• Varoddbroa
  av Torkelsen, Jan H., 29.02.16

  Forslag til Nasjonal Transportplan åpner muligheter

  Det var stort fremmøte av politikere, saksbehandlere og andre interesserte da den regionale...

  Les mer
 • Konsesjonskraft IKS
  av Torkelsen, Jan H., 29.02.16

  Det er tilsatt ny daglig leder i Konsesjonskraft IKS

  Styreleder Terje Damman i Konsesjonskraft IKS har i en pressemelding meddelt at styret har tilbudt...

  Les mer
 • Sedler
  av Torkelsen, Jan H., 29.02.16

  Penger til å knytte nye kommuner bedre sammen

  Ved behandling av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget å opprette en bevilgning til...

  Les mer
 • Tor Kaapvik Og Kristin Skogen Understener Samarbeidavtale
  av Torkelsen, Jan H., 26.02.16

  - Entreprenørskap er viktigere enn noen gang!

  - Entreprenørskap er viktigere enn noen gang. Da må det ikke fjernes fra lærerutdanningen slik det...

  Les mer
 • Mimeta Logo
  av Torkelsen, Jan H., 23.02.16

  Vest-Agder fylkeskommune selger sine aksjer i Mimeta AS

  Mimeta - senter for kultur og utvikling ble etablert som et aksjeselskap i 2009. Vest-Agder...

  Les mer
 • Øverland Og Birkeland
  av Torkelsen, Jan H., 22.02.16

  Ny Yrkesopplæringsnemnd valgt

  Fylkestinget vedtok i sist møte et reglement for Yrkesopplæringsnemnda i Vest-Agder. Samtidig ble...

  Les mer
 • Felles FT Moete Paa Fevik
  av Torkelsen, Jan H., 19.02.16

  Fylkesordfører Damman vil ha fortgang i regionreformprosessen

  Fylkesordfører Terje Damman var krystallklar da fylkestingene i Vest- og Aust-Agder hadde...

  Les mer
 • Harald Horne
  av Torkelsen, Jan H., 19.02.16

  Et samlet regionNorge må sette seg i førersetet og bli der

  -I arbeidet med regionreformen må fylkeskommunene selv mobilisere. Det er fylkeskommunene selv som...

  Les mer
 • Full Size Render
  av aleg6, 19.02.16

  Fin filmsnutt om den urbane strandkanten i Kristiansand

  Les mer

Det er tatt initiativ til nabosamtale med Rogaland om regionreformen

Aps gruppeleder Randi Øverland ba i dag i en interpellasjon i fylkestinget fylkesordfører Terje Damman om svar på om han har vært i kontakt med fylkesordføreren i Rogaland og invitert til samtaler om...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.16

Fylkestinget vektlegger forskningsbasert innovasjon i Agder

Da fylkestinget i Vest-Agder i dag avga sin bestilling til Regionalt forskningsfond for fondets virksomhet gikk fylkestinget inn for at det skal legges spesielt vekt på forskningsbasert innovasjon....

av Torkelsen, Jan H., 18.02.16

Besøk hos estisk vennskapsfylke

Vest-Agder fylke og Lääne Viruma i Estland har samarbeidet siden 1995. I slutten av januar var fylkesmannen i Lääne Viruma vertskap for en gruppe på seks personer fra Vest-Agder. I tillegg til...

av Torkelsen, Jan H., 18.02.16

Flyplassvei til Kjevik forsinkes ikke av bymiljøavtale

– Det er et sterkt lokalt ønske å få på plass en ny flyplassvei til Kjevik så raskt som mulig. Nå har vi blitt enige om å trekke denne veistrekningen ut av samferdselspakken for Kristiansandsregionen....

av Torkelsen, Jan H., 17.02.16

To millioner i tilskudd til istandsetting av fredede bygg i Vest-Agder i 2016

Riksantikvaren har fordelt over 100 millioner kroner til fylkeskommunene. Pengene skal gå til istandsetting av fredede bygninger i privat eie. Vest-Agder fylkeskommune er tildelt to millioner kroner...

