Vi skal forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle fylkeskommunale eiendommer, ca 140.000 m2.
For å ivareta dette ansvaret er vi organisert i sentral enhet med seks administrativt ansatte og 16 utførende driftsoperatører med møteplass på de ekelte driftsenhetene.

Å forvalte innebærer blant annet:

  • Administrere innleie
  • Saksbehandle nabovarsler og henvendelser om kartforretning.
  • Administrere tegninger og annen byggdokumentasjon

Å drifte/vedlikeholde bygningsmassen betyr blant annet å ivareta et eieransvar i forhold til:

  • Optimal daglig drift av bygningsmassen
  • Utarbeide vedlikeholdsplaner og gjennomføre tiltak.
  • Utarbeide og utføre kontrolltiltak i forhold til helse, miljø og sikkehet

Å utvikle einendomsmassen innebærer blant annet:

  • Gjennomføre utviklings- og planprosesser i byggeprosjekter
  • Utføre byggeledelse på selve byggeplassen
  • Vurdere ombygningsmuligheter o.l.

av Torkelsen, Roald, publisert 8. februar 2013 | Skriv ut siden

Roald Torkelsen, eiendomssjef
T: 38074704/90760680
E: Roald.Torkelsen@vaf.no

Harald Kimestad, rådgiver
T: 913 31 490
E: Harald.Kimestad@vaf.no

Berit Ånensen, rådgiver
T: 38074745/40841698
E: Berit.Anensen@vaf.no

Christian Danielsen, rådgiver
T: 38074613/93410638
E: Christian.Danielsen@vaf.no

Johnny Senland, faggruppeleder FDV
T
: 38354528/97690844
E: Johnny.Senland@vaf.no

Olav Nordstrand, rådgiver
T:
 38074748/90415101
E: olav.nordstrand@vaf.no