• Erasmusteamet
  av Torkelsen, Jan H., 31.03.16

  Vil bidra til å lage en "welcoming culture" i skolen

  Lister videregående skole deltar i prosjektet "Heimat Europa" sammen med skoler i Tyskland,...

  Les mer
 • Ammunisjonsbanen Anlegges
  av Torkelsen, Jan H., 31.03.16

  Arbeidet med ammunisjonsbane startet på Møvik

  I vinter startet endelig arbeidet med å reetablere deler av ammunisjonsjernbanen på Møvig. I løpet...

  Les mer
 • Riksantivaren Gul Bunn
  av Torkelsen, Jan H., 30.03.16

  Milliontilskudd fra Riksantivaren til Bredalsholmen og Sjølingstad

  Riksantikvaren har fordelt årets tilskudd til istandsetting og vedlikehold av utvalgte tekniske og...

  Les mer
 • Statens Vegvesen
  av Torkelsen, Jan H., 29.03.16

  Vegvesenet ønsker tips om juks og svindel

  Har du mistanke om juks og svindel rundt kjøretøy eller trafikkskoler kan du sende det til...

  Les mer
 • Undervisning1
  av Torkelsen, Jan H., 29.03.16

  Fylkeskommunene sysselsetter 49000 personer

  Statistisk sentralbyrå presenterte i påskeuken tallmateriale om sysselsettingen i kommune-Norge....

  Les mer
 • Torbjoern Roee Isaksen Kunnskapsminister
  av Torkelsen, Jan H., 21.03.16

  Regjeringen vil ha friere skolevalg

  Regjeringen har nå lagt frem et lovforslag som vil gjøre det lettere for elever å velge skole over...

  Les mer
 • Arly Hauge alt
  av Macdonald, Cheryl, 18.03.16

  Ambisiøs skolebruksplan

  -Vi tenker helhetlig og vi tenker fremtidsrettet, sier fylkesutdanningssjef, Arly Hauge, om...

  Les mer
 • Bortelid I Åseral
  av Torkelsen, Jan H., 18.03.16

  Medvirker til ambisiøst utviklingsprosjekt på Bortelid i Åseral

  Høsten 2014 startet Bortelid Utmarkslag planlegging av et utviklingsprosjekt for området....

  Les mer
 • Pengeseddelbunke
  av Torkelsen, Jan H., 17.03.16

  Fylkeskommunen bidrar til å utvikle Lyngdal som cruisehavn

  Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med 200 000 kroner i 2016...

  Les mer

Fylkesutvalget støtter konferanse om psykisk helse hos ungdom

Ungdommens fylkesting i Vest-Agder har, sammen med Kristiansand Ungdomsutvalg, tatt initiativ til å arrangere en konferanse om ungdom og psykisk helse - Ung i Perfeksjonssamfunnet. Konferansen skal...

av Torkelsen, Jan H., 17.03.16

Fylkeskommunen tar ansvar for fotterapeutelevene

Fylkesutvalgsrepresentant Christian Eikeland fra Frp reiste i fylkesutvalgets møte tirsdag spørsmål om hva Vest-Agder fylkeskommune vil gjøre for at elever ved Norsk Fotterapeutskole AS, som nylig ble...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.16

Nok av påskemuligheter på Vest-Agder museet

Lurer du på hva du skal finne på i påskeferien? Sjekk hva du kan gjøre på Nordberg fort, Sjølingstad Uldvarefabrik, i Odderøya museumshavn, på Kristiansand museum og Kristiansand kanonmuseum. Det er...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.16

Grønt lys for senkning av gamle drikkevannskilder i Flekkefjord

Norges vassdrags- og energidirektorat har oversendt Vest-Agder fylkeskommune en søknad fra Flekkefjord kommune om permanent senkning av vannstanden i to mindre vann, Brannvann og Springvann, som...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.16

Støtte til næringsutviklingsprosjekt i Lindesnesregionen

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på 200.000 kroner til prosjektet "Future Technology Platform". Bak prosjektet står Sinpro som er et nettverk bestående...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.16

Nye retningslinjer for skolereiser

Vest-Agder fylkeskommune har foretatt en gjennomgang av skoleturer. Konklusjonen er at gratisprinsippet ikke følges godt nok opp på alle skoleturer og det er behov for å klargjøre retningslinjer og...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.16

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser

Regjeringen og partene i arbeidslivet har signert en ny samfunnskontrakt. – Flere ungdommer søker seg nå til trygge utdanninger innen yrkesfagene. Dette må vi følge opp med flere læreplasser Å skaffe...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.16

Beste ungdomsbedrift fra Vest-Agder er fra Flekkefjord

Universitetet i Agder kokte av kreativitet, skaperglede og energi når årets Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter gikk av stabelen i dag. Beste Ungdomsbedrift fra Vest-Agder ble EasyBake UB fra Lister...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.16

Fylkeskommunene oppfordres til medvirkning til satsing på friluftsliv

Regjeringen ønsker at flere skal drive med friluftsliv. Aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Regjeringen vil derfor åpne for flere aktiviteter i...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.16

Entreprenørskap på timeplanen – marine konkurranser

Fiskeriminister Per Sandberg vil at flere elever og lærlinger skal få prøve seg som gründere og entreprenører, og gir to millioner til en marin skolekonkurranse. -Norge trenger flere bein å stå på i...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.16

Hovedutvalg for kultur og utdanning på befaring

I forbindelse med HKU-møtet 1.-2. mars, gjennomførte hovedutvalg for kultur og utdanning en todagers befaring på skolene som berøres av skolebruksplanen. Befaringen startet på Kvadraturen skolesenter...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.16

