• Klimamøte
  av Endre Helgeland/Inger Holen, 30.09.16

  Agder designer oppskriften på en klimavennlig region

  Tirsdag 27. september samlet representanter fra regionens næringsliv, akademia, og offentlig sektor...

  Les mer
 • Sirdal Kommune Illustrasjon Fra Samfunnsdel
  av Torkelsen, Jan H., 30.09.16

  Positiv tilbakemelding til planopplegg for samfunnsutvikling i Sirdal

  Sirdal kommune har lagt ut forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel til høring. Den er...

  Les mer
 • Mulighetsstudie For Tangvall
  av Torkelsen, Jan H., 30.09.16

  Søgne kommune får 225 000 kroner til finansiering av mulighetsstudie for Tangvall

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag å innvilge en søknad fra Søgne kommune...

  Les mer
 • Ny Bybro I Flekkefjord 2016
  av Torkelsen, Jan H., 29.09.16

  Organisering av arbeid med broprosjekt i Flekkefjord er nå på plass

  Vest-Agder fylkeskommune skal bygge ny bro på fylkesvei 44 gjennom Flekkefjord sentrum. For å komme...

  Les mer
 • Bergsakerheia I Lyngdal
  av Torkelsen, Jan H., 29.09.16

  Positiv uttalelse til kommunedelplan for Bergsakerheia i Lyngdal

  Lyngdal kommune er i startfasen i arbeidet med en kommunedelplan for Bergsakerheia. Fylkeskommunens...

  Les mer
 • Sylvi Listhaug
  av Torkelsen, Jan H., 28.09.16

  Integreringsmottak i fem kommuner, blant dem Kristiansand

  Det er et mål for regjeringen at de som får beskyttelse i Norge raskt kommer i arbeid og blir en del...

  Les mer
 • Julemarked VAM
  av Torkelsen, Jan H., 28.09.16

  Svar på spørreundersøkelse og vinn gratisbilletter til julemarkeder

  -Vi ønsker å vite hva du synes om oss? Vest-Agder-museet ønsker stadig å bli bedre. I den...

  Les mer
 • Bompengestasjon På Fv 43
  av Torkelsen, Jan H., 27.09.16

  Eitt felles bompengeselskap for heile Vestlandet og Sørlandet

  Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust Agder og Vest Agder fylkeskommunar har, etter vedtak i...

  Les mer
 • Ny Bybro I Flekkefjord 2016 Multiconsultillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 27.09.16

  Oppstart på bybroarbeidene i Flekkefjord

  Nå er vi i gang! Det skriver Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen i en brosjyre de har...

  Les mer

4,3 millioner kroner til nytt eller bedre bredbåndstilbud i Vest-Agder

Stortinget bevilget i 2016 til sammen 126,5 millioner kroner over statsbudsjettet til bredbåndsutbygging i distriktene. Midlene gir nå om lag 9 200 husstander nytt eller forbedret bredbåndstilbud....

av Torkelsen, Jan H., 27.09.16

Fylkeskommunale priser og stipend. Fristen utgår 1. oktober

Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut flere priser og stipend. Søk på stipend og send inn forslag til kandidater til fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen. Forslags- og søknadsfrist er 1....

av Torkelsen, Jan H., 26.09.16

Flott åpning av Økouka i Agder i Hakkebakkeskogen

Jeg håper at Økouka kan være med å stimulere til økt produksjon av økologisk mat i Agder slik at etterspørselen i større grad kan dekkes av norskproduserte varer, sa fylkesordfører Terje Damman da han...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.16

Fylkeskommuner og kommuner konkurrerer om Klarspråksprisen

Tidligere har kun statlige virksomheter kunnet bli tildelt Klarspråkprisen. Nytt av året er at kommuner og fylkeskommuner kan konkurrere om en egen pris. Juryen tar nå imot nominasjoner. - Prisene er...

av Torkelsen, Jan H., 26.09.16

Populært idrettsfagtilbud på Kvadraturen skolesenter

På Idrettsfag ved Kvadraturen skolesenter vil elevene i løpet av tre år få utfolde seg i mange forskjellige idretter, aktiviteter og treningsformer. Også mer utradisjonelle aktiviteter som mange ikke...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.16

Nytt prosjekt om felles kultursatsing

Det er nå satt i gang et felles kulturprosjekt i regi av KS og Norsk kulturskoleråd som skal bidra til å sette kulturskolene, og kulturfeltet generelt, inn i en helhetlig kommunal og fylkeskommunal...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.16

Yrkesutdanningene skal fornyes

Regjeringen vil fornye innholdet i yrkesfagene, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Våren 2016 leverte fem yrkesfaglige utvalg sine rapporter og anbefalinger. I april 2016 fikk...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.16

Ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren

Hvordan står det til med ytringskulturen i norske kommuner og fylkeskommuner? Kan ansatte fritt uttale seg, og blir de godt nok ivaretatt dersom de varsler om kritikkverdige forhold? Et nytt...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.16

