• Illustrasjonsfoto: Idé
  av Dyrøy, Roger, 29.01.16

  Prosjektmidler til bibliotekutvikling 2016

  Vest-Agder fylkesbibliotek ønsker å bidra til bibliotekfaglig aktivitet og utvikling, samt å legge...

  Les mer
 • Asfalteringsmotiv
  av Torkelsen, Jan H., 29.01.16

  Omfattende reasfalteringsarbeider på vegene i Vest-Agder i år

  Det foretas årlige vurderinger av behovet for reasfaltering på vegnettet i Vest-Agder. Onsdag...

  Les mer
 • Vindmøllermotiv
  av Torkelsen, Jan H., 29.01.16

  Anbefaler avslag på søknad om utvidelse av Tonstad vindpark

  NVE søker om konsesjon for utvidelse av Tonstad vindpark. Utvidelsen gjelder et område på cirka 2...

  Les mer
 • Plan
  av Lassen, Bård Andreas, 28.01.16

  Vellykket regional plansamling 25.-26, januar 2016

  Opplæringsteamet i Vest-Agder (Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder,...

  Les mer
 • Bortelid Til Ljosland
  av Torkelsen, Jan H., 28.01.16

  Mulig vegforbindelse mellom Ljosland og Bortelid vil bli vurdert på nytt

  Åseral kommune mener at en ny trase over fjellet fra Bortelid til Ljosland vil ha positive...

  Les mer
 • Bankebrua I Mandal
  av Torkelsen, Jan H., 28.01.16

  Det skal bygges ny gang- og sykkelbro ved Bankebrua i Mandal

  Bankebrua mellom Sånum og Furulunden på fylkesveg 202 i Mandal skal bygges som en gang- og...

  Les mer
 • Fotoboksskilt
  av Torkelsen, Jan H., 27.01.16

  Det blir automatisk trafikkontroll på Langenesvegen

  På fylkeveg 456 Langenesvegen mellom Kristiansand og Søgne har det har vært en del alvorlige...

  Les mer
 • Per Sverre Kvinlaug
  av Torkelsen, Jan H., 27.01.16

  Ros fra Kvinesdals ordfører til fylkeskommunens samferdselsarbeid

  -Vest-Agder fylkeskommune skal ha stor ros for rask og effektiv oppfølging når det gjelder skadene...

  Les mer
 • Skolemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 27.01.16

  Jobbskolen i Kristiansand viktig for gjennomføring av videregående opplæring

  Vest-Agder fylkeskommune har et mål om at minst 77 prosent av elevene skal fullføre og bestå...

  Les mer

Godord til Marnardal kommune for arbeidet med kulturminner

Marnardal kommune har for tiden ute til høring en kommunedelplan for kulturminner i Marnardal. Hovedutvalg for kultur og utdanning avga tirsdag uttalelse til planen og uttrykker at Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.16

Kommune- og regionreform tema på møte med stortingskomite i Kristiansand

Stortingets kommunal- og forvaltningskomite besøker agderfylkene 1. og 2. februar. Mandag 1. februar avholdes møtet i Nodeviga aktivitetshus på Odderøya i Kristiansand. Det meste av dagen vil fokus...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.16

Ny lov om offentlege anskaffingar skal bidra til fleire lærlingar

Ei ny lov om offentlege anskaffingar skal bidra til fleire grøne innkjøp og fleire lærlingar. - Staten og kommunane har stor makt som innkjøparar. I den nye lova har vi prioritert utfordringane innan...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.16

En kvart million passasjerer på Hidraferja

Daglig leder Alf Jørgen Fedog i Flekkefjords Dampskipsselskap har nå presentert trafikkstatistikken for ferjene til Hidra og Andabeløy i 2015. Det fremgår at det til Hidra ble fraktet 151.965...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.16

Ny nettside for bymiljøavtale Kristiansandsregionen

I Nasjonal Transportplan legges det opp til at de ni største byene skal inngå en Bymiljøavtale. Avtalen skal være helhetlig og se tiltak innenfor vei, kollektivtransport, sykkel og gange under ett,...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.16

Ber om nabosamtaler med Rogaland om regionreform

Gruppeleder i Vest-Agder AP Randi Øverland har oversendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Saken gjelder regionreformen. Hun viser til at fylkestinget i desember besluttet at det...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.16

Positivt arbeidsmiljøtiltak for ansatte i fylkeskommunen

Fredag 22. januar inviterte fylkesutdanningssjefen og rektorene ved de videregående skolene i Kristiansand ansatte i fylkeskommunen med ledsagere til et arbeidsmiljøtiltak som ble svært godt mottatt....

