Resultater for gjennomføring for årskullet som begynte i videregående opplæring høsten 2008, viser at 74,1 prosent av elevene i de fylkeskommunale skolene hadde bestått videregående opplæring innen 1. oktober 2014. Dette er en forbedring på et halvt prosentpoeng fra året før. Resultatet er betydelig bedre enn landssnittet. Med utfordrende levekår, grunnskolepoeng under landssnittet og en høy andel elever på yrkesfag, må resultatet betraktes som svært godt. Opplæringsbidraget i videregående skole og bedriftsopplæringen med henblikk på gjennomføring er betydelig. Det er konklusjonen i en tilstandsrapport for videregående opplæring som nå behandles politisk.

Det fremgår at eksamensresultatene for skoleåret 2014-15 var ujevne. For fellesfag var resultatene til dels betydelig under landssnittet, blant annet i matematikk. Resultatene i programfag, både på studieforberedende og tverrfaglig eksamen på yrkesfag, var i hovedsak rundt landssnittet.

Læringsmiljøet i Vest-Agder skolen er godt. Resultatene er i hovedsak rundt landssnittet og stabilt fra året før. Høsten 2015 var det en liten økning i antall elever som i elevundersøkelsen oppga at de ble mobbet. Dette kan muligens forklares med at flere elever som tidligere var utenfor opplæring nå er i skolen. Flere sårbare elever i skolen, kan føre til økt mobbing. Skolene og skoleeier arbeider videre med resultatene, blant annet gjennom intern kontroll av arbeidet med elevenes psykososiale miljø.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. april 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer