Hovedutvalg for kultur og utdanning foretar en årlig fordeling av spillemidler til idrettsanlegg basert på innkomne søknader. Søknadsmassen er stor og det er tidkrevende å sette seg inn i detaljer rundt de enkelte søknadene. Hovedutvalget har praktisert å nedsette et representativt utvalg, som deltar på en befaring av utvalgte idrettsanlegg fra den samlede søknadsmassen for å få en god innsikt i saksbehandlingen av spillemidlene. Denne uken ble følgende av utvalgets medlemmer valgt: Anne Ma Timenes (KrF), Steinar B. Andersen (Frp) og Fredik Jensen (Ap). Som varamedlem ble Reidun Gøthesen Scherph valgt.

Den økonomiske rammen tildeles av Kulturdepartementet i siste statsråd i april. Fordelingssaken blir gjort klar i god tid før hovedutvalgets møte den 30. mai. Departementets frist for fordeling er satt til 1. juni.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. april 2016 | Skriv ut siden