• Bør Det Opprettes LIM Råd
  av Macdonald, Cheryl, 31.05.16

  Bør vi ha et LIM-utvalg?

  Dette er spørsmål som vil bli tatt opp i en åpen konferanse på Fylkeshuset i Kristiansand, torsdag...

  Les mer
 • Ferjemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 31.05.16

  Tre års kontraktsforlengelse for ferjesambandet Kvellandstrand -Launes i Flekkefjord

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune forlenger...

  Les mer
 • El -bil
  av Torkelsen, Jan H., 31.05.16

  Egen strategi for el-bil-lading i Agder-fylkene

  Aust-Agder fylkeskommune vedtok i desember i fjor Strategi for ladeinfrastruktur på Agder. Nå er...

  Les mer
 • Sørlandstinget
  av Torkelsen, Jan H., 31.05.16

  Sørlandstinget kjemper for militær tilstedeværelse på Kjevik

  Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø (til høyre i bildet), måtte tåle et høyt...

  Les mer
 • Setedalsbanen For Full Damp
  av Torkelsen, Jan H., 30.05.16

  Setesdalsbanen starter opp kjøringer 12. juni

  Nå er det snart duket for en ny sesong med mulighet for å oppleve en nostalgisk togtur i vakker...

  Les mer
 • Asfalteringsmotiv
  av Torkelsen, Jan H., 30.05.16

  KS sitt landstyre vil ha mer til fylkesvegvedlikehold

  I forrige uke holdt Landsstyret i KS sitt første møte etter valget på Landstinget i februar....

  Les mer
 • AKT - Person Som Venter På Buss
  av Torkelsen, Jan H., 26.05.16

  Positiv passasjervekst for Agder kollektivtrafikk AS i fjor

  Det ble registrert en positiv passasjervekst for Agder kollektivtrafikk AS i fjor, fremgår det av...

  Les mer
 • Agder Folkemusikkarkiv Arkivbilde
  av Torkelsen, Jan H., 24.05.16

  Agder Folkemusikkarkiv er ein viktig kulturbærar

  Agder Folkemusikkarkiv er ein interfylkeskommunal institusjon, drive av Aust- og Vest-Agder...

  Les mer
 • Tengesdal Og Damman
  av Torkelsen, Jan H., 24.05.16

  Fylkesordførerne i Vest-Agder og Rogaland etterlyser E-39-svar fra Kommunaldepartementet

  Fylkesordfører Terje Damman har, sammen med sin kollega Solveig Ege Tengesdal i Rogaland, sendt brev...

  Les mer

Bli med på sesong kick-off for Vest-Agder-museet

Vest-Agder-museet starter sesongen på Kristiansand museum på Kongsgård med et fellesarrangement for hele Vest-Agder-museet søndag 12. juni. Tema for dagen er «Kristiansand 375 år». Ta turen til...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.16

Omfattende arkeologisk aktivitet i fylket

I fylkeskommunens årsberetning for fjoråret fremgår det at det ble utført et omfattende arkeologisk arbeid i Vest-Agder i regi av Fylkeskonservatoren. Fylkeskommunen gjennomførte i 2015 cirka...

av Torkelsen, Jan H., 23.05.16

Både fylkeskommuner og fylkesmenn slås sammen i Trøndelag

Regjeringen fremmet i dag en proposisjon for Stortinget med forslag om å slå sammen Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til ett fylke. Forslaget er i tråd med Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.16

Har startet kronerulling for tidligere utvekslingselev på Tangen videregående skole

Dette huset i Uganda ble ødelagt av storm. Nå har to lærere på Tangen videregående skole startet kronerulling for å gi sin tidligere utvekslingselev et nytt hjem. -Det var så hjerteskjærende med dette...

av Inge T. Dalen, 20.05.16

Spennende og opplevelsesfylt museumstilbud i Mandal

Mandal omtales gjerne som «Den lille byen med de store kunstnerne», for denne lille byen klarte i løpet av 1800-tallet å fostre hele fem store kunstnere. Adolph Tidemand, Olaf Isaachsen, Amaldus...

av Torkelsen, Jan H., 20.05.16

Elever med 66 ulike morsmål på fylkeskommunens skoler

I skoleåret 2014-2015 hadde Vest-Agder fylkeskommunes videregående skoler 1040 minoritetsspråklige elever med til sammen 66 ulike morsmål. Mange av disse elevene behersker både sitt eget morsmål og...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.16

Den kulturelle skolesekken er en betydelig kulturspreder

2015 var et aktivt år for Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder. 61 ulike produksjoner har vært på turnè i grunnskolen, og 88 640 elever har deltatt på til sammen 1 579 arrangementer. I videregående...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.16

Bra fødselsoverskudd i Vest-Agder i første kvartal

Folketallet i Norge var på 5 223 300 personer per 1. april 2016. Første kvartal i år vokset folketallet med 9 300 personer eller 0,2 prosent. Det gir en folkevekst som er nær 2 000 lavere enn i samme...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.16

Støtte til integrering av barn og unge

Fylkesutvalget besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 50 000 kroner til Rosegården Teaterhus og 50 000 kroner til Vest-Agder Idrettskrets til aktiviteter som fremmer integrering av...

av Torkelsen, Jan H., 18.05.16

Sørlandsk kandidat til Reiselivsprisen 2016

Det kommer neppe som en bombe at Dyreparken er nominert til Reiselivsprisen 2016. Likevel er det gledelig og vi gratulerer Dyreparken med nominasjonen. Prisen skal gå til den personen, bedriften...

av Macdonald, Cheryl, 13.05.16

Brokke – Suleskardveien planlegges å bli åpnet 20. mai

Det fremgår av bilder som er tatt av Karl Mygland, som er med å klargjøre veiforbindelsen mellom Sirdal og Setesdal, at det er store snømengder som skal fjernes før vinterstengningen er over. I...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.16

Helhetlig samfunnsutvikling krever sterkere regioner

Et sterkere regionalt folkevalgt nivå er nødvendig for å sikre en større helhetstenkning rundt regional samfunnsutvikling, og samfunnsutvikling generelt.Det er et stort behov for samordning i dagens...

av Torkelsen, Jan H., 13.05.16

Agderfylkene med i internasjonalt prosjekt om uthavner

Fylkesutvalget har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune, sammen med Aust-Agder fylkeskommune, skal gå med i et INTERREG EUROPA-prosjekt kalt HERICOAST. Prosjektet har som mål å styrke forvaltningen...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.16

Vest-Agders representanter til Stiftelsen Agderforskning er nå valgt

Fylkesutvalget valgte nylig de fem representantene som Vest-Agder fylkeskommune skal oppnevne i rådsforsamlingen i Stiftelsen Agderforskning. De fem valgte representantene er: Steinar Bergstøl...

av Torkelsen, Jan H., 12.05.16

25,5 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering i kommuner i Vest-Agder

– Arbeidsledigheten har økt den siste tiden, særlig i de oljetilknyttede næringene. Situasjonen er krevende på Sør- og Vestlandet, for alle som rammes direkte er dette tungt, men det er også krevende...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.16

Ferjeavløysingsordning gir fleir bru- og tunnelprosjekt

Ferjeavløysingsordninga for fylkesvegferjer legg til rette for at fleire bru- og tunnelprosjekt kan realiserast. No er retningslinjene for ordninga klare. Ferjeavløysingsordninga for fylkesvegferjer...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.16

Tilskudd til Omstilling

Det er satt av 20 millioner kroner i 2016 øremerket til omstilling i leverandørindustrien knyttet til petroleumssektoren. Disse midlene har som hovedmål å medvirke til å realisere flest mulige...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.16

Mangelfull kompetanse om håndtering av overvann

Klima- og miljødepartementet har for tiden på høring en offentlig utredning (NOU): Overvann i byer og tettsteder - som problem og ressurs. Et endret klima med mer total nedbør og mer intens nedbør vil...

av Torkelsen, Jan H., 11.05.16

Fylkeskommunene vil sammen arrangere Gründeruka Agder 2016

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal arrangere Gründeruka Agder 2016 i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune. Fylkesutvalget bevilget 200 000 kroner til gjennomføring...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.16

Krever mer makt til nye regioner

- For å underbygge rollen som aktiv utviklingsaktør, slik Stortinget har forutsatt, er det avgjørende at det nye folkevalgte nivået i regionene får den makt og myndighet som trengs for å styre...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.16