av Torkelsen, Jan H., 17.02.16

Legg gjerne en eller flere turer til museer i vinterferien

Lurer du på hva du skal finne på i vinterferien? Se hva du kan være med på ved Flekkefjord museum, Nordberg fort, Sjølingstad Uldvarefabrik, Vigeland hus, Odderøya museumshavn og Kristiansand museum....

av Torkelsen, Jan H., 17.02.16

Trafikksikkerhetskonferanse 2016 - 10. mars i Kristiansand

De to fylkeskommunene på Agder inviterer sammen med Fylkesmannen i Agder, Politiet, Statens Vegvesen og Trygg Trafikk til trafikksikkerhetskonferanse for Agderfylkene i Kristiansand 10. mars.

av Torkelsen, Jan H., 16.02.16

Velkommen til Kristiansand museum i vinterferien

I vinterferien byr Kristiansand museum på Kongsgård på opplevelses- og aktivitetsmuligheter. Deet er mulig å få med seg Åpent turområde i friluftsmuseet, utstillingene «Bak fasaden», «Rosemaling i...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.16

Gode tilbakemeldinger i evaluering av valget 2015

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Oslo Economics gjennomført en evaluering av departementets støtte til gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Den viser at...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.16

Ny kunst på Mandal videregående skole

Året etter at nybygget på Mandal videregående skole ble offisielt åpnet den 18. november 2014, har elever og ansatte på skolen endelig fått den flotte kunsten på plass.

av Ikdal, Irene, 15.02.16

Viktig skritt for ordningen med bymiljøavtaler

Før helgen ble et forslag til Norges første bymiljøavtale lagt frem. Trondheimsregionen er først ute. Når bymiljøavtalen med Trondheim kommer på plass vil staten betale for halvparten av kostnadene...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.16

Vi søker trainee-prosjekt opplevelsesbasert reiseliv

Satser din virksomhet på opplevelser? Har dere en idé, men ikke tid eller kompetanse til å utvikle den selv? Da kan du engasjere en kandidat med fullført bachelorprogram i "opplevelsesbasert reiseliv"...

av Hemsett, Siv, 12.02.16

Ung i Perfeksjonssamfunnet

Ungdommens fylkesting i Vest-Agder (UFT) og Kristiansand Ungdomsutvalg (KUU) ønsker å sette fokus på ungdom og psykisk helse. Prestasjonssamfunnet mørke sider blir tydeligere og tydeligere. Flere og...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.16

Per Sveinung Stordrange ny leder for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder er et rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal ha til behandling alle saker som vedrører mennesker med nedsatt funksjonsevne i fylket....

av Torkelsen, Jan H., 12.02.16

Arild Birkenes ny leder for Fylkeseldrerådet i Vest-Agder

I hver fylkeskommune skal det være et eldreråd som velges av fylkestinget for valgperioden. Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har fem representanter med personlige vararepresentanter. Flertallet av...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.16

Vennesla videregående er åpen igjen etter bombetrussel

Vennesla videregående skole er tilbake ved normal drift. Det vil holdes informasjonsmøter for elever og lærere i løpet av dagen.

av Richardsen, Wanja, 11.02.16

Lærer ved Vågsbygd videregående skole med tips om samarbeidsskriving

-Forskinga mi på samarbeidsskriving er nå en nasjonal nyhet. Det kommer tre større artikler denne måneden i ulike fagblad. I første omgang er nyheten lansert på Forskning.no og på Lesesenteret sine...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.16

Sterk trafikkvekst på fylkesveien mellom Farsund og Lyngdal

Lister Bompengeselskap har nå klare tallene for januartrafikken gjennom bomstasjonene i regionen. Det mest fremtredende er at det har vært en økning på hele 7,6 passeringer i bomstasjonen på Kollevoll...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.16

Nytt damplokomotiv hos Setesdalsbanen

Det er nå ankommet et nytt museumsobjekt på Setesdalsbanens anlegg på Grovane i Vennesla. Det dreier seg om et gammelt damplokomotiv, Lok XXVI nr. 81, som Norsk Jernbanemuseum på Hamar skal deponere...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.16

Felles fylkestingsmøte for Vest- og Aust-Agder

Fredag 19. februar møtes representantene i fylkestingene for Vest-Agder og Aust-Agder på Strand Hotel på Fevik i Grimstad til et felles møte. På dagsorden er det regionreformen og spørsmålet om hva...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.16

Hyllet for førti år med lærlinger

-Torbjørn A. Dahl (68) er et forbilde innen fagopplærling i Agder. Gjennom 40 år har bedriften hans gitt lærlinger fagutdanning av beste merke. Marnarbil er et tradisjonsrikt bilverksted i Marnardal....

av Torkelsen, Jan H., 08.02.16

Gunvor Birkeland nestleder i rovviltnemnda

Etter forslag fra fylkestingene i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane har Klima- og miljødepartementet oppnevnt nye medlemmer til den regionale rovviltnemnda i forvaltningsregion 1...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.16

Går imot forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet har ute på høring et forslag om å samle likestillings- og diskrimineringslovgivningen i en felles lov. Fylkesutvalget behandlet denne uken...

av Torkelsen, Jan H., 05.02.16

Webløft – et løft for Agderbibliotekene

Stadig flere bibliotek i Agder lanserer nye nettsider med hjelp fra fylkesbibliotekene

av just9, 04.02.16

Fylkesutvalget bevilger økonomisk tilskudd til lærlingkonferanse 2016

De siste fem årene har elev- og lærlingombudet arrangert en årlig lærlingkonferanse for alle lærlinger i Vest-Agder, i samarbeid med utdanningsavdelingen i fylket, LO, NHO og KS. Ombudet har ikke rom...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.16

UKM storbykoordinator

UKM ønsker å rekruttere flere ungdommer fra store kommuner til UKM. Det er stor forskjell på antall deltakere prosentvis i mindre kommuner enn i byer. Vest-Agder fylkeskommune har tatt initiativ til...

av Lauvdal, Inga, 03.02.16

Nytt felles Agder-prosjekt for omstilling i næringslivet

Fylkesutvalget i Vest-Agder bevilget tirsdag tre millioner kroner til "NY VEKST i Agder" som er et omstillingsprosjekt i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune. Bevilgningen forutsetter at Aust-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.16

Vil ha vektlagt forskningsbasert innovasjon i Agder

Fylkesutvalget i Vest-Agder hadde denne uken på dagsorden en sak hvor det politisk gis en bestilling til Regionalt forskningsfond for fondets virksomhet. Fylkesutvalget går inn for at det legges...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.16

Vil ha flypassasjeravgift mer utfyllende utredet og utsatt

Stortinget har i forbindelse med budsjettbehandlingen vedtatt å innføre en flypassasjeravgift. Toll- og avgiftsdirektoratet har på vegne av Finansdepartementet sendt saken på høring. Fylkesutvalget...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.16

16,75 millioner kroner til gang- og sykkelveier på fylkeskommunale og kommunale veier i Vest-Agder

42 kommuner og fylkeskommuner får nå støtte til å bygge ut gang- og sykkelveier. Gjennom en tilskuddsordning som regjeringen etablerte i fjor sammen med KrF og Venstre, får 68 prosjekt til sammen...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.16

Videreutdanning til over 5 000 lærere

Nå kan lærere søke om videreutdanning i 180 forskjellige studietilbud. Fra 1. februar kan lærere søke om videreutdanning på Utdanningsdirektoratets nettsider. Mer enn 5 000 lærere kan få plass på et...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.16

Aust- og Vest-Agder holder nabosamtale om regionreformen 4. februar

I desember besluttet fylkestingene i både Aust- og Vest-Agder at den politiske ledelsen i de to fylkeskommunene skal gjennomføre nabosamtale om en eventuell sammenslåing. Fylkestinget i Aust-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.16

Det jobbes godt og konstruktivt med kommunereformen i Agder

-I juni skal fylkesmennene ha sydd sammen et lappeteppe av det nye kommunekartet. Deretter skal det utformes en rapport om kommunereformarbeidet med tilrådninger som skal ligge til grunn for sentrale...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.16

Anlegget rundt Kvåsfossen laksetrapp ferdig til sommeren

Nå er det klargjort at initiativtakerne og utbyggerne av Kvåsfossen-senter i Lyngdal kan starte arbeidet med et besøkssenter som skal gjøre laksetrappen til en mye mer fullkommen attraksjon. Lyngdal...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.16