• Sykkelstal Ved Listahallen
  av Torkelsen, Jan H., 13.03.17

  God utvikling i sykkelbyprosjektet i Farsund

  I 2015 inngikk Farsund kommune en avtale med Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen om å bli...

  Les mer
 • Dendrokronologi
  av Torkelsen, Jan H., 03.03.17

  HÅNDVERKERKAFÈ om restaurering av gamle bygninger

  Eier du et gammelt hus du vil ta vare på, arbeider du profesjonelt med restaurering av gamle...

  Les mer
 • Svinør
  av Torkelsen, Jan H., 03.03.17

  Verdiskapingsmidler til Agder fra Riksantikvaren

  Siden 2006 har Riksantikvaren gitt støtte til en rekke verdiskapingsprosjekter. I år får rundt 30...

  Les mer
 • Fylkesvei 454 I Vennesla
  av Torkelsen, Jan H., 02.03.17

  Mulige tiltak på fylkesvei mellom Skarpengland og Vennesla sentrum er vurdert

  Det har vært rettet sterkt søkelys lokalt i Vennesla på utfordringer på fylkesvei 454 mellom...

  Les mer
 • Vannscooter
  av Torkelsen, Jan H., 02.03.17

  Vil beholde hovedprinsippene i regelverket for vannscooter

  Klima- og miljødepartementet har lagt ut et forslag om oppheving av en forskrift om ferdsel med...

  Les mer
 • SAM På Kjevik 010317
  av Torkelsen, Jan H., 01.03.17

  Fylkespolitikere orientert om utviklingsmulighetene på Kjevik

  Representantene i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble imponert over den opprustingen som...

  Les mer
 • Bymiljøavtale Markering
  av Torkelsen, Jan H., 01.03.17

  Takk for god innsats i arbeidet med bymiljøavtale

  -Det har vært jobbet godt, og det er dere som sitter i arbeidsgruppene som har all ære for at dette...

  Les mer
 • Veronica Akselsen
  av Macdonald, Cheryl, 28.02.17

  Konsert med Veronica Akselsen

  Til ettertanke - det heter konserten med Veronica Akselsen og musikere. Hun er en av Norges fremste...

  Les mer
 • Folkemengde
  av Torkelsen, Jan H., 28.02.17

  Folketallet i Agderfylkene har passert 300 000

  Statistisk sentralbyrå har nå presentert befolkningsstatistikker ved årsskiftet. Der går det frem at...

  Les mer

Vil gjøre det lettere å bytte til yrkesfag

Regjeringen ønsker at det skal bli lettere for elever som har begynt på studiespesialisering å bytte over til yrkesfag. −Når du er ferdig med ungdomsskolen, er det ikke alltid så lett å vite hva man...

av Torkelsen, Jan H., 28.02.17

Forfatterturné med Ole Thorstensen og Ole-Jacob Broch

Fra mandag 27. februar til torsdag 2. mars arrangerer Vest-Agder fylkeskommune i samarbeid med Aust-Agder bibliotek forfatterturné åtte forskjellige steder på Agder. Tømrermester Ole Thorstensen og...

av Torkelsen, Jan H., 27.02.17

Utstillingsåpning «Ikke bare greit?» i Mandal

Utstillingen «Ikke bare greit? Om å være fattig på Sørlandet» gjenåpner i Andorsenhagen utenfor Mandal museum fredag 3. mars klokked 13.00. Prosjektleder Kathrin Pabst forteller om...

av Torkelsen, Jan H., 27.02.17

Driftstøttemidler til kulturhistoriske aktører

Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader for 2017 fra museer og andre kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal/statlig driftsstøtte. Vest-Agder-museet har vurdert søknadene ut...

av Torkelsen, Jan H., 27.02.17

Vi søker utviklingsprosjekter trainee reiseliv

Satser din virksomhet på opplevelser, besøksnæringer og reiseliv? Har dere en idé, men ikke tid eller kompetanse til å utvikle den?

av Hemsett, Siv, 23.02.17

Regionene må få flere oppgaver

De nye regionene må både få flere oppgaver og større myndighet fra staten, krever KS. -Jeg tar det for gitt at flertallet nå også sikrer en opprydding i den statlige regioninndelingen slik at den...

