• Forhandlingsutvalget 28 Juni
  av Macdonald, Cheryl, 30.06.16

  Regionforhandlingene: Enighet om målsettinger og rammer

  Det er enighet i forhandlingsutvalgene om at en eventuell sammenslåing av Agderfylkene trer i kraft...

  Les mer
 • EU-flagg 06.04
  av Macdonald, Cheryl, 27.06.16

  Norge og EU sin energi-politikk

  Hvilke muligheter og hvilke utfordringer ligger i Norges og EU's energi politikk? Dette er tema for...

  Les mer
 • Psykososialt Ressursteam Sommer 2016
  av Macdonald, Cheryl, 27.06.16

  Skal skape gode psykososiale miljøer på skolene

  -Vi skal jobbe for å skape gode psykososiale miljøer som fremmer helse, trivsel og læring. Det...

  Les mer
 • E39 Skilt
  av Torkelsen, Jan H., 24.06.16

  Fylkestinget med positiv tilbakemelding til planforslag for ny E39 i Lindesnes og Lyngdal

  Statens vegvesen har, på vegne av Lindesnes og Lyngdal kommune, lagt ut et forslag til...

  Les mer
 • IMG 4891
  av Torkelsen, Jan H., 24.06.16

  Vil ha fokus på lavutslipp og kvalifisering av ungdom og innvandrere

  Fylkestinget behandlet onsdag en strategisak hvor det legges føringer for årets budsjettarbeid og...

  Les mer
 • Åse Lill Kimestad - Liggende Format
  av Macdonald, Cheryl, 23.06.16

  Heldekkende hodeplagg kan ikke brukes i videregående skole

  I et forslag til nytt ordensreglement, kommer det frem at utdanningsavdelingen i Vest-Agder...

  Les mer
 • Bombrikke
  av Torkelsen, Jan H., 23.06.16

  Ja til å forlenge bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen i rundt to år

  Fylkestinget ga tirsdag, mot stemmene fra representantene for Fremskrittspartiet og Demokratene,...

  Les mer
 • Randi -Olaug -Øverland
  av Torkelsen, Jan H., 23.06.16

  Interpellasjon om bompengeinnkreving og bymiljøavtale i fylkestinget

  Opposisjonsleder Randi Olaug Øverland fra Arbeiderpartiet hadde til fylkestingets møte i Lyngdal 22....

  Les mer
 • Museet Støper Plastbåt
  av Torkelsen, Jan H., 23.06.16

  Museet støper plastbåt i full størrelse

  Lørdag 25. og søndag 26. juni, skjer det spennende ting i Odderøya museumshavn, Kristiansand....

  Les mer

Klarsignal for bygging av nytt bussanlegg i Kristiansand

Fylkestinget vedtok i dag, mot en stemme fra Demokratene, et forprosjekt for bygging av et nytt bussanlegg i Kristiansandsregionen. Det ble fastsatt en ramme på 257 millioner kroner til realisering av...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.16

Det etableres nå et nytt felles selskap for bompengeinnkreving på Sør-Vestlandet

Stortinget sluttet seg i juni i fjor til regjeringen sitt forslag til reformer i bompengesektoren, hvor det ble lagt opp til en overgang til noen få bompengeselskap. Stortinget mener at færre...

av Torkelsen, Jan H., 22.06.16

Vil ha raskt anleggsstart for ny E39 vestover fra Kristiansand

Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag behandlet en sak om oppstart av reguleringsplanarbeid for E-39 strekningen Breimyrkrysset i Kristiansand og Volleberg i Songdalen ble det uttrykt at...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.16

USUS styrker besøksnæringene på Agder

Nylig slo næringsklyngen Usus seg sammen med Visit Sørlandet AS til USUS AS. Selskapet skal bygge videre på det gode arbeidet som har blitt gjort, og være en sentral aktør for å realisere målene i...

av Torkelsen, Jan H., 21.06.16

Regionens vakreste gang- og sykkelvei åpnes fredag

24. juni åpnes Kristiansandsregionens vakreste gang- og sykkelvei - i Søgne. Den går fra Linnegrøvan til Linneflaten, gjennom skog og delvis langs breddene av Søgneelva. Nesten alle gang- og...

av Torkelsen, Jan H., 20.06.16

Slik har ungdom i Agder det i 2016

Tidenes største levekårsundersøkelse på Sørlandet er nå gjennomført, og nærmere 14.000 elever har svart på undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen er nå sendt ut til alle kommunene og begge...

av Børje Michaelsen, 20.06.16

Stortinget støtter regjeringens forslag til regionreform

Stortinget behandlet i begynnelsen av juni Stortingsmeldingen Nye folkevalgte regioner – rolle struktur og oppgaver. Flertallet på Stortinget støtter forslaget om ti nye regioner. De støtter forslaget...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.16

