, og foreslår 58 millionar kroner til å styrke fagskolar og 30 millionar kroner til å styrke kompetansen til...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.16

Den nasjonale opplæringskonferansen blir i Kristiansand i 2017

Vest-Agder fylkeskommune er arrangør av den nasjonale opplæringskonferansen i 2017. Målgruppen for konferansen er stortingspolitikere, fylkespolitikere, medlemmer av yrkesopplæringsnemndene,...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.16

Statsbudsjettets prioriteringer av tiltak i Vest-Agder

Dette er en oppsamling av tiltak i Vest-Agder som er lagt inn i statsbudsjettforslaget

av Torkelsen, Jan H., 06.10.16

Tilbudsstrukturen for Søgne videregående skole er nå fastsatt

Hovedutvalg for kultur og utdanning drøftet tirsdag tilbudsstrukturen for Søgne videregående skole. Tilbudet har vært oppe til vurdering i fylkeskommunens politiske organer flere ganger de seneste...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.16

Invitasjon til husflidsprodusenter

Vil du være utstiller på julemarkedet vårt? Første søndag i advent, altså søndag 27. november 2016, arrangerer Sjølingstad Uldvarefabrik stort julemarked, kl. 11 – 17. Vi søker deg som produserer...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.16

En halv million til arkitektkonkurranse for nytt museumsbygg på Odderøya

Hovedutvalg for kultur og utdanning anbefalte tirsdag at fylkesutvalget i kommende møte 11. oktober skal bevilge 500 000 kroner til en arkitektkonkurranse til et nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.16

Vel to millioner i spillemiddelrenter til anlegg i sju kommuner i Vest-Agder

Hovedutvalg for kultur og utdanning har nå fordelt vel to millioner kroner av såkalte spillemidler til aktivitets- og friluftsanlegg i Vest-Agder. Totalt dreier det seg om 2 026 000 kroner av rente og...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.16

Hvem vinner Kompetanseprisen?

Kompetanseprisen skal løfte frem eksempler på godt kompetansearbeid i Agderregionen. Prisen deles ut årlig under Agderkonferansen, og vinneren er en virksomhet, organisasjon eller enkeltperson som...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.16

Viktig bidrag til videre drift av Hestmanden

Torsdag 29. september 2016 kom statssekretær Bård Folke Fredriksen på besøk til Vest-Agder-museet og D/S Hestmanden. Med seg hadde han et viktig bidrag til den videre driften – to millioner kroner i...

av Torkelsen, Jan H., 04.10.16

Oppgaveoverføringene bidrar lite i reformarbeidet

Forslagene om hvilke oppgaver som skal overføres til større kommuner bidrar i liten grad til å nå regjeringens mål med kommunereformen, mener KS. I høringssvaret som ble sendt til Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 04.10.16

Les utredningen til forhandlingsutvalget

Nå kan du lese utredningen som forhandlingsutvalget for en ny region Agder, la frem 3. oktober.

av Macdonald, Cheryl, 03.10.16

Opplevelse og turisme

For snart fire år siden satte næringslivet innen turisme og opplevelse seg sammen og formet det som skulle bli en ledestjerne for alle som jobber innen besøksnæringen i Flekkefjord. Siden den gang har...

av Torkelsen, Jan H., 03.10.16

Agder designer oppskriften på en klimavennlig region

Tirsdag 27. september samlet representanter fra regionens næringsliv, akademia, og offentlig sektor seg for å diskutere hvordan Agder kan nå sine klimamål for 2020. Det ble et produktivt møte med...

av Endre Helgeland/Inger Holen, 30.09.16

Positiv tilbakemelding til planopplegg for samfunnsutvikling i Sirdal

Sirdal kommune har lagt ut forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel til høring. Den er det viktigste styringsdokument for utvikling av kommunen. I Vest-Agder fylkeskommune skal innspill...

av Torkelsen, Jan H., 30.09.16

Søgne kommune får 225 000 kroner til finansiering av mulighetsstudie for Tangvall

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag å innvilge en søknad fra Søgne kommune om fylkeskommunal økonomisk medvirkning til utarbeidelse av et mulighetsstudie for Tangvall. Studiet...

av Torkelsen, Jan H., 30.09.16

Organisering av arbeid med broprosjekt i Flekkefjord er nå på plass

Vest-Agder fylkeskommune skal bygge ny bro på fylkesvei 44 gjennom Flekkefjord sentrum. For å komme tettere i inngrep med planlagte og pågående prosjekter har Vest-Agder fylkeskommune valgt å...

av Torkelsen, Jan H., 29.09.16

Positiv uttalelse til kommunedelplan for Bergsakerheia i Lyngdal

Lyngdal kommune er i startfasen i arbeidet med en kommunedelplan for Bergsakerheia. Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø avga onsdag fylkeskommunens uttalelse til...

av Torkelsen, Jan H., 29.09.16

Integreringsmottak i fem kommuner, blant dem Kristiansand

Det er et mål for regjeringen at de som får beskyttelse i Norge raskt kommer i arbeid og blir en del av det norske samfunnet. Derfor etablerer regjeringen fem integreringsmottak i Steinkjer, Larvik,...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.16

Svar på spørreundersøkelse og vinn gratisbilletter til julemarkeder

-Vi ønsker å vite hva du synes om oss? Vest-Agder-museet ønsker stadig å bli bedre. I den forbindelse setter vi stor pris på om du kunne ta deg tid til å svare på noen få spørsmål. Vi trekker tre...

av Torkelsen, Jan H., 28.09.16

Eitt felles bompengeselskap for heile Vestlandet og Sørlandet

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust Agder og Vest Agder fylkeskommunar har, etter vedtak i dei fem fylkestinga, stifta Sørvest Bomvegselskap AS. Selskapet er eit felles bompengeselskap for...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.16

Oppstart på bybroarbeidene i Flekkefjord

Nå er vi i gang! Det skriver Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen i en brosjyre de har offentliggjort om bygging av en ny bybro o Flekkefjord sentrum. -Med ei trygg og flott ny bybro som...

av Torkelsen, Jan H., 27.09.16

4,3 millioner kroner til nytt eller bedre bredbåndstilbud i Vest-Agder

Stortinget bevilget i 2016 til sammen 126,5 millioner kroner over statsbudsjettet til bredbåndsutbygging i distriktene. Midlene gir nå om lag 9 200 husstander nytt eller forbedret bredbåndstilbud....

av Torkelsen, Jan H., 27.09.16

Fylkeskommunale priser og stipend. Fristen utgår 1. oktober

Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut flere priser og stipend. Søk på stipend og send inn forslag til kandidater til fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen. Forslags- og søknadsfrist er 1....

av Torkelsen, Jan H., 26.09.16

Flott åpning av Økouka i Agder i Hakkebakkeskogen

Jeg håper at Økouka kan være med å stimulere til økt produksjon av økologisk mat i Agder slik at etterspørselen i større grad kan dekkes av norskproduserte varer, sa fylkesordfører Terje Damman da han...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.16

Fylkeskommuner og kommuner konkurrerer om Klarspråksprisen

Tidligere har kun statlige virksomheter kunnet bli tildelt Klarspråkprisen. Nytt av året er at kommuner og fylkeskommuner kan konkurrere om en egen pris. Juryen tar nå imot nominasjoner. - Prisene er...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.16

Populært idrettsfagtilbud på Kvadraturen skolesenter

På Idrettsfag ved Kvadraturen skolesenter vil elevene i løpet av tre år få utfolde seg i mange forskjellige idretter, aktiviteter og treningsformer. Også mer utradisjonelle aktiviteter som mange ikke...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.16

Nytt prosjekt om felles kultursatsing

Det er nå satt i gang et felles kulturprosjekt i regi av KS og Norsk kulturskoleråd som skal bidra til å sette kulturskolene, og kulturfeltet generelt, inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.16

Yrkesutdanningene skal fornyes

Regjeringen vil fornye innholdet i yrkesfagene, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Våren 2016 leverte fem yrkesfaglige utvalg sine rapporter og anbefalinger. I april 2016 fikk...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.16

Ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren

Hvordan står det til med ytringskulturen i norske kommuner og fylkeskommuner? Kan ansatte fritt uttale seg, og blir de godt nok ivaretatt dersom de varsler om kritikkverdige forhold? Et nytt...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.16

Innholdsrikt høstprogram i museene i Vest-Agder

Her finner du en samlet oversikt over høstens aktiviteter i museene i Vest-Agder. Det er mange muligheter for spennende og lærerike opplevelser og aktiviteter på Vest-Agder museets mange enheter rundt...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.16

Vil ha bedre bruk av teknologi i skolen

Neste høst vil regjeringen legge frem en ny IKT-strategi for skolen. – Vi vil ha innspill til hvordan vi kan bruke teknologiske løsninger bedre, slik at det bidrar til at elevene lærer mer, sier...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.16

Utvikling av mellomledere i skolen

Hvilken rolle spiller mellomledere i innovasjon og skoleutvikling, og hvilke forutsetninger må være på plass for at mellomledere kan utøve god pedagogisk ledelse? Dette har Rambøll kartlagt har på...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.16

Mange svar frå ungdommane i UKM storbyundersøking

Ein av ti ungdommar har eit forhold til UKM (Ung Kultur Møtes), som utøvar eller som publikum. Færre ungdom i Kristiansand og andre større byar deltek mindre grad i UKM enn ungdom i små kommunar...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.16

Fylkesbiblioteket i dialogmøte med de frivillige

Torsdag 15. september var det samling for leseombud og andre frivillige i Vest-Agder. Frivillige som er tilknyttet enten bibliotekene eller frivilligsentralene var målgruppe. Tema var rom for...

av Torvald Hellum/Jan Torkelsen, 19.09.16

De sosioøkonomiske konsekvensene av rushtidsavgiften skal nå kartlegges

Bystyret i Kristiansand ba i et møte før sommeren administrasjonen om å utarbeide en evalueringsrapport som berører de sosioøkonomiske konsekvensene rushtidsavgiften har hatt i Kristiansandsregionen....

av Torkelsen, Jan H., 16.09.16

Agders største yrkesvalgmesse for elever på 9. og 10. trinn

Yvalg er Agders største yrkesvalgmesse for elever på 9. og 10. trinn og arrangeres 27.-28. september i Gimlehallen i Kristiansand. Messen presenterer utdanningsmulighetene i Agder. Elevene kan se frem...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.16

Ansvaret for kollektivtrafikken må fortsatt ligge hos fylkeskommunene

Stortinget har i forbindelse med behandlingen av kommunereformen vedtatt å overføre nye oppgaver til kommunene. En samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene vil bli lagt frem våren 2017,...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.16

Ingen uttalelse fra Aust-Agder fylkeskommune til bymiljøavtale

Fylkesutvalget i Aust-Agder hadde denne uken på dagorden en sak om innholdet i en kommende bymiljøavtale for kristiansandsregionen. Fylkesutvalget besluttet at Aust-Agder fylkeskommune ikke tar...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.16

Velkommen til Økouka i Agder 2016

Fra 25. september til 1. oktober kan du delta på mange arrangementer om økologisk mat. Er du interessert i økologisk mat og økologisk landbruk? Da er Økouka noe for deg! Det blir fokus både på...

av Torkelsen, Jan H., 15.09.16

Vest-Agder-museet er Årets museum 2016!

Vest-Agder-museet ble overrakt prisen Årets museum 2016 av statssekretær Bård Folke Fredriksen under åpningen av Det nasjonale museumsmøtet på Krona, Romsdalsmuseet onsdag kveld. Vest-Agder-museet...

av Torkelsen, Jan H., 15.09.16

Det drives en omfattende innsats innen stedsutvikling i Vest-Agder

Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om hvordan fylkeskommunens plan- og miljøseksjon ivaretar forvaltningen av tilskudd- og virkemidler. I orienteringen var et av temaene tildelingen av midler...

av Torkelsen, Jan H., 15.09.16

Utredningen om en ny region Agder høringsklar i begynnelsen av oktober

Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder besluttet i april å gå inn i forhandlinger om å etablere en ny region Agder. Det er nedsatt et forhandlingsutvalg som består av fylkesordførerne,...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.16

Fylkeskommunal støtte til IKT-klyngen Digin

Digin er en av Norges største IKT-klynger. Den har rundt 70 små og mellomstore medlemsbedrifter fra begge Agder-fylkene, med en samlet årlig omsetning på rundt 1,75 milliarder kroner og 1150 ansatte. ...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.16

Fylkesutvalget støtter prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtale

Fylkesutvalget stilte seg i dag bak en innstilling i en høringssak som omhandler prinsippvedtak for bompengefinansiering av bymiljøavtalen for kristiansandsregionen. Innstillingen er utarbeidet av et...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.16

Får ros fra Riksantikvaren for kulturminnevernet

21 kommuner i landet får toppkarakter fra Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminner. Blant kommunene helt på topp befinner Kristiansand seg. I den nest beste gruppen finner en Vennesla. De...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.16

Bak fasaden i Buen kulturhus i Mandal

Vest-Agder-museets utstilling «Bak fasaden» er på vandring i fylket. Onsdag 14. september klokken 18.00 åpner den i Galleri Buen, og som eneste utstillingssted vises originalen av Adolph Tidemands...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.16

Besøksrekord for Vest-Agder-museet i fjor

Besøkstallet for Vest-Agder-museet IKS var i 2015 på totalt 90 801. Dette er besøksrekord med over 5 000 flere besøkende enn i forrige rekordår i 2014. Økningen er særlig kommet på Setesdalsbanen som...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.16

Regionforhandlingene har egen nettside

En ny region Agder? På regionagder.no kan du holde deg oppdatert om forhandlingene mellom Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune om en mulig ny region Agder.

av Torkelsen, Jan H., 12.09.16

Søndagsopplevelse - Da olja kom til Mandal

Mandal museum og Risøbank IKS markerer kulturminnedagene med arrangement søndag 11. september. Årets nasjonale tema er «Se hva vi kan. Kompetanse og kunnskap i kulturminnevernet». Museet forteller hva...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.16

Lindesnes kommune i gang med planarbeid for kulturminner

Lindesnes kommune har i sommer satt i gang planarbeid for en kommunedelplan for kulturminner. Kommunen har sendt ut et forslag til planprogram på høring. Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur- og...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.16

Det kan bli endringer av flybusstilbudet i Kristiansand

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag en sak hvor flybusstilbudet i Kristiansand er evaluert. Hovedutvalget besluttet å anmode Agder kollektivtrafikk (AKT) om å se på...

av Torkelsen, Jan H., 08.09.16

Nei til fylkeskommunalt tilskudd til gangbro på Feda i Kvinesdal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommune ikke vil omprioritere midler fra en midlertidig gangbro ved fylkesvei 804 Feda bru til en kommunal gangbro over...

av Torkelsen, Jan H., 08.09.16

Samferdselspolitikerne går inn for nytt bompengesystem i kristiansandsregionen

Fylkeskommunen har nå til behandling en høringssak som omhandler prinsippvedtak for bompengefinansiering av bymiljøavtalen for kristiansandsregionen, Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.16

Mange var om bord i dampskipet Hestmanden i fjor

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag årsberetningen for 2015 for Stiftelsen Hestmanden. Bakgrunnen for det er at fylkeskommunen samarbeider og gir et årlig tilskudd...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.16

Vest-Agder på landstoppen i gjennomføringsandel i videregående skole

Elevene i Vest-Agder kommer inn i videregående opplæring med grunnskolepoeng under landssnittet. Gjennomføringsgraden er i landstoppen. Det er grunn til å si at skolene og lærebedriftene i fylket gir...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.16

Videregående skole - vil at elevenes ansikt skal være fullt synlig

Fylkestinget skal i førstkomne møte i oktober ta endelig stilling til en eventuell endring i ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder. Endringen dreier seg om...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.16

Videregående skole - nye regler for oppmøte og fravær er nå fastsatt

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i dag et forslaget til en ny paragraf om oppmøte og fravær i forskrift til ordensreglementfor elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder. De...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.16

Ta eksamensforberedende kurs i høst

Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler. Elever som fikk karakteren 1 i vår, kan gå opp til det som kalles ny, utsatt og særskilt eksamen. Hvis...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.16

Drosjenæringen kan få nye og mer tidsmessige rammebetingelser

Regjeringen legger nå opp til å vurdere enkelte endringer i drosjereguleringen, blant annet at ny teknologi skal kunne tas i bruk for å beregne pris og at forbrukerne sikres bedre informasjon om...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.16

Konkurranse for videregående skoler om fremtidens sjømatnæring

Vi trenger flere kloke hoder og flinke hender til å forme fremtidens sjømatnæring. Gjennom konkurransen «Ringer av vann- Sjømat for fremtiden» skal flere tusen elever i videregående opplæring over...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.16

Reiser landet rundt for å inspirere flere jenter til å ta utdanning innen teknologi

- Jeg håper min historie kan motivere flere jenter til å velge en utdanning innen teknologi, sier Ellen Therese Rasmussen. Hun er av dem som nå drar ut på turné. Sunniva Rose og Ellen Therese...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.16

Interpellasjon om gyldig fraværsmulighet for kjøretimer

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn en interpellasjon til fylkesordføreren i Vest-Agder med tittel: Kjøretimer må gi gyldig fravær for alle elever som tar lappen i den...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.16

Hva med en naturlostur på Sjølingstad på søndag?

Bli med på søndagstur fra Sjølingstad Uldvarefabrik vest for Mandal 4. september klokken 12.00. Turen går som en rundtur fra Sjølingstad Uldvarefabrik om Romedal, Blørstad, ned den gamle rideveien til...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.16

Støtte til næringsprosjekt i Lindesnesregionen

Lindesnesregionen Næringshage AS har utviklet et opplegg - Prosjekt ZIP - som kobler gründere og etablerte bedrifter med virkemiddelapparatet og andre som kan tilføre kompetanse og kapital. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 31.08.16

Fylkeskommunen gir støtte til gründer- og investorsatsing

CONNECT Norge er et internasjonalt, non-profit bedriftsnettverk som fremmer innovasjon og entreprenørskap ved å koble vekstbedrifter med kompetanse og kapital. CONNECT Sørlandet er en medlemsforening...

av Torkelsen, Jan H., 31.08.16

Fylkeskommunen med å finansiere desentralisert sykepleierutdanning

Lister kompetanse AS ønsker å tilby Setesdal-, Lister- og Lindesnes-regionene desentralisert sykepleieutdanning med bakgrunn i et stort lokalt behov for kvalifiserte sykepleiere til å fylle opp...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.16

Ny driftsavtale for Tingvatn fornminnepark i Hægebostad

Fylkesutvalget godkjente i dag en revidert avtale om "Drift av formidlingsbygg og uteområder ved Tingvatn fornminnepark" mellom Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS, Vest-Agder fylkeskommune og...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.16

Fylkeskommunale stipend og priser 2017

Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut flere priser og stipend. Søk på stipend og forslag til kandidater til fylkeskultur- og frivillighetsprisen. Søknadsfrist: 1. oktober 2017

av Ikdal, Irene, 29.08.16

Presisering om fraværsgrense i videregående skoler

Kunnskapsdepartementet innfører fraværsgrense i videregående skole. Fraværsgrensen skal bidra til å redusere udokumentert fravær.

av Torkelsen, Jan H., 29.08.16

Opplevelsesdag for jenter i niende og tiende

Er du nysgjerrig på utdanninger innen teknologi? Eller vil vite mer om hva du kan jobbe med? NHO inviterer jenter i 9. og 10. klasse til en opplevelsesdag hvor du får møte kvinnelige lærlinger,...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.16

Jeg kjører grønt 2016 - med bilfri onsdag og app

Årets kampanje går fra mandag 29. august til 2. desember, med påmelding fra 22. august. I år får du 10 ekstra poeng for ikke å kjøre bil på onsdager. Nytt er også kjemperask registrering av poeng i...

av Torkelsen, Jan H., 25.08.16

Antall voksne som tar fagbrev øker

I samfunnskontrakten er det et mål om å øke antall voksne som tar fag- eller svennebrev. Voksen defineres som personer på 25 år eller eldre. Her har det vært en klar vekst siden 2010/11. En økning på...

av Torkelsen, Jan H., 24.08.16

Arbeidstilsynet varsler tvangsmulkt ifm. inneklimaet på Kvadraturen skolesenter.

-Det stemmer at vi har brukt en del tid på å løse dette, men vi ønsker å gjøre jobben skikkelig slik at vi får en løsning som elever og ansatte kan leve med i mange år. Også midlertidige løsninger...

av Macdonald, Cheryl, 23.08.16

Optimistisk etter Arendalsuka

-Seminaret om Grønne datasenter på Sørlandet, var viktig og jeg er optimistisk på vegne av denne nye næringen i vår region, forteller fylkesordfører Terje Damman, etter et av en rekke arrangement som...

av Macdonald, Cheryl, 23.08.16

Opplev PLASTIKK 2016 søndag 28. august

Etter et opphold med plastbåtdefilering under Tall Ships Races i 2015, er Vest-Agder museet igjen tilbake med museumsregattaen PLASTIKK. Denne gangen godt styrket med det nye aktivitetshuset i...

av Torkelsen, Jan H., 23.08.16

Husk oppmelding til privatisteksamen

Skal du opp til privatisteksamen? Husk da fristen som i vårhalvåret er 1.februar og høsthalvåret 15.september. Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i...

av Torkelsen, Jan H., 23.08.16

Agderseminaret 2016 - På vandring og på flukt

Torsdag 13. og fredag 14. oktober arrangeres Agderseminaret 2016. Tittelen på seminaret i år er På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk perspektiv. Ikke siden andre verdenskrig har flere...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.16

Krav om bruk av lærlinger i offentlige oppdrag

Regjeringen vil at det skal være lærlinger på alle større bygge- og anleggsarbeid som det offentlige betaler for. – Det offentlige har vært for Krav om bruk av lærlinger i offentlige oppdrag lite...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.16

Fest over tunnelåpning i Sirdal

Det var stort fremmøte av fornøyde sirdøler, representanter fra offentlige myndigheter og fra anleggsbransjen da et av landsdelens største og mest etterlengtede veisikringsprosjekter ble åpnet på...

av Torkelsen, Jan H., 19.08.16

Lista fyr i vinden med gjennomført trainee prosjekt

I dag har Silje E. Havn presentert resultater for prosjektåret som trainee med prosjektet Lista fyr-naturlige opplevelser hele året. Farsund 365 har vært arbeidsgiver, UiA har hatt veilederrolle og...

av Hemsett, Siv, 19.08.16

Markert økning i bommene rundt Farsund

I følge fersk statistikk fra Lister bompengeselskap har det i løpet av perioden fra årsskiftet og til og med juli i år vært en økning på total tre prosent gjennom selskapets tre bomstasjoner. Den...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.16

Vest-Agder-museet er nominert til Årets museum i Norge

Vest-Agder-museet er nominert til Årets museum i Norge 2016 skriver Norges museumsforbund på sine nettsider. Prisen deles ut under Museumsforbundets landsmøte i Molde 14. september. Sammen med...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.16

Rekordbesøk på Nordberg Fort på Lista

- Det har aldri vært så mange besøkende i løpet av en sommer. Det er helt utrolig. Lista fyker i været med besøkstallene. Det er gøy å se at det kommer mange folk her og å kunne snakke med dem, sier...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.16

KS-glede over at kulturhusene får momskompensasjon

- Det er gledelig at skattemyndighetene nå har snudd i saken om moms på kulturhus. Avgjørelsen er i tråd med det KS i lang tid har hevdet overfor regjeringen. Denne saken har skapt stor bekymring...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.16

Informasjon om skoleskyss for videregående - skoleåret 2016/2017

Fylkeskommunen har ansvaret for skoleskyss til videregående skole. Fra skoleåret 2016/2017 har Vest-Agder fylkeskommune ett nytt reglement for for skyss til videregående skoler i Vest-Agder. Her...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 16.08.16

Det har vært en ulykkessommer i trafikken

Antall trafikkdrepte har økt betydelig i sommer. Bare i juli måned har 22 omkommet på veiene. I fjor omkom 15 i julitrafikken. For Vest-Agders del er det sørgelig å konstatere at det i juli i år omkom...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.16

Stordriftsdagen på Setesdalsbanen ble igjen en suksess

Tradisjonen tro avviklet Setesdalsbanen sin årlige stordriftsdag søndag 14. august. Det vil si at alt tilgjengelig materiell var i drift. Banen hadde også 33 frivillige i jobb denne dagen. I tillegg...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.16

Kvinner bruker oftere stemmeretten

Tradisjonelt har menn hatt en noe høyere valgdeltakelse enn kvinner: Ved de første valgene etter andre verdenskrig lå valgdeltakelsen blant menn 6–7 prosentpoeng over den blant kvinner. På slutten av...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.16

Sørlandsrådet med i mobilisering mot nedtrapping av forsvarsaktiviteten på Kjevik

I Langtidsplanen for Forsvaret er det særlig ett punkt som berører Sørlandet. Det legges opp til at Luftforsvarets virksomhet ved Kjevik avvikles gradvis frem til 2025. Befalsskolen på Kjevik skal...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.16

Ryvingen varde i Mandal fredet

Denne uke ble det gjennomført en markering av Riksantikvarens fredning av 21 av Kystverkets kulturhistoriske eiendommer. En av disse er Ryvingen varde i Mandal. -Det innebærer at ingen kan bygge en...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.16

Kultur: Mest for kvinner – og høyt utdannede

Det er flere kvinner enn menn som bruker de tradisjonelle kulturtilbudene. Kvinner går i større grad på teater, ballett-/danseforestillinger, kunstutstillinger og folkebibliotek. Menn går derimot...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.16

Buss: Nye ruteplaner og rutetilbud fra 15. august

Høsten 2016 blir det gjennomført en del endringer og justeringer i ruteplanene i Vest-Agder. For å bedre håndtere passasjerøkning i rushtiden blir det på flere linjer satt opp flere avganger. Det blir...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.16

Arendalsuka 15. til 20. august

Arendalsuka har besfestet seg som en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og møter folk for debatt og utforming av politikk for nåtid og...

av Torkelsen, Jan H., 09.08.16

Vil delta på datasenterfesten

Norge er i en unik global situasjon. Vi går, som eneste land i verden (foruten Island), mot et rekordoverskudd av fornybar kraft. Halvparten av dette overskuddet kommer på Sørlandet. For å kunne...

av Torkelsen, Jan H., 09.08.16

Skattetall for kommuner og fylkeskommuner januar-juni

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at skatteinntektene i første halvår utgjorde 73,8 milliarder kroner for kommunene og 15,6 milliarder kroner for fylkeskommunene. Sammenliknet med tilsvarende...

av Torkelsen, Jan H., 09.08.16

Fylkeskommunene øker stadig satsingen på samferdselsformål

Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til samferdselsformål økte med 5 prosent og endte på drøyt 23,5 milliarder kroner i 2015. Av dette gikk 8,3 milliarder kroner til drift og vedlikehold av...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.16

