• Jan Tore Sanner
  av Torkelsen, Jan H., 31.10.16

  Sanner legger Fylkesmannen i Agder til Arendal

  Fylkesmannsembetene i Aust- og Vest Agder ble besluttet sammenslått 14. november 2014....

  Les mer
 • Camilla Thomassen
  av Torkelsen, Jan H., 31.10.16

  Camilla Thomassen konstituert som elev- og lærlingombud

  Stine Grimsrud har sluttet i et vikariat som elev- og lærlingombud i Vest-Agder. Hun er ansatt i en...

  Les mer
 • Kjøreopplæringsskilt
  av Torkelsen, Jan H., 31.10.16

  Fylkesordføreren mener kjøretimer ikke skal godkjennes som gyldig skolefravær nå

  Til fylkestingets oktobermøte hadde fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene sendt inn...

  Les mer
 • Janne Karin Nesheim 2015 A
  av Torkelsen, Jan H., 31.10.16

  Janne Karin Nesheim (Ap) får permisjon fra fylkespolitikken

  Fylkestinget innvilget i sist møte en søknad fra fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim fra...

  Les mer
 • Fattigdomsutstilling Motiv
  av Torkelsen, Jan H., 28.10.16

  Utstillingsåpning 1. november: Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet

  Fattigdom er fortsatt et høyst samfunnsrelevant tema, som berører mer enn ti prosent av befolkningen...

  Les mer
 • Stein A. Ytterdahl
  av Torkelsen, Jan H., 28.10.16

  Fylkesmannen støtter ett Agder

  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har i dag sendt sin uttalelse til høringen av forslaget om å slå...

  Les mer
 • Mandal Kirke
  av Torkelsen, Jan H., 28.10.16

  Fylkeskommunen har ikke planer om å ta initiativ til et spleiselag for Mandal kirke

  -Jeg har ikke planer om å bestille en sak knyttet til et konkret regionalt spleiselag i forbindelse...

  Les mer
 • Parisavtalen
  av Torkelsen, Jan H., 27.10.16

  Fylkeskommunen driver en omfattende oppfølging av Parisavtalen

  Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen hadde til fylkestingets møte tidligere denne uken sendt inn...

  Les mer
 • LIM Plan Illustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 27.10.16

  Prøveordning med et brukerpanel for likestilling, inkludering og mangfold

  Fylkestinget vedtok onsdag at det skal opprettes et brukerpanel for likestilling, inkludering og...

  Les mer

Line Strisland (AP) tilbake i fylkestinget

Line Strisland fra Arbeiderpartiet søkte like etter fylkestingsvalget i 2015 om permisjon fra fylkestinget i to år på grunn av at hun i denne perioden skulle være bosatt i Shanghai, Kina. Fylkestinget...

av Torkelsen, Jan H., 27.10.16

Elevenes ansikt skal være fullt synlig

Fylkestinget vedtok i dag en endring i ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder. Endringen dreier seg om bruk av hodeplagg som dekker elevenes ansikt. Ordlyden i...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.16

Fylkestinget støtter ikke fylkesmannens anbefalinger om ny kommunestruktur

Fylkestinget vedtok i går ikke å slutte seg til de anbefalinger som fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har gitt i kommunereformarbeidet i Vest-Agder. Et flertall, bestående av representantene fra AP,...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.16

Ny samfunnskontrakt skal bidra til flere læreplasser

I mars inngikk staten og partene i arbeidslivet en ny sentral samfunnskontrakt for flere læreplasser. I samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune har det vært arbeidet med å få det etablert en regional...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.16

Fylkeskommunen vektlegger opplæringstilbud for minoritetsspråklige

Det siste året har det ankommet mange asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente til Vest-Agder. Opplæringsbehovet for unge og voksne minoritetsspråklige er derfor stort om de raskest mulig skal...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.16

Fylkestinget vil ha Grenlandsbanen inn i Nasjonal Transportplan fra 2018 til 2029

