Økonomiseksjonen har totalansvar for økonomiområdet i Vest-Agder fylkeskommune. Dette omfatter budsjettering, rapportering og veiledning, regnskapsføring, finans og lønnsarbeid.

Økonomiseksjonens ansvarsområder er:

- Sette dagsorden for strategiske prosesser innenfor økonomisk strategi og prioriteringer i samspill med politisk nivå
- Fakturamottak for hele fylkeskommunen, scanning av fakturaer, regnskapsføring og utbetaling
- Finans og likviditet
- Lønnsføring og lønnsutbetaling for hele fylkeskommunen, håndtering av refusjoner og pensjon
- Økonomisk planlegging og budsjettering
- Økonomisk rapportering, årsregnskap med noter og årsberetning
- Lønns- og regnskapsføring for eksterne firmaer
- Økonomisk styring og internkontroll på økonomiområdet
- Løpende rådgivning, veiledning og opplæring innen regnskap, lønn, budsjettering og rapportering
- Legge til rette for gode økonomiske prosesser i hele fylkeskommunen

Seksjonen ledes av:

 Lise Solgaard 2015

Økonomisjef Lise Solgaard
Telefon: 952 81 010
Mail: lso@vaf.no

Økonomiseksjonen er delt inn i faggrupper med følgende fokus:

Budsjett:

Fagleder Inge Hurv
Telefon: 907 52 381
Mail: ihu@vaf.no

Regnskap:

Fagleder Torstein Fredly
Telefon: 901 24 156
Mail: TorsteinAndreasO.Fredly@vaf.no

 

Lønn:

Fagleder Anto Sapina
Telefon: 38 07 45 50/945 26 727
Mail: asa@vaf.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. september 2016 | Skriv ut siden