Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune vil bevilge 300.000 kroner til Lindesnes Havhotell som delvis finansiering av prosjektet Lindesnes Expocean. Vedtaket forutsetter at prosjektet fullfinansieres i henhold til finansieringsplanen. Bakgrunnen er at havhotellet planlegger å etablere en undervannsrestaurant basert på videreforedling av naturressurser i havet. Hotellet søker fylkeskommunen om å delfinansiere prosjektet som skal utvikle komplementære opplevelser og produkter som vil styrke selve attraksjonen. Prosjektet skal bidra til å koble marin sektor og reiseliv, samt utvikle et helhetlig besøksmål.

Lindesnes Havhotell ønsker å bidra til utvikling av et helhetlig besøksmål på Lindesnes i tett samarbeid med Lindesnes Fyrmuseum. Lindesnes Fyr er en sterk merkevare og et besøksmål med stor attraksjonskraft og høy kvalitet. Lindesnes fyrmuseum har kommet langt i arbeidet med å utvikle opplevelser på, og i tilknytning til, fyret. Prosjektet vil i samarbeid med fyrmuseet bygge videre på ulike idéer og konsepter som vil være salgbare nasjonalt og internasjonalt mot ferie- og fritidsmarkedet og kurs- og konferansemarkedet.

I prosessen vil eksisterende aktører bli involvert, i tillegg til at nye initiativ vil kunne vokse frem. Lindesnes Havhotell har som mål å bidra til å skape aktivitet, utvikling og ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Prosjektets mål er å bidra til å utløse ny vekst og verdiskaping gjennom videreforedling av naturressurser i havet. Verdens beste undervannsrestaurant skal skapes i Lindesnes og bli en ny spydspiss i arbeidet med blå vekst for en grønn fremtid.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. november 2016 | Skriv ut siden