Jernbaneverket, har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utarbeidet en konseptvalgutredning for en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, kalt Grenlandsbanen. Utredningen utgjør det...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.16

Påmeldingsfrist 25. oktober til Trebiennalen 2016 i Arendal

I flere år har det vært arrangert trebiennale på Sørlandet. Arrangementet har vært holdt flere steder. Årets arrangement vil finne sted i KUBEN i Arendal 1. november. Årets trebiennal vil rette...

av Torkelsen, Jan H., 24.10.16

Ny-Hellesund kulturmiljø er fredet

Kulturmiljøet i Ny-Hellesund, sør for Kristiansand, er typisk for uthavnene langs sørlandskysten mellom 1650 og 1880. Fredag ble kulturmiljøfredningen av Ny-Hellesund vedtatt i statsråd. Det...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.16

Gründeruka Agder arrangeres fra 14. til 20. november

I samarbeid med en rekke partnere inviterer Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner til en spennende uke med fokus på kreativitet, forretningsutvikling og gründerskap. Gründeruka Agder har som mål å bidra...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.16

Ny Varoddbru klar våren 2020

Byggingen av ny Varoddbru over Topdalsfjorden i Kristiansand starter vinteren 2017. Anleggsvirksomheten vil vare i om lag tre år frem til våren 2020. Statens vegvesen opplyser at byggeaktiviteten kan...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.16

God og tett dialog mellom fylkeskommunen og kommunene i Vest-Agder

Gjennom flere år har fylkeskommunen hatt en ordning hvor det inngås samarbeids- og utviklingsavtaler med de enkelte kommunene. Disse følges opp blant annet gjennom et årlig oppfølgingsmøte. På disse...

av Torkelsen, Jan H., 21.10.16

Ros til Sirdal for planprogram

Sirdal kommune starter nå arbeid med kommunedelplan for Sirdal nord. Den skal erstatte den gjeldende kommuneplanens arealdel og delplaner for Sinnes-Tjørhom, Fidjeland-Kvæven og Ådneram-Suleskard som...

av Torkelsen, Jan H., 20.10.16

Vil ha Grenlandsbanen inn i kommende Nasjonal Transportplan

Jernbaneverket, har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utarbeidet en konseptvalgutredning for en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, kalt Grenlandsbanen. Utredningen utgjør det...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.16

Ambisiøs og entusiastisk satsing i Hunsfos næringspark

-Vår visjon er å skape en av regionens største nærings- og industriparker. Etter at Hunsfos papirfabrikk gikk konkurs i 2011, ble de enorme lokalene på Hunsøya stående tomme. En gjeng lokale...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.16

Ungdomsbedrift virker

Ungt Entreprenørskap (UE) har gjennomført en undersøkelse blant elever som deltok i Ungdomsbedrift (UB) i skoleåret 2015/16. Den viser at Ungdomsbedrift utfordrer elever til å tenke nytt og skape...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.16

Interpellasjon om synliggjøring av fylkeskommunens forhold til Parisavtalen

Fylkestingsrepresentant Birte Simonsen fra Miljøpartiet De Grønne har sendt inn en interpellasjon til fylkestingets samling 25. og 26. oktober. Hun ber fylkesordfører Terje Damman besvare hvordan han...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.16

Tilskudd til informasjonstiltak i forbindelse med stortingsvalget 2017

For å bidra til å øke valgdeltakelsen og de stemmeberettigedes kunnskap om valget er det opprettet en tilskuddsordning. Tilskuddet kan dekke utgifter knyttet til informasjonstiltak, for eksempel...

av Torkelsen, Jan H., 18.10.16

To millioner i tilskudd til utstyr på Mechatronics Innovation Lab

Fylkesutvalget besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune bevilger inntil to millioner kroner i 2016 til Mechatronics Innovation Lab (MIL) til anskaffelse av utstyr. Bevilgningen skal bidra til...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.16

