• Spadag På Audnedal Omsorgssenter
  av Torkelsen, Jan H., 21.12.16

  Byremo-elever arrangerte spa-dag på Audnedal omsorgssenter

  Elevene på Byremo videregående skole bryr seg. De markerer seg positivt i lokalmiljøet. Tidligere i...

  Les mer
 • Byremo Videregående Skole
  av Torkelsen, Jan H., 15.12.16

  Ombygging og nybygging på Byremo videregående skole for 30 millioner kroner

  Fylkestinget besluttet tirsdag enstemmig at fylkeskommunen skal gjennomføre ombygging og nybygg på...

  Les mer
 • Fagskolen I Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 08.12.16

  Styrker fagskolene og fagskolestudentene

  Det skal bli enklere for de som går på fagskole å studere videre ved høyskoler og universitet. I...

  Les mer
 • Kvad6 1
  av Torkelsen, Jan H., 06.12.16

  Ungdommens fylkesting vil ha utbedret inneklimaet på Kvadraturen skolesenter

  Ungdommens fylkesting hadde mandag til behandling en sak om hvordan en skal løse behovet for...

  Les mer
 • Auditoriet
  av Torkelsen, Jan H., 06.12.16

  Ungdommens fylkesting positivt til opprusting av Byremo videregående skole

  Både fylkesutvalget og hovedutvalg for kultur og utdanning har nylig enstemmig gått inn for at...

  Les mer
 • Ny Søgne Videregående Skole
  av Torkelsen, Jan H., 05.12.16

  Ungdommens fylkesting vil ha omfattende samlokalisering av videregående- og ungdomsskole i Søgne

  Fylkeskommunen har sammen med Søgne kommune vurdert en eventuell samlokalisering av ny videregående...

  Les mer
 • Fagskoleillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 05.12.16

  Fagskolens tilbudsstruktur blir videreført

  Fylkesutvalget ble i sist møte orientert om tilbudsstrukturen på Fagskolen i Kristiansand og at...

  Les mer
 • Fagskolen I Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 02.12.16

  Fylkesutvalget er positiv til at fagskolen flytter til nye lokaler

  Fagskolen har i dag gratis lokaler i Kvadraturen skolesenter. Fagskolen i Kristiansand er eneste...

  Les mer
 • Byremovgs
  av Torkelsen, Jan H., 02.12.16

  Går inn for opprusting av Byremo videregående skole

  Fylkestinget vedtok i april å få utarbeidet et forprosjekt for nybygg og ombygging ved Byremo...

  Les mer

Går inn for å utbedre inneklimaet på Kvadraturen skolesenter for 55 millioner kroner

Det pågår nå behandling i de fylkespolitiske organene om hvordan en skal løse behov for kapasitetsutvidelse og tilrettelegge skoler i kristiansandsregionen fremover. Da fylkesutvalget hadde saken på...

av Torkelsen, Jan H., 30.11.16

Positive effekter av samlokalisering av videregående- og ungdomsskole i Søgne

I april vedtok fylkestinget å samarbeide med Søgne kommune for å se på en eventuell samlokalisering av ny videregående skole og ungdomsskole i Søgne. Det er i siden da vært arbeidet med en vurdering...

av Torkelsen, Jan H., 30.11.16

Vest-Agder-museet har egne undervisningsprogram for barnehager og skoler

Museene er viktige læringsinstitusjoner i lokalmiljøet. Derfor tilbyr Vest-Agder-museet egne undervisningsprogram for barnehager og skoler. Vest-Agder-museets tilbud finner du på den enkelte avdelings...

av Torkelsen, Jan H., 28.11.16

Nytt utdanningstilbud til elever som vil skifte fra studiespesialiserende utdanningsprogram

Vest-Agder fylkeskommune har registrert at mange elever hvert år angrer sitt valg av studiespesialiserende utdanningsprogram i løpet av første å på videregående skole. De ønsker å endre til et...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.16

Vil ha videreført ordning med formidlingskoordinatorer på skolene

Hovedutvalg for kultur og utdanning ønsker, mot stemmene fra Arbeiderpartiets representanter, en videreføring av ordningen med formidlingskoordinatorer på de videregående skolene. De skal ha et...

av Torkelsen, Jan H., 23.11.16

Camilla Thomassen konstituert som elev- og lærlingombud

Stine Grimsrud har sluttet i et vikariat som elev- og lærlingombud i Vest-Agder. Hun er ansatt i en ny stilling som kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet. Fylkesutvalget har åpnet for at det...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.16

Fylkesordføreren mener kjøretimer ikke skal godkjennes som gyldig skolefravær nå

Til fylkestingets oktobermøte hadde fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene sendt inn en interpellasjon med følgende spørsmål: Er fylkesordføreren enig med Demokratene i at kjøretimer må...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.16