Innholdsrikt høstprogram i museene i Vest-Agder

Her finner du en samlet oversikt over høstens aktiviteter i museene i Vest-Agder. Det er mange muligheter for spennende og lærerike opplevelser og aktiviteter på Vest-Agder museets mange enheter rundt...

av Torkelsen, Jan H., 21.09.16

Vil ha bedre bruk av teknologi i skolen

Neste høst vil regjeringen legge frem en ny IKT-strategi for skolen. – Vi vil ha innspill til hvordan vi kan bruke teknologiske løsninger bedre, slik at det bidrar til at elevene lærer mer, sier...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.16

Utvikling av mellomledere i skolen

Hvilken rolle spiller mellomledere i innovasjon og skoleutvikling, og hvilke forutsetninger må være på plass for at mellomledere kan utøve god pedagogisk ledelse? Dette har Rambøll kartlagt har på...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.16

Mange svar frå ungdommane i UKM storbyundersøking

Ein av ti ungdommar har eit forhold til UKM (Ung Kultur Møtes), som utøvar eller som publikum. Færre ungdom i Kristiansand og andre større byar deltek mindre grad i UKM enn ungdom i små kommunar...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.16

Fylkesbiblioteket i dialogmøte med de frivillige

Torsdag 15. september var det samling for leseombud og andre frivillige i Vest-Agder. Frivillige som er tilknyttet enten bibliotekene eller frivilligsentralene var målgruppe. Tema var rom for...

av Torvald Hellum/Jan Torkelsen, 19.09.16

De sosioøkonomiske konsekvensene av rushtidsavgiften skal nå kartlegges

Bystyret i Kristiansand ba i et møte før sommeren administrasjonen om å utarbeide en evalueringsrapport som berører de sosioøkonomiske konsekvensene rushtidsavgiften har hatt i Kristiansandsregionen....

av Torkelsen, Jan H., 16.09.16

Agders største yrkesvalgmesse for elever på 9. og 10. trinn

Yvalg er Agders største yrkesvalgmesse for elever på 9. og 10. trinn og arrangeres 27.-28. september i Gimlehallen i Kristiansand. Messen presenterer utdanningsmulighetene i Agder. Elevene kan se frem...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.16

Ansvaret for kollektivtrafikken må fortsatt ligge hos fylkeskommunene

Stortinget har i forbindelse med behandlingen av kommunereformen vedtatt å overføre nye oppgaver til kommunene. En samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene vil bli lagt frem våren 2017,...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.16

Ingen uttalelse fra Aust-Agder fylkeskommune til bymiljøavtale

Fylkesutvalget i Aust-Agder hadde denne uken på dagorden en sak om innholdet i en kommende bymiljøavtale for kristiansandsregionen. Fylkesutvalget besluttet at Aust-Agder fylkeskommune ikke tar...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.16

Velkommen til Økouka i Agder 2016

Fra 25. september til 1. oktober kan du delta på mange arrangementer om økologisk mat. Er du interessert i økologisk mat og økologisk landbruk? Da er Økouka noe for deg! Det blir fokus både på...

av Torkelsen, Jan H., 15.09.16

Vest-Agder-museet er Årets museum 2016!

Vest-Agder-museet ble overrakt prisen Årets museum 2016 av statssekretær Bård Folke Fredriksen under åpningen av Det nasjonale museumsmøtet på Krona, Romsdalsmuseet onsdag kveld. Vest-Agder-museet...

av Torkelsen, Jan H., 15.09.16

Det drives en omfattende innsats innen stedsutvikling i Vest-Agder

Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om hvordan fylkeskommunens plan- og miljøseksjon ivaretar forvaltningen av tilskudd- og virkemidler. I orienteringen var et av temaene tildelingen av midler...

av Torkelsen, Jan H., 15.09.16

Utredningen om en ny region Agder høringsklar i begynnelsen av oktober

Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder besluttet i april å gå inn i forhandlinger om å etablere en ny region Agder. Det er nedsatt et forhandlingsutvalg som består av fylkesordførerne,...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.16

Fylkeskommunal støtte til IKT-klyngen Digin

Digin er en av Norges største IKT-klynger. Den har rundt 70 små og mellomstore medlemsbedrifter fra begge Agder-fylkene, med en samlet årlig omsetning på rundt 1,75 milliarder kroner og 1150 ansatte. ...

av Torkelsen, Jan H., 14.09.16

Fylkesutvalget støtter prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtale

Fylkesutvalget stilte seg i dag bak en innstilling i en høringssak som omhandler prinsippvedtak for bompengefinansiering av bymiljøavtalen for kristiansandsregionen. Innstillingen er utarbeidet av et...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.16

Får ros fra Riksantikvaren for kulturminnevernet

21 kommuner i landet får toppkarakter fra Riksantikvaren for sitt arbeid med kulturminner. Blant kommunene helt på topp befinner Kristiansand seg. I den nest beste gruppen finner en Vennesla. De...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.16