av Torkelsen, Jan H., 23.02.17

En million kroner til gang- og sykkelveier

Regjeringen bevilger nå 122 millioner kroner til gang- og sykkelveier i 2017.Tilskuddene fordeles til 50 forskjellige kommuner og fylkeskommuner og til 80 ulike tiltak. I Vest-Agder er det fire...

av Torkelsen, Jan H., 21.02.17

Fem millioner i tilskot til istandsetjing av freda bygg

Riksantikvaren har fordelt over 140 millionar kroner til fylkeskommunane. Fem av dei er tildelt Vest-Agder, medan Aust-Agder mottek fire millionar kroner. Pengane skal gå til istandsetjing av freda...

av Torkelsen, Jan H., 20.02.17

Arbeid med å forlenge Regionplan Agder frem til 2030 starter opp

Fylkestinget vedtok tirsdag et utkast til rullering av handlingsprogrammet for Regionplan Agder 2020 for perioden 2017 - 2018. Planen ble vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 17.02.17

God planoppfølging i kommunene i Kristiansandsregionen

Da fylkestinget tidligere denne uken ble orientert om en rapportering av Regional plan for Kristiansandsregionen ble det fastslått at strategier og retningslinjer i planen er fulgt opp i kommunene....

av Torkelsen, Jan H., 16.02.17

Navnet på den nye regionen klargjøres av fylkestingene til høsten

Da fylkestingene fra Agder-fylkene var samlet i Kristiansand i går var et av temaene "Veien videre til ett Agder". Fylkesordførerne Tellef Inge Mørland og Terje Damman redegjorde for det historiske...

av Torkelsen, Jan H., 16.02.17

Fire millioner i tilskudd fra Agder-fylkene til utstyr på Mechatronics Innovation Lab

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner har bevilger to millioner kroner hver til Mechatronics Innovation Lab (MIL) til anskaffelse av utstyr. Bevilgningen skal bidra til regionens nødvendige...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.17

En ny regional samfunnskontrakt for yrkesopplæring signert i dag

Under et felles møte for fylkestingene fra Vest- og Aust-Agder i Kristiansand i dag signerte fylkesordførerne og seks samarbeidspartnere en Regional samfunnskontrakt for Agder for perioden 2016 –...

av Torkelsen, Jan H., 15.02.17

Fylkestinget med anmodning mot å foreta tilbudsreduksjoner på sykehuset i Flekkefjord

Etter initiativ fra fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene vedtok et enstemmig fylkesting i dag følgende uttalelse: "Fylkestinget viser til fylkesutvalgets uttalelse fra møte 31. januar...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.17

Flere samarbeidsavtaler med kommunene blir oppdatert i år

Vest-Agder fylkeskommune har samarbeids- og utviklingsavtaler med samtlige femten kommuner i Vest-Agder. De skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020. I 2016 ble avtalene med...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.17

Byggeplanen for skolebygget i Kvinesdal justert

I desember i fjor vedtok fylkestinget at lærerarbeidsplassene og personalrommet på Flekkefjord videregående skole, studiested Kvinesdal, skal flyttes til hovedbygget. Dermed ble det åpnet mulighet for...

av Torkelsen, Jan H., 14.02.17

Sterk økning i antall lærlinger i det offentlige

"Mangel på læreplasser" er en gjengangeroverskrift i avisene. Det som får mindre oppmerksomhet er den gode jobben offentlige virksomheter gjør for å ta inn flere lærlinger. Avinor på Kristiansand...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.17

Vest-Agder-museets avdelinger har mye å by på i vinterferien

Fra lørdag 18. til søndag 28. februar er det vinterferie i Vest-Agder. Det er mange fridager med muligheter for å prøve ut aktiviteter og få med seg opplevelser. Vest-Agder museet har i år igjen...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.17

Invitasjon til Kick-Off Forskningsmobilisering Agder 22. mars

Onsdag 22. mars klokken 12:30 inviterer Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Forskningsrådet og Innovasjon Norge til kick-off Forskningsmobilisering Agder på Dyreparken Hotell i...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.17

De nominerte til Sørlandets Litteraturpris 2017 er presentert

I dag ble det offentliggjort hvilke forfattere som er nominert til Sørlandets litteraturpris 2017. På bildet fra venstre: Bjørn Berge, Kjell-Olav Masdalen, Berit Eide Johnsen, Heidi Sævareid, Gustav...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.17

Inspirasjonskilden med tema: Ordets makt

2. mars tilbyr agder for alle et gratis arrangement under vignetten "Inspirasjonskilden". Det finner sted i Kilden teater- og konserthus fra kl 12.00 til 14.00. Temaet er "Ordets makt" Arrangementet...

av Torkelsen, Jan H., 10.02.17

Distrikts-Agder ønsker høyere utdanningstilbud

Distriktsvennlige utdanningsløp var et av hovedtemaene da Sørlandsrådet og UiA-styret møtte hverandre til dialogmøte i begynnelsen av februar. I mange år har Universitetet vært aktivt med å gi tilbud...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.17

Utrolig stor pågang til UKM-Kristiansand

Helgen 10. til 12. februar er det klart for UKM - Ung Kultur møtes på Samsen kulturhus i Kristiansand. I år er det rekordmange innslag med 190 påmeldte deltakere til arrangementet som tidligere het...

av Torkelsen, Jan H., 09.02.17

Kvinesdal nominert til nasjonal trafikksikkerhetspris

Vest-Agder fylkeskommune har nominert Kvinesdal kommune til Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris - Årets trafikksikkerhetskommune. Prisen er på en million kroner og blir gitt til en kommune...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.17

Fredag 10. februar offentliggjøres de nominerte til Sørlandets Litteraturpris 2017

Fredag 10. februar presenteres de nominerte bøkene til Sørlandets Litteraturpris 2017. Det skjer i Domkirkens Menighetshus vis á vis folkebiblioteket i Gyldenløvesgate i Kristiansand kl. 11.00....

av Torkelsen, Jan H., 08.02.17

Historisk dialogmøte mellom UiA-styret og Sørlandsrådet

-Dette møtet er egentlig en historisk begivenhet. Dette er første gang vi setter oss ned sammen og får et felles bilde av hvor vi står. Vi oppfyller dermed suksesskriteriet nummer en for gjennomføring...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.17

Regionene er kompetansepolitiske aktører

For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som skal sikre arbeidslivet den kompetansen det har behov for. Representanter fra arbeidslivets hovedorganisasjoner,...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.17

Nytt regelverk for fastsetting av fylkesvåpen

Det er i dag strenge regler for både kommunevåpen, fylkesvåpen og bruk av flagg på kommunale og fylkeskommunale bygninger. Etter dagens regelverk må utkast til våpen kontrolleres av Arkivverket og...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.17

Fortsatt fylkeskommunal støtte til Kirkens SOS

Fylkesutvalget ga tirsdag positivt svar på en søknad fra Kirkens SOS om driftsstøtte for 2017. Vest-Agder fylkeskommune bidrar med 175.000 kroner. Kirkens SOS i Agder er en frivillig, selvstendig og...

av Torkelsen, Jan H., 03.02.17

Fag-, svenne- og kompetansebrevutdeling 2017

av Haldorsen, Even, 02.02.17

Felles fylkeskommunal uttalelse om HV-kutt

Fylkesutvalget i Vest-Agder sluttet seg denne uken til en fellesuttalelse til Forsvarsministeren fra Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland fylkeskommuner angående nedskjæringer i Heimevernet.

av Torkelsen, Jan H., 02.02.17

Bidrar til prosjekt for inkludering av flyktninger, folkehelse og mangfold i idretten

Vest-Agder idrettskrets har søkt fylkeskommunen om delfinansiering av en prosjektstilling for å styrke arbeidet med folkehelse, likestilling, og mangfold i idretten. Prosjektet er en videreføring av...

