Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal arrangere Gründeruka Agder 2016 i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune. Fylkesutvalget bevilget 200 000 kroner til gjennomføring arrangementet under forutsetning at Aust-Agder fylkeskommune bevilger 133 000 kroner

Gründeruka er Norges svar på Global Entrepreneurship Week som er et verdensdekkende nettverk som arrangerer gründer- og entreprenørskapsrettede aktiviteter i hele 157 land i uke 47. I Norge arrangeres det gründeruke i Agder, Telemark, Østfold, Vestfold, Bergen, Oslo og Buskerud.

Gjennom økt oppmerksomhet og mobilisering til gründerskap kan Gründeruka Agder være med å legge til rette for flere vekstkraftige nyetableringer i landsdelen. I løpet av en uke i november foregår det lokale, nasjonale og globale aktiviteter som er utviklet for å inspirere gründere og utforske deres potensial for innovasjon og nyskaping.

Gründeruka ble gjennomført i Agder for første gang i november 2015.  Hele 45 virksomheter stod bak arrangementene under Gründeruka Agder i 2015. Alle aktører som arbeider med entreprenørskap og gründerskap ble oppfordret til å samarbeide om aktiviteter.  Det ble gjennomført hele 55 arrangementer spredt over hele Agder, med tilsammen flere hundre deltakere.

Det er gjennomført en evaluering av Gründeruka Agder 2015. Evalueringsresultatet viser at arrangementene har bidratt til en synliggjøring av gründerskap som er en viktig faktor for omstilling. Deltakerne rapporterer at de ulike arrangementene har gitt mulighet til å knytte nettverk samt nyttig kunnskap knyttet til etablering av egen virksomhet. En positiv merverdi var samarbeidet mellom de ulike aktørene i innovasjonssystemet på Agder.

Tilbakemeldinger fra arrangører og deltakere viser at Gründeruka Agder i stor grad ble en suksess. Den bidro til økt fokus og synliggjøring av gründerskap i regionen. Det påpekes blant arrangørene at det er positivt at fylkeskommunen innehar rollen som koordinator.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mai 2016 | Skriv ut siden