IT-seksjonen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling av fylkeskommunens informasjonssystemer.

Knut Fredvik

 

Seksjonen ledes av IT-sjef Knut Fredvik,
Epost: kfr@vaf.no,
Mob: 90508204

Seksjonen er delt inn i følgende 4 faggrupper:

IT-service

Har som hovedoppgave å levere brukerstøttetjenester til ansatte og elever.

Faggruppen ledes av  Fagsjef IT-service John Oskar Baardsen,
Epost: job@vaf.no,
Mob: 40409000

IT-infrastruktur

Har som hovedoppgave å drift og utvikle fylkeskommunen tekniske infrastruktur som inkludere nettverk, servere, klienter og sikkerhetsløsninger.

Faggruppen ledes av IT-sjefen med støtte av 2 fagledere:

Odd Olav Haavorstad, fagleder nettverk,
Epost: ooh@vaf.no,
Mob: 90939220

Kristian Rønnekleiv, fagleder klient og datasenter,
Epost: kro@vaf.no,
Mob: 40222206

Digitalisering og systemforvaltning

Har som hovedoppgave å drifte og utvikle fylkeskommunens fagsystemer og informasjonsarkitektur og være en ressurs og pådriver for digitaliseringsarbeidet.

Faggruppen ledes av IT-sjefen med støtte av 2 fagledere.

Tor Endre Bakken, fagleder systemdrift,
Epost: tvb@vaf.no,
Mob: 95025478

Espen Peersen, prosjektleder (VFS),
Epost: espen.peersen@vaf.no,
Mob: 90133938 

Dokumentsenteret

Har som hovedoppgave å sørge for at fylkeskommunens at fylkeskommunens arkivverdige informasjon oppbevares i tråd med lov og forskrift og  gjøres tilgjengelig for ansatte og innbyggere.

Faggruppen ledes av  Fagsjef Arkiv Gro Pedersen,
Epost: gro.pedersen@vaf.no
Mob: 47685879

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2012 | Skriv ut siden

Knut Fredvik

Knut Fredvik

Knut Fredvik