• Spadag På Audnedal Omsorgssenter
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.16

  Byremo-elever arrangerte spa-dag på Audnedal omsorgssenter

  Elevene på Byremo videregående skole bryr seg. De markerer seg positivt i lokalmiljøet. Tidligere i...

  Les mer
 • Byremo Videregående Skole
  av Torkelsen, Jan H., 15.12.16

  Ombygging og nybygging på Byremo videregående skole for 30 millioner kroner

  Fylkestinget besluttet tirsdag enstemmig at fylkeskommunen skal gjennomføre ombygging og nybygg på...

  Les mer
 • Fagskolen I Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 08.12.16

  Styrker fagskolene og fagskolestudentene

  Det skal bli enklere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet. I...

  Les mer
 • Kvad6 1
  av Torkelsen, Jan H., 06.12.16

  Ungdommens fylkesting vil ha utbedret inneklimaet på Kvadraturen skolesenter

  Ungdommens fylkesting hadde mandag til behandling en sak om hvordan en skal løse behovet for...

  Les mer
 • Auditoriet
  av Torkelsen, Jan H., 06.12.16

  Ungdommens fylkesting positivt til opprusting av Byremo videregående skole

  Både fylkesutvalget og hovedutvalg for kultur og utdanning har nylig enstemmig gått inn for at...

  Les mer
 • Ny Søgne Videregående Skole
  av Torkelsen, Jan H., 05.12.16

  Ungdommens fylkesting vil ha omfattende samlokalisering av videregående- og ungdomsskole i Søgne

  Fylkeskommunen har sammen med Søgne kommune vurdert en eventuell samlokalisering av ny videregående...

  Les mer
 • Fagskoleillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 05.12.16

  Fagskolens tilbudsstruktur blir videreført

  Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om tilbudsstrukturen på Fagskolen i Kristiansand og at...

  Les mer
 • Fagskolen I Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 02.12.16

  Fylkesutvalget er positiv til at fagskolen flytter til nye lokaler

  Fagskolen har i dag gratis lokaler i Kvadraturen skolesenter. Fagskolen i Kristiansand er eneste...

  Les mer
 • Byremovgs
  av Torkelsen, Jan H., 02.12.16

  Går inn for opprusting av Byremo videregående skole

  Fylkestinget vedtok i april å få utarbeidet et forprosjekt for nybygg og ombygging ved Byremo...

  Les mer