SSB har nå klare tallmateriale om det norske folks medievaner. I løpet av en gjennomsnittlig uke i 2015 hadde 66 prosent lest en trykt avis. Dette har sunket fra 73 prosent i 2014. 80 prosent hadde hørt på radio ukentlig i 2015. Fem prosent hadde lest en elektronisk bok. 43 prosent hadde lest en trykt bok, og 93 prosent hadde vært innom internett. Disse andelene er nokså forskjellig i ulike aldersgrupper. Blant 9-12-åringer hadde 74 prosent lest en bok og 28 prosent hadde lest et tegneserieblad ukentlig. 91 prosent av personer i alderen 67-79 år hadde lest trykt avis. I alderen 13-24 år hadde alle vært innom internett i løpet av en uke, mens andelen var 56 prosent blant kvinner i alderen 67-79 år.

Andelen som bruker internett i løpet av en dag har økt mye de seinere åra, men det har ikke vært noen økning siste år. Andelen var på 88 prosent i 2014 og 87 prosent i 2015. Tiden vi bruker på internett har økt noe, fra 120 minutter i 2014 til 127 minutter i 2015. Aldri før har befolkningen brukt så mye tid i gjennomsnitt på nettet per dag. Økningen gjelder både menn og kvinner, og for alle mellom 9 og 44 år. Det er 16-24-åringer som er de mest ivrige brukerne, med 3 timer og 33 minutter per døgn. 

Av dem som er på internett i løpet av en gjennomsnittsdag, hadde 70 prosent i 2015 vært innom Facebook og 44 prosent hadde vært innom andre sosial medier. Bruken av sosiale medier har økt betydelig siste år. 44 prosent av nettbrukerne hadde brukt banktjenester en gjennomsnittsdag og 73 prosent hadde lest nyheter. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. april 2016 | Skriv ut siden