Elevenes ansikt skal være fullt synlig

Fylkestinget vedtok i dag en endring i ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder. Endringen dreier seg om bruk av hodeplagg som dekker elevenes ansikt. Ordlyden i...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.16

Ny samfunnskontrakt skal bidra til flere læreplasser

I mars inngikk staten og partene i arbeidslivet en ny sentral samfunnskontrakt for flere læreplasser. I samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune har det vært arbeidet med å få det etablert en regional...

av Torkelsen, Jan H., 26.10.16

Ungdomsbedrift virker

Ungt Entreprenørskap (UE) har gjennomført en undersøkelse blant elever som deltok i Ungdomsbedrift (UB) i skoleåret 2015/16. Den viser at Ungdomsbedrift utfordrer elever til å tenke nytt og skape...

av Torkelsen, Jan H., 19.10.16

How to make school heimat

Det tredje møte i Erasmus+ prosjektet Heimat Europa ble avviklet i Bielefeld 27.september til 1. oktober. Prosjektet startet som et Lister-prosjekt og Eilert Sundt og Flekkefjord videregående skoler...

av Torkelsen, Jan H., 14.10.16

Meir til fagskolar og yrkesfag

Regjeringa fører vidare satsinga på yrkesretta utdanningar i statsbudsjettet for 2017, og foreslår 58 millionar kroner til å styrke fagskolar og 30 millionar kroner til å styrke kompetansen til...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.16

Den nasjonale opplæringskonferansen blir i Kristiansand i 2017

Vest-Agder fylkeskommune er arrangør av den nasjonale opplæringskonferansen i 2017. Målgruppen for konferansen er stortingspolitikere, fylkespolitikere, medlemmer av yrkesopplæringsnemndene,...

av Torkelsen, Jan H., 07.10.16

Tilbudsstrukturen for Søgne videregående skole er nå fastsatt

Hovedutvalg for kultur og utdanning drøftet tirsdag tilbudsstrukturen for Søgne videregående skole. Tilbudet har vært oppe til vurdering i fylkeskommunens politiske organer flere ganger de seneste...

av Torkelsen, Jan H., 06.10.16

Populært idrettsfagtilbud på Kvadraturen skolesenter

På Idrettsfag ved Kvadraturen skolesenter vil elevene i løpet av tre år få utfolde seg i mange forskjellige idretter, aktiviteter og treningsformer. Også mer utradisjonelle aktiviteter som mange ikke...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.16

Yrkesutdanningene skal fornyes

Regjeringen vil fornye innholdet i yrkesfagene, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Våren 2016 leverte fem yrkesfaglige utvalg sine rapporter og anbefalinger. I april 2016 fikk...

av Torkelsen, Jan H., 22.09.16

Utvikling av mellomledere i skolen

Hvilken rolle spiller mellomledere i innovasjon og skoleutvikling, og hvilke forutsetninger må være på plass for at mellomledere kan utøve god pedagogisk ledelse? Dette har Rambøll kartlagt har på...

av Torkelsen, Jan H., 20.09.16

Vest-Agder på landstoppen i gjennomføringsandel i videregående skole

Elevene i Vest-Agder kommer inn i videregående opplæring med grunnskolepoeng under landssnittet. Gjennomføringsgraden er i landstoppen. Det er grunn til å si at skolene og lærebedriftene i fylket gir...

av Torkelsen, Jan H., 07.09.16

Videregående skole - vil at elevenes ansikt skal være fullt synlig

Fylkestinget skal i førstkomne møte i oktober ta endelig stilling til en eventuell endring i ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder. Endringen dreier seg om...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.16

Videregående skole - nye regler for oppmøte og fravær er nå fastsatt

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i dag et forslaget til en ny paragraf om oppmøte og fravær i forskrift til ordensreglementfor elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder. De...

av Torkelsen, Jan H., 06.09.16

Konkurranse for videregående skoler om fremtidens sjømatnæring

Vi trenger flere kloke hoder og flinke hender til å forme fremtidens sjømatnæring. Gjennom konkurransen «Ringer av vann- Sjømat for fremtiden» skal flere tusen elever i videregående opplæring over...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.16

Fylkeskommunen med å finansiere desentralisert sykepleierutdanning

Lister kompetanse AS ønsker å tilby Setesdal-, Lister- og Lindesnes-regionene desentralisert sykepleieutdanning med bakgrunn i et stort lokalt behov for kvalifiserte sykepleiere til å fylle opp...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.16

Presisering om fraværsgrense i videregående skoler

Kunnskapsdepartementet innfører fraværsgrense i videregående skole. Fraværsgrensen skal bidra til å redusere udokumentert fravær.