Dyrest drosje i Oslo, tredje dyrest i Vest-Agder

I 2015 var drosjeprisen med passasjer 29 kroner per kilometer for landet sett under ett. For hele landet var kilometerprisen med passasjer på samme nivå i 2015 som i 2014. Det var betydelige regionale...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.16

Nå rives jernstøperiet på Dalane

Etter en anbudsrunde er det inngått avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Veidekke AS om rivning av gamle jernstøperiet på Dalane i Kristiansand. Arbeidet startet opp i juni og skal være avsluttet...

av Torkelsen, Jan H., 05.08.16

Møt UiAs nye lærlinger

Universitetet i Agder er en attraktiv virksomhet for lærlinger fra videregående skole. Men lærlingene er også en fantastisk ressurs for UiA, og i år er det plass til enda flere enn før. -Noen ganger...

av Torkelsen, Jan H., 04.08.16

Fyrmuseumsdirektøren på Lindesnes slått til ridder

Tåkelurens dag 2016 var en ekstra spesiell dag for Lindesnes fyr med en historisk begivenhet. Jo van der Eynden, som har vært direktør for fyrmuseet siden starten, blir pensjonist og den nye...

av Torkelsen, Jan H., 04.08.16

Størst økning i søkere på helse- og oppvekstfag

Med 20 prosent flere søkere siden 2014, er helse- og oppvekstfag det utdanningsprogrammet på Vg1 som har hatt størst vekst i interesse innen videregående opplæring på landsplan de siste årene. Siden i...

av Torkelsen, Jan H., 03.08.16

Viktig dialogmøte om Sirdal videregående skole under Blinkfestivalen

Etter initiativ fra ordfører Thor Jørgen Tjørhom i Sirdal kommune ble det i forbindelse med Blink skifestival i Sandnes 27. til 30. juli arrangert et dialogmøte mellom politisk ledelse i Vest-Agder-...

av Torkelsen, Jan H., 03.08.16

Ny digital oversikt over krigsminner i Vest-Agder

I løpet av krigsårene 1940-1945 bygget den tyske okkupasjonsmakten mange forsvarsverk på Agder. Restene av disse befestningene finner du fortsatt, som de eneste synlige sporene etter andre...

av Torkelsen, Jan H., 02.08.16

Opplevelsesfylt stordriftsdag på Setesdalsbanen søndag 14. august

En søndag i året foregår det noe helt spesielt på Setesdalsbanen. Dette er den eneste dagen i året det kjøres togturer med flere av de gamle damplokomotivene ute på linjen på en gang. Da henter vårt...

av Torkelsen, Jan H., 29.07.16

Hestmanden vil motta Anders Jahres Kulturpris 2016 i begynnelsen av september

Det ble nylig kjent at i anledning av at Anders Jahres Humanitære stiftelse er 50 år, blir krigsseilerne og museumsskipet Hestmanden hedret ved utdelingen av Anders Jahres Kulturpris 2016. Prisen er...

av Torkelsen, Jan H., 28.07.16

Viktig Høyesteretts-seier om konsesjonskraft for fylkeskommunene

Eiere av større vannkraftanlegg har siden begynnelsen av 1900-tallet vært pliktig til å avgi ti prosent av mulig kraftproduksjon til kommuner og fylkeskommuner, som kompensasjon for naturinngrepene...

av Torkelsen, Jan H., 26.07.16

400 000 kroner til kartlegging av kompetansebehovet i fylket

Alle landets fylkeskommuner får nå mulighet til å kartlegge fylkenes kompetansebehov på en bedre måte. Kunnskapsdepartementet bidrar med 5,4 millioner kroner, og fylkeskommunene på Sør- og Vestlandet...

av Torkelsen, Jan H., 20.07.16

Ny fraværsgrense i videregående skole fra i høst

Fra skolestart blir det innført fraværsgrense i videregående skole. Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel ikke får karakter i faget. Rektor vil kunne bruke...

av Torkelsen, Jan H., 18.07.16

Nytt nettsted om mobbing

Nullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak nettsiden. Nettsiden er et av mange virkemidler som er viktige i kampen mot mobbing i...

av Torkelsen, Jan H., 15.07.16

Velkommen til Mandal museum og Vigeland hus i sommer

Mandal omtales gjerne som «Den lille byen med de store kunstnerne», for denne lille byen klarte i løpet av 1800-tallet å fostre hele fem store kunstnere. I museet viser vi malerier av Adolph Tidemand...

av Torkelsen, Jan H., 13.07.16

Framtidsbygda 2016 – mennesker i bevegelse.

Konferansen Fremtidsbygda, arrangeres 14. september i Marnardal. Temaet for konferansen er Mennesker i bevegelse, og det vil være fokus på bo- og flyttemønstre, pendling, inkludering og likestilling,...

av aleg6, 12.07.16

Vest-Agders medlemmer i skatteutvalget for Skatt Sør er nå oppnevnt

Skatteetaten har anmodet fylkeskommunene om at det oppnevnes nye medlemmer til skatteutvalget for Skatt sør for perioden 2016-2019. Det er fylkestingene som i henhold til skattebetalingsforskriften...

av Torkelsen, Jan H., 11.07.16

Revisjonsrapport om undervisning

Nylig behandlet kontrollutvalget en revisjonsrapport som har sett på mindreforbruket i de videregående skolene i Vest-Agder. Særlig er det sett på hvordan det er mulig å opparbeide seg mindreforbruk...

av Macdonald, Cheryl, 09.07.16

Innføring av Bremnes-modellen som prøveordning i norsk lakse- og ørretoppdrett

Fiskeridirektoratet lyser ut tilbud om økt fleksibilitet for bedre utnyttelse av eksisterende produksjonskapasitet etter forskrift om innføring av Bremnes-modellen som prøveordning i norsk lakse- og...

av Richardsen, Wanja, 08.07.16

Inntak til videregående skoler i Vest-Agder er klart

Av de 6683 søkerne med rett til skoleplass i Vest-Agder, har 99 % fått tilbud om skoleplass etter første inntak.

av khh, 07.07.16

Det skal utarbeides fire nye fellesplaner for Agder-fylkene i denne valgperioden

Fylkeskommunen skal, etter krav i plan- og bygningsloven, utarbeide en regional planstrategi hvert fjerde år. Formålet med en regional planstrategi er å avklare hvilke regionale planspørsmål som skal...

av Torkelsen, Jan H., 07.07.16

800 000 kroner til Vitensenteret Sørlandet i Arendal

Fylkestinget besluttet i siste møte før ferien at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 800 000 kroner til Vitensenteret Sørlandet i Arendal for 2016. Fylkestinget i Aust-Agder bevilget 14. juni midler ...

av Torkelsen, Jan H., 06.07.16

Fylkeskommunen og Songdalen kommune samarbeider om friluftstiltak

Fylkestinget godkjente i siste møte en fornyelse av en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen kommune. Et av temaet går på friluftsaktivitet. Her er det blant annet klart at det...

av Torkelsen, Jan H., 05.07.16

Det arbeides med en regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen

Et planprogram for en regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen har før ferien vært til behandling politisk. Fylkestinget ga i sist møte tilslutning til planprogrammet. I arbeidet...

av Torkelsen, Jan H., 04.07.16

Vil ikke endre sammensetningen av ATP-utvalget

Høsten 2015 fremmet Kristiansand kommune forslag om å endre sammensetningen av Areal og transportplan samarbeidet i Kristiansandsregionen - ATP-utvalget. Forslaget går konkret ut på at kommunenes og...

av Torkelsen, Jan H., 01.07.16

Regionforhandlingene: Enighet om målsettinger og rammer

Det er enighet i forhandlingsutvalgene om at en eventuell sammenslåing av Agderfylkene trer i kraft 1.1.2020 og at navnet på en eventuell ny region blir Agder.

av Macdonald, Cheryl, 30.06.16

Norge og EU sin energi-politikk

Hvilke muligheter og hvilke utfordringer ligger i Norges og EU's energi politikk? Dette er tema for et foredrag på UiA, som arrangeres av Sørlandets Europakontor og universitet. Med de...

av Macdonald, Cheryl, 27.06.16

Skal skape gode psykososiale miljøer på skolene

-Vi skal jobbe for å skape gode psykososiale miljøer som fremmer helse, trivsel og læring. Det forteller Tor André Fjellstad, psykolog som nylig ble tilsatt, nettopp for å jobbe med dette og styrke...

av Macdonald, Cheryl, 27.06.16

Fylkestinget med positiv tilbakemelding til planforslag for ny E39 i Lindesnes og Lyngdal

Statens vegvesen har, på vegne av Lindesnes og Lyngdal kommune, lagt ut et forslag til kommunedelplan for ny firefelts E39 på strekningen mellom Vigeland og Lyngdal vest til offentlig ettersyn. Planen...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.16

Vil ha fokus på lavutslipp og kvalifisering av ungdom og innvandrere

Fylkestinget behandlet onsdag en strategisak hvor det legges føringer for årets budsjettarbeid og for disponeringen av fylkeskommunens totale personalressurser, med utgangspunkt i de utfordringene en...

av Torkelsen, Jan H., 24.06.16

Heldekkende hodeplagg kan ikke brukes i videregående skole

I et forslag til nytt ordensreglement, kommer det frem at utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune foreslår å innføre regel som sikret at elevens ansikt kan sees av lærer og medelever.

av Macdonald, Cheryl, 23.06.16

Ja til å forlenge bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen i rundt to år

Fylkestinget ga tirsdag, mot stemmene fra representantene for Fremskrittspartiet og Demokratene, tilslutning til en forlenging av bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen i rundt to år. Årsaken er...

av Torkelsen, Jan H., 23.06.16

Interpellasjon om bompengeinnkreving og bymiljøavtale i fylkestinget

Opposisjonsleder Randi Olaug Øverland fra Arbeiderpartiet hadde til fylkestingets møte i Lyngdal 22. juni innsendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman knyttet til prosessen med å få...

av Torkelsen, Jan H., 23.06.16

Museet støper plastbåt i full størrelse

Lørdag 25. og søndag 26. juni, skjer det spennende ting i Odderøya museumshavn, Kristiansand. Vest-Agder-museet skal i løpet av disse to dagene støpe skroget til en plastbåt i størrelsen 1:1.

av Torkelsen, Jan H., 23.06.16

Klarsignal for bygging av nytt bussanlegg i Kristiansand

Fylkestinget vedtok i dag, mot en stemme fra Demokratene, et forprosjekt for bygging av et nytt bussanlegg i Kristiansandsregionen. Det ble fastsatt en ramme på 257 millioner kroner til realisering av...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.16

Det etableres nå et nytt felles selskap for bompengeinnkreving på Sør-Vestlandet

Stortinget sluttet seg i juni i fjor til regjeringen sitt forslag til reformer i bompengesektoren, hvor det ble lagt opp til en overgang til noen få bompengeselskap. Stortinget mener at færre...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.16

Vil ha raskt anleggsstart for ny E39 vestover fra Kristiansand

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag behandlet en sak om oppstart av reguleringsplanarbeid for E-39 strekningen Breimyrkrysset i Kristiansand og Volleberg i Songdalen ble det uttrykt at...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.16

USUS styrker besøksnæringene på Agder

Nylig slo næringsklyngen Usus seg sammen med Visit Sørlandet AS til USUS AS. Selskapet skal bygge videre på det gode arbeidet som har blitt gjort, og være en sentral aktør for å realisere målene i...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.16

Regionens vakreste gang- og sykkelvei åpnes fredag

24. juni åpnes Kristiansandsregionens vakreste gang- og sykkelvei - i Søgne. Den går fra Linnegrøvan til Linneflaten, gjennom skog og delvis langs breddene av Søgneelva. Nesten alle gang- og...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.16

Slik har ungdom i Agder det i 2016

Tidenes største levekårsundersøkelse på Sørlandet er nå gjennomført, og nærmere 14.000 elever har svart på undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen er nå sendt ut til alle kommunene og begge...

av Børje Michaelsen, 20.06.16

Stortinget støtter regjeringens forslag til regionreform

Stortinget behandlet i begynnelsen av juni Stortingsmeldingen Nye folkevalgte regioner – rolle struktur og oppgaver. Flertallet på Stortinget støtter forslaget om ti nye regioner. De støtter forslaget...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.16

Mange har søkt om omstillingsmidler for Sørvestlandet

Hordaland fylkeskommune har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyst ut omstillingsmidler for Sørvestlandet. Til nå har det kommet inn 32 søknader, og det er fremdeles mulig å...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.16

Kongelig åpning for nye Slottet tannklinikk

-Det var fin stemning, godt fremmøte, gode taler og fornøyde ansatte og ledelse i Vest-Agder fylkeskommune, da Slottet tannklinikk offisielt åpnet. Det forteller Terje Andersen, fylkestannhelsesjef. ...

av Macdonald, Cheryl, 16.06.16

40 000 kroner til klarspråksarbeid

KS har nå delt ut totalt en million kroner til klarspråksarbeid i 48 kommuner og fylkeskommuner gjennom en støtteordning i programmet Klart språk i kommunesektoren. Vest-Agder fylkeskommune planlegger...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.16

Økning i antall omkomne i trafikken i Vest-Agder

I mai omkom en person i veitrafikken i Veitrafikken i Vest-Agder. For landet som helhet var antallet omkomne sju. Alle de omkomne var menn. Dette er fire færre enn i samme måned i fjor. For...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.16

