• Setesdalsbanen -damplokomotiv
  av Torkelsen, Jan H., 29.07.16

  Opplevelsesfylt stordriftsdag på Setesdalsbanen søndag 14. august

  En søndag i året foregår det noe helt spesielt på Setesdalsbanen. Dette er den eneste dagen i året...

  Les mer
 • Hestmanden på Silokaia
  av Torkelsen, Jan H., 28.07.16

  Hestmanden vil motta Anders Jahres Kulturpris 2016 i begynnelsen av september

  Det ble nylig kjent at i anledning av at Anders Jahres Humanitære stiftelse er 50 år, blir...

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av Torkelsen, Jan H., 26.07.16

  Viktig Høyesteretts-seier om konsesjonskraft for fylkeskommunene

  Eiere av større vannkraftanlegg har siden begynnelsen av 1900-tallet vært pliktig til å avgi ti...

  Les mer
 • Pengeseddelbunke
  av Torkelsen, Jan H., 20.07.16

  400 000 kroner til kartlegging av kompetansebehovet i fylket

  Alle landets fylkeskommuner får nå mulighet til å kartlegge fylkenes kompetansebehov på en bedre...

  Les mer
 • Skolemotiv
  av Torkelsen, Jan H., 18.07.16

  Ny fraværsgrense i videregående skole fra i høst

  Fra skolestart blir det innført fraværsgrense i videregående skole. Elever som har mer enn 10...

  Les mer
 • Null Mobbing
  av Torkelsen, Jan H., 15.07.16

  Nytt nettsted om mobbing

  Nullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre. Det er Utdanningsdirektoratet...

  Les mer
 • Mandal Museum
  av Torkelsen, Jan H., 13.07.16

  Velkommen til Mandal museum og Vigeland hus i sommer

  Mandal omtales gjerne som «Den lille byen med de store kunstnerne», for denne lille byen klarte i...

  Les mer
 • Framtidsbygda 2016
  av aleg6, 12.07.16

  Framtidsbygda 2016 – mennesker i bevegelse.

  Konferansen Fremtidsbygda, arrangeres 14. september i Marnardal. Temaet for konferansen er Mennesker...

  Les mer
 • Ravnevand Og Kittelsen
  av Torkelsen, Jan H., 11.07.16

  Vest-Agders medlemmer i skatteutvalget for Skatt Sør er nå oppnevnt

  Skatteetaten har anmodet fylkeskommunene om at det oppnevnes nye medlemmer til skatteutvalget for...

  Les mer

Revisjonsrapport om undervisning

Nylig behandlet kontrollutvalget en revisjonsrapport som har sett på mindreforbruket i de videregående skolene i Vest-Agder. Særlig er det sett på hvordan det er mulig å opparbeide seg mindreforbruk...

av Macdonald, Cheryl, 09.07.16

Innføring av Bremnes-modellen som prøveordning i norsk lakse- og ørretoppdrett

Fiskeridirektoratet lyser ut tilbud om økt fleksibilitet for bedre utnyttelse av eksisterende produksjonskapasitet etter forskrift om innføring av Bremnes-modellen som prøveordning i norsk lakse- og...

av Richardsen, Wanja, 08.07.16

Inntak til videregående skoler i Vest-Agder er klart

Av de 6683 søkerne med rett til skoleplass i Vest-Agder, har 99 % fått tilbud om skoleplass etter første inntak.

av khh, 07.07.16

Det skal utarbeides fire nye fellesplaner for Agder-fylkene i denne valgperioden

Fylkeskommunen skal, etter krav i plan- og bygningsloven, utarbeide en regional planstrategi hvert fjerde år. Formålet med en regional planstrategi er å avklare hvilke regionale planspørsmål som skal...

av Torkelsen, Jan H., 07.07.16

800 000 kroner til Vitensenteret Sørlandet i Arendal

Fylkestinget besluttet i siste møte før ferien at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 800 000 kroner til Vitensenteret Sørlandet i Arendal for 2016. Fylkestinget i Aust-Agder bevilget 14. juni midler ...

av Torkelsen, Jan H., 06.07.16

Fylkeskommunen og Songdalen kommune samarbeider om friluftstiltak

Fylkestinget godkjente i siste møte en fornyelse av en samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen kommune. Et av temaet går på friluftsaktivitet. Her er det blant annet klart at det...

av Torkelsen, Jan H., 05.07.16

Det arbeides med en regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen

Et planprogram for en regional plan for kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen har før ferien vært til behandling politisk. Fylkestinget ga i sist møte tilslutning til planprogrammet. I arbeidet...

av Torkelsen, Jan H., 04.07.16

Vil ikke endre sammensetningen av ATP-utvalget

Høsten 2015 fremmet Kristiansand kommune forslag om å endre sammensetningen av Areal og transportplan samarbeidet i Kristiansandsregionen - ATP-utvalget. Forslaget går konkret ut på at kommunenes og...

av Torkelsen, Jan H., 01.07.16