VAF Innkjøp er organisert i Bygg- og innkjøpsenheten. Enhetsleder er Roald Torkelsen

VAF Innkjøp bistår hele Vest-Agder fylkeskommune med kjøp av varer, tjenester og bygg- og anlegg, og består av fem personer

  • Knut Otto Pedersen, fagleder innkjøp
  • Lene Saga Mosby, rådgiver
  • Sturle Hamre, rådgiver 
  • Tor Ragnar Møller-Hansen, rådgiver
  • Tor Ljosland, rådgiver (deltid)

VAF innkjøp har etablert en rekke rammeavtaler for bruk i Vest-Agder fylkeskommunes virksomheter og tilknyttede enheter.

Avtalene er etablert både for Vest-Agder fylkeskommune alene eller som del av innkjøpssamarbeidet Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA).

OFA er et samarbeid mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, 24 kommuner på Agder og 12 andre tilknyttede enheter, se www.ofanett.no.

Innkjøpsarbeidet har et stadig sterkere fokus på miljø, universell utforming og etisk handel. 

 

av Pedersen, Knut Otto, publisert 7. desember 2012 | Skriv ut siden

Knut Otto Pedersen
T: 38074540/90181182
E: kop@vaf.no

Lene Saga Mosby
T:
38074779/90788896
E: lsm@vaf.no

Sturle Hamre
T: 38074730/99296413
E: sth@vaf.no

Tor Ragnar Møller-Hansen 
T: 38074554/90633735
E: tomo19@vaf.no

Tor Ljosland
T:
38074652
E: tlj@vaf.no