Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til skoler som ikke følger opp. -Vi må ha et ris bak speilet. Jeg vil derfor lovfeste en hjemmel til å gi dagbøter dersom skolen ikke gjør det de skal, sier kunnskapsministeren. Han vil også utrede om dagens regelverk i tilstrekkelig grad gir anledning til å skifte ut skoleledelse som over tid ikke håndterer mobbesaker godt nok.

Plikt til å informere

Regjeringen vil videreføre plikten for skolen til å jobbe systematisk for at regelverket skal følges, og innføre en plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter. -Til høsten vil vi også ha klar en portal som enkelt forklarer foreldre og barn hva de kan gjøre dersom barna blir utsatt for mobbing. Han vil også etablere en egen telefon- og chat-tjeneste for barn som opplever mobbing, sier kunnskapsministeren.

Regjeringen vil styrke kompetansen til de voksne i skolen, barnehagen og kommunen.

Digital mobbing

Kunnskapsministeren varsler også en særlig satsing mot digital mobbing.  -Vi vil fortsatt støtte mobbeprogrammene i skolene, men de som skal få støtte må også jobbe særskilt mot digital mobbing. Mobbing som foregår på nett eller i sosiale medier kan også utløse aktivitetsplikten for skolen. Vi ser at digital mobbing og "tradisjonell" mobbing henger tett sammen, sier Røe Isaksen.

Bedre sikkerhetsnett

Regjeringen ønsker å gi barn som blir mobbet et bedre sikkerhetsnett gjennom en fornyet, forenklet og forbedret ordning. Eleven kan nå gå rett til fylkesmannen uten å sende klagen til skolen først, og fylkesmannen får muligheter til å bruke dagbøter for å sørge for at deres beslutninger blir fulgt opp. Fylkesmennene skal få mer ressurser for å løse denne oppgaven på en god måte.

Barneombudet vaktbikkje

Barneombudet skal styrkes for å kunne være barnas vaktbikkje, og for å hjelpe barn og foreldre i kompliserte saker. Barneombudet skal fortsatt være et uavhengig ombud for alle barn, men settes bedre i stand til å yte bistand.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. april 2016 | Skriv ut siden