Det sier en glad fylkestannhelsesjef, Terje Andersen, etter at Kommunebarometeret viser at Vest-Agder skårer høyt innen eldreomsorg. "Godt tannstell er én av årsakene til at Sørlandet kommer godt ut innen eldreomsorg på Kommunebarometeret" det skriver Kommunal Rapport nr. 11, 2016.

 -Jeg vet at de står på og er flinke, men gøy at det blir så tydelig i resultatene for kommunene og ikke minst de det gjelder, innbyggerne. Sier Terje Andersen.

OM KOMMUNEBAROMETERET

Tilsyn av tannhelsepersonell er et nytt kriterium i år, som er med på å gi fylkets kommunene høye skår. 4 av de 6 "ti-på-topp" kommunene kommer fra Vest-Agder ( nr.1 Songdalen, nr.3 Lyngdal, nr. 4 Lindesnes nr. 6 Kvinesdal)

I tillegg har alle sykehjemsbeboere i Marnardal (Vest-Agder), og Bygland og Iveland (som ligger i Aust-Agder), fått sjekket tennene sine.

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 124 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Statistikk og tall hentes fra en rekke steder bl.a KOSTRA og SSB.

 

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 8. april 2016 | Skriv ut siden