40 millioner kroner til felles regionale utviklingsprosjekter i Agder

I samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune har Vest-Agder fylkeskommune et regionalt utviklingsprogram for Agder -. RUP Agder) Gjennom dette felles programmet legges rammene for et omfattende samarbeid...

av Torkelsen, Jan H., 09.05.16

Fylkeskommunen vektlegger energitiltak i egen virksomhet

Fylkeskommunen gjennomfører kontinuerlig tiltak i egen virksomhet og følger opp egne energi- og klimamål. I 2015 oppgraderte fylkeskommunen eksisterende varmegjenvinnere i ventilasjonsanlegg, fikk mer...

av Torkelsen, Jan H., 09.05.16

Gründeruka Agder 2016

av Torkelsen, Jan H., 07.05.16

Frigjorte investeringsmidler omdisponert til tiltak i Farsund, Søgne og Kristiansand

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i januar at det skal etableres to fotobokser for automatisk trafikkontroll på Langenesvegen i Søgne. Tiltaket skulle finansieres gjennom...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.16

Sirdal videregående skole søker om å få landslinje for skiidretter/skiskyting

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok tirsdag at det skal sendes søknad fra Vest-Agder fylkeskommune til Kunnskapsdepartementet om landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.16

Innsigelse til forslag til kommunedelplan for Flekkefjords bykjerne

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag et forslag til revidert kommunedelplan for bykjernen i Flekkefjord. Hovedutvalget gir gjennomgående støtte til planens overordnete mål og...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.16

Nye bestemmelser for råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, sendt ut et høringsnotat med forslag om en ny...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.16

Fylkespolitikere imponert over anlegget på Nordberg fort

Nordberg fort på Vanse i Farsund kommune ble anlagt av den tyske okkupasjonsmakten i 1942. Fortet ligger fantastisk til med utsikt over Listalandskapet. Denne utsikten fikk representantene i...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.16

Farsunds ordfører: Listerpakken har vært en berikelse og velsignelse

-Listerpakken som ble påbegynt for ti, tolv år siden for å bygge ut veiinfrastrukturen i vestre del av Vest-Agder, har vært en berikelse og velsignelse for Listerregionen. Den har bidratt til å binde...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.16

Hvorfor vi er på verdens største oljemesse

- Å støtte opp under leverandørindustrien på Sørlandet har kanskje aldri vært viktigere, sier Kenneth Andresen. Regionalsjefen representerer Vest-Agder fylkeskommune under oljemessen i Houston, som...

av Macdonald, Cheryl, 04.05.16

Ull er nå satsingsområde i husflidssammenheng i Vest-Agder

I likhet med 18 av landets 19 fylker har Vest-Agder en husflidskonsulent. Husflidskonsulenten er Norges Husflidslags representant i fylket. Husflidskonsulent i Vest-Agder Katherine Gregersen skal...

av Torkelsen, Jan H., 04.05.16

Høy aktivitet ved Sørnorsk filmsenter AS

Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i dag årsmeldingen for 2015 for Sørnorsk filmsenter AS. Bakgrunnen for det er at senteret mottar årlige driftsmidler fra Vest-Agder fylkeskommune....

av Torkelsen, Jan H., 03.05.16

Sterk kritisk til at spillemidler til kulturbygg er betydelig redusert

Spillemidlene til kulturbygg er redusert fra 128 til 63 millioner kroner de to siste årene. Det vil si mer enn halvert i denne perioden. I et saksfremlegg som i dag ble behandlet i hovedutvalg for...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.16

Tannhelsetjenesten i indre Agder tema i interpellasjon i fylkestinget

I fylkestinget nylig reiste representantene Gro Boge Aasheim fra Høyre og Sigmund Oksefjell fra Senterpartiet vedrørende tannhelse og klinikkstruktur. De to representantene stilte til sammen fem...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.16

Vest-Agder får 54,6 millioner kroner i tippemidler

Regjeringen har nå fordelt 2 422 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2016. Beløpet er 159 millioner kroner høyere enn i 2015. For Vest-Agders del får fylkeskommunen til disposisjon...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.16

Nå kan snart DS Hestmanden farte for egen maskin

Selve hjertet ombord i DS Hestmanden er dampkjelen. Nå settes kjelen i stand for å gjøre skipet i stand til å seile for egen maskin. En dampmaskin krever store mengder varmt vann til fremdrift, men...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.16