Konstituert fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen er fylkeskommunens øverste administrative leder og ansettes av fylkestinget. Fylkesrådmannen er overordnet fylkeskommunens tjenestemenn og fører tilsyn med at de utfører sitt arbeid i tråd med gjeldende regelverk og vedtak. Fylkesrådmannen har møte- og talerett i alle fylkeskommunale styrer, råd og utvalg.

Fylkeskommunens administrasjon er organisert i fagenheter i sentraladministrasjonen og utenom sentraladministrasjonen i driftsenheter og en fylkesrevisjon.

Tidligere fylkesrådmann, Tine Sundtoft er gått over i stillingen som prosjektleder og fremtidig fylkesrådmann for Agder fylkeskommune.

 Vest -Agder Fylkeskommune - Organisering Pr Desember 2014 Struktur Og  Benevnelser -  Intra Og Internett

Fagenhetene i sentraladministrasjonen omfatter:

Regionalsjef:

-Fylkeskonservatoren
-Samferdsel
-Samfunns- og Næring
-Plan og miljø
-Kultur

Fylkesutdanningssjef:

-Fagopplæring
-Inntak og skoleutvikling
-Dokumentasjon og eksamen

Fylkestannhelsesjef

Fylkesrådmannens stab:

-IT
-Økonomi
-Bygg og innkjøp
-Organisasjon

Driftsenhetene omfatter:

•10 videregående skoler
•PP-tjenesten
•SMI-skolen
•17 tannklinikker

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2016 | Skriv ut siden