• Sykkelstal Ved Listahallen
  av Torkelsen, Jan H., 13.03.17

  God utvikling i sykkelbyprosjektet i Farsund

  I 2015 inngikk Farsund kommune en avtale med Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen om å bli...

  Les mer
 • Dendrokronologi
  av Torkelsen, Jan H., 03.03.17

  HÅNDVERKERKAFÈ om restaurering av gamle bygninger

  Eier du et gammelt hus du vil ta vare på, arbeider du profesjonelt med restaurering av gamle...

  Les mer
 • Svinør
  av Torkelsen, Jan H., 03.03.17

  Verdiskapingsmidler til Agder fra Riksantikvaren

  Siden 2006 har Riksantikvaren gitt støtte til en rekke verdiskapingsprosjekter. I år får rundt 30...

  Les mer
 • Fylkesvei 454 I Vennesla
  av Torkelsen, Jan H., 02.03.17

  Mulige tiltak på fylkesvei mellom Skarpengland og Vennesla sentrum er vurdert

  Det har vært rettet sterkt søkelys lokalt i Vennesla på utfordringer på fylkesvei 454 mellom...

  Les mer
 • Vannscooter
  av Torkelsen, Jan H., 02.03.17

  Vil beholde hovedprinsippene i regelverket for vannscooter

  Klima- og miljødepartementet har lagt ut et forslag om oppheving av en forskrift om ferdsel med...

  Les mer
 • SAM På Kjevik 010317
  av Torkelsen, Jan H., 01.03.17

  Fylkespolitikere orientert om utviklingsmulighetene på Kjevik

  Representantene i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø ble imponert over den opprustingen som...

  Les mer
 • Bymiljøavtale Markering
  av Torkelsen, Jan H., 01.03.17

  Takk for god innsats i arbeidet med bymiljøavtale

  -Det har vært jobbet godt, og det er dere som sitter i arbeidsgruppene som har all ære for at dette...

  Les mer