De politiske organene i fylkeskommunen behandler for tiden Vest-Agder fylkeskommunes driftsregnskap for 2015. Netto driftsresultat ble på 210,9 millioner kroner. Det tilsvarer 7,6 prosent av brutto driftsinntekter. Dette gode netto driftsresultatet skyldes hovedsakelig positivt premieavvik på pensjoner, innsparing på pensjonskostnader forøvrig og høye overføringer til investeringsregnskapet. Vest-Agder fylkeskommunes driftsresultat ligger også i 2015 godt over landsgjennomsnittet, som er 4,5 prosent. Regnskapsmessig resultat for 2015 er 129,1 millioner kroner.

Vest-Agder har lavest disposisjonsfond av samtlige fylkeskommuner. Det var ved årsskiftet på på 39,4 millioner kroner, eller 1,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet er 7,7 prosent. Fylkesrådmann Tine Sundtoft mener derfor at det er avgjørende at det i kommende år legges opp til at disposisjonsfondet styrkes. I årsavslutningen foreslås det overført samlet 70,4 millioner kroner til disposisjonsfond.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. april 2016 | Skriv ut siden