Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø (til høyre i bildet), måtte tåle et høyt engasjement og stort trykk mot forslaget om å legge ned Luftforsvarets skolesenter på Kjevik. Regjeringens langtidsmelding for Forsvaret legges frem 17. juni 2016. På grunn av at det ennå er noen uker til langtidsmeldingen legges frem ble det ikke bekreftet hva Regjeringen går inn for i forhold til basestruktur og prioriteringer i Forsvaret. Etter møtet i Sørlandstinget fredag 27. mai er det fortsatt stor usikkerhet om hvilke konklusjonen Regjeringen faller ned på når det gjelder basestruktur og prioriteringer i Forsvaret. Bø gav klare signaler på at det vil komme endringer som vil møte motstand. Medlemmene i Sørlandstinget ble ikke beroliget når det gjelder videre eksistens av forsvarets virksomhet på Kjevik.

Forsvarssjefens fagmilitære råd

I oktober la Forsvarsjefen frem sitt fagmilitære råd (FMR) hvor det ble anbefalt å legge ned Luftforsvarets base på Kjevik i forbindelse med utfasing av F-16-flåten. De nye F-35-flyene vil bli stasjonert på Ørlandet flystasjon, og Luftforsvarets skolesenter foreslås flyttet fra Kjevik til Værnes.

Forsvarssjefens fagmilitære råd er et sentralt innspill til Regjeringens langtidsprogram. Rådet om utfasing av basen på Kjevik har møtt massiv motstand anført av arbeidstakerorganisasjonene på Kjevik og Kristiansand kommune. En samlet region kjemper nå for Kjevik.

Argumentene mot nedleggelse er blant annet samlet på en ressursside som kalles Kjevikfakta.no.  Kritikken går på grunnlaget til forsvarssjefens råd. Kostnader ved flytting av skolesenteret, faren for kompetansetap, og militær tilstedeværelse i hele landet er hovedargumentene mot flytting.

Øystein Bø var klar på at Forsvaret må tenke på hvordan de kan kanalisere mest midler til operativ virksomhet, og at basestruktur og organisering av funksjonene i Forsvaret er i spill.

Utdanning i toppklasse

Luftforsvarets skolesenter på Kjevik får skryt for å være et avansert og topp moderne utdanningstilbud, som driver svært godt. Kjevik har opparbeidet seg en ekspertise som oppfyller alle krav som stilles for en god og moderne luftforsvarsutdanning.

Forsvarssjefen har åpnet for at viktige deler av utdanningssystemet skal utredes nærmere innen 2020. Et sentralt argument fra Sørlandstinget er derfor å avvente Kjeviks fremtid til evaluering og utredningen er ferdigstilt.   

Statssekretær Bøe fikk gjentatte spørsmål fra Sørlandstinget om det er relevant at skolesenteret bør legges i nærheten av operasjonell flybase. Det ble pekt på at det er strenge sikkerhetskrav for å kunne arbeide på det operative flymateriellet i Forsvaret, og det ikke vil være aktuelt for studenter under utdanning.

Det er kjent fra lignende flytteprosesser at kompetansen ikke automatisk følger  med på flyttelasset, og at verdifull kompetanse dermed kan gå tapt. Flere argumenterte derfor om at tilgrensende utdanningstilbud i Forsvaret heller bør legges til Kjevik, enn at Kjevik skal legges ned som base for Luftforsvarets skolesenter.Regjeringen legger frem forslaget til langtidsplan for Forsvaret på siste ordinære virkedag før sommeren, 17. juni. Sørlandstinget og Sørlandsbenken på Stortinget vil ha kontinuerlig oppfølging av denne saken. Sørlandsbenken har allerede samlet seg for å legge en plan for påvirkning og oppfølging. Det samme skjer nå lokalt. 17. juni er normalt sommerferie, men det blir ingen sommerferie i denne saken. Her må det jobbes.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2016 | Skriv ut siden