Bak fasaden i Buen kulturhus i Mandal

Vest-Agder-museets utstilling «Bak fasaden» er på vandring i fylket. Onsdag 14. september klokken 18.00 åpner den i Galleri Buen, og som eneste utstillingssted vises originalen av Adolph Tidemands...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.16

Besøksrekord for Vest-Agder-museet i fjor

Besøkstallet for Vest-Agder-museet IKS var i 2015 på totalt 90 801. Dette er besøksrekord med over 5 000 flere besøkende enn i forrige rekordår i 2014. Økningen er særlig kommet på Setesdalsbanen som...

av Torkelsen, Jan H., 12.09.16

Regionforhandlingene har egen nettside

En ny region Agder? På regionagder.no kan du holde deg oppdatert om forhandlingene mellom Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune om en mulig ny region Agder.

av Torkelsen, Jan H., 12.09.16

Søndagsopplevelse - Da olja kom til Mandal

Mandal museum og Risøbank IKS markerer kulturminnedagene med arrangement søndag 11. september. Årets nasjonale tema er «Se hva vi kan. Kompetanse og kunnskap i kulturminnevernet». Museet forteller hva...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.16

Lindesnes kommune i gang med planarbeid for kulturminner

Lindesnes kommune har i sommer satt i gang planarbeid for en kommunedelplan for kulturminner. Kommunen har sendt ut et forslag til planprogram på høring. Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur- og...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.16

Det kan bli endringer av flybusstilbudet i Kristiansand

Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø behandlet onsdag en sak hvor flybusstilbudet i Kristiansand er evaluert. Hovedutvalget besluttet å anmode Agder kollektivtrafikk (AKT) om å se på...

av Torkelsen, Jan H., 08.09.16

Nei til fylkeskommunalt tilskudd til gangbro på Feda i Kvinesdal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet onsdag at Vest-Agder fylkeskommune ikke vil omprioritere midler fra en midlertidig gangbro ved fylkesvei 804 Feda bru til en kommunal gangbro over...

av Torkelsen, Jan H., 08.09.16

Samferdselspolitikerne går inn for nytt bompengesystem i kristiansandsregionen

Fylkeskommunen har nå til behandling en høringssak som omhandler prinsippvedtak for bompengefinansiering av bymiljøavtalen for kristiansandsregionen, Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.16

Mange var om bord i dampskipet Hestmanden i fjor

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag årsberetningen for 2015 for Stiftelsen Hestmanden. Bakgrunnen for det er at fylkeskommunen samarbeider og gir et årlig tilskudd...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.16

Vest-Agder på landstoppen i gjennomføringsandel i videregående skole

Elevene i Vest-Agder kommer inn i videregående opplæring med grunnskolepoeng under landssnittet. Gjennomføringsgraden er i landstoppen. Det er grunn til å si at skolene og lærebedriftene i fylket gir...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.16

Videregående skole - vil at elevenes ansikt skal være fullt synlig

Fylkestinget skal i førstkomne møte i oktober ta endelig stilling til en eventuell endring i ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder. Endringen dreier seg om...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.16

Videregående skole - nye regler for oppmøte og fravær er nå fastsatt

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i dag et forslaget til en ny paragraf om oppmøte og fravær i forskrift til ordensreglementfor elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder. De...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.16

Ta eksamensforberedende kurs i høst

Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler. Elever som fikk karakteren 1 i vår, kan gå opp til det som kalles ny, utsatt og særskilt eksamen. Hvis...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.16

Drosjenæringen kan få nye og mer tidsmessige rammebetingelser

Regjeringen legger nå opp til å vurdere enkelte endringer i drosjereguleringen, blant annet at ny teknologi skal kunne tas i bruk for å beregne pris og at forbrukerne sikres bedre informasjon om...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.16

Konkurranse for videregående skoler om fremtidens sjømatnæring

Vi trenger flere kloke hoder og flinke hender til å forme fremtidens sjømatnæring. Gjennom konkurransen «Ringer av vann- Sjømat for fremtiden» skal flere tusen elever i videregående opplæring over...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.16

Reiser landet rundt for å inspirere flere jenter til å ta utdanning innen teknologi

- Jeg håper min historie kan motivere flere jenter til å velge en utdanning innen teknologi, sier Ellen Therese Rasmussen. Hun er av dem som nå drar ut på turné. Sunniva Rose og Ellen Therese...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.16

Interpellasjon om gyldig fraværsmulighet for kjøretimer

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn en interpellasjon til fylkesordføreren i Vest-Agder med tittel: Kjøretimer må gi gyldig fravær for alle elever som tar lappen i den...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.16

Hva med en naturlostur på Sjølingstad på søndag?

Bli med på søndagstur fra Sjølingstad Uldvarefabrik vest for Mandal 4. september klokken 12.00. Turen går som en rundtur fra Sjølingstad Uldvarefabrik om Romedal, Blørstad, ned den gamle rideveien til...

av Torkelsen, Jan H., 01.09.16