Bygg har overordnet ansvar for rådgivning i forbindelse med utbygging, bygningsdrift og planlagt vedlikehold, leieavtaler, renholdsplaner, HMS, offentlige krav og forskrifter relatert bygg, samt fagansvar for driftspersonalet.

Innkjøp har overordnet ansvar for rådgivning på innkjøpsområdet, samt inngåelse og drift av rammeavtaler på alle nivå i organisasjonen, både enkeltanskaffelser, prosjektanskaffelser og rammeavtaler. Innkjøp har også tilsvarende funksjoner for 24 kommuner på Agder gjennom innkjøpssamarbeidet Offentlig Fellesinnkjøp på Agder, OFA.

Byggseksjonen
Vi skal forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle fylkeskommunale eiendommer, ca 150.000 m2.
For å ivareta dette ansvaret er vi organisert i sentral enhet med seks administrativt ansatte og 19 utførende driftsoperatører med møteplass på de enkelte driftsenhetene.

Byggseksjonens oppgaver omfatter:
• Administrere innleie
• Saksbehandle nabovarsler og henvendelser om kartforretning.
• Administrere tegninger og annen byggdokumentasjon
• Å drifte/vedlikeholde bygningsmassen betyr blant annet å ivareta et eieransvar i forhold til:
• Optimal daglig drift av bygningsmassen
• Utarbeide vedlikeholdsplaner og gjennomføre tiltak.
• Utarbeide og utføre kontrolltiltak i forhold til helse, miljø og sikkerhet
• Å utvikle einendomsmassen innebærer blant annet:
o Gjennomføre utviklings- og planprosesser i byggeprosjekter
o Utføre byggeledelse på selve byggeplassen
o Vurdere ombygningsmuligheter o.l.

Innkjøpsseksjonens oppgaver omfatter:
VAF Innkjøp bistår hele Vest-Agder fylkeskommune med kjøp av varer, tjenester og bygg- og anlegg, og består av fem personer
VAF innkjøp har etablert en rekke rammeavtaler for bruk i Vest-Agder fylkeskommunes virksomheter og tilknyttede enheter.
Avtalene er etablert både for Vest-Agder fylkeskommune alene eller som del av innkjøpssamarbeidet Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA) www.ofanett.no.
OFA er et samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, 24 kommuner på Agder og 12 andre tilknyttede enheter.
Innkjøpsarbeidet har et stadig sterkere fokus på miljø, universell utforming og etisk handel.

Seksjonen ledes av:

Roald Torkelsen 2016

Eiendomssjef Roald Torkelsen
Mobil: 90760680
Mail: rto@vaf.no

Organisasjonen er delt inn i faggrupper med følgende fokus:

 

Drift og vedlikehold av bygg:
Fagsjef bygg Johnny Senland
Mobil: 97 69 08 44
Mail: Johnny.Senland@vaf.no

Prosjekter bygg:
Fagsjef Roald Torkelsen
Mobil: 90 84 16 98
Mail. rto@vaf.no

 Knut Otto Pedersen

Innkjøp:
Fagleder innkjøp
Knut Otto Pedersen
Mobil: 90 18 11 82
Mail: KnutOtto.Pedersen@vaf.no

 

 


 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2012 | Skriv ut siden