av Torkelsen, Jan H., 25.01.16

Ni råd for å få læreplass

Start jakten tidlig om du vil ha læreplass i drømmebedriften. Det er hovedbudskapet i de rådene som NHO har utarbeidet og foreslår for elever som er på jakt etter læreplass. Det er viktig å snakke med...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.16

Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet

I disse dager starter Vest-Agder museet en av årets store satsinger - et dokumentasjons-, utstillings- og formidlingsprosjekt om fattigdom på Sørlandet. Det trekker historiske linjer tilbake til...

av Torkelsen, Jan H., 22.01.16

Tankevekkende nyttårsaksjon for trafikksikkerhet

- Jeg stelte henne, tok ut noen glassbiter ut av håret og flettet en vakker liten flette. Det var siste gangen jeg stelte henne. Det er det verste og vakreste jeg noen gang har gjort. Hadde Camilla...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.16

Publikumsrekord på Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet har satt publikumsrekord i 2015 med over 5000 flere besøkende enn i forrige rekordår, 2014. Museet har nå passert 90 000 gjester med god margin. Foreløpig besøkstall for...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.16

175 000 kroner i driftsstøtte til Kirkens SOS i Agder

Kirkens SOS i Agder har søkt Vest-Agder fylkeskommune om videreføring av driftsstøtte for budsjettåret 2016. Fylkeskommune har i en årrekke bevilget støtte til Kirkens SOS. I 2013, 2014 og 2015...

av Torkelsen, Jan H., 21.01.16

Velkommen til Åpen skole på Kvadraturen skolesenter

Kvadraturen skolesenter holder Åpen skole torsdag 28.01.16 kl. 17.00 – 20.00. På åpen skole vil elever og undervisningspersonale vise fram skolens mangfoldige tilbud. Du vil kunne få en generell...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.16

Invitasjon til Nyttårsaksjonen 2016

I Agder-fylkene er det lang tradisjon for å arrangere den årlige «Nyttårsaksjonen». Aksjonen har fokus på de trafikkulykkene i de to fylkene som har ført til at mennesker har blitt drept eller hardt...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.16

Fylkeskommunens internasjonale arbeid spisses

Fylkesutvalget behandlet på ettersommeren det internasjonalt arbeidet i Vest-Agder fylkeskommune. Det ble blant annet gitt anbefalinger om hvordan denne virksomheten bør følges opp i valgperioden...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.16

Fylkeskommunens ruspolitikk oppdateres

Vest-Agder fylkeskommune arbeider for tiden med å oppdatere sin ruspolitikk. Bakgrunnen er at organisasjonen og samfunnet for øvrig er i endring, og en oppdatert og tydelig ruspolitikk anses som...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.16

Vest-Agder fylkeskommune er på Grüne Woche i Berlin

Vest-Agder fylkeskommune bidrar med både tilskudd, presseressurser og bemanning når Sørlandet for første gang deltar på en av verdens største mat- og reiselivsmesser i Berlin.

av Cheryl Macdonald, 18.01.16

Entra beklager overmaling av kunstverk i Fylkeshuset

Den 17. desember sendte fylkesordfører Terje Damman og fylkeskultursjef Anne Tone Hageland brev til Entra eiendom hvor de beklaget at Entra hadde malt over av den ene veggen av Iben Sandemoses...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.16

Dyktige matematikkelever på Kvadraturen skolesenter

Fem elever fra Kvadraturen skolesenter i Kristiansand (på bildet fra venstre: Sindre Amdal Stephansen, Katinka Hårdvik Engen, Knut Harald Gabow Au, Ingrid Thorkildsen og Kristine Omholt), mottok nylig...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.16

Nytt partnerskap mot mobbing er nå etablert

Det tidligere Manifest mot mobbing gikk ut ved nyttår, og er nå erstattet av et nytt Partnerskap mot mobbing. Partnerskapet vil vare fra 2016 til 2021. Partnerne i det nye partnerskapet er Sametinget,...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.16

Husk oppmelding til privatisteksamen

Skal du opp til privatisteksamen? Husk da fristen som i vårhalvåret er 1.februar og høsthalvåret 15.september. Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i...

av Torkelsen, Jan H., 14.01.16

Vest-Agder best i landet på sentrale kulturområder

For femte år på rad har Telemarksforsking presentert en oversikt over kulturlivet i norske kommuner. Beskrivelsen av kulturtilbud og kulturaktivitet i Norsk kulturindeks tar utgangspunkt i følgende ti...

av Torkelsen, Jan H., 14.01.16

Lærerpool for flyktninger

Et stort antall flyktninger kom til Norge i 2015 og mange av dem er barn. Noen kommuner og fylkeskommuner kan ha problemer med å skaffe nok lærere, slik at alle barna som kommer til Norge får den...

