• Julekule
  av Torkelsen, Jan H., 22.12.16

  Gavedryss til museene

  Nylig mottok Kristiansand museum og Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum en tidlig julegave fra...

  Les mer
 • Spadag På Audnedal Omsorgssenter
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.16

  Byremo-elever arrangerte spa-dag på Audnedal omsorgssenter

  Elevene på Byremo videregående skole bryr seg. De markerer seg positivt i lokalmiljøet. Tidligere i...

  Les mer
 • Skiskytter Fra Sirdal Videregående Skole
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.16

  Sirdal videregående takker fylkespolitikerne for julegave

  -Vi har vært riktig så snille i år og fylkespolitikerne er vår julenisse! Da er det endelig...

  Les mer
 • Buss På Varoddbrua
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.16

  Nytt busstilbud mellom Kjevik og Kristiansand sentrum

  Haga buss/Flybussen har sagt opp driften av flybusskjøring til og fra Kjevik og Kristiansand...

  Les mer
 • Skreddarburet
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.16

  Riksantikvarens kulturminne for desember er fra Åseral

  På Austegard i Åseral kommune står eit bur frå mellomalderen, kjend under namnet «Skraddarburet»....

  Les mer
 • Nytt Museumsbygg På Odderrøya . Foto Trollvegg
  av Torkelsen, Jan H., 20.12.16

  Arkitektkonkurranse om nytt museumsbygg på Odderøya

  Representantskapet i Vest-Agder-museet har nylig besluttet at det skal utlyses en plan- og...

  Les mer
 • Terje Damman Aa
  av Torkelsen, Jan H., 16.12.16

  Fylkesordføreren: -Kraftoverskuddet i Agder er et enormt potensial

  -I 2020 vil halvparten av Norges kraftoverskudd komme fra Agder. Dette gir oss at enormt potensial...

  Les mer
 • Kvinedal Vgs
  av Torkelsen, Jan H., 15.12.16

  Det videregående skoleanlegget i Kvinesdal skal utbedres

  Fylkestinget vedtok tirsdag, med 22 mot 13 stemmer, at det skal etableres lærerarbeidsplasser og...

  Les mer
 • Byremo Videregående Skole
  av Torkelsen, Jan H., 15.12.16

  Ombygging og nybygging på Byremo videregående skole for 30 millioner kroner

  Fylkestinget besluttet tirsdag enstemmig at fylkeskommunen skal gjennomføre ombygging og nybygg på...

  Les mer

Samhandling og kompetansedeling overordnet innen innovasjon og verdiskaping

Fylkestinget vedtok onsdag et forslag til handlingsplan for perioden 2017 til 2019 knyttet til Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping i Agder 2015-2030 (VINN Agder). I VINN-planen...

av Torkelsen, Jan H., 15.12.16

JA til ETT-Agder

Fylkestinget besluttet i dag, med 25 mot ni stemmer, at Vest-Agder fylkesting skal søke Stortinget om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner med virkning fra 1. januar 2020. Avtalen...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.16

Fylkeskommunen slutter seg til prinsippene for bompengefinansiering av bymiljøavtalen

Fylkestinget sluttet seg i dag, mot stemmene fra representantene fra Fremskrittspartiet og Demokratene, til at det for en fremtidig bymiljøavtale blir etablert et bomsystem i kristiansandsregionen...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.16

Vil ha sammenbygging av ny videregående- og ungdomsskole i Søgne

Sammen med Søgne kommune har fylkeskommunen sett på en eventuell samlokalisering av ny videregående skole og ungdomsskole i Søgne. Dette har vært basert på to mål for en samlokalisering. En slik...

av Torkelsen, Jan H., 14.12.16

Fylkestinget har vedtatt årsbudsjett 2017 på 2,7 milliarder kroner

Fylkestinget vedtok i dag fylkesrådmann Tine Sundtoft sitt forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for de kommende fire årene med en del påplussinger. Fylkesrådmannens budsjettforslag er...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.16