Mange har søkt om omstillingsmidler for Sørvestlandet

Hordaland fylkeskommune har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyst ut omstillingsmidler for Sørvestlandet. Til nå har det kommet inn 32 søknader, og det er fremdeles mulig å...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.16

Kongelig åpning for nye Slottet tannklinikk

-Det var fin stemning, godt fremmøte, gode taler og fornøyde ansatte og ledelse i Vest-Agder fylkeskommune, da Slottet tannklinikk offisielt åpnet. Det forteller Terje Andersen, fylkestannhelsesjef. ...

av Macdonald, Cheryl, 16.06.16

40 000 kroner til klarspråksarbeid

KS har nå delt ut totalt en million kroner til klarspråksarbeid i 48 kommuner og fylkeskommuner gjennom en støtteordning i programmet Klart språk i kommunesektoren. Vest-Agder fylkeskommune planlegger...

av Torkelsen, Jan H., 16.06.16

Økning i antall omkomne i trafikken i Vest-Agder

I mai omkom en person i veitrafikken i Veitrafikken i Vest-Agder. For landet som helhet var antallet omkomne sju. Alle de omkomne var menn. Dette er fire færre enn i samme måned i fjor. For...

av Torkelsen, Jan H., 15.06.16

Nå får DS Hestmanden fungerende propell

DS Hestmanden har ikke gått for egen maskin siden hun gikk i opplag i 1964, men skal kunne seile igjen i løpet av 2016. Nå er skipet satt i dokk og arbeidet med å få på plass propell og aksling er i...

av Torkelsen, Jan H., 14.06.16

Queendom til Inspirasjonskilden torsdag – gratis opplevelsesmulighet

Gruppa Queendom kommer til Kilden og InspirasjonsKilden torsdag 16. juni klokka 14.00. Alle er velkommen til dette gratisarrangementet, som ofte trekker fulle hus. Queendom består av to sangere og to...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.16

Følg fylkestingets oktobermøte live på web

Tirsdag 25. og onsdag 26. oktober er er fylkestinget samlet til et todagers møte på Utsikten Hotel i Kvinesdal. Møtet starter første dag klokken 13.00 og andre dag klokken 09.00. Mange benyttet seg av...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.16

Det blir friere skolevalg

Det skal bli lettere for elever å velge skole over fylkesgrensene, og elever som vil slite med å gjennomføre en ordinær fag- og yrkesopplæring skal få en tredje vei med praksisbrev. Det vedtok...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.16

Gratis inngang til museene i Vest-Agder for asylsøkere og flykninger

De siste månedene har mange nye mennesker kommet til Sørlandet. Vest-Agder-museet ønsker alle asylsøkere og flyktninger hjertelig velkommen. Asylmottakere får fri inngang ved å vise frem ID-kortet...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.16

Felles Agderfylke-satsing for datasenteretableringer på Sørlandet

I januar 2015 vedtok Sørlandsrådet, som leder arbeidet med Regionplan Agder 2020, å starte prosjektet «Grønne datasentre på Sørlandet». En av oppgavene var å utforme forslag til en regional strategi...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.16

Flere lademuligheter for el-biler i Agderfylkene

Fylkesutvalget besluttet denne uken at Vest-Agder fylkeskommune åpner for å kunne støtte etablering av nye hurtigladere i fylket med opptil en tredjedel av kostnaden, oppad begrenset til 150 000 per...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.16

Vest-Agder søker om 4.29 millioner kroner til bredbåndsutbygging

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått inn 102 søknader på til sammen 465 millioner kroner til årets tildeling av støtte til bredbåndsutbygging. Både antall søknader og søkt beløp er mindre...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.16

Setesdal utpekt til nytt grønt reisemål

I 2013 lanserte Norge som første land i verden en nasjonal merkeordning for bærekraftig reiseliv. Trysil, Vega, Røros og Lærdal var de første fire destinasjonene som fikk merket. Torsdag delte...

av Torkelsen, Jan H., 09.06.16

Fylkeskommunal medvirkning til utbedring av Steinfoss tømmerrenne

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 100 000 kroner i 2016 til utbedring av Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne. Vennesla kommune bevilget også 100 000 kroner tidligere i...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.16

Støtter ivaretakelse av rutebåten MB Øya

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger inntil 150.000 kroner av i alt 500.000 kroner til ivaretagelse av rutebåten MB Øya i 2016. Bevilgningen skal i hovedsak gå med til...