av Torkelsen, Jan H., 29.08.16

Antall voksne som tar fagbrev øker

I samfunnskontrakten er det et mål om å øke antall voksne som tar fag- eller svennebrev. Voksen defineres som personer på 25 år eller eldre. Her har det vært en klar vekst siden 2010/11. En økning på...

av Torkelsen, Jan H., 24.08.16

Husk oppmelding til privatisteksamen

Skal du opp til privatisteksamen? Husk da fristen som i vårhalvåret er 1.februar og høsthalvåret 15.september. Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i...

av Torkelsen, Jan H., 23.08.16

Viktig dialogmøte om Sirdal videregående skole under Blinkfestivalen

Etter initiativ fra ordfører Thor Jørgen Tjørhom i Sirdal kommune ble det i forbindelse med Blink skifestival i Sandnes 27. til 30. juli arrangert et dialogmøte mellom politisk ledelse i Vest-Agder-...

av Torkelsen, Jan H., 03.08.16

Ny fraværsgrense i videregående skole fra i høst

Fra skolestart blir det innført fraværsgrense i videregående skole. Elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel ikke får karakter i faget. Rektor vil kunne bruke...

av Torkelsen, Jan H., 18.07.16

Skal skape gode psykososiale miljøer på skolene

-Vi skal jobbe for å skape gode psykososiale miljøer som fremmer helse, trivsel og læring. Det forteller Tor André Fjellstad, psykolog som nylig ble tilsatt, nettopp for å jobbe med dette og styrke...

av Macdonald, Cheryl, 27.06.16

Heldekkende hodeplagg kan ikke brukes i videregående skole

I et forslag til nytt ordensreglement, kommer det frem at utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune foreslår å innføre regel som sikret at elevens ansikt kan sees av lærer og medelever.

av Macdonald, Cheryl, 23.06.16

Anbefaler at Norges Toppidrettsgymnas ikke får starte med skoletilbud i Kristiansand

Norges Toppidrettsgymnas har søkt om å få opprette et skoletilbud fra høsten 2017, med plass for inntil 192 elever i Kristiansand. Alle skoleplassene er ønsket opprettet innen utdanningsprogram for...

av caha36, 03.06.16

Anbefaler nei til søknad fra Stavanger Privatgymnas AS om å starte friskole

Stavanger Privatgymnas AS har søkt om å få opprette Kristiansand Privatgymnas AS med inntil 360 elevplasser - 120 plasser på hvert årstrinn - innen utdanningsprogram for studiespesialisering. Skolen...

av caha36, 03.06.16

Har startet kronerulling for tidligere utvekslingselev på Tangen videregående skole

Dette huset i Uganda ble ødelagt av storm. Nå har to lærere på Tangen videregående skole startet kronerulling for å gi sin tidligere utvekslingselev et nytt hjem. -Det var så hjerteskjærende med dette...

av Inge T. Dalen, 20.05.16

Elever med 66 ulike morsmål på fylkeskommunens skoler

I skoleåret 2014-2015 hadde Vest-Agder fylkeskommunes videregående skoler 1040 minoritetsspråklige elever med til sammen 66 ulike morsmål. Mange av disse elevene behersker både sitt eget morsmål og...

av Torkelsen, Jan H., 19.05.16

Sirdal videregående skole søker om å få landslinje for skiidretter/skiskyting

Hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok tirsdag at det skal sendes søknad fra Vest-Agder fylkeskommune til Kunnskapsdepartementet om landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.16

Stadig flere gjennomfører videregående opplæring i Vest-Agder

Resultater for gjennomføring for årskullet som begynte i videregående opplæring høsten 2008, viser at 74,1 prosent av elevene i de fylkeskommunale skolene hadde bestått videregående opplæring innen 1....

av Torkelsen, Jan H., 08.04.16

Vil bidra til å lage en "welcoming culture" i skolen

Lister videregående skole deltar i prosjektet "Heimat Europa" sammen med skoler i Tyskland, Luxembourg, Tyrkia, Østerrike, Tsjekkia og Romania. Disse land har ulike erfaringer i forhold til...

av Torkelsen, Jan H., 31.03.16

Ambisiøs skolebruksplan

-Vi tenker helhetlig og vi tenker fremtidsrettet, sier fylkesutdanningssjef, Arly Hauge, om "Bygningsmessige konsekvenser av Skolebruksplan fram mot 2030", som behandles i Fylkestinget 26.april.

av Macdonald, Cheryl, 18.03.16

Fylkeskommunen tar ansvar for fotterapeutelevene

Fylkesutvalgsrepresentant Christian Eikeland fra Frp reiste i fylkesutvalgets møte tirsdag spørsmål om hva Vest-Agder fylkeskommune vil gjøre for at elever ved Norsk Fotterapeutskole AS, som nylig ble...

