I fylkeskommunens årsberetning for fjoråret fremgår det at det ble utført et omfattende arkeologisk arbeid i Vest-Agder i regi av Fylkeskonservatoren. Fylkeskommunen gjennomførte i 2015 cirka 50
arkeologiske registreringer i forbindelse med konsesjons- og plansaker. Utgravingene på torvet i Kristiansand fikk stor oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt. 50 skjeletter fra den gamle domkirkegården ble utgravd, i tillegg ble det påtruffet konstruksjonsdeler fra den gamle kirkegårdsmuren.

Funnene fra Kristiansand domkirkegård utgjør et meget verdifullt og sjeldent tilskudd til det arkeologiske og kulturhistoriske kildematerialet fra nyere tid. En viktig del av utgravingen var formidling av byens historie og utgravingen mens den foregikk.

Av andre faglig interessante funn i 2015 var et gravfelt på Kollemo i Hægebostad kommune, en bygdeborg på Lindland vest for Feda, en stor steinalderlokalitet på Hausvik i Lyngdal og et stort gravfelt på Hortemo i Songdalen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2016 | Skriv ut siden