av Torkelsen, Jan H., 02.02.17

Klargjør satsinger for grønn vekst i Agder

Fylkesutvalget hadde tirsdag på dagsorden to tema som blir karakterisert som de viktigste megatrendene når det gjelder fremtidig verdiskaping – det grønne skiftet og økt digitalisering. Det ble...

av Torkelsen, Jan H., 01.02.17

Fylkeskommunen vil medvirke til å få sykkelrittet Tour des Fjords til Vest-Agder

Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 420.000kroner i år til delvis finansiering av kostnader knyttet til sykkelrittet Tour des Fjords. Fylkeskommunen har som intensjon å...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.17

Fylkeskommunen støtter opp om videreføring av ulykkesberedskap på sykehuset i Flekkefjord

Fylkesutvalget behandlet i dag en høringsrapport Sørlandet Sykehus HF hvor det bes om innspill til hvilke akuttfunksjoner Sørlandet sykehus Flekkefjord skal ha fra 2018. De fremtidige akuttfunksjonene...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.17

Fylkesutvalget går inn for å justere byggeplanen for skolebygget i Kvinesdal

Fylkestinget vedtok i desember i fjor at lærerarbeidsplassene og personalrommet på Flekkefjord videregående skole, studiested Kvinesdal, skal flyttes til fra en brakke til hovedbygget, slik at...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.17

Bidrag fra 11 land til arkitektkonkurranse for museumsbygg på Odderøya

20. januar gikk fristen ut for å melde sin interesse for å delta i utformingen av Vest-Agder-museets nye formidlingsbygg som skal ligge i nær tilknytning til Lasaretthøyden og museumshavna i Nodeviga,...

av Torkelsen, Jan H., 31.01.17

Tyskerne vil ha sørlandsk lokalmat

De tre regionene - Sørlandet, Oslo og Fjord-Norge - og restauranten på den norske standen på den store årlige matmessen Grüne Woche i Berlin solgte norsk lokal mat over all forventning. Sørlandet økte...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.17

Det utdannes for få bussjåfører

Det utdannes bare tretti prosent av det antallet bussjåfører som trenges hvert år. Det er behov for et tusen nye bussjåfører årlig, dersom målene om økt kollektivvekst skal nås, ifølge en beregning...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.17

Statsministeren på besøk på Kristiansand katedralskole Gimle

Etter initiativ fra Kristiansand katedralskole Gimles "Politisk kvarter", fikk skolen tidligere denne uken besøk av statsminister Erna Solberg. Hun forlot Agderkonferansen for å møte nesten 800 av...

av Torkelsen, Jan H., 27.01.17

Nytt internasjonalt miljø- og klimaoppdrag for Tine Sundtoft

Tine Sundtoft, tidligere norsk klima- og miljøminister, skal i 2017 gjennomføre en strategisk analyse av miljøsektoren i Norden. Den skal gi grunnlag for å finne nye påvirkningsmuligheter i miljø- og...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.17

Betydelig reasfaltering på fylkesveinettet i år

Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag en reasfalteringsplan for 2017 for fylkesveinettet i Vest-Agder. Planen baseres på årlige faglige vurderinger ut fra behovet...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.17

Fylkeskommunen åpen for sesongstenging av Bryggegata i Mandal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjorde det i går klart at Vest-Agder fylkeskommune er enig i at et konsept kalt "sesongstengt gate" kan legges til grunn for et videre arbeid med å redusere...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.17

Lørdag 28. januar kan du være vinterturist i egen by!

Lørdag 28. januar kan du være vinterturist i egen by! Gimle Gård og Odderøya museumhavn holder åpent med gratis inngang!

av Torkelsen, Jan H., 25.01.17

Samarbeidsavtaler med kommunene oppdateres

Vest-Agder fylkeskommune har samarbeids- og utviklingsavtaler med samtlige femten kommuner i Vest-Agder. I 2016 ble avtalene med Audnedal og Songdalen revidert og godkjent for fire nye år. Nå er...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.17

Invitasjon til bruk av auka løyvingar til kollektivtransport

For 2017 er det løyvd 425 millionar kroner ekstra til Belønningsordninga for betre kollektivtransport og mindre bilbruk, som eit resultat av budsjettforliket hausten 2016. No inviterer...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.17

Fylkespolitikere imponerte over kvaliteten på Sørlandets kunstmuseum

Representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning besøkte i dag Sørlandets kunstmuseum i Kristiansand sentrum. I besøket inngikk først en omvisning i utstillingslokalene....

av Torkelsen, Jan H., 24.01.17

Sirdal videregående skole inviterer til rekrutteringssamling

Sirdal videregående skole inviterer til rekrutteringssamling fra onsdag 8. til fredag 10. februar. Alle elever i 10. klasse, vg1- og vg2-elever er invitert til å delta på samlingen. Her vil...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.17

Tine Sundtoft skanner samarbeidspotensialet i Nordens miljøsektor

Tine Sundtoft, tidligere norsk klima- og miljøminister, kommer i 2017 til å gjennomføre en strategisk analyse av miljøsektoren i Norden for å finne nye påvirkningsmuligheter i miljø- og...

av Torkelsen, Jan H., 23.01.17

Fylkeskommunen vant tingrettssak om byggeprosjekt for bussanlegg

Vest-Agder fylkeskommune skal ha klart et nytt bussanlegg på Dalane i Kristiansand neste vår. Anlegget til 190 millioner kroner bygges på tomten til det tidligere jernverket. Fylkeskommune besluttet...

av Torkelsen, Jan H., 23.01.17

Politiske vedtak - Bymiljøavtalen

Det har vært en politisk prosess i regionen i forhold til et prinsippvedtak for bompengefinansiering av en fremtidig bymiljøavtale. Saken har vært på høring og Kristiansand bystyre og fylkestinget i...

av Torkelsen, Jan H., 23.01.17

Bymiljøavtalen - forhandlingsgrunnlaget er klart – uklart om oppstart

Styringsgruppen for Bymiljøavtalen har nå vedtatt et grunnlagsdokument for forhandlingene med staten om en fremtidig Bymiljøavtale. Dokumentet viser hvilke satsningsområder som er ønsket i...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.17

Gjer det enklare å starte innbyggjarforslag

– Moglegheita for å fremje innbyggjarforslag på nett og mobiltelefon gjer at folk enklare kan ta opp saker og bli høyrt, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Minsak.no er ei...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.17

Friidretten på Sørlandet får et nytt praktanlegg

I Grimstad er nå et stort regionalt fridrettsanlegg i ferd med å bli bygget. Friidrettshallen ligger på sørsiden av Grimstad, like ved universitetet og E 18. Arbeidet startet i mai i fjor og skal være...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.17

Mandalsrussen gjennomfører et krafttak for kreftsaken

De seneste årene har russekullene på Mandal videregående skole stilt opp for kreftsaken. I år igjen har russen bestemt å bidra med en målsetting om å slå rekorden de oppnådde i 2013. Da fikk de inn...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.17

Nå kan du søke midler til lokale trafikksikkerhetstiltak

– Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for økt trafikksikkerhet. Samferdselsdepartementet deler i år ut åtte millioner kroner til lokale tiltak, sier samferdselsminister...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.17

Nytt formidlingsbygg på Odderøya for Vest-Agder-museet

I disse dager inviteres arkitekter i inn- og utland til å få formgi Vest-Agder-museets nye formidlingsbygg på Odderøya. Det er en såkalt begrenset plan- og designkonkurranse om nytt bygg, og...

av Thorunn Lunde og Jan Torkelsen, 16.01.17

Ny oppmerksomhetskampanje i gang

Våren 2016 ble ny serviceerklæring for bibliotek på Agder lansert og 11.januar 2017 sparker vi i gang en ny runde med oppmerksomhet om alt bibliotekene har å tilby! Kampanjen foregår på sosiale...

av Stenbro, Nina, 13.01.17

Vest-Agder fylkeskommune er resertifisert av Det Norske Veritas (DnV)

Tirsdag 20. desember ble det gjennomført en resertifisering av ansettelsesprosedyrene for Vest-Agder fylkeskommune. Dette er første resertifisering siden hovedsertifiseringen for tre år siden....

av Wanja Richardsen og Odd Joar Svensson, 02.01.17