av Torkelsen, Jan H., 08.06.16

AP-leder med interpellasjon om bompengeinnkreving og bymiljøavtale

Opposisjonsleder Randi Olaug Øverland har innsendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman knyttet til prosessen med å få utarbeidet forhandlingsgrunnlaget for en bymiljøavtale for...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.16

Velkommen til Håndverkerkafè onsdag 8. juni

Det arrangeres Håndverkerkafè onsdag 8. juni klokken 19.00 på Håndverkeren i Kristiansand. Tema for kvelden er Stegeverket sett i historisk og geografisk sammenheng ved Trond Oalann. Håndverkerkafeen...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.16

Lærerikt besøk til Tungefoss kraftstasjon

Hovedutvalget for kultur og utdanning var tirsdag forrige uke på besøk ved Tungefoss kraftstasjon i Audnedal kommune. Den gamle kraftstasjonen har fått nytt liv av elever og lærere ved Byremo...

av caha36, 06.06.16

Anbefaler at Norges Toppidrettsgymnas ikke får starte med skoletilbud i Kristiansand

Norges Toppidrettsgymnas har søkt om å få opprette et skoletilbud fra høsten 2017, med plass for inntil 192 elever i Kristiansand. Alle skoleplassene er ønsket opprettet innen utdanningsprogram for...

av caha36, 03.06.16

Anbefaler nei til søknad fra Stavanger Privatgymnas AS om å starte friskole

Stavanger Privatgymnas AS har søkt om å få opprette Kristiansand Privatgymnas AS med inntil 360 elevplasser - 120 plasser på hvert årstrinn - innen utdanningsprogram for studiespesialisering. Skolen...

av caha36, 03.06.16

Fire historiske sørlandsbyer i Vest-Agder har fått midler til utviklingsarbeider

Fylkeskommunen har en pott på 1,15 millioner kroner til utviklingsarbeider i de fire historiske sørlandsbyene i Vest-Agder; Kristiansand, Mandal, Farsund og Flekkefjord. Tilskuddet er en oppfølging av...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.16

Trafikkbildet i Vest-Agder endrer seg

Tallmateriale fra både Statens vegvesen og bompengeselskapene viser at totaltrafikken på veiene i Vest-Agder har økt. Med unntak av E18 Vesterveien og riksvei 9 Grim har alle tellepunktene hatt en...

av Torkelsen, Jan H., 02.06.16

Økende besøkstall og sammenslåing for Agder naturmuseum

I årsmeldingen for 2015 som tirsdag ble behandlet av Hovedutvalget for kultur og utdanning, kunne det rapporteres om et museum med høy aktivitet og økende besøkstall. I forhold til 2014 økte antall...

av caha36, 02.06.16

Fordeling av spillemidler til ordinære anlegg 2016

Fylkeskommunene har siden 1987 hatt fullmakt til å fordele de gitte rammene til spillemidler blant søkere i eget fylke. Kulturdepartementet utarbeider hvert år detaljbestemmelser om bruken av midlene....

av caha36, 02.06.16

Fordeling av spillemidler til nærmiljøanlegg 2016

Fylkeskommunene har siden 1987 hatt fullmakt til å fordele de gitte rammene til spillemidler blant søkere i eget fylke. Kulturdepartementet utarbeider hvert år detaljbestemmelser om bruken av midlene....

av caha36, 02.06.16

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 er nå vedtatt.

Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015 – 2020 er utarbeidet som en av flere temaplaner under Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020.

av Mathisen, Elisabeth Hording, 01.06.16

Går innfor å forlenge bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen rundt to år

Fylkestinget skal 21. juni ta endelig stilling til en forlenging av bompengeinnkrevingen i Kristiansandsregionen i rundt to år. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet saken tirsdag og...

av Torkelsen, Jan H., 01.06.16

Betydelig besøksvekst ved Sørlandet Kunstmuseum

Sørlandet Kunstmuseum, som er lokalisert i den tidligere Kristiansand katedralskole, opplevde i fjor en vekst i besøkstallet på hele 19 prosent. Totalt var det 24 515 personer som gjestet museet i...

av kht, 01.06.16

Mange skoleelever lærer om kystkultur og fyrhistorie på Lindesnes fyrmuseum

Lindesnes fyrmuseum jobber bredt med aktiviteter innen formidling og forvaltning av den norske fyrhistorie og kystkulturen. Fyrmuseet har de siste årene hatt et jevnt besøkstall på rundt 50 000...

av kht, 01.06.16

Vil at prøvedrift av utlån av e-bøker endres til et permanent tilbud

Fylkesutvalget vil 7. juni ta endelig stilling til om Vest-Agder fylkeskommune skal avslutte en prøvedrift for innkjøp og utlån av e-bøker i bibliotekene i Agder ved kommende årsskifte og i stedet...

av caha36, 01.06.16