Fortsetter bredt samarbeid om utbygging av digital infrastruktur

Det Digitale Agder (DDA) har i flere år arbeidet med prosjekter som har skaffet kommunene og fylkeskommunene gunstige avtaler for bredbånd og telefoni, og som har gitt mye utbygging av digital...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.16

NHO ønsker en utvidet bymiljøavtale-ordning

Da Sørlandsrådet torsdag hadde den kommende Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2029 på dagsorden var NHO invitert til å komme med innspill sett fra næringslivets side. NHO-rådgiver Trond...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.16

How to make school heimat

Det tredje møte i Erasmus+ prosjektet Heimat Europa ble avviklet i Bielefeld 27.september til 1. oktober. Prosjektet startet som et Lister-prosjekt og Eilert Sundt og Flekkefjord videregående skoler...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.16

Offensive innspill til kommende stortingsmelding om industriens rammevilkår

Stortinget ba før sommeren regjeringen legge frem en stortingsmelding om industriens rammevilkår. Næringsdepartementet arbeider derfor nå med en industrimelding. Etter planen vil den bli fremlagt for...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.16

Økt påvirkningstrykk fra Agder mot kommende Nasjonal Transportplan

Sørlandsrådet, som er den politiske styringsgruppen for arbeidet med Regionplan Agder 2020, har som mål å få gjennomslag for viktige prosjekt innen de ulike transportformene i kommende Nasjonal...

av Torkelsen, Jan H., 13.10.16

Støtter næringssatsinger i Lindesnesregionen

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på 437 500 kroner til Lindesnesregionen Næringshage AS. Midlene skal benyttes til å gjennomføre et næringshageprogram....

av Torkelsen, Jan H., 13.10.16

100 000 kroner til årets TV-aksjon

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. TV-aksjonen er blitt arrangert hver høst en søndag i oktober siden 1974. I år går...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.16

Nytt reglement sikrer kvalitet på årlige anskaffelser for rundt 650 millioner kroner

Vest-Agder fylkeskommune har nå iverksatt et nytt innkjøpsreglement. Det inneholder både et regelverk til daglig bruk og en veileder til lovverket. Fylkeskommunen foretar anskaffelser for rundt 650...

av Torkelsen, Jan H., 12.10.16

Interpellasjon til fylkesordføreren: Mandal kirke, ett spleiselag?

Christian Eikeland, gruppeleder for Fremskrittspartiet i fylkestinget, har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Han spør om fylkesordføreren vil ta ett initiativ til at...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.16

Fylkesutvalget støtter ikke fylkesmannens anbefalinger om kommunestruktur

Dersom fylkestinget 25. oktober stiller seg på linje med et flertallsvedtak fylkesutvalget i dag fattet, vil Vest-Agder fylkeskommune ikke slutte seg til de anbefalinger som fylkesmannen i Aust- og...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.16

Anbefaler lik geografisk inndeling av folkevalgte regioner og fylkesmannsembeter

Kommunal og moderniseringsdepartementet har, etter bestilling fra Regjeringen, gjennomført en utredning av fremtidig struktur og størrelse for fylkesmannen. Utredningen skal gi departementet grunnlag...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.16

Antikvitetsdag på Gimle Gård i Kristiansand

Søndag 16. oktober arrangeres antikvitetsdag på Gimle Gård hvor du kan ta med deg en gjenstand og få den vurdert av antikvitetsekspert Ellen Ørnes, kjent fra NRK serien Antikviteter og snurrepipperier...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.16

Innmelding av representanter til Ungdommens Fylkesting 2016-2017

Ungdommens fylkesting i Vest-Agder (UFT) er inne i sin tredje periode. 5.-6. desember er det duket for møte der UFT for 2017 konstitueres, det velges nytt Ungdommens fylkesutvalg (UFU) og det vedtas...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.16

