• Sedler
  av Torkelsen, Jan H., 31.08.16

  Støtte til næringsprosjekt i Lindesnesregionen

  Lindesnesregionen Næringshage AS har utviklet et opplegg - Prosjekt ZIP - som kobler gründere og...

  Les mer
 • Connect
  av Torkelsen, Jan H., 31.08.16

  Fylkeskommunen gir støtte til gründer- og investorsatsing

  CONNECT Norge er et internasjonalt, non-profit bedriftsnettverk som fremmer innovasjon og...

  Les mer
 • Sykepleierutdanning Fra UiA
  av Torkelsen, Jan H., 30.08.16

  Fylkeskommunen med å finansiere desentralisert sykepleierutdanning

  Lister kompetanse AS ønsker å tilby Setesdal-, Lister- og Lindesnes-regionene desentralisert...

  Les mer
 • Tingparkens Logo
  av Torkelsen, Jan H., 30.08.16

  Ny driftsavtale for Tingvatn fornminnepark i Hægebostad

  Fylkesutvalget godkjente i dag en revidert avtale om "Drift av formidlingsbygg og uteområder ved...

  Les mer
 • Illustrasjon Penger
  av Ikdal, Irene, 29.08.16

  Fylkeskommunale stipend og priser 2017

  Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut flere priser og stipend. Søk på stipend og forslag...

  Les mer
 • Utdanningsillustrasjon Med Bøker
  av Torkelsen, Jan H., 29.08.16

  Presisering om fraværsgrense i videregående skoler

  Kunnskapsdepartementet innfører fraværsgrense i videregående skole. Fraværsgrensen skal bidra til å...

  Les mer
 • Jenter Og Teknologi Flyermotiv
  av Torkelsen, Jan H., 29.08.16

  Opplevelsesdag for jenter i niende og tiende

  Er du nysgjerrig på utdanninger innen teknologi? Eller vil vite mer om hva du kan jobbe med? NHO...

  Les mer
 • Kampanjeledelsen Med En Bil Carport
  av Torkelsen, Jan H., 25.08.16

  Jeg kjører grønt 2016 - med bilfri onsdag og app

  Årets kampanje går fra mandag 29. august til 2. desember, med påmelding fra 22. august. I år får du...

  Les mer
 • Svennebrev Og Fagbrev
  av Torkelsen, Jan H., 24.08.16

  Antall voksne som tar fagbrev øker

  I samfunnskontrakten er det et mål om å øke antall voksne som tar fag- eller svennebrev. Voksen...

  Les mer

Arbeidstilsynet varsler tvangsmulkt ifm. inneklimaet på Kvadraturen skolesenter.

-Det stemmer at vi har brukt en del tid på å løse dette, men vi ønsker å gjøre jobben skikkelig slik at vi får en løsning som elever og ansatte kan leve med i mange år. Også midlertidige løsninger...

av Macdonald, Cheryl, 23.08.16

Optimistisk etter Arendalsuka

-Seminaret om Grønne datasenter på Sørlandet, var viktig og jeg er optimistisk på vegne av denne nye næringen i vår region, forteller fylkesordfører Terje Damman, etter et av en rekke arrangement som...

av Macdonald, Cheryl, 23.08.16

Opplev PLASTIKK 2016 søndag 28. august

Etter et opphold med plastbåtdefilering under Tall Ships Races i 2015, er Vest-Agder museet igjen tilbake med museumsregattaen PLASTIKK. Denne gangen godt styrket med det nye aktivitetshuset i...

av Torkelsen, Jan H., 23.08.16

Husk oppmelding til privatisteksamen

Skal du opp til privatisteksamen? Husk da fristen som i vårhalvåret er 1.februar og høsthalvåret 15.september. Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i...

av Torkelsen, Jan H., 23.08.16

Agderseminaret 2016 - På vandring og på flukt

Torsdag 13. og fredag 14. oktober arrangeres Agderseminaret 2016. Tittelen på seminaret i år er På vandring og på flukt. Migrasjon i historisk perspektiv. Ikke siden andre verdenskrig har flere...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.16

