Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag at Vest-Agder fylkeskommune forlenger kontrakten for fylkesveiferjesambandet mellom Kvellandstrand og Launes i Flekkefjord i tre nye år, til 31.august.2020. Fylkeskommunen har driftsansvaret for dette fylkesveiferjesambandet.

Det ble gjennomført anbudskonkurranse for ferjesambandet i 2013 med oppstart 1. september 2014. Kontrakten gikk til AS Flekkefjords Dampskipsselskap for en periode på tre år - til 31.august.2017, med en opsjonsmulighet på ytterligere inntil fire år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2016 | Skriv ut siden