Arbeidet med nytt handlingsprogram for fylkesvegene igangsettes

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø opprettet denne uken en styringsgruppe som skal lede arbeidet med nytt Handlingsprogram for fylkesveg 2018 – 2021. Hovedutvalget utnevnte Gisle M. Saudland...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.16

Utbedring av 21 skredsikringspunkter i Vest-Agder vil koste 115 millioner kroner

Vegdirektoratet har besluttet at det skal gjennomføres en oppdatering av regionenes skredsikringsplaner som skal omfatte både riksveger og fylkesveger, inkludert gang og sykkelvegnett. Statens...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.16

Betydelig aktivitet på fylkesvegnettet i 2015

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble onsdag orientert om innholdet i en årsrapport over aktiviteten på fylkesvegnettet i fjor. Rapporten som er laget av Statens vegvesen...

av Torkelsen, Jan H., 10.03.16

Flere mobbetilfeller i videregående opplæring

I en elev- og lærlingeundersøkelse som ble gjennomført i november-desember 2015 fremgår det at både elever og lærlinger stort sett trives godt på sine skoler og i sine bedrifter. Skolene og...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.16

Fylkeskommunen tilrettelegger for at flere skal bestå kroppsøving

Kroppsøving har over flere år vært blant fagene i videregående opplæring med flest elever uten vurdering. I de fylkeskommunale skolene i Vest-Agder var det 82 elever som ikke bestod kroppsøving...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.16

Storbyprosjekt skal øke rekrutteringen til Ung Kultur Møtes

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning ble i dag orientert om at Vest-Agder fylkeskommune nå er i gang med et storbyprosjekt knyttet til Ung Kultur Møtes som tidligere ble kalt Ungdommens...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.16

Nærmere 1,2 milliarder kroner til utdanning

Fylkestinget vedtok i midten av desember Vest-Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2016. Da ble de økonomiske rammene for blant annet driften av fylkeskommunens mange virksomhetsområder fastsatt. I...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.16

De kreative fagene vinner frem

-Vi ser at de fagretninger som gir studiespesialisering med noe ekstra, som idrettsfag, musikk, dans og drama, forskerlinje og medier og kommunikasjon, øker i Vest-Agder. Denne trenden ser vi over...

av Macdonald, Cheryl, 07.03.16

NY VEKST i Agder utlyser tilskuddsmidler til omstilling

Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune utlyser tilskuddsmidler til omstillingsprosjekter eller tiltak for å fremme nyskaping, fornyelse og styrking av konkurransekraften i næringslivet...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.16

Høyring om råd for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing

Ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing er ofte underrepresenterte i folkevalde organ. Regjeringa meiner det er viktig med medverknad frå innbyggjarar som er særleg avhengige av tenestene...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.16

Tilskuddsordninger for bredbånd

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om at det er mulig å søke om støtte til blant annet bredbånd og andre digitaliseringstiltak i...

av Torkelsen, Jan H., 07.03.16

Flest lærlinger på sørvestlandet

Sørvestlandet har flest lærlinger i forhold til folketallet. Nylig kunngjorte tall fra Statistisk Sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet viser at det er store regionale forskjeller i antall lærlinger....

av Torkelsen, Jan H., 06.03.16

3,2 millioner kroner ekstra til fartøyvern i Vest-Agder

Med 40 millioner kroner ekstra i tiltaksmidler over statsbudsjettet har Riksantikvaren nå fordelt til sammen 100 millioner kroner til fartøyvern. For Vest-Agders del er det tildelt tre millioner...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.16

Nye Veier AS prioriterer E-39 fra Kristiansand til Sandnes

Nye Veier AS har vedtatt å bygge ut strekningene E18 Tvedestrand – Arendal, E18 Langangen – Dørdal, E6 Kolomoen – Moelv, E39 Kristiansand Vest – Vigeland og E6 Trøndelag i første fase frem til...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.16

Betydelige samferdselsutfordringer for fylkeskommunene fremover

Da toppledelsen i KS nylig avholdt årets første konsultasjonsmøte med finansminister Siv Jensen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner var utfordringer på samferdselsområdet et...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.16

Mange vestegder mottar i vår fag-, svenne- og kompetansebrev

-Dere får i dag det håndfaste beviset på den kompetansen dere har tilegnet dere etter mange år på skole, i lære og arbeid. Dere representerer et stort mangfold av fagarbeidere som til sammen kan...

av Torkelsen, Jan H., 03.03.16

Inspirerende bibliotekmøte med fokus på formidling

Tirsdag og onsdag denne uken har rundt 70 bibliotekansatte fra begge agderfylkene vært samlet på Caledonien Hotel i Kristiansand. Årets store bibliotekmøte i landsdelen har hatt formidling som...

av Torkelsen, Jan H., 02.03.16

Assistanse for busspassasjerer med nedsatt funksjonsevne

Samferdselsdepartementet fastsatte 25. februar 2016 en egen gjennomføringsforskrift for å gjennomføre EUs forordning om busspassasjerers rettigheter. Det skal bli enklere å reise kollektivt for...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.16

Fylkesveiene må prioriteres krever KS-lederen

- Regjeringen har fått et solid grunnlag for Nasjonal Transportplan 2018-2029. Nå er det viktig at den selv tar de nødvendige grep for å følge opp prioriteringene, sier styreleder i KS, Gunn Marit...

av Torkelsen, Jan H., 01.03.16