KS: Fylkeskommunenes regionale utviklingskraft svekkes drastisk

Regjeringen foreslår nok en gang å redusere midlene til regional utvikling gjennom fylkeskommunene. Sammenlignet med midlene som ble foreslått bevilget over post 60 i 2016, er midlene til regional...

av Torkelsen, Jan H., 10.10.16

Meir til fagskolar og yrkesfag

Regjeringa fører vidare satsinga på yrkesretta utdanningar i statsbudsjettet for 2017, og foreslår 58 millionar kroner til å styrke fagskolar og 30 millionar kroner til å styrke kompetansen til...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.16

Den nasjonale opplæringskonferansen blir i Kristiansand i 2017

Vest-Agder fylkeskommune er arrangør av den nasjonale opplæringskonferansen i 2017. Målgruppen for konferansen er stortingspolitikere, fylkespolitikere, medlemmer av yrkesopplæringsnemndene,...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.16

Statsbudsjettets prioriteringer av tiltak i Vest-Agder

Dette er en oppsamling av tiltak i Vest-Agder som er lagt inn i statsbudsjettforslaget

av Torkelsen, Jan H., 06.10.16

Tilbudsstrukturen for Søgne videregående skole er nå fastsatt

Hovedutvalg for kultur og utdanning drøftet tirsdag tilbudsstrukturen for Søgne videregående skole. Tilbudet har vært oppe til vurdering i fylkeskommunens politiske organer flere ganger de seneste...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.16

Invitasjon til husflidsprodusenter

Vil du være utstiller på julemarkedet vårt? Første søndag i advent, altså søndag 27. november 2016, arrangerer Sjølingstad Uldvarefabrik stort julemarked, kl. 11 – 17. Vi søker deg som produserer...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.16

En halv million til arkitektkonkurranse for nytt museumsbygg på Odderøya

Hovedutvalg for kultur og utdanning anbefalte tirsdag at fylkesutvalget i kommende møte 11. oktober skal bevilge 500 000 kroner til en arkitektkonkurranse til et nytt museumsbygg for Vest-Agder-museet...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.16

Vel to millioner i spillemiddelrenter til anlegg i sju kommuner i Vest-Agder

Hovedutvalg for kultur og utdanning har nå fordelt vel to millioner kroner av såkalte spillemidler til aktivitets- og friluftsanlegg i Vest-Agder. Totalt dreier det seg om 2 026 000 kroner av rente og...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.16

Hvem vinner Kompetanseprisen?

Kompetanseprisen skal løfte frem eksempler på godt kompetansearbeid i Agderregionen. Prisen deles ut årlig under Agderkonferansen, og vinneren er en virksomhet, organisasjon eller enkeltperson som...

av Torkelsen, Jan H., 05.10.16

Viktig bidrag til videre drift av Hestmanden

Torsdag 29. september 2016 kom statssekretær Bård Folke Fredriksen på besøk til Vest-Agder-museet og D/S Hestmanden. Med seg hadde han et viktig bidrag til den videre driften – to millioner kroner i...

av Torkelsen, Jan H., 04.10.16

Oppgaveoverføringene bidrar lite i reformarbeidet

Forslagene om hvilke oppgaver som skal overføres til større kommuner bidrar i liten grad til å nå regjeringens mål med kommunereformen, mener KS. I høringssvaret som ble sendt til Kommunal- og...

av Torkelsen, Jan H., 04.10.16

Les utredningen til forhandlingsutvalget

Nå kan du lese utredningen som forhandlingsutvalget for en ny region Agder, la frem 3. oktober.

av Macdonald, Cheryl, 03.10.16

Opplevelse og turisme

For snart fire år siden satte næringslivet innen turisme og opplevelse seg sammen og formet det som skulle bli en ledestjerne for alle som jobber innen besøksnæringen i Flekkefjord. Siden den gang har...

av Torkelsen, Jan H., 03.10.16