– Arbeidsledigheten har økt den siste tiden, særlig i de oljetilknyttede næringene. Situasjonen er krevende på Sør- og Vestlandet, for alle som rammes direkte er dette tungt, men det er også krevende for hele regionen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår et tilskudd på 250 millioner kroner til kommunene på Sørlandet og Vestlandet til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg. Av dette tilfaller vel 25,5 millioner kroner Vest-Agder.

- For å bidra til aktivitet og omstilling foreslår regjeringen en kommunal tiltakspakke. De kommunene med ekstra høy ledighet får ekstra penger nå i 2016, så de raskt kan sette i gang vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter, sier Sanner.

Sanner viser til at kommunene har mange vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter liggende klare.
– Kommunene er gode til å snu seg raskt rundt og sette i gang prosjekter. Derfor er en tiltakspakke til kommunene et godt virkemiddel i arbeidet for å skape trygge arbeidsplasser, sier Sanner. 

Tilskuddet fordeles til kommuner i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som har høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet.

Kommunevis fordelig av tilskuddet:

 

 

Arbeidsledighet i pst.

Tilskudd i kr.

1001

Kristiansand

4,2

17 331 000

1002

Mandal

3,2

263 000

1003

Farsund

3,2

161 000

1004

Flekkefjord

5,6

3 769 000

1014

Vennesla

3,7

1 480 000

1017

Songdalen

4,2

1 226 000

1018

Søgne

3,7

1 158 000

1029

Lindesnes

3,2

82 000

1034

Hægebostad

3,4

93 000

 

Vest-Agder

 

25 563 000

 

 

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mai 2016 | Skriv ut siden