"Julegave" til Lista Røde Kors

-Nå kan vi by på mer enn grøt! Det forteller en begeistret Helene Ravn fra Lista Røde Kors, etter at de har mottatt en sjekk på 15 000 kroner fra fylkesordfører Terje Damman. I år vil Lister Røde...

av Macdonald, Cheryl, 13.12.16

Terje Damman: Det er sannsynlig at Agder-fylkene vil bli en, eller del av en ny region, uansett hva som skjer

I sin årstale til fylkestinget hadde fylkesordfører Terje Damman regionreformen som et av temaene. Han viste til at Aust-Agder fylkesting fatter sin beslutning i dag og at fylkestinget i Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.16

Fylkeskommunen har gjennomført mange viktige tiltak innen samferdsel i år

-Innenfor samferdsel har vi i 2016 fortsatt å jobbe mot våre hovedmål; trafikksikkerhet, gode veier, et sterkt kollektivtilbud, og mer miljøvennlig transport. Dette er året der det ble enighet lokalt...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.16

Fylkesordføreren understreket viktigheten god dialog med befolkningen

Da fylkesordfører Terje Damman i dag holdt sin årstale for fylkestinget innledet han med å vise til enkelte internasjonale aktualiteter fra 2016. Han trakk blant annet frem Brexit - Storbritannias...

av Torkelsen, Jan H., 13.12.16

Nytt bymiljøavtaleinnspill: Byer som vokser skal se boliger og transport i sammenheng

- Byene våre vokser i rekordfart og vi må se boligbygging, arealbruk og samferdsel i sammenheng, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. For å samordne areal- og transportpolitikken...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.16

Mange viktige saker på fylkestingsmøte 13. og 14. desember

Fylkestinget samles til møte på Clarion Hotel Ernst i Kristiansandtirsdag 13 og onsdag 14. desember. De 35 representantene har en omfattende saksliste til behandling. Blant annet skal fylkestinget ta...

av Torkelsen, Jan H., 12.12.16

Sørlandet med på en av verdens største matmesser

Fylkesutvalget besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 240 000 kroner til region Agders deltakelse på Internasjonale Grüne Woche i Berlin 2017. Den er en av verdens største messer...

av Torkelsen, Jan H., 09.12.16

Ungdomspolitikerne vil øke fokuset på UKM-festivalen

Fylkesrådmann Tine Sundtoft vil arbeide for at Ungdommens fylkesting (UFT) skal gi sin støtte til at UKM-festivalen er en viktig arena i Vest-Agder, som fylkeskommunen fortsatt utvikler til beste for...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.16

Over 3,3 millioner kjøretøypasseringer i Listerbommene

Nå foreligger tallmateriale fra Lister Bompengeselskap over trafikken gjennom selskapets tre bomstasjoner i løpet av årets tre første måneder. Der går det frem at det hittil i år er 3 328 475...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.16

Styrker fagskolene og fagskolestudentene

Det skal bli enklere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet. I tillegg skal fagskolene få en pott på 35 millioner kroner for å utvikle kvaliteten på utdanningene. Det...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.16

Bedriftsrekord i Jeg kjører grønt

Aldri har så mange arbeidsplasser deltatt aktivt som i 2016. 166 bedrifter har vært aktive, mot 144 i 2015. Kvadraturen skolesenter var suveren vinner blant bedrifter med over 200 ansatte. 2076...

av Torkelsen, Jan H., 08.12.16

Ungdommens fylkestings handlingsprogram for 2017 er nå klart

Da representantene i det nye Ungdommens fylkesting i Vest-Agder møttes 5. og 6. desember var nær halvparten av de 35 til stede nye. I løpet av den første samlingen var hovedtemaet å utforme et nytt...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.16

Følg fylkestingets desember-møte live på web

Tirsdag 13. og onsdag 14. desember er fylkestinget samlet til et todagers møte på Clarion Ernst Hotel i Kristiansand. Møtet starter første dag klokken 09.00 og andre dag klokken 09.15. Mange har...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.16

