Fylkesrådmannen er fylkeskommunens øverste administrative leder. Fylkesrådmannen fører tilsyn med hele fylkeskommunens forvaltning, særlig finanser og regnskap. Fylkesrådmannen har ansvar for at driften av fylkeskommunen blir forsvarlig ivaretatt i forhold til vedtatte budsjetter, planer og gjeldende bestemmelser.

Fylkesrådmannen sørger for nødvendig planlegging, samordning og effektivisering av den administrative virksomheten og medvirker til å styrke samarbeidet innen administrasjonen og i forhold til de folkevalgte organene.

Fylkesrådmannen har møte- og talerett i alle fylkeskommunale styrer, råd og utvalg, med unntak av kontrollutvalget.

Konstituert fylkesrådmann: Kristin Tofte Andresen

Tidligere fylkesrådmann, Tine Sundtoft er gått over i stillingen som prosjektleder og kommende fylkesrådmann i Agder fylkeskommune.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2012 | Skriv ut siden