Krav om bruk av lærlinger i offentlige oppdrag

Regjeringen vil at det skal være lærlinger på alle større bygge- og anleggsarbeid som det offentlige betaler for. – Det offentlige har vært for Krav om bruk av lærlinger i offentlige oppdrag lite...

av Torkelsen, Jan H., 22.08.16

Fest over tunnelåpning i Sirdal

Det var stort fremmøte av fornøyde sirdøler, representanter fra offentlige myndigheter og fra anleggsbransjen da et av landsdelens største og mest etterlengtede veisikringsprosjekter ble åpnet på...

av Torkelsen, Jan H., 19.08.16

Lista fyr i vinden med gjennomført trainee prosjekt

I dag har Silje E. Havn presentert resultater for prosjektåret som trainee med prosjektet Lista fyr-naturlige opplevelser hele året. Farsund 365 har vært arbeidsgiver, UiA har hatt veilederrolle og...

av Hemsett, Siv, 19.08.16

Markert økning i bommene rundt Farsund

I følge fersk statistikk fra Lister bompengeselskap har det i løpet av perioden fra årsskiftet og til og med juli i år vært en økning på total tre prosent gjennom selskapets tre bomstasjoner. Den...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.16

Vest-Agder-museet er nominert til Årets museum i Norge

Vest-Agder-museet er nominert til Årets museum i Norge 2016 skriver Norges museumsforbund på sine nettsider. Prisen deles ut under Museumsforbundets landsmøte i Molde 14. september. Sammen med...

av Torkelsen, Jan H., 18.08.16

Rekordbesøk på Nordberg Fort på Lista

- Det har aldri vært så mange besøkende i løpet av en sommer. Det er helt utrolig. Lista fyker i været med besøkstallene. Det er gøy å se at det kommer mange folk her og å kunne snakke med dem, sier...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.16

KS-glede over at kulturhusene får momskompensasjon

- Det er gledelig at skattemyndighetene nå har snudd i saken om moms på kulturhus. Avgjørelsen er i tråd med det KS i lang tid har hevdet overfor regjeringen. Denne saken har skapt stor bekymring...

av Torkelsen, Jan H., 17.08.16

Informasjon om skoleskyss for videregående - skoleåret 2016/2017

Fylkeskommunen har ansvaret for skoleskyss til videregående skole. Fra skoleåret 2016/2017 har Vest-Agder fylkeskommune ett nytt reglement for for skyss til videregående skoler i Vest-Agder. Her...

av Mathisen, Elisabeth Hording, 16.08.16

Det har vært en ulykkessommer i trafikken

Antall trafikkdrepte har økt betydelig i sommer. Bare i juli måned har 22 omkommet på veiene. I fjor omkom 15 i julitrafikken. For Vest-Agders del er det sørgelig å konstatere at det i juli i år omkom...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.16

Stordriftsdagen på Setesdalsbanen ble igjen en suksess

Tradisjonen tro avviklet Setesdalsbanen sin årlige stordriftsdag søndag 14. august. Det vil si at alt tilgjengelig materiell var i drift. Banen hadde også 33 frivillige i jobb denne dagen. I tillegg...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.16

Kvinner bruker oftere stemmeretten

Tradisjonelt har menn hatt en noe høyere valgdeltakelse enn kvinner: Ved de første valgene etter andre verdenskrig lå valgdeltakelsen blant menn 6–7 prosentpoeng over den blant kvinner. På slutten av...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.16

Sørlandsrådet med i mobilisering mot nedtrapping av forsvarsaktiviteten på Kjevik

I Langtidsplanen for Forsvaret er det særlig ett punkt som berører Sørlandet. Det legges opp til at Luftforsvarets virksomhet ved Kjevik avvikles gradvis frem til 2025. Befalsskolen på Kjevik skal...

av Torkelsen, Jan H., 12.08.16

Ryvingen varde i Mandal fredet

Denne uke ble det gjennomført en markering av Riksantikvarens fredning av 21 av Kystverkets kulturhistoriske eiendommer. En av disse er Ryvingen varde i Mandal. -Det innebærer at ingen kan bygge en...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.16

