• Tour Des Fjords
  av Torkelsen, Jan H., 31.01.17

  Fylkeskommunen vil medvirke til å få sykkelrittet Tour des Fjords til Vest-Agder

  Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 420.000kroner i år til delvis...

  Les mer
 • Flekkefjord Sykehus
  av Torkelsen, Jan H., 31.01.17

  Fylkeskommunen støtter opp om videreføring av ulykkesberedskap på sykehuset i Flekkefjord

  Fylkesutvalget behandlet i dag en høringsrapport Sørlandet Sykehus HF hvor det bes om innspill til...

  Les mer
 • Kvinedal Vgs
  av Torkelsen, Jan H., 31.01.17

  Fylkesutvalget går inn for å justere byggeplanen for skolebygget i Kvinesdal

  Fylkestinget vedtok i desember i fjor at lærerarbeidsplassene og personalrommet på Flekkefjord...

  Les mer
 • Nytt Museumsbygg På Odderrøya . Foto Trollvegg
  av Torkelsen, Jan H., 31.01.17

  Bidrag fra 11 land til arkitektkonkurranse for museumsbygg på Odderøya

  20. januar gikk fristen ut for å melde sin interesse for å delta i utformingen av Vest-Agder-museets...

  Les mer
 • Fra Grune Woche
  av Torkelsen, Jan H., 30.01.17

  Tyskerne vil ha sørlandsk lokalmat

  De tre regionene - Sørlandet, Oslo og Fjord-Norge - og restauranten på den norske standen på den...

  Les mer
 • Busspengeveske
  av Torkelsen, Jan H., 30.01.17

  Det utdannes for få bussjåfører

  Det utdannes bare tretti prosent av det antallet bussjåfører som trenges hvert år. Det er behov for...

  Les mer
 • Erna Solberg Besøker KKG
  av Torkelsen, Jan H., 27.01.17

  Statsministeren på besøk på Kristiansand katedralskole Gimle

  Etter initiativ fra Kristiansand katedralskole Gimles "Politisk kvarter", fikk skolen tidligere...

  Les mer
 • Tine Sundtoft
  av Torkelsen, Jan H., 26.01.17

  Nytt internasjonalt miljø- og klimaoppdrag for Tine Sundtoft

  Tine Sundtoft, tidligere norsk klima- og miljøminister, skal i 2017 gjennomføre en strategisk...

  Les mer
 • Asfalteringsmotiv
  av Torkelsen, Jan H., 26.01.17

  Betydelig reasfaltering på fylkesveinettet i år

  Fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok onsdag en reasfalteringsplan for...

  Les mer

Fylkeskommunen åpen for sesongstenging av Bryggegata i Mandal

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjorde det i går klart at Vest-Agder fylkeskommune er enig i at et konsept kalt "sesongstengt gate" kan legges til grunn for et videre arbeid med å redusere...

av Torkelsen, Jan H., 26.01.17

Lørdag 28. januar kan du være vinterturist i egen by!

Lørdag 28. januar kan du være vinterturist i egen by! Gimle Gård og Odderøya museumhavn holder åpent med gratis inngang!

av Torkelsen, Jan H., 25.01.17

Samarbeidsavtaler med kommunene oppdateres

Vest-Agder fylkeskommune har samarbeids- og utviklingsavtaler med samtlige femten kommuner i Vest-Agder. I 2016 ble avtalene med Audnedal og Songdalen revidert og godkjent for fire nye år. Nå er...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.17

Invitasjon til bruk av auka løyvingar til kollektivtransport

For 2017 er det løyvd 425 millionar kroner ekstra til Belønningsordninga for betre kollektivtransport og mindre bilbruk, som eit resultat av budsjettforliket hausten 2016. No inviterer...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.17

Fylkespolitikere imponerte over kvaliteten på Sørlandets kunstmuseum

Representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning besøkte i dag Sørlandets kunstmuseum i Kristiansand sentrum. I besøket inngikk først en omvisning i utstillingslokalene....

