Det kommer neppe som en bombe at Dyreparken er nominert til Reiselivsprisen 2016. Likevel er det gledelig og vi gratulerer Dyreparken med nominasjonen.
Prisen skal gå til den personen, bedriften eller det nettverket som har introdusert en nyskapende reiselivsopplevelse eller videreutviklet en eksisterende reiselivsopplevelse på en innovativ måte. Opplevelsen skal ha bidratt til reiselivsbedriftens suksess og hatt en positiv innvirkning på Norge som reisemål. Prisen er på 250.000 kroner, samt fri deltakelse på Norwegian Travel Workshop. Frist for å stemme er 1. juni.

Kristiansand Dyrepark

Dyreparken åpnet 25. juni 1966 og kan i år feire 50 års-jubileum. De har i løpet av årene etablert seg som Norges største familieattraksjon, med over 1 million besøkende årlig. Dyreparken strekker seg over en 600 mål stor tomt, og det er i dag 140 ulike dyrearter og omlag 700 individer med adresse nettopp her (bortsett fra fisker). Dyreparken er også kjent for alt fra tømmerrenne og bob-bane til karuseller og sjørøverskuter. Og sist men ikke minst; det er i Dyreparken Kaptein Sabeltann bor. Dyreparken Utvikling med sine konsepter har et svært bevisst forhold til bærekraft og samfunnsansvar. Kristiansand Dyrepark er Miljøfyrtårn (siden 2008), og Miljøfyrtårn er godt kjent internt i parken og er med å holde fokus på miljøspørsmål i den daglige driften, blant annet med fokus på ansattes helse og trivsel, utslipp, avfallssortering og ressursbruk som viktige faner. Dyreparkens spiserisjef Roy Byremo er en av drivkreftene bak initativet "Sørlandsk Matmanifest", og det jobbes målrettet med å tenke lokalt og økologisk som del av kjernen i serveringstilbudet i parken.

Vil du stemme? Klikk her.

De andre to kandidatener er:

Basecamp Spitsbergen AS

Basecamp Spitsbergen AS inngår i den norskeide Basecamp Explorer Gruppen, som driver et utvalg av bærekraftig og ansvarlig destinasjoner med lokasjoner fra Nordpolen til Ekvator, basert på prinsippet ”triple bottom line”: People + Planet + Profit. I 2015 hadde Basecamp Spitsbergen AS ansvar for ca. 12 000 gjestedøgn fra 43 ulike nasjoner med fordeling på ca. 60 % nordmenn og ca. 40 % internasjonalt belegg på Svalbard. Fra starten i 1998 har opplevelses- og produktutvikling i Basecamp Spitsbergen handlet om historiefortelling knyttet til stedets unike arktiske historie; om naturen og det sårbare økosystemet, om fangstmenn, polarekspedisjoner eller gruveindustri.

 

Høyt og Lavt Aktivitetspark AS

Høyt og Lavt ble startet i 2009, og bygger og drifter klatreparker over hele landet, deriblant Skandinavias største klatrepark i Vestfold. I tillegg er de totalleverandør av nye parker. Innholdet i parkene består av flere opplevelser, der klatreparken er kjerneaktiviteten. Høyt og Lavt ønsker å gi opplevelser som berører alle sansene og som samtidig gir spenning og opplevelsen av mestring. Ikke minst er det opplevelser som kan deles, enten det er familie, vennegjengen eller kollegaer. I en tid da stadig flere har en stillesittende hverdag har dette tilbudet møtt markedsbehov på flere plan. Det omfatter også folkehelseperspektiv siden det stimulerer til fysisk aktivitet uten i naturen. Konseptet er inkluderende (også mellom generasjoner), det er bærekraftig og det er med på å skape grunnlag for vekst i naturbasert opplevelsesbasert turisme.

PS Høyt og Lavt kan også sies å være litt Sørlandsk, da de åpner park i Kristiansand 4. juni. Les mer her.

av Macdonald, Cheryl, publisert 13. mai 2016 | Skriv ut siden