Nå får DS Hestmanden fungerende propell

DS Hestmanden har ikke gått for egen maskin siden hun gikk i opplag i 1964, men skal kunne seile igjen i løpet av 2016. Nå er skipet satt i dokk og arbeidet med å få på plass propell og aksling er i...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.16

Queendom til Inspirasjonskilden torsdag – gratis opplevelsesmulighet

Gruppa Queendom kommer til Kilden og InspirasjonsKilden torsdag 16. juni klokka 14.00. Alle er velkommen til dette gratisarrangementet, som ofte trekker fulle hus. Queendom består av to sangere og to...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.16

Følg fylkestingets oktobermøte live på web

Tirsdag 25. og onsdag 26. oktober er er fylkestinget samlet til et todagers møte på Utsikten Hotel i Kvinesdal. Møtet starter første dag klokken 13.00 og andre dag klokken 09.00. Mange benyttet seg av...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.16

Det blir friere skolevalg

Det skal bli lettere for elever å velge skole over fylkesgrensene, og elever som vil slite med å gjennomføre en ordinær fag- og yrkesopplæring skal få en tredje vei med praksisbrev. Det vedtok...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.16

Gratis inngang til museene i Vest-Agder for asylsøkere og flykninger

De siste månedene har mange nye mennesker kommet til Sørlandet. Vest-Agder-museet ønsker alle asylsøkere og flyktninger hjertelig velkommen. Asylmottakere får fri inngang ved å vise frem ID-kortet...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.16

Felles Agderfylke-satsing for datasenteretableringer på Sørlandet

I januar 2015 vedtok Sørlandsrådet, som leder arbeidet med Regionplan Agder 2020, å starte prosjektet «Grønne datasentre på Sørlandet». En av oppgavene var å utforme forslag til en regional strategi...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.16

Flere lademuligheter for el-biler i Agderfylkene

Fylkesutvalget besluttet denne uken at Vest-Agder fylkeskommune åpner for å kunne støtte etablering av nye hurtigladere i fylket med opptil en tredjedel av kostnaden, oppad begrenset til 150 000 per...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.16

Vest-Agder søker om 4.29 millioner kroner til bredbåndsutbygging

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått inn 102 søknader på til sammen 465 millioner kroner til årets tildeling av støtte til bredbåndsutbygging. Både antall søknader og søkt beløp er mindre...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.16

Setesdal utpekt til nytt grønt reisemål

I 2013 lanserte Norge som første land i verden en nasjonal merkeordning for bærekraftig reiseliv. Trysil, Vega, Røros og Lærdal var de første fire destinasjonene som fikk merket. Torsdag delte...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.16

Fylkeskommunal medvirkning til utbedring av Steinfoss tømmerrenne

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 100 000 kroner i 2016 til utbedring av Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne. Vennesla kommune bevilget også 100 000 kroner tidligere i...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.16

Støtter ivaretakelse av rutebåten MB Øya

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger inntil 150.000 kroner av i alt 500.000 kroner til ivaretagelse av rutebåten MB Øya i 2016. Bevilgningen skal i hovedsak gå med til...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.16

AP-leder med interpellasjon om bompengeinnkreving og bymiljøavtale

Opposisjonsleder Randi Olaug Øverland har innsendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman knyttet til prosessen med å få utarbeidet forhandlingsgrunnlaget for en bymiljøavtale for...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.16

Velkommen til Håndverkerkafè onsdag 8. juni

Det arrangeres Håndverkerkafè onsdag 8. juni klokken 19.00 på Håndverkeren i Kristiansand. Tema for kvelden er Stegeverket sett i historisk og geografisk sammenheng ved Trond Oalann. Håndverkerkafeen...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.16

Lærerikt besøk til Tungefoss kraftstasjon

Hovedutvalget for kultur og utdanning var tirsdag forrige uke på besøk ved Tungefoss kraftstasjon i Audnedal kommune. Den gamle kraftstasjonen har fått nytt liv av elever og lærere ved Byremo...

av caha36, 06.06.16

Anbefaler at Norges Toppidrettsgymnas ikke får starte med skoletilbud i Kristiansand

Norges Toppidrettsgymnas har søkt om å få opprette et skoletilbud fra høsten 2017, med plass for inntil 192 elever i Kristiansand. Alle skoleplassene er ønsket opprettet innen utdanningsprogram for...

av caha36, 03.06.16

Anbefaler nei til søknad fra Stavanger Privatgymnas AS om å starte friskole

Stavanger Privatgymnas AS har søkt om å få opprette Kristiansand Privatgymnas AS med inntil 360 elevplasser - 120 plasser på hvert årstrinn - innen utdanningsprogram for studiespesialisering. Skolen...

av caha36, 03.06.16

Fire historiske sørlandsbyer i Vest-Agder har fått midler til utviklingsarbeider

Fylkeskommunen har en pott på 1,15 millioner kroner til utviklingsarbeider i de fire historiske sørlandsbyene i Vest-Agder; Kristiansand, Mandal, Farsund og Flekkefjord. Tilskuddet er en oppfølging av...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.16

Trafikkbildet i Vest-Agder endrer seg

Tallmateriale fra både Statens vegvesen og bompengeselskapene viser at totaltrafikken på veiene i Vest-Agder har økt. Med unntak av E18 Vesterveien og riksvei 9 Grim har alle tellepunktene hatt en...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.16

Økende besøkstall og sammenslåing for Agder naturmuseum

I årsmeldingen for 2015 som tirsdag ble behandlet av Hovedutvalget for kultur og utdanning, kunne det rapporteres om et museum med høy aktivitet og økende besøkstall. I forhold til 2014 økte antall...

av caha36, 02.06.16

Fordeling av spillemidler til ordinære anlegg 2016

Fylkeskommunene har siden 1987 hatt fullmakt til å fordele de gitte rammene til spillemidler blant søkere i eget fylke. Kulturdepartementet utarbeider hvert år detaljbestemmelser om bruken av midlene....

av caha36, 02.06.16

Fordeling av spillemidler til nærmiljøanlegg 2016

Fylkeskommunene har siden 1987 hatt fullmakt til å fordele de gitte rammene til spillemidler blant søkere i eget fylke. Kulturdepartementet utarbeider hvert år detaljbestemmelser om bruken av midlene....

av caha36, 02.06.16

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 er nå vedtatt.

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020 er utarbeidet som en av flere temaplaner under Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 01.06.16

Går innfor å forlenge bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen rundt to år

Fylkestinget skal 21. juni ta endelig stilling til en forlenging av bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen i rundt to år. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet saken tirsdag og...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.16

Betydelig besøksvekst ved Sørlandet Kunstmuseum

Sørlandet Kunstmuseum, som er lokalisert i den tidligere Kristiansand katedralskole, opplevde i fjor en vekst i besøkstallet på hele 19 prosent. Totalt var det 24 515 personer som gjestet museet i...

av kht, 01.06.16

Mange skoleelever lærer om kystkultur og fyrhistorie på Lindesnes fyrmuseum

Lindesnes fyrmuseum jobber bredt med aktiviteter innen formidling og forvaltning av den norske fyrhistorie og kystkulturen. Fyrmuseet har de siste årene hatt et jevnt besøkstall på rundt 50 000...

av kht, 01.06.16

Vil at prøvedrift av utlån av e-bøker endres til et permanent tilbud

Fylkesutvalget vil 7. juni ta endelig stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal avslutte en prøvedrift for innkjøp og utlån av e-bøker i bibliotekene i Agder ved kommende årsskifte og i stedet...

av caha36, 01.06.16

Bør vi ha et LIM-utvalg?

Dette er spørsmål som vil bli tatt opp i en åpen konferanse på Fylkeshuset i Kristiansand, torsdag 9. juni. Fylkesordfører Terje Damman vil åpne konferansen, og organisatoriske, politiske og juridiske...

av Macdonald, Cheryl, 31.05.16

Tre års kontraktsforlengelse for ferjesambandet Kvellandstrand -Launes i Flekkefjord

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune forlenger kontrakten for fylkesveiferjesambandet mellom Kvellandstrand og Launes i Flekkefjord i tre nye år, til...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.16

Egen strategi for el-bil-lading i Agder-fylkene

Aust-Agder fylkeskommune vedtok i desember i fjor Strategi for ladeinfrastruktur på Agder. Nå er strategien til behandling politisk i Vest-Agder. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.16

Sørlandstinget kjemper for militær tilstedeværelse på Kjevik

Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø (til høyre i bildet), måtte tåle et høyt engasjement og stort trykk mot forslaget om å legge ned Luftforsvarets skolesenter på Kjevik. Regjeringens...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.16

Setesdalsbanen starter opp kjøringer 12. juni

Nå er det snart duket for en ny sesong med mulighet for å oppleve en nostalgisk togtur i vakker natur. Setesdalsbanen starter opp 12. juni. Søndagskjøring foregår i perioden fra 12. juni til...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.16

KS sitt landstyre vil ha mer til fylkesvegvedlikehold

I forrige uke holdt Landsstyret i KS sitt første møte etter valget på Landstinget i februar. Landsstyret mener at kommuneopplegget gir grunnlag for videreføring av velferdstjenestene i kommunene og...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.16

Positiv passasjervekst for Agder kollektivtrafikk AS i fjor

Det ble registrert en positiv passasjervekst for Agder kollektivtrafikk AS i fjor, fremgår det av selskapets årsmelding som i tiden fremover blir behandlet av fylkeskommunens politiske organer. Totalt...

av Torkelsen, Jan H., 26.05.16

Agder Folkemusikkarkiv er ein viktig kulturbærar

Agder Folkemusikkarkiv er ein interfylkeskommunal institusjon, drive av Aust- og Vest-Agder fylkeskommunar. Arkivet held til på Setesdalsmuseet på Rysstad i Valle kommune. I følgje årsrapporten som no...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.16

Fylkesordførerne i Vest-Agder og Rogaland etterlyser E-39-svar fra Kommunaldepartementet

Fylkesordfører Terje Damman har, sammen med sin kollega Solveig Ege Tengesdal i Rogaland, sendt brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet for å unngå unødvendig tidsbruk når det gjelder...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.16

Bli med på sesong kick-off for Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet starter sesongen på Kristiansand museum på Kongsgård med et fellesarrangement for hele Vest-Agder-museet søndag 12. juni. Tema for dagen er «Kristiansand 375 år». Ta turen til...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.16

Omfattende arkeologisk aktivitet i fylket

I fylkeskommunens årsberetning for fjoråret fremgår det at det ble utført et omfattende arkeologisk arbeid i Vest-Agder i regi av Fylkeskonservatoren. Fylkeskommunen gjennomførte i 2015 cirka...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.16

Både fylkeskommuner og fylkesmenn slås sammen i Trøndelag

Regjeringen fremmet i dag en proposisjon for Stortinget med forslag om å slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til ett fylke. Forslaget er i tråd med Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.16

Har startet kronerulling for tidligere utvekslingselev på Tangen videregående skole

Dette huset i Uganda ble ødelagt av storm. Nå har to lærere på Tangen videregående skole startet kronerulling for å gi sin tidligere utvekslingselev et nytt hjem. -Det var så hjerteskjærende med dette...

av Inge T. Dalen, 20.05.16

Spennende og opplevelsesfylt museumstilbud i Mandal

Mandal omtales gjerne som «Den lille byen med de store kunstnerne», for denne lille byen klarte i løpet av 1800-tallet å fostre hele fem store kunstnere. Adolph Tidemand, Olaf Isaachsen, Amaldus...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.16

Elever med 66 ulike morsmål på fylkeskommunens skoler

I skoleåret 2014-2015 hadde Vest-Agder fylkeskommunes videregående skoler 1040 minoritetsspråklige elever med til sammen 66 ulike morsmål. Mange av disse elevene behersker både sitt eget morsmål og...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.16

Den kulturelle skolesekken er en betydelig kulturspreder

2015 var et aktivt år for Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder. 61 ulike produksjoner har vært på turnè i grunnskolen, og 88 640 elever har deltatt på til sammen 1 579 arrangementer. I videregående...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.16

Bra fødselsoverskudd i Vest-Agder i første kvartal

Folketallet i Norge var på 5 223 300 personer per 1. april 2016. Første kvartal i år vokset folketallet med 9 300 personer eller 0,2 prosent. Det gir en folkevekst som er nær 2 000 lavere enn i samme...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.16

Støtte til integrering av barn og unge

Fylkesutvalget besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 50 000 kroner til Rosegården Teaterhus og 50 000 kroner til Vest-Agder Idrettskrets til aktiviteter som fremmer integrering av...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.16

Sørlandsk kandidat til Reiselivsprisen 2016

Det kommer neppe som en bombe at Dyreparken er nominert til Reiselivsprisen 2016. Likevel er det gledelig og vi gratulerer Dyreparken med nominasjonen. Prisen skal gå til den personen, bedriften...

av Macdonald, Cheryl, 13.05.16

Brokke – Suleskardveien planlegges å bli åpnet 20. mai

Det fremgår av bilder som er tatt av Karl Mygland, som er med å klargjøre veiforbindelsen mellom Sirdal og Setesdal, at det er store snømengder som skal fjernes før vinterstengningen er over. I...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.16

Helhetlig samfunnsutvikling krever sterkere regioner

Et sterkere regionalt folkevalgt nivå er nødvendig for å sikre en større helhetstenkning rundt regional samfunnsutvikling, og samfunnsutvikling generelt.Det er et stort behov for samordning i dagens...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.16

Agderfylkene med i internasjonalt prosjekt om uthavner

Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune, sammen med Aust-Agder fylkeskommune, skal gå med i et INTERREG EUROPA-prosjekt kalt HERICOAST. Prosjektet har som mål å styrke forvaltningen...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.16

Vest-Agders representanter til Stiftelsen Agderforskning er nå valgt

Fylkesutvalget valgte nylig de fem representantene som Vest-Agder fylkeskommune skal oppnevne i rådsforsamlingen i Stiftelsen Agderforskning. De fem valgte representantene er: Steinar Bergstøl...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.16

25,5 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering i kommuner i Vest-Agder

– Arbeidsledigheten har økt den siste tiden, særlig i de oljetilknyttede næringene. Situasjonen er krevende på Sør- og Vestlandet, for alle som rammes direkte er dette tungt, men det er også krevende...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.16

Ferjeavløysingsordning gir fleir bru- og tunnelprosjekt

Ferjeavløysingsordninga for fylkesvegferjer legg til rette for at fleire bru- og tunnelprosjekt kan realiserast. No er retningslinjene for ordninga klare. Ferjeavløysingsordninga for fylkesvegferjer...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.16

Tilskudd til Omstilling

Det er satt av 20 millioner kroner i 2016 øremerket til omstilling i leverandørindustrien knyttet til petroleumssektoren. Disse midlene har som hovedmål å medvirke til å realisere flest mulige...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.16

Mangelfull kompetanse om håndtering av overvann

Klima- og miljødepartementet har for tiden på høring en offentlig utredning (NOU): Overvann i byer og tettsteder - som problem og ressurs. Et endret klima med mer total nedbør og mer intens nedbør vil...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.16

Fylkeskommunene vil sammen arrangere Gründeruka Agder 2016

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal arrangere Gründeruka Agder 2016 i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune. Fylkesutvalget bevilget 200 000 kroner til gjennomføring...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.16

Krever mer makt til nye regioner

- For å underbygge rollen som aktiv utviklingsaktør, slik Stortinget har forutsatt, er det avgjørende at det nye folkevalgte nivået i regionene får den makt og myndighet som trengs for å styre...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.16

40 millioner kroner til felles regionale utviklingsprosjekter i Agder

I samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune har Vest-Agder fylkeskommune et regionalt utviklingsprogram for Agder -. RUP Agder) Gjennom dette felles programmet legges rammene for et omfattende samarbeid...

av Torkelsen, Jan H., 09.05.16

Fylkeskommunen vektlegger energitiltak i egen virksomhet

Fylkeskommunen gjennomfører kontinuerlig tiltak i egen virksomhet og følger opp egne energi- og klimamål. I 2015 oppgraderte fylkeskommunen eksisterende varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg, fikk mer...

av Torkelsen, Jan H., 09.05.16

Gründeruka Agder 2016

av Torkelsen, Jan H., 07.05.16

Frigjorte investeringsmidler omdisponert til tiltak i Farsund, Søgne og Kristiansand

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i januar at det skal etableres to fotobokser for automatisk trafikkontroll på Langenesvegen i Søgne. Tiltaket skulle finansieres gjennom...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.16

Sirdal videregående skole søker om å få landslinje for skiidretter/skiskyting

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok tirsdag at det skal sendes søknad fra Vest-Agder fylkeskommune til Kunnskapsdepartementet om landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.16

Innsigelse til forslag til kommunedelplan for Flekkefjords bykjerne

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag et forslag til revidert kommunedelplan for bykjernen i Flekkefjord. Hovedutvalget gir gjennomgående støtte til planens overordnete mål og...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.16

Nye bestemmelser for råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, sendt ut et høringsnotat med forslag om en ny...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.16

Fylkespolitikere imponert over anlegget på Nordberg fort

Nordberg fort på Vanse i Farsund kommune ble anlagt av den tyske okkupasjonsmakten i 1942. Fortet ligger fantastisk til med utsikt over Listalandskapet. Denne utsikten fikk representantene i...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.16

Farsunds ordfører: Listerpakken har vært en berikelse og velsignelse

-Listerpakken som ble påbegynt for ti, tolv år siden for å bygge ut veiinfrastrukturen i vestre del av Vest-Agder, har vært en berikelse og velsignelse for Listerregionen. Den har bidratt til å binde...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.16

Hvorfor vi er på verdens største oljemesse

- Å støtte opp under leverandørindustrien på Sørlandet har kanskje aldri vært viktigere, sier Kenneth Andresen. Regionalsjefen representerer Vest-Agder fylkeskommune under oljemessen i Houston, som...

av Macdonald, Cheryl, 04.05.16

Ull er nå satsingsområde i husflidssammenheng i Vest-Agder

I likhet med 18 av landets 19 fylker har Vest-Agder en husflidskonsulent. Husflidskonsulenten er Norges Husflidslags representant i fylket. Husflidskonsulent i Vest-Agder Katherine Gregersen skal...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.16

Høy aktivitet ved Sørnorsk filmsenter AS

Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i dag årsmeldingen for 2015 for Sørnorsk filmsenter AS. Bakgrunnen for det er at senteret mottar årlige driftsmidler fra Vest-Agder fylkeskommune....

av Torkelsen, Jan H., 03.05.16

Sterk kritisk til at spillemidler til kulturbygg er betydelig redusert

Spillemidlene til kulturbygg er redusert fra 128 til 63 millioner kroner de to siste årene. Det vil si mer enn halvert i denne perioden. I et saksfremlegg som i dag ble behandlet i hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.16

Tannhelsetjenesten i indre Agder tema i interpellasjon i fylkestinget

I fylkestinget nylig reiste representantene Gro Boge Aasheim fra Høyre og Sigmund Oksefjell fra Senterpartiet vedrørende tannhelse og klinikkstruktur. De to representantene stilte til sammen fem...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.16

Vest-Agder får 54,6 millioner kroner i tippemidler

Regjeringen har nå fordelt 2 422 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2016. Beløpet er 159 millioner kroner høyere enn i 2015. For Vest-Agders del får fylkeskommunen til disposisjon...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.16

Nå kan snart DS Hestmanden farte for egen maskin

Selve hjertet ombord i DS Hestmanden er dampkjelen. Nå settes kjelen i stand for å gjøre skipet i stand til å seile for egen maskin. En dampmaskin krever store mengder varmt vann til fremdrift, men...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.16

Ønsker ett Agder

Et enstemmig fylkesting vil forhandle med Aust-Agder fylkeskommune om ett Agder. Utvalget som skal forhandle med austegdene består av fylkesordfører Terje Damman (H), fylkesvaraordfører Tore Askildsen...

av Macdonald, Cheryl, 27.04.16

Web-TV – Se videooverføring av fylkestinget 26-27. april på nett

-Vi ønsker å gjøre politikken mer tilgjengelig for innbyggerne, og det er et viktig ledd i dagens demokrati at nye digitale kommunikasjonsmåter tas i bruk, sier kommunikasjonsrådgiver i Vest-Agder...

av kiar1, 25.04.16

Bymiljø eller kø, kork og kaos?

Fylkesordfører Terje Damman åpnet i dag en fremtidsrettet bymiljøkonferanse i Kristiansand. -Konferansen retter søkelys på hvordan vi rigger oss for økt vekst i Kristiansandsregionen uten å øke...

av Torkelsen, Jan H., 21.04.16

Se fylkestingsmøtet 26. og 27. april på web

Fylkestingets møte 26. og 27 april vil bli direkte formidlet her på Vest-Agder fylkeskommunes internett. Møtet finner sted på Hotel Norge i Kristiansand. Etter beslutning i fylkestinget i fjor har...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.16

Ber regjeringen om ekstramidler til vedlikehold

KS-ledelsen var nylig i møte med representanter for regjeringen. En viktig sak som ble tatt opp i dette møtet var den økonomiske utviklingen i fastlandsøkonomien. KS ba regjeringen sørge for...

av Torkelsen, Jan H., 20.04.16

Nye tiltak mot mobbing

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til skoler som ikke følger opp. -Vi må ha et ris bak speilet. Jeg vil derfor lovfeste en...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.16

Styrker fagskolestudentenes rettigheter

Før helgen la regjeringen frem et lovforslag med flere nye bestemmelser i fagskoleloven, som vil gi fagskolestudentene samme rettigheter som studenter ved universiteter og høyskoler. Samtidig skal det...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.16

Endrede medievaner

SSB har nå klare tallmateriale om det norske folks medievaner. I løpet av en gjennomsnittlig uke i 2015 hadde 66 prosent lest en trykt avis. Dette har sunket fra 73 prosent i 2014. 80 prosent hadde...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.16

Vest-Agder-museet tilbyr et bredt opplevelsestilbud fremover

Lyst til å finne på noe med barna i sommer? På våre museer er det masse gøy å finne på! Det skal være gøy å gå på museumsbesøk, også for våre små gjester. Vi har derfor tilrettelagte tilbud for barn...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.16

30 millioner kr til Kristiansandsregionen

Det er gledelig at vi nå har fått tildelt 30 millioner av den nasjonale potten på 400 millioner. Etter innspill fra kommunene i knutepunktkommunene, statens vegvesen og Agder kollektivtrafikk ble det...

av Macdonald, Cheryl, 18.04.16

Sammenslåing av tannklinikker i indre Agder tema i fylkestinget

De to fylkestingsrepresentantene Gro Boge Aasheim fra Høyre og Sigmund Oksefjell fra Senterpartiet har sammen sendt inn en interpellasjon til neste fylkestingsmøte 26. og 27. april . De vil ha svar på...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.16

Bredt sør-vestlandsk samarbeid om omstilling

Den vanskelige situasjonen i petroleumsnæringen har skapt behov for samordnet regional innsats knyttet til utfordringene for leverandørindustrien til olje- og gassektoren. Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 14.04.16

Bidrar til at sørlandsbedrifter blir profilert på ONS 2016

Olje- og gassklyngen NODE søker om fylkeskommunene om et bidrag på 450.000 kroner for å delta på ONS 2016. ONS er den ledende messen for bransjen i Norge. ONS arrangeres annethvert år i Stavanger....

av Torkelsen, Jan H., 14.04.16

Bedrifter kan bli likestillings-sertifisert

Vi utvikler en sertifiseringsordning for virksomheter som arbeider strategisk og systematisk med likestilling og mangfold. Prosjektet strekker seg over to år og har plass til 10-15 pilotvirksomheter....

av Macdonald, Cheryl, 13.04.16

Fylkesutvalget anbefaler at bruløsning til Hidra vurderes

Fylkesutvalget hadde i går til behandling en sak om det videre arbeidet med en forbindelse mellom øya Hidra og fastlandet i Flekkefjord. Fylkesutvalget anbefaler at Vest-Agder fylkeskommune stopper...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.16

Fylkespolitikerne vil ha sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

Da fylkesutvalget tirsdag behandlet årsrapporten for Jernbaneforum Sør for 2015 gikk utvalget inn for at fylkestinget, ved endelig behandling av rapporten, skal presisere at det i fortsettelsen aktivt...

av Torkelsen, Jan H., 13.04.16

Fylkesutvalget anbefaler forhandlinger om ett Agder

Fylkesutvalget drøftet i dag den videre prosessen knyttet til regionreformen. Flertallet i utvalget, bestående av representantene fra H, KrF, SP og V, anbefaler at fylkestinget skal gi en...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.16

Forventer flere oppgaver fra staten til regionene

Fylkesordfører-/fylkesrådslederkollegiet forutsetter at statens regionale organisering endres når nye folkevalgte regioner etableres. I uttalelsen om stortingsmeldingen «Nye folkevalgte regioner –...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.16

Klargjør reglene for skolefravær

Kunnskapsdepartementet innfører fra neste skoleår en fraværsgrense på ti prosent i videregående skole. Reglene åpner for unntak, blant annet når det gjelder fravær knyttet til sykdom og politisk...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.16

Vest-Agderskolen best i landet på gjennomføring

- Aller først er det gledelig for alle ungdommene som gjennomfører videregående opplæring. Så vil jeg gjerne rette en stor takk til alle våre ansatte som jobber i de videregående skolene og bidrar til...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.16

Tre kommuner i Vest-Agder får midler til å lage kulturminneplaner

Riksantikvaren gir i år 50 kommuner penger til å lage kulturminneplaner. I Vest-Agder mottar de tre kommunene Lindesnes, Farsund, Sirdal midler. Dermed har over halvparten av landets kommuner fått...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.16

Stolt av medarbeiderne i tannhelsetjenesten

Det sier en glad fylkestannhelsesjef, Terje Andersen, etter at Kommunebarometeret viser at Vest-Agder skårer høyt innen eldreomsorg. "Godt tannstell er én av årsakene til at Sørlandet kommer godt ut...

av Macdonald, Cheryl, 08.04.16

Befaringsgruppe for tippemidler valgt

Hovedutvalg for kultur og utdanning foretar en årlig fordeling av spillemidler til idrettsanlegg basert på innkomne søknader. Søknadsmassen er stor og det er tidkrevende å sette seg inn i detaljer...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.16

Representanter til styringsgruppen for bybruprosjektet i Flekkefjord valgt

Vest-Agder fylkeskommune har valgt å etablere styringsgrupper for større vegprosjekter, for å sikre en tett og kontinuerlig oppfølging av prosjektene. Hovedutvalg for samferdsel, areal og...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.16

Stadig flere gjennomfører videregående opplæring i Vest-Agder

Resultater for gjennomføring for årskullet som begynte i videregående opplæring høsten 2008, viser at 74,1 prosent av elevene i de fylkeskommunale skolene hadde bestått videregående opplæring innen 1....

av Torkelsen, Jan H., 08.04.16

Jernbaneforum Sør vil ha vurdert et eget selskap for finansiering og utbygging av strekninger

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om innholdet i årsrapport for 2015 for Jernbaneforum Sør. Det er et nettverkssamarbeid mellom fylkeskommunene: Vestfold, Telemark,...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.16

Utformingen av nytt bussanlegg i Kristiansand klargjøres i vår

Vest-Agder fylkeskommune har som mål at et nytt bussanlegg på Dalane i Kristiansand skal stå ferdig til oppstart av ny kontraktsperiode for busskjøring som skjer medio 2018. Det planlegges...

av Torkelsen, Jan H., 07.04.16

Utredning av lokaltogløsninger i Vest-Agder ferdig før sommeren

I løpet av april skal fylkespolitikerne ha foretatt en endelig behandling av en plan for kollektivtrafikken i Vest-Agder frem til 2020. Frem mot fylkestingets sluttbehandling 26. april var planen...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.16

Fylkeskommunens samferdselspolitikere anbefaler brualternativ til Hidra i Flekkefjord

Fylkestinget skal 26. april ta stilling til det videre arbeidet med en forbindelse mellom øya Hidra og fastlandet i Flekkefjord. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag drøftet saken gikk...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.16

Ambisiøs målsetting for uthavnene

“Agders uthavner i verdensklasse, felles strategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune 2016-2020.” Det er tittelen på en sak som nå behandles politisk i de to fylkeskommunene. Samarbeidet mellom de...

av Torkelsen, Jan H., 06.04.16

Fjorårets driftsresultat godt over landsgjennomsnittet

De politiske organene i fylkeskommunen behandler for tiden Vest-Agder fylkeskommunes driftsregnskap for 2015. Netto driftsresultat ble på 210,9 millioner kroner. Det tilsvarer 7,6 prosent av brutto...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.16

Regjeringen vil ha om lag 10 regioner

Regjeringen legger i dag frem stortingsmelding om nye regioner. – Vi følger nå opp Stortingets vedtak og legger grunnlag for at det regionale nivået kan bli mer funksjonelt og ta et større ansvar for...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.16

Menn i helse på Agder

Nå starter første kull av «Menn i helse» på Agder. 30 menn har hittil kommet gjennom nåløye for å bli tatt opp som helsefagrekrutt i første pulje. Av disse skal inntil 24 menn fortsette for å ta...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.16

Bymiljøkonferansen 2016 med søkelys på miljøvennlig byutvikling

Hovedtema på årets konferanse er miljøvennlig byutvikling. Tidligere har konferansen hatt et særlig fokus på kollektivtrafikk og het Kollektivkonferansen. Bymiljøkonferansen vil favne bredere innen...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.16

Tydelig strategi om veien videre for datasentersatsing

Sørlandsrådet fikk i et møte i Grimstad på fredag fremlagt et forslag til strategi for videre arbeid knyttet til grønn kraftforedlende industri og datasenteretableringer på Agder. Rådet vil ta et...

av Håvard Slattum, 04.04.16

Hittil i år har ingen omkommet på veiene i Vest-Agder

På landsplan er det omkommet 30 personer i trafikken så langt i år. Det er syv flere sammenlignet med samme periode i fjor eller tilsvarende en økning på 30 prosent. Mars i år er den første av de...

av Torkelsen, Jan H., 04.04.16

Sørlandsrådet vil ta en aktiv rolle i arbeidet med å følge opp Nasjonal transportplan

Transportetatenes grunnlag for Nasjonal transportplan 2018-29 er nå på høring frem til 1. juli. I et saksfremlegg som ble behandlet i et møte i Sørlandsrådet i dag betegnes plangrunnlaget, kombinert...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.16

Utdanning, kommunikasjon og grønn verdiskaping prioriteres i regionsamarbeidet

Regionplan Agder 2020 er hovedplanen som alle kommuner og de to fylkeskommunene i Agder har vedtatt å samarbeide om. Da en i 2015 hadde gjennomført de fem første årene av den tiårige planperioden ble...

av Torkelsen, Jan H., 01.04.16

Vil bidra til å lage en "welcoming culture" i skolen

Lister videregående skole deltar i prosjektet "Heimat Europa" sammen med skoler i Tyskland, Luxembourg, Tyrkia, Østerrike, Tsjekkia og Romania. Disse land har ulike erfaringer i forhold til...

av Torkelsen, Jan H., 31.03.16

Arbeidet med ammunisjonsbane startet på Møvik

I vinter startet endelig arbeidet med å reetablere deler av ammunisjonsjernbanen på Møvig. I løpet av sommeren åpner den for persontransport i ombygde ammunisjonsvogner! Stiftelsen Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 31.03.16

Milliontilskudd fra Riksantivaren til Bredalsholmen og Sjølingstad

Riksantikvaren har fordelt årets tilskudd til istandsetting og vedlikehold av utvalgte tekniske og industrielle anlegg. Samlet søknadssum i 2016 var om lag 157 millioner kroner. Riksantikvaren hadde...

av Torkelsen, Jan H., 30.03.16

Vegvesenet ønsker tips om juks og svindel

Har du mistanke om juks og svindel rundt kjøretøy eller trafikkskoler kan du sende det til krimtips@vegvesen.no I det siste har det vært flere oppslag i media om svindel med kjøretøy og juks på...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.16

Fylkeskommunene sysselsetter 49000 personer

Statistisk sentralbyrå presenterte i påskeuken tallmateriale om sysselsettingen i kommune-Norge. Foreløpige tall viser at kommunene sysselsatte 498 000 og fylkeskommunene 49 000 personer i 4.kvartal...

av Torkelsen, Jan H., 29.03.16

Regjeringen vil ha friere skolevalg

Regjeringen har nå lagt frem et lovforslag som vil gjøre det lettere for elever å velge skole over fylkesgrensene. Forslaget gir også rett til gjesteelevgaranti. -Hvis en elev velger skole i et annet...

av Torkelsen, Jan H., 21.03.16

Ambisiøs skolebruksplan

-Vi tenker helhetlig og vi tenker fremtidsrettet, sier fylkesutdanningssjef, Arly Hauge, om "Bygningsmessige konsekvenser av Skolebruksplan fram mot 2030", som behandles i Fylkestinget 26.april.

av Macdonald, Cheryl, 18.03.16

Medvirker til ambisiøst utviklingsprosjekt på Bortelid i Åseral

Høsten 2014 startet Bortelid Utmarkslag planlegging av et utviklingsprosjekt for området. Prosjektet, som er treårig, handler om å utvikle Bortelid som reisemål med et særlig fokus på aktiviteter....

av Torkelsen, Jan H., 18.03.16

Fylkeskommunen bidrar til å utvikle Lyngdal som cruisehavn

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 200 000 kroner i 2016 til Vekst i Lyngdal for prosjektet "Utvikling av Lyngdal som cruisehavn". Private aktører har over en...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.16

Fylkesutvalget støtter konferanse om psykisk helse hos ungdom

Ungdommens fylkesting i Vest-Agder har, sammen med Kristiansand Ungdomsutvalg, tatt initiativ til å arrangere en konferanse om ungdom og psykisk helse - Ung i Perfeksjonssamfunnet. Konferansen skal...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.16

Fylkeskommunen tar ansvar for fotterapeutelevene

Fylkesutvalgsrepresentant Christian Eikeland fra Frp reiste i fylkesutvalgets møte tirsdag spørsmål om hva Vest-Agder fylkeskommune vil gjøre for at elever ved Norsk Fotterapeutskole AS, som nylig ble...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.16

Nok av påskemuligheter på Vest-Agder museet

Lurer du på hva du skal finne på i påskeferien? Sjekk hva du kan gjøre på Nordberg fort, Sjølingstad Uldvarefabrik, i Odderøya museumshavn, på Kristiansand museum og Kristiansand kanonmuseum. Det er...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.16

Grønt lys for senkning av gamle drikkevannskilder i Flekkefjord

Norges vassdrags- og energidirektorat har oversendt Vest-Agder fylkeskommune en søknad fra Flekkefjord kommune om permanent senkning av vannstanden i to mindre vann, Brannvann og Springvann, som...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.16

Støtte til næringsutviklingsprosjekt i Lindesnesregionen

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på 200.000 kroner til prosjektet "Future Technology Platform". Bak prosjektet står Sinpro som er et nettverk bestående...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.16

Nye retningslinjer for skolereiser

Vest-Agder fylkeskommune har foretatt en gjennomgang av skoleturer. Konklusjonen er at gratisprinsippet ikke følges godt nok opp på alle skoleturer og det er behov for å klargjøre retningslinjer og...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.16

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser

Regjeringen og partene i arbeidslivet har signert en ny samfunnskontrakt. – Flere ungdommer søker seg nå til trygge utdanninger innen yrkesfagene. Dette må vi følge opp med flere læreplasser Å skaffe...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.16

Beste ungdomsbedrift fra Vest-Agder er fra Flekkefjord

Universitetet i Agder kokte av kreativitet, skaperglede og energi når årets Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter gikk av stabelen i dag. Beste Ungdomsbedrift fra Vest-Agder ble EasyBake UB fra Lister...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.16

Fylkeskommunene oppfordres til medvirkning til satsing på friluftsliv

Regjeringen ønsker at flere skal drive med friluftsliv. Aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Regjeringen vil derfor åpne for flere aktiviteter i...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.16

Entreprenørskap på timeplanen – marine konkurranser

Fiskeriminister Per Sandberg vil at flere elever og lærlinger skal få prøve seg som gründere og entreprenører, og gir to millioner til en marin skolekonkurranse. -Norge trenger flere bein å stå på i...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.16

Hovedutvalg for kultur og utdanning på befaring

I forbindelse med HKU-møtet 1.-2. mars, gjennomførte hovedutvalg for kultur og utdanning en todagers befaring på skolene som berøres av skolebruksplanen. Befaringen startet på Kvadraturen skolesenter...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.16

Arbeidet med nytt handlingsprogram for fylkesvegene igangsettes

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø opprettet denne uken en styringsgruppe som skal lede arbeidet med nytt Handlingsprogram for fylkesveg 2018 – 2021. Hovedutvalget utnevnte Gisle M. Saudland...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.16

Utbedring av 21 skredsikringspunkter i Vest-Agder vil koste 115 millioner kroner

Vegdirektoratet har besluttet at det skal gjennomføres en oppdatering av regionenes skredsikringsplaner som skal omfatte både riksveger og fylkesveger, inkludert gang og sykkelvegnett. Statens...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.16

Betydelig aktivitet på fylkesvegnettet i 2015

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om innholdet i en årsrapport over aktiviteten på fylkesvegnettet i fjor. Rapporten som er laget av Statens vegvesen...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.16

Flere mobbetilfeller i videregående opplæring

I en elev- og lærlingeundersøkelse som ble gjennomført i november-desember 2015 fremgår det at både elever og lærlinger stort sett trives godt på sine skoler og i sine bedrifter. Skolene og...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.16

Fylkeskommunen tilrettelegger for at flere skal bestå kroppsøving

Kroppsøving har over flere år vært blant fagene i videregående opplæring med flest elever uten vurdering. I de fylkeskommunale skolene i Vest-Agder var det 82 elever som ikke bestod kroppsøving...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.16

Storbyprosjekt skal øke rekrutteringen til Ung Kultur Møtes

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning ble i dag orientert om at Vest-Agder fylkeskommune nå er i gang med et storbyprosjekt knyttet til Ung Kultur Møtes som tidligere ble kalt Ungdommens...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.16

Nærmere 1,2 milliarder kroner til utdanning

Fylkestinget vedtok i midten av desember Vest-Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2016. Da ble de økonomiske rammene for blant annet driften av fylkeskommunens mange virksomhetsområder fastsatt. I...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.16

De kreative fagene vinner frem

-Vi ser at de fagretninger som gir studiespesialisering med noe ekstra, som idrettsfag, musikk, dans og drama, forskerlinje og medier og kommunikasjon, øker i Vest-Agder. Denne trenden ser vi over...

av Macdonald, Cheryl, 07.03.16

NY VEKST i Agder utlyser tilskuddsmidler til omstilling

Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune utlyser tilskuddsmidler til omstillingsprosjekter eller tiltak for å fremme nyskaping, fornyelse og styrking av konkurransekraften i næringslivet...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.16

Høyring om råd for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing

Ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing er ofte underrepresenterte i folkevalde organ. Regjeringa meiner det er viktig med medverknad frå innbyggjarar som er særleg avhengige av tenestene...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.16

Tilskuddsordninger for bredbånd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om at det er mulig å søke om støtte til blant annet bredbånd og andre digitaliseringstiltak i...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.16

Flest lærlinger på sørvestlandet

Sørvestlandet har flest lærlinger i forhold til folketallet. Nylig kunngjorte tall fra Statistisk Sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet viser at det er store regionale forskjeller i antall lærlinger....

av Torkelsen, Jan H., 06.03.16

3,2 millioner kroner ekstra til fartøyvern i Vest-Agder

Med 40 millioner kroner ekstra i tiltaksmidler over statsbudsjettet har Riksantikvaren nå fordelt til sammen 100 millioner kroner til fartøyvern. For Vest-Agders del er det tildelt tre millioner...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.16

Nye Veier AS prioriterer E-39 fra Kristiansand til Sandnes

Nye Veier AS har vedtatt å bygge ut strekningene E18 Tvedestrand – Arendal, E18 Langangen – Dørdal, E6 Kolomoen – Moelv, E39 Kristiansand Vest – Vigeland og E6 Trøndelag i første fase frem til...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.16