av Torkelsen, Jan H., 24.01.17

Sirdal videregående skole inviterer til rekrutteringssamling

Sirdal videregående skole inviterer til rekrutteringssamling fra onsdag 8. til fredag 10. februar. Alle elever i 10. klasse, vg1- og vg2-elever er invitert til å delta på samlingen. Her vil...

av Torkelsen, Jan H., 24.01.17

Tine Sundtoft skanner samarbeidspotensialet i Nordens miljøsektor

Tine Sundtoft, tidligere norsk klima- og miljøminister, kommer i 2017 til å gjennomføre en strategisk analyse av miljøsektoren i Norden for å finne nye påvirkningsmuligheter i miljø- og...

av Torkelsen, Jan H., 23.01.17

Fylkeskommunen vant tingrettssak om byggeprosjekt for bussanlegg

Vest-Agder fylkeskommune skal ha klart et nytt bussanlegg på Dalane i Kristiansand neste vår. Anlegget til 190 millioner kroner bygges på tomten til det tidligere jernverket. Fylkeskommune besluttet...

av Torkelsen, Jan H., 23.01.17

Politiske vedtak - Bymiljøavtalen

Det har vært en politisk prosess i regionen i forhold til et prinsippvedtak for bompengefinansiering av en fremtidig bymiljøavtale. Saken har vært på høring og Kristiansand bystyre og fylkestinget i...

av Torkelsen, Jan H., 23.01.17

Bymiljøavtalen - forhandlingsgrunnlaget er klart – uklart om oppstart

Styringsgruppen for Bymiljøavtalen har nå vedtatt et grunnlagsdokument for forhandlingene med staten om en fremtidig Bymiljøavtale. Dokumentet viser hvilke satsningsområder som er ønsket i...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.17

Gjer det enklare å starte innbyggjarforslag

– Moglegheita for å fremje innbyggjarforslag på nett og mobiltelefon gjer at folk enklare kan ta opp saker og bli høyrt, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Minsak.no er ei...

av Torkelsen, Jan H., 20.01.17

Friidretten på Sørlandet får et nytt praktanlegg

I Grimstad er nå et stort regionalt fridrettsanlegg i ferd med å bli bygget. Friidrettshallen ligger på sørsiden av Grimstad, like ved universitetet og E 18. Arbeidet startet i mai i fjor og skal være...

av Torkelsen, Jan H., 19.01.17

Mandalsrussen gjennomfører et krafttak for kreftsaken

De seneste årene har russekullene på Mandal videregående skole stilt opp for kreftsaken. I år igjen har russen bestemt å bidra med en målsetting om å slå rekorden de oppnådde i 2013. Da fikk de inn...

av Torkelsen, Jan H., 18.01.17

Nå kan du søke midler til lokale trafikksikkerhetstiltak

– Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for økt trafikksikkerhet. Samferdselsdepartementet deler i år ut åtte millioner kroner til lokale tiltak, sier samferdselsminister...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.17

Nytt formidlingsbygg på Odderøya for Vest-Agder-museet

I disse dager inviteres arkitekter i inn- og utland til å få formgi Vest-Agder-museets nye formidlingsbygg på Odderøya. Det er en såkalt begrenset plan- og designkonkurranse om nytt bygg, og...

av Thorunn Lunde og Jan Torkelsen, 16.01.17

Ny oppmerksomhetskampanje i gang

Våren 2016 ble ny serviceerklæring for bibliotek på Agder lansert og 11.januar 2017 sparker vi i gang en ny runde med oppmerksomhet om alt bibliotekene har å tilby! Kampanjen foregår på sosiale...

av Stenbro, Nina, 13.01.17

Vest-Agder fylkeskommune er resertifisert av Det Norske Veritas (DnV)

Tirsdag 20. desember ble det gjennomført en resertifisering av ansettelsesprosedyrene for Vest-Agder fylkeskommune. Dette er første resertifisering siden hovedsertifiseringen for tre år siden....

av Wanja Richardsen og Odd Joar Svensson, 02.01.17