av Torkelsen, Jan H., 14.01.16

12 nye millioner til millioner til restaurering av Hestmanden

- På vegne av fire statsråder; kulturministeren, klima- og miljøministeren, næringsministeren og meg selv, har jeg gleden av å informere om at de fire departementene har gått sammen om å tildele D/S...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.16

Kommunalministeren lover ikke nye oppgaver til dagens fylkeskommuner

Tirsdag ettermiddag møtte kommunalminister Jan Tore Sanner fylkesordførerkollegiet i Oslo for å drøfte regionreformen. Han ønsket innspill og spørsmål om reformen. Samtidig oppfordret han...

av Torkelsen, Jan H., 13.01.16

Godt år for Sørlandsbadet

Daglig leder Atle Homme ved Sørlandsbadet i Lyngdal gleder seg over at besøkstallet i 2015 igjen var over 200 000 etter to år med et antall noe lavere. Det er registrert 2013 besøkende i løpet av...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.16

Fremtidsperspektiv over årets Agderkonferanse

Fremtiden blir ikke hva den var! Det er tittelen som er satt på årets Agderkonferanse. Arrangørene lover visjonære foredragsholdere, underholdning og engasjement. Alt dette på det som har etablert seg...

av Torkelsen, Jan H., 12.01.16

Storbyområdene, deriblant Kristiansand, kan nå søke om ekstrapott fra belønningsordningen

- Regjeringen vil styrke kollektivtransporten i byene for å gi bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet for alle reisende. Sammen med Venstre og KrF har vi økt bevilgningene til...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.16

Vil beholde dagens sykehusstruktur i Vest-Agder

Fylkesordfører Terje Damman hadde fredag 8. januar innkalt gruppelederne i fylkestinget til møte på Fylkeshuset i Kristiansand. Formålet med møtet var å utarbeide en uttalelse fra Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.16

Mobbebøter innføres i år

-I løpet av det neste halvåret vil en rekke tiltak mot mobbing være på plass. Skoler som ikke følger opp klager, kan bli ilagt mobbebøter, lover kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i følge...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.16

Planlegging etter plan- og bygningsloven 25. og 26.januar 2016

Opplæringsteamet i Vest-Agder ( Vest-Agder fylkeskommune, fylkesmannen i Vest-Agder og Kartkontoret) og Aust-Agder fylkeskommunen arrangerer regional plankonferanse for planleggere i Agder 25.-26....

av kht, 07.01.16

Færre tar yrkesfag i Norge enn i andre OECD-land

Norge ligger bak andre europeiske land når det gjelder andelen elever som fullfører en yrkesfaglig utdanning. – Dette viser hvor viktig regjeringens yrkesfagløft er, sier kunnskapsminister Torbjørn...

av Torkelsen, Jan H., 07.01.16

Sundtoft tilbake 29.2

- Jeg gleder meg til å komme tilbake til dyktige medarbeidere og sammen fortsette det viktige arbeidet med landsdelens utvikling, sier Tine Sundtoft.

av Macdonald, Cheryl, 05.01.16

Odderøya museumshavn nominert til europeisk pris

Vest-Agder-museet har mottatt den gode nyheten om at Odderøya museumshavn er nominert til «The European Museum of the Year Award» for 2016. -Dette er vi stolte av. Det betyr mye for den videre...

av Torkelsen, Jan H., 05.01.16

Fylkesordførere vil ha økt regionalt folkestyre

En overføring av utviklingsoppgaver fra fylkesmannen til regionene vil kunne sikre mer demokrati og effektivitet. Det vil også tydeliggjøre folkevalgte regioner i rollen som samfunnsutvikler, skriver...

av Torkelsen, Jan H., 05.01.16

Flekkefjord bystyre presiserer krav om lærlinger

Da bystyret i Flekkefjord 17. desember behandlet årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for fire år fremover inngikk det i vedtaket et viktig punkt knyttet til lærlinger. Bystyret stilte seg bak følgende...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.16

Gunvor Birkeland blir fast medlem i rovviltnemnda

Klima- og miljødepartementet har nå oppnevnt faste medlemmer og varamedlemmer fra fylkestingene til rovviltnemnda i forvaltningsregion 1. Regionen omfatter Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.16

Nytt valgdirektorat blir en støtte for kommuner og fylkeskommuner

Regjeringen besluttet sommeren 2014 å opprette et statlig direktorat med ansvar for valgarbeidet. Fra årsskiftet ble dette operativt med tilholdssted i Tønsberg. Bjørn Berg (bildet) skal lede det nye...

av Torkelsen, Jan H., 04.01.16