Det ble registrert en positiv passasjervekst for Agder kollektivtrafikk AS i fjor, fremgår det av selskapets årsmelding som i tiden fremover blir behandlet av fylkeskommunens politiske organer. Totalt for 2015 viser resultatet 12.459.000 passasjerreiser i fylket. Passasjerveksten økte ytterligere også i forbindelse med at Kristiansandsregionen høsten 2013 innførte tidsdifferensierte bompenger. Det har ført til behov for å øke produksjonen betydelig.

Årsresultatet for selskapet var på vel 27,3 millioner kroner. Dette avsettes i sin helhet til annen egenkapital. Driftsinntektene i 2015 var på noe over 598 millioner kroner.

Agder Kollektivtrafikk AS ble opprettet 14. september 2007. Vest-Agder Kollektivtrafikk, en daværende ytre etat i fylkeskommunen, ble avviklet i 2007, og selskapets personale og oppgaver ble overført til Agder Kollektivtrafikk AS. Fra 1. juli 2013 kom Aust-Agder fylkeskommune inn på eiersiden av selskapet. Fordelingsnøkkelen er nå 40 prosent på hver av fylkeskommunene og 20 prosent på Kristiansand kommunen.

Selskapets formål er å tilby kollektivtransport, gi informasjon til befolkningen om tilbudet og yte tjenester relatert til dette. Selskapet skal primært ikke selv utføre  rutetrafikk, men kjøpe tjenester fra eksterne tjenesteleverandører.

Ved utgangen av 2015 var det 30,79 årsverk fordelt på 35 medarbeidere i selskapet.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mai 2016 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer