KS-ledelsen var nylig i møte med representanter for regjeringen. En viktig sak som ble tatt opp i dette møtet var den økonomiske utviklingen i fastlandsøkonomien. KS ba regjeringen sørge for bevilgninger til ekstraordinære vedlikeholdstiltak i kommunene og fylkeskommunene. KS viser til at basert på svake prognoser for utviklingen fremover, har regjeringen satt i gang flere tiltak for å stimulere til økt aktivitet og omstilling. Så langt har tiltakene ikke kunnet hindre en vesentlig lavere vekst enn anslått, spesielt i Agder-fylkene og i Rogaland. - Det er viktig at vi nå trekker på de gode erfaringene vi gjorde oss under finanskrisen i 2009, og gir kommunesektoren mulighet til å sette i gang tiltak som vi vet gir umiddelbar effekt på sysselsettingen, sa styreleder Gunn Marit Helgesen under møtet.

KS trakk frem de gode resultatene av ekstraordinære vedlikeholdstiltak i kommunesektoren som ble igangsatt som motkonjunkturtiltak under finanskrisen i 2009. KS ba regjeringen også denne gang sørge for bevilgninger til tilsvarende tiltak rettet mot utvalgte regioner. Kommuner og fylkeskommuner sitter på "spadeklare" prosjekter som kan iverksettes raskt. Dette vil dermed være tiltak som gir umiddelbar effekt på sysselsettingen.

Erfaringene fra 2009 viser at kommunene og fylkeskommunene på kort tid kan sette i verk prosjekter som kan gi en umiddelbar effekt i form av økt sysselsetting. KS mener at dette er tiltak som regjeringen også denne gangen bør vurdere å benytte seg av for å bedre arbeidsmarkedssituasjonen på Sør- og Vestlandet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. april 2016 | Skriv ut siden