Fylkesordfører Terje Damman har, sammen med sin kollega Solveig Ege Tengesdal i Rogaland, sendt brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet for å unngå unødvendig tidsbruk når det gjelder planlegging av ny E39 på strekningen Lyngdal vest til Sandnes. De viser til at Samferdselsdepartementet i midten av februar sendte brev til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet med anmodning om at kommunedelplan for ny E39 på strekningen Lyngdal Vest til Sandnes behandles som statlig plan. Dette er i tråd med en forutgående anmodning fra Vegdirektoratet til Samferdselsdepartementet. -Etter det vi kjenner til har Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ennå ikke besvart denne henvendelsen, skriver de to fylkesordførerne.

De presiserer at det er av hensyn til fremdriften i planarbeidet er viktig at spørsmålet om statlig plan blir avklart så snart som mulig ettersom dette forholdet må være avklart før det kan meldes oppstart av planarbeidet.

-Det er av stor regional betydning at det så snart som mulig foreligger godkjente overordnete planer på strekningen slik at Nye Veier A/S kan sette i gang reguleringsplanarbeid når dette er nødvending, skriver de to og de ber om at saken gis prioritet i departementet.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. mai 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer