IT-service sin rolle er å være første instans for henvendelser for feil, bestillinger og andre spørsmål knyttet til IT-tjenestene vi leverer.

Ring brukerstøtte på 38074662 eller send e-post til brukerstotte@vaf.no

Åpningstider er alle virkedager fra kl 08:00 til 15:45 (sommertid 15:00)

 

Tjenestekatalog
Brukeridentitet, kontorstøtte programmer, funksjonell veiledning, innkjøp, bestilling -reparasjon av utstyr, infrastruktur og kontinuerlig forbedring.

 

Responstider
Målet til IT-Service er å løse henvendelser på en rask og effektiv måte med minst mulig avbrudd for deg som kunde, Vi er eier av alle henvendelser som mottas og skal sørge for effektiv og god koordinering mellom de involverte parten.

Feil med lite omfang behandles senest innen 3 dager.

Feil med større omfang behandles senest innen 3 timer.

Andre spørsmål behandles senest innen 3 dager. 

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 15. oktober 2018 | Skriv ut siden