av Torkelsen, Jan H., 16.03.16

Nye retningslinjer for skolereiser

Vest-Agder fylkeskommune har foretatt en gjennomgang av skoleturer. Konklusjonen er at gratisprinsippet ikke følges godt nok opp på alle skoleturer og det er behov for å klargjøre retningslinjer og...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.16

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser

Regjeringen og partene i arbeidslivet har signert en ny samfunnskontrakt. – Flere ungdommer søker seg nå til trygge utdanninger innen yrkesfagene. Dette må vi følge opp med flere læreplasser Å skaffe...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.16

Beste ungdomsbedrift fra Vest-Agder er fra Flekkefjord

Universitetet i Agder kokte av kreativitet, skaperglede og energi når årets Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter gikk av stabelen i dag. Beste Ungdomsbedrift fra Vest-Agder ble EasyBake UB fra Lister...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.16

Hovedutvalg for kultur og utdanning på befaring

I forbindelse med HKU-møtet 1.-2. mars, gjennomførte hovedutvalg for kultur og utdanning en todagers befaring på skolene som berøres av skolebruksplanen. Befaringen startet på Kvadraturen skolesenter...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.16

Flere mobbetilfeller i videregående opplæring

I en elev- og lærlingeundersøkelse som ble gjennomført i november-desember 2015 fremgår det at både elever og lærlinger stort sett trives godt på sine skoler og i sine bedrifter. Skolene og...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.16

Fylkeskommunen tilrettelegger for at flere skal bestå kroppsøving

Kroppsøving har over flere år vært blant fagene i videregående opplæring med flest elever uten vurdering. I de fylkeskommunale skolene i Vest-Agder var det 82 elever som ikke bestod kroppsøving...

av Torkelsen, Jan H., 09.03.16

Nærmere 1,2 milliarder kroner til utdanning

Fylkestinget vedtok i midten av desember Vest-Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2016. Da ble de økonomiske rammene for blant annet driften av fylkeskommunens mange virksomhetsområder fastsatt. I...

av Torkelsen, Jan H., 08.03.16

De kreative fagene vinner frem

-Vi ser at de fagretninger som gir studiespesialisering med noe ekstra, som idrettsfag, musikk, dans og drama, forskerlinje og medier og kommunikasjon, øker i Vest-Agder. Denne trenden ser vi over...

av Macdonald, Cheryl, 07.03.16

Lærer ved Vågsbygd videregående skole med tips om samarbeidsskriving

-Forskinga mi på samarbeidsskriving er nå en nasjonal nyhet. Det kommer tre større artikler denne måneden i ulike fagblad. I første omgang er nyheten lansert på Forskning.no og på Lesesenteret sine...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.16

Hyllet for førti år med lærlinger

-Torbjørn A. Dahl (68) er et forbilde innen fagopplærling i Agder. Gjennom 40 år har bedriften hans gitt lærlinger fagutdanning av beste merke. Marnarbil er et tradisjonsrikt bilverksted i Marnardal....

av Torkelsen, Jan H., 08.02.16

Fylkesutvalget bevilger økonomisk tilskudd til lærlingkonferanse 2016

De siste fem årene har elev- og lærlingombudet arrangert en årlig lærlingkonferanse for alle lærlinger i Vest-Agder, i samarbeid med utdanningsavdelingen i fylket, LO, NHO og KS. Ombudet har ikke rom...

av Torkelsen, Jan H., 04.02.16

Ni råd for å få læreplass

Start jakten tidlig om du vil ha læreplass i drømmebedriften. Det er hovedbudskapet i de rådene som NHO har utarbeidet og foreslår for elever som er på jakt etter læreplass. Det er viktig å snakke med...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.16

Dyktige matematikkelever på Kvadraturen skolesenter

Fem elever fra Kvadraturen skolesenter i Kristiansand (på bildet fra venstre: Sindre Amdal Stephansen, Katinka Hårdvik Engen, Knut Harald Gabow Au, Ingrid Thorkildsen og Kristine Omholt), mottok nylig...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.16

Nytt partnerskap mot mobbing er nå etablert

Det tidligere Manifest mot mobbing gikk ut ved nyttår, og er nå erstattet av et nytt Partnerskap mot mobbing. Partnerskapet vil vare fra 2016 til 2021. Partnerne i det nye partnerskapet er Sametinget,...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.16

Husk oppmelding til privatisteksamen

Skal du opp til privatisteksamen? Husk da fristen som i vårhalvåret er 1.februar og høsthalvåret 15.september. Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for at det blir arrangert privatisteksamen i fag i...

av Torkelsen, Jan H., 14.01.16