Kultur: Mest for kvinner – og høyt utdannede

Det er flere kvinner enn menn som bruker de tradisjonelle kulturtilbudene. Kvinner går i større grad på teater, ballett-/danseforestillinger, kunstutstillinger og folkebibliotek. Menn går derimot...

av Torkelsen, Jan H., 11.08.16

Buss: Nye ruteplaner og rutetilbud fra 15. august

Høsten 2016 blir det gjennomført en del endringer og justeringer i ruteplanene i Vest-Agder. For å bedre håndtere passasjerøkning i rushtiden blir det på flere linjer satt opp flere avganger. Det blir...

av Torkelsen, Jan H., 10.08.16

Arendalsuka 15. til 20. august

Arendalsuka har besfestet seg som en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og møter folk for debatt og utforming av politikk for nåtid og...

av Torkelsen, Jan H., 09.08.16

Vil delta på datasenterfesten

Norge er i en unik global situasjon. Vi går, som eneste land i verden (foruten Island), mot et rekordoverskudd av fornybar kraft. Halvparten av dette overskuddet kommer på Sørlandet. For å kunne...

av Torkelsen, Jan H., 09.08.16

Skattetall for kommuner og fylkeskommuner januar-juni

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at skatteinntektene i første halvår utgjorde 73,8 milliarder kroner for kommunene og 15,6 milliarder kroner for fylkeskommunene. Sammenliknet med tilsvarende...

av Torkelsen, Jan H., 09.08.16

Fylkeskommunene øker stadig satsingen på samferdselsformål

Fylkeskommunenes brutto driftsutgifter til samferdselsformål økte med 5 prosent og endte på drøyt 23,5 milliarder kroner i 2015. Av dette gikk 8,3 milliarder kroner til drift og vedlikehold av...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.16

Dyrest drosje i Oslo, tredje dyrest i Vest-Agder

I 2015 var drosjeprisen med passasjer 29 kroner per kilometer for landet sett under ett. For hele landet var kilometerprisen med passasjer på samme nivå i 2015 som i 2014. Det var betydelige regionale...

av Torkelsen, Jan H., 08.08.16

Nå rives jernstøperiet på Dalane

Etter en anbudsrunde er det inngått avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Veidekke AS om rivning av gamle jernstøperiet på Dalane i Kristiansand. Arbeidet startet opp i juni og skal være avsluttet...

av Torkelsen, Jan H., 05.08.16

Møt UiAs nye lærlinger

Universitetet i Agder er en attraktiv virksomhet for lærlinger fra videregående skole. Men lærlingene er også en fantastisk ressurs for UiA, og i år er det plass til enda flere enn før. -Noen ganger...

av Torkelsen, Jan H., 04.08.16

Fyrmuseumsdirektøren på Lindesnes slått til ridder

Tåkelurens dag 2016 var en ekstra spesiell dag for Lindesnes fyr med en historisk begivenhet. Jo van der Eynden, som har vært direktør for fyrmuseet siden starten, blir pensjonist og den nye...

av Torkelsen, Jan H., 04.08.16

Størst økning i søkere på helse- og oppvekstfag

Med 20 prosent flere søkere siden 2014, er helse- og oppvekstfag det utdanningsprogrammet på Vg1 som har hatt størst vekst i interesse innen videregående opplæring på landsplan de siste årene. Siden i...

av Torkelsen, Jan H., 03.08.16

Viktig dialogmøte om Sirdal videregående skole under Blinkfestivalen

Etter initiativ fra ordfører Thor Jørgen Tjørhom i Sirdal kommune ble det i forbindelse med Blink skifestival i Sandnes 27. til 30. juli arrangert et dialogmøte mellom politisk ledelse i Vest-Agder-...

av Torkelsen, Jan H., 03.08.16

Ny digital oversikt over krigsminner i Vest-Agder

I løpet av krigsårene 1940-1945 bygget den tyske okkupasjonsmakten mange forsvarsverk på Agder. Restene av disse befestningene finner du fortsatt, som de eneste synlige sporene etter andre...

av Torkelsen, Jan H., 02.08.16