Ungdommens fylkesting vil ha styrket skolehelsetjenesten

Ungdommens fylkesting var tirsdag samlet til møte i Flekkefjord. På dagsorden sto både fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for de kommende fire årene. Fylkesrådmann Tine...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.16

Ungdommens fylkesting vil ha utbedret inneklimaet på Kvadraturen skolesenter

Ungdommens fylkesting hadde mandag til behandling en sak om hvordan en skal løse behovet for kapasitetsutvidelse og tilrettelegge skoler i kristiansandsregionen fremover. Tingets representanter gikk,...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.16

Ungdommens fylkesting positivt til opprusting av Byremo videregående skole

Både fylkesutvalget og hovedutvalg for kultur og utdanning har nylig enstemmig gått inn for at fylkeskommunen skal gjennomføre ombygging og nybygg på Byremo videregående skole i Audnedal kommune. I...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.16

Setesdalsbanens materiell må sikres mot forfall

Fylkesutvalget avga i sist møte Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar til Jernbaneverkets forslag til "Landsverneplan for jernbanens kulturminner. Delplan I. Fortid på skinner." Delplanen omfatter...

av Torkelsen, Jan H., 06.12.16

Ungdommens fylkesting vil ha omfattende samlokalisering av videregående- og ungdomsskole i Søgne

Fylkeskommunen har sammen med Søgne kommune vurdert en eventuell samlokalisering av ny videregående skole og ungdomsskole i Søgne. Fylkesutvalget gikk i 29. november inn for en modell for...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.16

Fagskolens tilbudsstruktur blir videreført

Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om tilbudsstrukturen på Fagskolen i Kristiansand og at dagens tilbud blir videreført. Fagskolen har i dag 314 studenter. Det er både heltids- og...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.16

Innfører krav om universell utforming av IKT i utdanningen

Regjeringen vil endre regelverket slik at universell utforming av IKT blir et krav i opplærings- og utdanningssektoren. Det betyr at nettsider, læringsplattformer og digitale læremidler vil kunne...

av Torkelsen, Jan H., 05.12.16

Julehilsen

av Torkelsen, Jan H., 04.12.16

Fylkesutvalget er positiv til at fagskolen flytter til nye lokaler

Fagskolen har i dag gratis lokaler i Kvadraturen skolesenter. Fagskolen i Kristiansand er eneste tilbyder av maritim utdanning mellom svenskegrensen og Haugesund. Det er god søkning til studiet og...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.16

Går inn for opprusting av Byremo videregående skole

Fylkestinget vedtok i april å få utarbeidet et forprosjekt for nybygg og ombygging ved Byremo videregående skole i Audnedal kommune. Siden har en plan- og byggekomite vært i arbeid og fått klargjort...

av Torkelsen, Jan H., 02.12.16

Avtroppende leder av Ungdommens fylkesting: Det er viktig å bry seg!

Karoline Johannessen Litland fra Lyngdal har i tre år vært med i Ungdommens fylkesting i Vest-Agder. Det siste året har hun vært leder. -Da jeg var med på det første møtet i 2013 var jeg 15 år gammel....

av Torkelsen, Jan H., 01.12.16

Fylkesutvalget går inn for at Marnardal tannklinikk avvikles i 2017

I 2013 vedtok fylkestinget i "Tannhelseplan 2013-2016" at, når det gjelder klinikkstruktur, bør det vurderes både organisatoriske og lokaliseringsmessige sammenslåinger for å redusere...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.16

Bidrar til kjøp av Gammeløya ved Flekkerøya i Kristiansand

Fylkesutvalget besluttet i går, mot stemmene fra H og Frp, at Vest-Agder fylkeskommune vil gi et tilskudd på til sammen en million kroner fordelt over årene 2017 og 2018 til kjøp av Gammeløya i...

av Torkelsen, Jan H., 01.12.16