Betydelige samferdselsutfordringer for fylkeskommunene fremover

Da toppledelsen i KS nylig avholdt årets første konsultasjonsmøte med finansminister Siv Jensen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner var utfordringer på samferdselsområdet et...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.16

Mange vestegder mottar i vår fag-, svenne- og kompetansebrev

-Dere får i dag det håndfaste beviset på den kompetansen dere har tilegnet dere etter mange år på skole, i lære og arbeid. Dere representerer et stort mangfold av fagarbeidere som til sammen kan...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.16

Inspirerende bibliotekmøte med fokus på formidling

Tirsdag og onsdag denne uken har rundt 70 bibliotekansatte fra begge agderfylkene vært samlet på Caledonien Hotel i Kristiansand. Årets store bibliotekmøte i landsdelen har hatt formidling som...

av Torkelsen, Jan H., 02.03.16

Assistanse for busspassasjerer med nedsatt funksjonsevne

Samferdselsdepartementet fastsatte 25. februar 2016 en egen gjennomføringsforskrift for å gjennomføre EUs forordning om busspassasjerers rettigheter. Det skal bli enklere å reise kollektivt for...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.16

Fylkesveiene må prioriteres krever KS-lederen

- Regjeringen har fått et solid grunnlag for Nasjonal Transportplan 2018-2029. Nå er det viktig at den selv tar de nødvendige grep for å følge opp prioriteringene, sier styreleder i KS, Gunn Marit...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.16

Forslag til Nasjonal Transportplan åpner muligheter

Det var stort fremmøte av politikere, saksbehandlere og andre interesserte da den regionale presentasjonen av transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2029 ble...

av Torkelsen, Jan H., 29.02.16

Det er tilsatt ny daglig leder i Konsesjonskraft IKS

Styreleder Terje Damman i Konsesjonskraft IKS har i en pressemelding meddelt at styret har tilbudt Glenn Quam Håkonsen stillingen som leder i det interkommunale selskapet og at han har svart at han...

av Torkelsen, Jan H., 29.02.16

Penger til å knytte nye kommuner bedre sammen

Ved behandling av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget å opprette en bevilgning til fylkesveier og andre infrastrukturtiltak i kommuner som søker om sammenslåing. Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 29.02.16

- Entreprenørskap er viktigere enn noen gang!

- Entreprenørskap er viktigere enn noen gang. Da må det ikke fjernes fra lærerutdanningen slik det nå er foreslått, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO. En bekreftelse på hvor...

av Torkelsen, Jan H., 26.02.16

Vest-Agder fylkeskommune selger sine aksjer i Mimeta AS

Mimeta - senter for kultur og utvikling ble etablert som et aksjeselskap i 2009. Vest-Agder fylkeskommune har sammen med Strømmestiftelsen vært eiere av selskapet og har siden etableringen bidratt med...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.16

Ny Yrkesopplæringsnemnd valgt

Fylkestinget vedtok i sist møte et reglement for Yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder. Samtidig ble det valgt hvem som skal være faste representanter og vararepresentanter. Det skal være to valgte...

av Torkelsen, Jan H., 22.02.16

Fylkesordfører Damman vil ha fortgang i regionreformprosessen

Fylkesordfører Terje Damman var krystallklar da fylkestingene i Vest- og Aust-Agder hadde regionreformen til debatt på et felles møte på Fevik i Grimstad i dag: -Vi kan få mer til sammen dersom vi er...

av Torkelsen, Jan H., 19.02.16

Et samlet regionNorge må sette seg i førersetet og bli der

-I arbeidet med regionreformen må fylkeskommunene selv mobilisere. Det er fylkeskommunene selv som skal lage regioner av en viss størrelse. Stortinget har besluttet at det skal være tre...

av Torkelsen, Jan H., 19.02.16

Det er tatt initiativ til nabosamtale med Rogaland om regionreformen

Aps gruppeleder Randi Øverland ba i dag i en interpellasjon i fylkestinget fylkesordfører Terje Damman om svar på om han har vært i kontakt med fylkesordføreren i Rogaland og invitert til samtaler om...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.16

Fylkestinget vektlegger forskningsbasert innovasjon i Agder

Da fylkestinget i Vest-Agder i dag avga sin bestilling til Regionalt forskningsfond for fondets virksomhet gikk fylkestinget inn for at det skal legges spesielt vekt på forskningsbasert innovasjon....

av Torkelsen, Jan H., 18.02.16

Besøk hos estisk vennskapsfylke

Vest-Agder fylke og Lääne Viruma i Estland har samarbeidet siden 1995. I slutten av januar var fylkesmannen i Lääne Viruma vertskap for en gruppe på seks personer fra Vest-Agder. I tillegg til...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.16

Flyplassvei til Kjevik forsinkes ikke av bymiljøavtale

– Det er et sterkt lokalt ønske å få på plass en ny flyplassvei til Kjevik så raskt som mulig. Nå har vi blitt enige om å trekke denne veistrekningen ut av samferdselspakken for Kristiansandsregionen....

av Torkelsen, Jan H., 17.02.16

To millioner i tilskudd til istandsetting av fredede bygg i Vest-Agder i 2016

Riksantikvaren har fordelt over 100 millioner kroner til fylkeskommunene. Pengene skal gå til istandsetting av fredede bygninger i privat eie. Vest-Agder fylkeskommune er tildelt to millioner kroner...

av Torkelsen, Jan H., 17.02.16

Legg gjerne en eller flere turer til museer i vinterferien

Lurer du på hva du skal finne på i vinterferien? Se hva du kan være med på ved Flekkefjord museum, Nordberg fort, Sjølingstad Uldvarefabrik, Vigeland hus, Odderøya museumshavn og Kristiansand museum....

av Torkelsen, Jan H., 17.02.16

Trafikksikkerhetskonferanse 2016 - 10. mars i Kristiansand

De to fylkeskommunene på Agder inviterer sammen med Fylkesmannen i Agder, Politiet, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk til trafikksikkerhetskonferanse for Agderfylkene i Kristiansand 10. mars.

av Torkelsen, Jan H., 16.02.16

Velkommen til Kristiansand museum i vinterferien

I vinterferien byr Kristiansand museum på Kongsgård på opplevelses- og aktivitetsmuligheter. Deet er mulig å få med seg Åpent turområde i friluftsmuseet, utstillingene «Bak fasaden», «Rosemaling i...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.16

Gode tilbakemeldinger i evaluering av valget 2015

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics gjennomført en evaluering av departementets støtte til gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Den viser at...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.16

Ny kunst på Mandal videregående skole

Året etter at nybygget på Mandal videregående skole ble offisielt åpnet den 18. november 2014, har elever og ansatte på skolen endelig fått den flotte kunsten på plass.

av Ikdal, Irene, 15.02.16

Viktig skritt for ordningen med bymiljøavtaler

Før helgen ble et forslag til Norges første bymiljøavtale lagt frem. Trondheimsregionen er først ute. Når bymiljøavtalen med Trondheim kommer på plass vil staten betale for halvparten av kostnadene...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.16

Vi søker trainee-prosjekt opplevelsesbasert reiseliv

Satser din virksomhet på opplevelser? Har dere en idé, men ikke tid eller kompetanse til å utvikle den selv? Da kan du engasjere en kandidat med fullført bachelorprogram i "opplevelsesbasert reiseliv"...

av Hemsett, Siv, 12.02.16

Ung i Perfeksjonssamfunnet

Ungdommens fylkesting i Vest-Agder (UFT) og Kristiansand Ungdomsutvalg (KUU) ønsker å sette fokus på ungdom og psykisk helse. Prestasjonssamfunnet mørke sider blir tydeligere og tydeligere. Flere og...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.16

Per Sveinung Stordrange ny leder for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha til behandling alle saker som vedrører mennesker med nedsatt funksjonsevne i fylket....

av Torkelsen, Jan H., 12.02.16

Arild Birkenes ny leder for Fylkeseldrerådet i Vest-Agder

I hver fylkeskommune skal det være et eldreråd som velges av fylkestinget for valgperioden. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har fem representanter med personlige vararepresentanter. Flertallet av...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.16

Vennesla videregående er åpen igjen etter bombetrussel

Vennesla videregående skole er tilbake ved normal drift. Det vil holdes informasjonsmøter for elever og lærere i løpet av dagen.

av Richardsen, Wanja, 11.02.16

Lærer ved Vågsbygd videregående skole med tips om samarbeidsskriving

-Forskinga mi på samarbeidsskriving er nå en nasjonal nyhet. Det kommer tre større artikler denne måneden i ulike fagblad. I første omgang er nyheten lansert på Forskning.no og på Lesesenteret sine...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.16

Sterk trafikkvekst på fylkesveien mellom Farsund og Lyngdal

Lister Bompengeselskap har nå klare tallene for januartrafikken gjennom bomstasjonene i regionen. Det mest fremtredende er at det har vært en økning på hele 7,6 passeringer i bomstasjonen på Kollevoll...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.16

Nytt damplokomotiv hos Setesdalsbanen

Det er nå ankommet et nytt museumsobjekt på Setesdalsbanens anlegg på Grovane i Vennesla. Det dreier seg om et gammelt damplokomotiv, Lok XXVI nr. 81, som Norsk Jernbanemuseum på Hamar skal deponere...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.16

Felles fylkestingsmøte for Vest- og Aust-Agder

Fredag 19. februar møtes representantene i fylkestingene for Vest-Agder og Aust-Agder på Strand Hotel på Fevik i Grimstad til et felles møte. På dagsorden er det regionreformen og spørsmålet om hva...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.16

Hyllet for førti år med lærlinger

-Torbjørn A. Dahl (68) er et forbilde innen fagopplærling i Agder. Gjennom 40 år har bedriften hans gitt lærlinger fagutdanning av beste merke. Marnarbil er et tradisjonsrikt bilverksted i Marnardal....

av Torkelsen, Jan H., 08.02.16

Gunvor Birkeland nestleder i rovviltnemnda

Etter forslag fra fylkestingene i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har Klima- og miljødepartementet oppnevnt nye medlemmer til den regionale rovviltnemnda i forvaltningsregion 1...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.16

Går imot forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet har ute på høring et forslag om å samle likestillings- og diskrimineringslovgivningen i en felles lov. Fylkesutvalget behandlet denne uken...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.16

Webløft – et løft for Agderbibliotekene

Stadig flere bibliotek i Agder lanserer nye nettsider med hjelp fra fylkesbibliotekene

av just9, 04.02.16

Fylkesutvalget bevilger økonomisk tilskudd til lærlingkonferanse 2016

De siste fem årene har elev- og lærlingombudet arrangert en årlig lærlingkonferanse for alle lærlinger i Vest-Agder, i samarbeid med utdanningsavdelingen i fylket, LO, NHO og KS. Ombudet har ikke rom...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.16

UKM storbykoordinator

UKM ønsker å rekruttere flere ungdommer fra store kommuner til UKM. Det er stor forskjell på antall deltakere prosentvis i mindre kommuner enn i byer. Vest-Agder fylkeskommune har tatt initiativ til...

av Lauvdal, Inga, 03.02.16

Nytt felles Agder-prosjekt for omstilling i næringslivet

Fylkesutvalget i Vest-Agder bevilget tirsdag tre millioner kroner til "NY VEKST i Agder" som er et omstillingsprosjekt i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune. Bevilgningen forutsetter at Aust-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.16

Vil ha vektlagt forskningsbasert innovasjon i Agder

Fylkesutvalget i Vest-Agder hadde denne uken på dagsorden en sak hvor det politisk gis en bestilling til Regionalt forskningsfond for fondets virksomhet. Fylkesutvalget går inn for at det legges...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.16

Vil ha flypassasjeravgift mer utfyllende utredet og utsatt

Stortinget har i forbindelse med budsjettbehandlingen vedtatt å innføre en flypassasjeravgift. Toll- og avgiftsdirektoratet har på vegne av Finansdepartementet sendt saken på høring. Fylkesutvalget...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.16

16,75 millioner kroner til gang- og sykkelveier på fylkeskommunale og kommunale veier i Vest-Agder

42 kommuner og fylkeskommuner får nå støtte til å bygge ut gang- og sykkelveier. Gjennom en tilskuddsordning som regjeringen etablerte i fjor sammen med KrF og Venstre, får 68 prosjekt til sammen...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.16

Videreutdanning til over 5 000 lærere

Nå kan lærere søke om videreutdanning i 180 forskjellige studietilbud. Fra 1. februar kan lærere søke om videreutdanning på Utdanningsdirektoratets nettsider. Mer enn 5 000 lærere kan få plass på et...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.16

Aust- og Vest-Agder holder nabosamtale om regionreformen 4. februar

I desember besluttet fylkestingene i både Aust- og Vest-Agder at den politiske ledelsen i de to fylkeskommunene skal gjennomføre nabosamtale om en eventuell sammenslåing. Fylkestinget i Aust-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.16

Det jobbes godt og konstruktivt med kommunereformen i Agder

-I juni skal fylkesmennene ha sydd sammen et lappeteppe av det nye kommunekartet. Deretter skal det utformes en rapport om kommunereformarbeidet med tilrådninger som skal ligge til grunn for sentrale...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.16

Anlegget rundt Kvåsfossen laksetrapp ferdig til sommeren

Nå er det klargjort at initiativtakerne og utbyggerne av Kvåsfossen-senter i Lyngdal kan starte arbeidet med et besøkssenter som skal gjøre laksetrappen til en mye mer fullkommen attraksjon. Lyngdal...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.16

Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2016

Vest-Agder fylkesbibliotek ønsker å bidra til bibliotekfaglig aktivitet og utvikling, samt å legge til rette for regionalt samarbeid innen biblioteksektoren. I den forbindelse inviteres alle...

av Dyrøy, Roger, 29.01.16

Omfattende reasfalteringsarbeider på vegene i Vest-Agder i år

Det foretas årlige vurderinger av behovet for reasfaltering på vegnettet i Vest-Agder. Onsdag besluttet fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø en reasfalteringsplan hvor det i...

av Torkelsen, Jan H., 29.01.16

Anbefaler avslag på søknad om utvidelse av Tonstad vindpark

NVE søker om konsesjon for utvidelse av Tonstad vindpark. Utvidelsen gjelder et område på cirka 2 km2 i Kvinesdal kommune. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet søknaden denne uken...

av Torkelsen, Jan H., 29.01.16

Vellykket regional plansamling 25.-26, januar 2016

Opplæringsteamet i Vest-Agder (Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Fylkeskartkontoret) og Aust-Agder fylkeskommune i samarbeid med KS sentralt arrangerte en plansamling for...

av Lassen, Bård Andreas, 28.01.16

Mulig vegforbindelse mellom Ljosland og Bortelid vil bli vurdert på nytt

Åseral kommune mener at en ny trase over fjellet fra Bortelid til Ljosland vil ha positive ringvirkninger for utviklingen innenfor turisme og reiseliv på Ljosland og Bortelid, samt i kommunen...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.16

Det skal bygges ny gang- og sykkelbro ved Bankebrua i Mandal

Bankebrua mellom Sånum og Furulunden på fylkesveg 202 i Mandal skal bygges som en gang- og sykkelvegbru. Den skal bygges som enkel stålbru, i tråd med anbefalinger fra Statens vegvesen. Det besluttet...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.16

Det blir automatisk trafikkontroll på Langenesvegen

På fylkeveg 456 Langenesvegen mellom Kristiansand og Søgne har det har vært en del alvorlige trafikkulykker de siste årene. Statens vegvesen har derfor, på bestilling fra fylkeskommunen, gjort en...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.16

Ros fra Kvinesdals ordfører til fylkeskommunens samferdselsarbeid

-Vest-Agder fylkeskommune skal ha stor ros for rask og effektiv oppfølging når det gjelder skadene som høststormen Synne påførte vår kommune. Det er imponerende hvor raskt en fikk på plass en...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.16

Jobbskolen i Kristiansand viktig for gjennomføring av videregående opplæring

Vest-Agder fylkeskommune har et mål om at minst 77 prosent av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring. Fylket ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder gjennomføring og utviklingen...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.16

Godord til Marnardal kommune for arbeidet med kulturminner

Marnardal kommune har for tiden ute til høring en kommunedelplan for kulturminner i Marnardal. Hovedutvalg for kultur og utdanning avga tirsdag uttalelse til planen og uttrykker at Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.16

Kommune- og regionreform tema på møte med stortingskomite i Kristiansand

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite besøker agderfylkene 1. og 2. februar. Mandag 1. februar avholdes møtet i Nodeviga aktivitetshus på Odderøya i Kristiansand. Det meste av dagen vil fokus...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.16

Ny lov om offentlege anskaffingar skal bidra til fleire lærlingar

Ei ny lov om offentlege anskaffingar skal bidra til fleire grøne innkjøp og fleire lærlingar. - Staten og kommunane har stor makt som innkjøparar. I den nye lova har vi prioritert utfordringane innan...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.16

En kvart million passasjerer på Hidraferja

Daglig leder Alf Jørgen Fedog i Flekkefjords Dampskipsselskap har nå presentert trafikkstatistikken for ferjene til Hidra og Andabeløy i 2015. Det fremgår at det til Hidra ble fraktet 151.965...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.16

Ny nettside for bymiljøavtale Kristiansandsregionen

I Nasjonal Transportplan legges det opp til at de ni største byene skal inngå en Bymiljøavtale. Avtalen skal være helhetlig og se tiltak innenfor vei, kollektivtransport, sykkel og gange under ett,...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.16

Ber om nabosamtaler med Rogaland om regionreform

Gruppeleder i Vest-Agder AP Randi Øverland har oversendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Saken gjelder regionreformen. Hun viser til at fylkestinget i desember besluttet at det...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.16

Positivt arbeidsmiljøtiltak for ansatte i fylkeskommunen

Fredag 22. januar inviterte fylkesutdanningssjefen og rektorene ved de videregående skolene i Kristiansand ansatte i fylkeskommunen med ledsagere til et arbeidsmiljøtiltak som ble svært godt mottatt....

av Torkelsen, Jan H., 25.01.16

Ni råd for å få læreplass

Start jakten tidlig om du vil ha læreplass i drømmebedriften. Det er hovedbudskapet i de rådene som NHO har utarbeidet og foreslår for elever som er på jakt etter læreplass. Det er viktig å snakke med...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.16

Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet

I disse dager starter Vest-Agder museet en av årets store satsinger - et dokumentasjons-, utstillings- og formidlingsprosjekt om fattigdom på Sørlandet. Det trekker historiske linjer tilbake til...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.16

Tankevekkende nyttårsaksjon for trafikksikkerhet

- Jeg stelte henne, tok ut noen glassbiter ut av håret og flettet en vakker liten flette. Det var siste gangen jeg stelte henne. Det er det verste og vakreste jeg noen gang har gjort. Hadde Camilla...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.16

Publikumsrekord på Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet har satt publikumsrekord i 2015 med over 5000 flere besøkende enn i forrige rekordår, 2014. Museet har nå passert 90 000 gjester med god margin. Foreløpig besøkstall for...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.16

175 000 kroner i driftsstøtte til Kirkens SOS i Agder

Kirkens SOS i Agder har søkt Vest-Agder fylkeskommune om videreføring av driftsstøtte for budsjettåret 2016. Fylkeskommune har i en årrekke bevilget støtte til Kirkens SOS. I 2013, 2014 og 2015...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.16

Velkommen til Åpen skole på Kvadraturen skolesenter

Kvadraturen skolesenter holder Åpen skole torsdag 28.01.16 kl. 17.00 – 20.00. På åpen skole vil elever og undervisningspersonale vise fram skolens mangfoldige tilbud. Du vil kunne få en generell...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.16

Invitasjon til Nyttårsaksjonen 2016

I Agder-fylkene er det lang tradisjon for å arrangere den årlige «Nyttårsaksjonen». Aksjonen har fokus på de trafikkulykkene i de to fylkene som har ført til at mennesker har blitt drept eller hardt...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.16

Fylkeskommunens internasjonale arbeid spisses

Fylkesutvalget behandlet på ettersommeren det internasjonalt arbeidet i Vest-Agder fylkeskommune. Det ble blant annet gitt anbefalinger om hvordan denne virksomheten bør følges opp i valgperioden...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.16

Fylkeskommunens ruspolitikk oppdateres

Vest-Agder fylkeskommune arbeider for tiden med å oppdatere sin ruspolitikk. Bakgrunnen er at organisasjonen og samfunnet for øvrig er i endring, og en oppdatert og tydelig ruspolitikk anses som...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.16

Vest-Agder fylkeskommune er på Grüne Woche i Berlin

Vest-Agder fylkeskommune bidrar med både tilskudd, presseressurser og bemanning når Sørlandet for første gang deltar på en av verdens største mat- og reiselivsmesser i Berlin.

av Cheryl Macdonald, 18.01.16

Entra beklager overmaling av kunstverk i Fylkeshuset

Den 17. desember sendte fylkesordfører Terje Damman og fylkeskultursjef Anne Tone Hageland brev til Entra eiendom hvor de beklaget at Entra hadde malt over av den ene veggen av Iben Sandemoses...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.16

Dyktige matematikkelever på Kvadraturen skolesenter

Fem elever fra Kvadraturen skolesenter i Kristiansand (på bildet fra venstre: Sindre Amdal Stephansen, Katinka Hårdvik Engen, Knut Harald Gabow Au, Ingrid Thorkildsen og Kristine Omholt), mottok nylig...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.16

Nytt partnerskap mot mobbing er nå etablert

Det tidligere Manifest mot mobbing gikk ut ved nyttår, og er nå erstattet av et nytt Partnerskap mot mobbing. Partnerskapet vil vare fra 2016 til 2021. Partnerne i det nye partnerskapet er Sametinget,...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.16

Husk oppmelding til privatisteksamen

Skal du opp til privatisteksamen? Husk da fristen som i vårhalvåret er 1.februar og høsthalvåret 15.september. Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i...

av Torkelsen, Jan H., 14.01.16

Vest-Agder best i landet på sentrale kulturområder

For femte år på rad har Telemarksforsking presentert en oversikt over kulturlivet i norske kommuner. Beskrivelsen av kulturtilbud og kulturaktivitet i Norsk kulturindeks tar utgangspunkt i følgende ti...

av Torkelsen, Jan H., 14.01.16

Lærerpool for flyktninger

Et stort antall flyktninger kom til Norge i 2015 og mange av dem er barn. Noen kommuner og fylkeskommuner kan ha problemer med å skaffe nok lærere, slik at alle barna som kommer til Norge får den...

av Torkelsen, Jan H., 14.01.16

12 nye millioner til millioner til restaurering av Hestmanden

- På vegne av fire statsråder; kulturministeren, klima- og miljøministeren, næringsministeren og meg selv, har jeg gleden av å informere om at de fire departementene har gått sammen om å tildele D/S...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.16

Kommunalministeren lover ikke nye oppgaver til dagens fylkeskommuner

Tirsdag ettermiddag møtte kommunalminister Jan Tore Sanner fylkesordførerkollegiet i Oslo for å drøfte regionreformen. Han ønsket innspill og spørsmål om reformen. Samtidig oppfordret han...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.16

Godt år for Sørlandsbadet

Daglig leder Atle Homme ved Sørlandsbadet i Lyngdal gleder seg over at besøkstallet i 2015 igjen var over 200 000 etter to år med et antall noe lavere. Det er registrert 2013 besøkende i løpet av...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.16

Fremtidsperspektiv over årets Agderkonferanse

Fremtiden blir ikke hva den var! Det er tittelen som er satt på årets Agderkonferanse. Arrangørene lover visjonære foredragsholdere, underholdning og engasjement. Alt dette på det som har etablert seg...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.16

Storbyområdene, deriblant Kristiansand, kan nå søke om ekstrapott fra belønningsordningen

- Regjeringen vil styrke kollektivtransporten i byene for å gi bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for alle reisende. Sammen med Venstre og KrF har vi økt bevilgningene til...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.16

Vil beholde dagens sykehusstruktur i Vest-Agder

Fylkesordfører Terje Damman hadde fredag 8. januar innkalt gruppelederne i fylkestinget til møte på Fylkeshuset i Kristiansand. Formålet med møtet var å utarbeide en uttalelse fra Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.16

Mobbebøter innføres i år

-I løpet av det neste halvåret vil en rekke tiltak mot mobbing være på plass. Skoler som ikke følger opp klager, kan bli ilagt mobbebøter, lover kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i følge...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.16

Planlegging etter plan- og bygningsloven 25. og 26.januar 2016

Opplæringsteamet i Vest-Agder ( Vest-Agder fylkeskommune, fylkesmannen i Vest-Agder og Kartkontoret) og Aust-Agder fylkeskommunen arrangerer regional plankonferanse for planleggere i Agder 25.-26....

av kht, 07.01.16

Færre tar yrkesfag i Norge enn i andre OECD-land

Norge ligger bak andre europeiske land når det gjelder andelen elever som fullfører en yrkesfaglig utdanning. – Dette viser hvor viktig regjeringens yrkesfagløft er, sier kunnskapsminister Torbjørn...

av Torkelsen, Jan H., 07.01.16

Sundtoft tilbake 29.2

- Jeg gleder meg til å komme tilbake til dyktige medarbeidere og sammen fortsette det viktige arbeidet med landsdelens utvikling, sier Tine Sundtoft.

av Macdonald, Cheryl, 05.01.16

Odderøya museumshavn nominert til europeisk pris

Vest-Agder-museet har mottatt den gode nyheten om at Odderøya museumshavn er nominert til «The European Museum of the Year Award» for 2016. -Dette er vi stolte av. Det betyr mye for den videre...

av Torkelsen, Jan H., 05.01.16

Fylkesordførere vil ha økt regionalt folkestyre

En overføring av utviklingsoppgaver fra fylkesmannen til regionene vil kunne sikre mer demokrati og effektivitet. Det vil også tydeliggjøre folkevalgte regioner i rollen som samfunnsutvikler, skriver...

av Torkelsen, Jan H., 05.01.16

Flekkefjord bystyre presiserer krav om lærlinger

Da bystyret i Flekkefjord 17. desember behandlet årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for fire år fremover inngikk det i vedtaket et viktig punkt knyttet til lærlinger. Bystyret stilte seg bak følgende...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.16

Gunvor Birkeland blir fast medlem i rovviltnemnda

Klima- og miljødepartementet har nå oppnevnt faste medlemmer og varamedlemmer fra fylkestingene til rovviltnemnda i forvaltningsregion 1. Regionen omfatter Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.16

Nytt valgdirektorat blir en støtte for kommuner og fylkeskommuner

Regjeringen besluttet sommeren 2014 å opprette et statlig direktorat med ansvar for valgarbeidet. Fra årsskiftet ble dette operativt med tilholdssted i Tønsberg. Bjørn Berg (bildet) skal lede det nye...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.16